Logo Stredniskoly.cz

Moravská střední škola s.r.o.

www.moravskastredni.cz
info (zavináč) moravskastredni.cz
spurna (zavináč) moravskastredni.cz
585 223 090 (Sekretariát)

Sídlo školy

Pasteurova 935/8a
Olomouc, 77200
Hodnocení prezentace (Co je to?):
93,68 %
Typ školy: Soukromá škola
Ředitel(ka): Mgr.et Bc. Spurná Jaroslava.
Zřizovatel:Žižlavská Lenka

Dny otevřených dveří

TermínPoznámka
Čtvrtek13. prosince 201809:00–17:30 hod.Den otevřených dveří pro zájemce o studium všech oborů školy
Čtvrtek17. ledna 201909:00–17:00 hod.Den otevřených dveří pro zájemce o studium všech oborů školy
Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Gastronomické studio pro výuku odborných předmětů
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezené stahování dat z internetu
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

O škole

Základní údaje

Moravská střední škola s.r.o. je právnickou osobou zapsanou do školského rejstříku dne 1. 1. 2005.

Zřizovatelem právnické osoby je paní Lenka Žižlavská.
Škola sídlí na adrese Pasteurova č. 935 / 8a, 772 00 Olomouc.
Právní forma organizace je společnost s ručením omezeným.
Identifikační číslo organizace je 253 799 25.

Od 1. 8. 2006 je ředitelkou školy Mgr. et Bc. Jaroslava Spurná.

Celková kapacita školy je od 1. 2. 2013 650 žáků. Moravská střední škola s.r.o. je tak největší soukromou střední školou v kraji.

Vzdělávací nabídka

Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech 82-41-M/05 Grafický design, 82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba, 66-41-L/01 Obchodník, bez zaměření a Obchodník, zaměření realitní makléř, 65-41-L/01 Gastronomie, zaměření kuchař nebo číšník-barman a 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání v denní nebo dálkové formě. V denní formě je nabízeno zaměření Cestovní ruch nebo Účetní a daňový specialista, v dálkové formě zaměření Bankovnictví.

Dále škola nabízí střední vzdělání s výučním listem v oborech 66-52-H/01 Aranžér, zaměření aranžér a florista, 66-51-H/01 Prodavač a 65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření kuchař nebo číšník-barman.

V roce 2008 se škola stala autorizovanou osobou podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).Složit zde můžete zkoušky profesní kvalifikace Specialista maloobchodu, Kuchař-číšník a Aranžér maloobchodu.

Moravská střední škola s.r.o. byla založena 1. 9.1992 jako Středisko praktického vyučování. Od 1. 9. 2001 byla zapsána do školského rejstříku jako Střední učiliště obchodní a Středisko praktického vyučování PRAKTIK s.r.o.
Od 1. 9. 2006 podle nového školského zákona škola začala zabezpečovat pro své žáky teoretické i praktické vyučování pod jednou střechou na ulici Pasteurova a pod názvem Střední školu obchodu a gastronomie PRAKTIK s.r.o. S novými výtvarnými obory od 1.9.2010 se název školy rozšířil o slovo design. Poslední změna od 1. srpna 2017 zapsala školu do rejstříku škol a školských zařízení pod názvem Moravská střední škola s.r.o.

Škola je členem Sdružení aranžérů České republiky, Asociace kuchařů a cukrářů ČR, její učitelé jsou členy České asociace barmanů. Je rovněž členem Okresní hospodářské komory v Olomouci.

V řadě soutěží gastronomických, výtvarných i obchodních žáci naší školy dosáhli medailových pozic ať už při prezentaci přímo školy nebo jako členové juniorské sekce AKC. Informace o aktivitách a úspěších žáků školy můžete najít na webových stránkách školy nebo na facebooku školy.

Stravování

V prostorách školy je bufet, žáci mohou využívat školní jídelnu v nedaleké škole nebo jídelnu v OD Senimo.

Ubytování

Žáci školy mohou být ubytováni na internátě sousedních škol..

Vybavení

Škola se nachází v ulici Kaštanová (poštovní adresa Pasteurova 935/8a) v Olomouci nedaleko hlavního vlakového a autobusového nádraží.
Vybavení školy je nové a moderní. Výuka probíhá v kmenových a odborných učebnách, které jsou zařízeny výškově stavitelným nábytkem firmy Klassa, keramickými tabulemi, 6 interaktivními tabulemi Smart Board a 3 tabulemi s interaktivním 3M systémem. V každé učebně jsou umístěny dataprojektory s plátny a ozvučením, všichni učitelé mají svůj notebook pro výuku. Škola má dvě jazykové učebny, dvě klimatizované počítačové učebny, grafické a foto studio, klimatizovanou učebnu počítačové grafiky s grafickými programy Rhinoceros, Sketch Up, Turbo Cad, Cinema 4D, Adobe CC a Corel, učebnu stolničení s barovým zařízením a vybavením, cvičnou kuchyň s digestořemi, konvektomatem a cvičnou kuchyň v nerez provedení a profi kvalitě, odborné učebny aranžérů i prodavačů, odbornou učebnu pro fiktivní firmu, kopírovací stroj a tiskárnu pro žáky na čipy i flash disky, tělocvičný sál, dvě patra jsou vymezena pro výtvarné oddělení s ateliéry pro výtvarné obory.
Každý vyučující má k dispozici notebook, celodenní přístup ke kopírovacímu stroji, PC programy, materiály pro výuku podle svých požadavků a představ. V celé škole je volný přístup na internet. (Wi-fi).
Škola s celkovou kapacitou školy 650 žáků se průběžně dále vybavuje a modernizuje.

