Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

spss (zavináč) spssvsetin.cz
571 428 910 Sekretariát
571 428 935 Domov mládeže
571 428 937 Školní jídelna

Sídlo školy

Pod Strání 1776
Vsetín, 75501

Domov mládeže

Pod Strání 1776, Vsetín
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Miroslav Václavík

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

10. listopadu 2023 08:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
11. listopadu 2023 09:00–12:00 hod.
Den otevřených dveří
18. ledna 2024 10:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Bezbariérový přístup
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Lyžařské kurzy
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, němčina

V roce 2022 si škola připomíná devadesáté výročí vzniku. Při této příležitosti se bude konat řada akcí určených jak pro absolventy, tak i pro současné žáky a samozřejmě i pro zájemce o studium a všechny příznivce a přátele školy. Konkrétní informace budou postupně zveřejňovány na školním FB a webové prezentaci.

Naše škola byla oceněna významnými firmami Zlínského kraje jako ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI. Ocenění si velmi vážíme a budeme se snažit i nadále vzdělávat naše žáky tak, aby o ně byl zájem a měli co nejlepší uplatnění v praxi.

Škola je v pravidelném kontaktu se svými sociálními partnery - firmami z regionu, se kterými komunikuje potřeby kompetencí budoucích absolventů školy.
Škola realizuje projekty z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a další projekty (mezinárodní spolupráce, sociální partnerství apod.).

Vlastní kuchyně a jídelna. Zajišťujeme snídaně, obědy a večeře.

Domov mládeže s kapacitou 110 ubytovaných.

Moderní vybavení počítačových učeben, odborných učeben a dílen zajišťuje získání vzdělání dle požadavků trhu práce.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Ekonomika a podnikání (Ekonomika a podnikání se zaměřením na řízení jakosti)
63-41-M/01
2024–254 rokyAnoAno
denní0/0
Absolvent studijního oboru Ekonomika a podnikání se zaměřením na řízení jakosti se uplatní na trhu práce především jako ekonom, účetní, finanční referent, referent marketingu, obchodní zástupce, bankovní a pojišťovací pracovník. Na základě získaných kompetencí může také vykonávat další pracovní pozice jako technický pracovník na úseku kvality, technický pracovník provozu, logistik a další. Dále může absolvent podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) ve sféře drobného a středního soukromého podnikání.
Strojírenství (Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku)
23-41-M/01
2024–254 rokyAnoAno
denní0/0
Absolvent studijního oboru je připraven především pro práci ve středních technickohospodářských funkcích v odvětví strojírenství a v příbuzných technických oborech při zajišťování konstrukční a technologické stránky výrobního procesu, v provozu, v údržbě a provozu strojů a zařízení, obchodně technických službách, marketingu apod.
Na trhu práce se uplatní jako technolog, konstruktér, programátor CNC strojů, mistr ve výrobě, výrobní dispečer, vedoucí provozu, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, zkušební technik, pracovník v oblasti řízení jakosti, logistik, montážní a servisní technik, manažer prodeje a další.
Strojírenství
23-41-M/01
2024–252 roky0AnoAno
denní0/0
Strojírenství
23-41-M/01
2024–252 roky0AnoAno
dálkové0/0
Technické lyceum (Technické lyceum)
78-42-M/001
2024–254 roky30NeAno
denní0/0Školné: 0
Absolvent je připraven ke studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách technického zaměření. Kromě toho získal odborné kompetence uplatnitelné při přímém vstupu na trh práce, včetně dovednosti komunikovat ve dvou cizích jazycích.
Příklady možných pracovních pozic: technický asistent aj. pozice vyžadující obecné technické vzdělání a dovednost technické komunikace.
Technické lyceum
78-42-M/01
2024–254 roky30ČJ, MNeAno
denní0/0

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.