Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Moravská střední škola s.r.o.

skola (zavináč) moravskastredni.cz
spurna (zavináč) moravskastredni.cz
585 223 090 Sekretariát

Sídlo školy

Pasteurova 935/8a
Olomouc, 77200
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Mgr.et Bc. Spurná Jaroslava.
Zřizovatel:
Žižlavská Lenka

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

25. listopadu 2020 14:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
Odpoledne otevřených dveří pro výtvarné obory (v případě zavření škol se nekoná, lze individuální návštěva po domluvě)
26. listopadu 2020 13:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
Odpoledne otevřených dveří pro výtvarné obory (v případě zavření škol se nekoná, lze individuální návštěva po domluvě)
1.–9. prosince 2020
Přípravný kurz
Přípravné kurzy 1.12., 8.12. - malba, 2.12. a 9.12. - kresba, určeno pro uchazeče o studium výtvarných oborů školy.
10. prosince 2020 09:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří pro všechny žáky (v případě zavření škol se nekoná)
12. ledna 2021 09:00–12:00 hod.
Přijímací zkouška nanečisto
V době dne otevřených dveří mohou žáci ZŠ zkusit vykonat přijímací zkoušky nanečisto
12. ledna 2021 09:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří pro všechny žáky (v případě zavření škol se nekoná)
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Gastronomické studio pro výuku odborných předmětů
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Školní intranet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Vyučované jazyky

Angličtina, němčina

O škole

Základní údaje

Moravská střední škola s.r.o. je právnickou osobou zapsanou do školského rejstříku dne 1. 1. 2005.

Zřizovatelem právnické osoby je paní Lenka Žižlavská.
Škola sídlí na adrese Pasteurova č. 935 / 8a, 772 00 Olomouc.
Právní forma organizace je společnost s ručením omezeným.
Identifikační číslo organizace je 253 799 25.

Od 1. 8. 2006 je ředitelkou školy Mgr. et Bc. Jaroslava Spurná.

Celková kapacita školy je od 1. 2. 2013 650 žáků. Moravská střední škola s.r.o. je tak největší soukromou střední školou v kraji.

Vzdělávací nabídka

Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech 82-41-M/05 Grafický design, 82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba, 66-41-L/01 Obchodník, zaměření marketing a management, 65-41-L/01 Gastronomie, zaměření kuchař nebo číšník-barman a 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání v zaměření Cestovní ruch, Účetní a daňový specialista nebo Nová media a marketingová komunikace., .

Dále škola nabízí střední vzdělání s výučním listem v oborech 66-52-H/01 Aranžér, zaměření aranžér a florista, 66-51-H/01 Prodavač a 65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření kuchař nebo číšník-barman.

V roce 2008 se škola stala autorizovanou osobou podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).Složit zde můžete zkoušky profesní kvalifikace Specialista maloobchodu, Kuchař-číšník a Aranžér maloobchodu.

Moravská střední škola s.r.o. byla založena 1. 9.1992 jako Středisko praktického vyučování. Od 1. 9. 2001 byla zapsána do školského rejstříku jako Střední učiliště obchodní a Středisko praktického vyučování PRAKTIK s.r.o.
Od 1. 9. 2006 podle nového školského zákona škola začala zabezpečovat pro své žáky teoretické i praktické vyučování pod jednou střechou na ulici Pasteurova a pod názvem Střední školu obchodu a gastronomie PRAKTIK s.r.o. S novými výtvarnými obory od 1.9.2010 se název školy rozšířil o slovo design. Poslední změna od 1. srpna 2017 zapsala školu do rejstříku škol a školských zařízení pod názvem Moravská střední škola s.r.o.

Škola je členem Sdružení aranžérů České republiky, Asociace kuchařů a cukrářů ČR, její učitelé jsou členy České asociace barmanů. Je rovněž členem Okresní hospodářské komory v Olomouci.

V řadě soutěží gastronomických, výtvarných i obchodních žáci naší školy dosáhli medailových pozic ať už při prezentaci přímo školy nebo jako členové juniorské sekce AKC. Informace o aktivitách a úspěších žáků školy můžete najít na webových stránkách školy nebo na facebooku školy.

Stravování

V prostorách školy je bufet, žáci mohou využívat školní jídelnu v nedaleké škole nebo jídelnu v OD Senimo.

Ubytování

Žáci školy mohou být ubytováni na internátě sousedních škol..

