Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. května 51

zdravotnickaskola (zavináč) centrum.cz
244 105 001 Centrála
244 105 021 Studijní oddělení
244 105 040 Stravovací provoz

Sídlo školy

5. května 200/51
Praha 4 - Nusle, 14000
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
PhDr. Mária Janáková, Ph.D.
Zřizovatel:
Hlavní město Praha

Kontaktní osoby

8. října 2020 09:00–13:00 hod.
Den pro zdraví 2020
Z epidemiologických důvodů zrušeno!
7. října 2021 09:00–13:00 hod.
Den pro zdraví 2021
(pozn. změna termínu vyhrazena)
10. listopadu 2021 16:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
Pro střední školu
25.–27. listopadu 2021
Schola Pragensis, Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65
12. ledna 2022 16:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
Pro střední školu
16. března 2022 16:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
Pro vyšší školu

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, francouzština, němčina

Stravování je možné ve školní jídelně, která je součástí budovy školy. Objednávání jídel přes internet nebo automat.

Škola neposkytuje ubytování dojíždějícím žákům.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Bezpečnostně právní činnost
68-42-M/01
2021–224 roky27ČJ, M, TVAnoAno
denní0/0
Absolvent/ka se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Zejména se uplatní v bezpečnostních sborech a dále ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví, ve složkách Integrovaného záchranného systému apod. Pro výkon některých povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky, např. věk, speciální odborné školení, testy zdravotní a psychické způsobilosti, bezúhonnost, spolehlivost a další požadavky.
Nutnou podmínkou pro přijetí a absolvování oboru je výborný zdravotní stav (hlavně pro předměty tělesná výchova a sebeobrana). Žáci musí být z těchto předmětů klasifikováni. Povinnou součástí ŠVP je také absolvování 3 sportovních kurzů.
Kosmetické služby
69-41-L/01
2021–224 roky27ČJ, MAnoAno
denní0/0
Absolvent/ka se uplatní v povolání kosmetička, pedikér/ka a manikér/ka v kosmetických salonech, které poskytují odborné profesionální služby v souladu s individuálními požadavky klientů, módními trendy, zdravotně-hygienickými, estetickými a novými vědeckými poznatky. Absolvent/ka umí posoudit stav kůže na obličeji, rukou a nohou, určit akutní stav pleti a zvolit vhodný způsob kosmetického ošetření, provádět čištění pleti, aplikovat masky, zábaly, kosmetickou masáž, líčení, pedikúru a manikúru. Je schopen/na navrhnout a zajistit zařízení a vybavení provozovny.
Masér sportovní a rekondiční
69-41-L/02
2021–224 roky27ČJ, MAnoAno
denní0/0
Absolvent se uplatní v povolání masér při poskytování profesionálních masérských služeb v provozovnách, studiích a salónech. Bude poskytovat poradenské služby z hlediska péče o tělo, správné životosprávy a zdravého životního stylu. Při masérských službách uplatňuje zdravotní hlediska a zásady hygieny. Umí poskytovat masérské služby, používat přípravky v souladu s technologickými postupy, jednat s klienty, spolupracovníky a obchodními partnery a vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity v masérských službách.
Nutriční asistent
53-41-M/02
2021–224 roky27ČJ, MAnoAno
denní0/0
Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent/absolventka připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem vykonává činnosti v rámci specifické ošetřovatelské péče v rozsahu své odborné působnosti stanovené zákonem č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních. Absolvent se uplatní na odborných pracovištích poskytující specifickou ošetřovatelskou péči při zabezpečení nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní a léčebné výživy zejména ve zdravotnických zařízeních, ve stravovacích provozech lázeňských a léčebných ústavů a v zařízeních sociální péče a služeb.
Praktická sestra
53-41-M/03
2021–224 roky54ČJ, MAnoAno
denní0/0
Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent/absolventka připraven/a k výkonu práce praktické sestry, který poskytuje ošetřovatelskou péči dětem (s výjimkou novorozenců) i dospělým. Ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní léčbě, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené zákonem č. 201/2017 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních. Absolvent se uplatní v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru, např. v nemocnici, na poliklinikách a v lékařských nebo ošetřovatelských centrech, v ordinacích praktických nebo odborných lékařů a v domácí ošetřovatelské péči, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče a služeb (např. v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory aj.).
Zdravotnické lyceum
78-42-M/04
2021–224 roky27ČJ, MAnoAno
denní0/0
Absolvent oboru vzdělání zdravotnické lyceum je připraven především pro další studium všech oborů na lékařských, farmaceutických, zdravotně sociálních a jiných fakultách (např. připravujících učitele zdravotnických předmětů nebo sociální pracovníky) vysokých škol a vyšších odborných škol, případně jiných souvisejících vysokých škol či studijních oborech. Osvojené klíčové kompetence spolu s úplným odborným vzděláváním vytvářejí velmi dobré předpoklady i pro přímé uplatnění na trhu práce na specifických pracovních pozicích, např. pracovníků ve zdravotnické administrativě, zdravotnickém pojišťovnictví a na zdravotně sociálních odborech orgánů veřejné správy.
Vyšší odborné vzdělání
Diplomovaná dětská sestra
53-41-N/51
2021–223 rokyAnoAno
denní0/0
Diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/11
2021–223 rokyAnoAno
denní0/0
Diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/11
2021–223,5 rokuAnoAno
kombinované0/0
Diplomovaný nutriční terapeut
53-41-N/41
2021–223 rokyAnoAno
denní0/0
Diplomovaný nutriční terapeut
53-41-N/41
2021–223 rokyAnoAno
kombinované0/0

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika, TV = tělesná výchova

Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.