Další informace

Od 2. 6. 2008 je škola autorizovanou osobou podle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
Zájemce, který nemá potřebné vzdělání, ale má praxi v oboru nebo je neúspěšným absolventem maturitního studia v příbuzném oboru, může na naší škole vykonat dílčí kvalifikační zkoušky pro povolání Kuchař-číšník Specialista maloobchodu a Aranžér maloobchodu.
V případě splnění daného počtu dílčích zkoušek může žadatel rovněž požádat o vykonání závěrečné zkoušky a získat střední vzdělání s výučním listem. Více informaci najdete na www.moravskastredni.cz nebo na www.narodnikvalifikace.cz

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
6341M01 – Ekonomika a podnikání
Ekonomika a podnikání
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Žák si vybírá zaměření účetní a daňový specialista.nebo cestovní ruch.
Všeobecné informace o oboru Ekonomika a podnikání
Školné: 9500 Kč
8241M03 – Scénická a výstavní tvorba
Scénická a výstavní tvorba
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní20
Žák se v rámci studia zaměřuje na prostorovou tvorbu. Možnost pokračování ve studiu prostorové tvorby dále na VŠ (např. UTB Zlín aj.)
Všeobecné informace o oboru Scénická a výstavní tvorba
Školné: 9500 Kč
8241M05 – Grafický design
Grafický design
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní15
Žáci se vzdělávají v oboru grafický design. Možnost pokračovat ve studiu grafického designu na VŠ (UTB Zlín aj.)
Všeobecné informace o oboru Grafický design
Školné: 9500
6641L51 – Obchodník
Obchodník
Nástavbové studium2019–20204 rokyDenní30
Žáci se připravují na práci v obchodně provozních funkcích všech typů a druhů obchodních institucí, např. jako pracovník obchodního oddělení, asistent prodejních služeb, odborný pracovník nákupu a prodeje zboží,pracovníik pro obchodní činnost a marketing, manažer nákupu a prodeje zboží, obchodní dealer, obchodní cestující, kontrolní pracovník, obchodní inspektor, vedoucí prodejny, realitní makléř, prodejce motorových vozidel, obchodní referent, zásobovač, zbožíznalec, odbytář, aukcionář-dražebník aj. všude tam, kde je předpokladem výkonu povolání střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Všeobecné informace o oboru Obchodník
Školné: 4000
6641L01 – Obchodník
Realitní makléř
Střední vzdělání s maturitou2017–20184 rokyDenní15
Zaměření oboru Obchodník, odborná praxe a odborné předměty v úzké vazbě na olomoucké realitní kanceláře. Výuka odborných předmětů a odborného výcviku je vedena odborníky z praxe.
Všeobecné informace o oboru Obchodník
Školné: 4000 Kč
6541L01 – Gastronomie
Gastronomie, zaměření kuchař nebo číšník-barman
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Absolventi studia maturitního oboru Gastronomie najdou uplatnění ve středních technicko-hospodářských funkcích ve stravovacích a ubytovacích zařízeních.
Uplatní se ve vedoucích pozicích jako šéfkuchaři nebo hlavní číšníci, číšníci – specialisté. Jsou připraveni vykonávat odborné gastronomické činnosti – provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící – v různých pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele nebo podnikatele.
Všeobecné informace o oboru Gastronomie
Školné: 6500
6652H01 – Aranžér
Aranžér a florista
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní30
Žák během studia oboru aranžér získá rozšířené znalosti v oblasti floristiky.
Všeobecné informace o oboru Aranžér
Školné: 3000
6551H01 – Kuchař - číšník
Kuchař-číšník, zaměření kucchař nebo číšník-barman
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Úkolem číšníka-barmana je obsluha hostů v gastronomických zařízeních a příprava a podávání širokého sortimentu míchaných nealkoholických a alkoholických nápojů.
Úkolem kuchaře je příprava a úprava pokrmů teplé a studené kuchyně, minutek, zážitkové gastornomie i speciálních diet.
Všeobecné informace o oboru Kuchař - číšník
6651H01 – Prodavač
Prodavač
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Žáci se připraví na poskytování odborných poradenských služeb a informací zákazníkovi - prodej zboží, jeho předvádění zákazníkovi, včetně jeho vystavování, aranžování a propagace a opatřování cenovkami - přijímání objednávek zákazníků, reklamací a jejich vyřizování - kontrola regálů z hlediska kvantity, kvality a pestrosti zboží a jejich doplňování - přejímka, kontrola, skladování, ošetřování a inventarizace - obsluha pokladny, obstarávání hotovostních a bezhotovostních plateb - vedení a zpracovávání prodejní dokumentace, např. záručních listů, stvrzenek a dalších příslušných dokumentů.
Žák se může zaměřit do určité oblast obchodu, ve které se specializuje. Zaměření smíšené zboží je nejuniverzálnější.
Všeobecné informace o oboru Prodavač
Školné: 0

Fotogalerie

barmanská soutěž a žáci školyvernisáž prací výtvarných oborů školytabule - práce číšníků školyexpozice aranžérů školysoutěž mladých grafikůplenér školy v Caorlepráce aranžérů školypráce kuchařů školygastro projekt školy ve Florenciifirma školy na veletrhu fiktivních firem v Prazevyřezávání ovoce a zeleniny na školetabule - práce číšníků školyškola a gastronomická soutěž Olimaškola a kurz studené kuchyně

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2018, Školy Online.