Vybavení

Škola se nachází v ulici Kaštanová (poštovní adresa Pasteurova 935/8a) v Olomouci nedaleko hlavního vlakového a autobusového nádraží.
Vybavení školy je nové a moderní. Výuka probíhá v kmenových a odborných učebnách, které jsou zařízeny výškově stavitelným nábytkem firmy Klassa, keramickými tabulemi, 6 interaktivními tabulemi Smart Board a 3 tabulemi s interaktivním 3M systémem. V každé učebně jsou umístěny dataprojektory s plátny a ozvučením, všichni učitelé mají svůj notebook pro výuku. Škola má jazykovou učebnu, dvě klimatizované počítačové učebny, grafické a foto studio, klimatizovanou učebnu počítačové grafiky s grafickými programy ArchiCad, Rhinoceros, Cinema 4D, Adobe CC a Corel, učebnu stolničení s barovým zařízením a vybavením, cvičnou kuchyň s digestořemi, konvektomatem v profi nerez provedení, odborné učebny aranžérů i prodavačů, odbornou učebnu pro fiktivní firmu, kopírovací stroj a tiskárnu pro žáky na čipy i flash disky, tělocvičný sál, dvě patra jsou vymezena pro výtvarné oddělení s ateliéry pro výtvarné obory.
Každý vyučující má k dispozici notebook, celodenní přístup ke kopírovacímu stroji, PC programy, materiály pro výuku podle svých požadavků a představ. V celé škole je volný přístup na internet. (Wi-fi).
Škola s celkovou kapacitou školy 650 žáků se průběžně dále vybavuje a modernizuje.

Další informace

Od 2. 6. 2008 je škola autorizovanou osobou podle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
Zájemce, který nemá potřebné vzdělání, ale má praxi v oboru nebo je neúspěšným absolventem maturitního studia v příbuzném oboru, může na naší škole vykonat dílčí kvalifikační zkoušky pro povolání Kuchař-číšník Specialista maloobchodu a Aranžér maloobchodu.
V případě splnění daného počtu dílčích zkoušek může žadatel rovněž požádat o vykonání závěrečné zkoušky a získat střední vzdělání s výučním listem. Více informaci najdete na www.moravskastredni.cz nebo na www.narodnikvalifikace.cz

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s výučním listem
6652H01 – Aranžér
2020–20213 rokyDenní234.000
Výuka oboru rozšířena o floristiku.
6551H01 – Kuchař - číšník (Kuchař nebo Číšník-barman)
2020–20213 rokyDenní304.000
Úkolem číšníka-barmana je obsluha hostů v gastronomických zařízeních a příprava a podávání širokého sortimentu míchaných nealkoholických a alkoholických nápojů.
Úkolem kuchaře je příprava a úprava pokrmů teplé a studené kuchyně, minutek, zážitkové gastornomie i speciálních diet.
6651H01 – Prodavač
2020–20213 rokyDenní150
Žáci se připraví na poskytování odborných poradenských služeb a informací zákazníkovi - prodej zboží, jeho předvádění zákazníkovi, včetně jeho vystavování, aranžování a propagace a opatřování cenovkami - přijímání objednávek zákazníků, reklamací a jejich vyřizování - kontrola regálů z hlediska kvantity, kvality a pestrosti zboží a jejich doplňování - přejímka, kontrola, skladování, ošetřování a inventarizace - obsluha pokladny, obstarávání hotovostních a bezhotovostních plateb - vedení a zpracovávání prodejní dokumentace, např. záručních listů, stvrzenek a dalších příslušných dokumentů.
Žák se může zaměřit do určité oblast obchodu, ve které se specializuje. Zaměření smíšené zboží je nejuniverzálnější.
Střední vzdělání s maturitou
6541L01 – Gastronomie (Kuchař nebo Číšník-barman)
2020–20214 rokyDenní307.500
Absolventi studia maturitního oboru Gastronomie najdou uplatnění ve středních technicko-hospodářských funkcích ve stravovacích a ubytovacích zařízeních.
Uplatní se ve vedoucích pozicích jako šéfkuchaři nebo hlavní číšníci, číšníci – specialisté. Jsou připraveni vykonávat odborné gastronomické činnosti – provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící – v různých pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele nebo podnikatele.
8241M05 – Grafický design (Grafický design)
2020–20214 rokyDenní1510.500
Žáci se vzdělávají v oboru grafický design. Možnost pokračovat ve studiu grafického designu na VŠ (UTB Zlín aj.)
6641L01 – Obchodník (Management a marketing )
2020–20214 rokyDenní306.000
Žáci se připravují na práci v obchodně provozních funkcích všech typů a druhů obchodních institucí, např. jako pracovník obchodního oddělení, asistent prodejních služeb, odborný pracovník nákupu a prodeje zboží,pracovníik pro obchodní činnost a marketing, manažer nákupu a prodeje zboží, obchodní dealer, obchodní cestující, kontrolní pracovník, obchodní inspektor, vedoucí prodejny, realitní makléř, prodejce motorových vozidel, obchodní referent, zásobovač, zbožíznalec, odbytář, aukcionář-dražebník aj. všude tam, kde je předpokladem výkonu povolání střední vzdělání s maturitní zkouškou.
6341M01 – Ekonomika a podnikání (Cestovní ruch nebo Účetní a daňový specialista nebo Nová média a marketingová komunikace)
2021–20224 rokyDenní3010.500 Kč
Žák si vybírá zaměření účetní a daňový specialista nebo cestovní ruch nebo nová média a marketingová komunikace.
8241M03 – Scénická a výstavní tvorba (Prostorový design)
2021–20224 rokyDenní2010.500 Kč
Žák se v rámci studia zaměřuje na prostorový design, interiérovou tvorbu i základy scénografie.. Možnost pokračování ve studiu prostorové tvorby dále na VŠ (např. UTB Zlín aj.)

Fotogalerie

Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.