Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

spss (zavináč) spssvsetin.cz
571 428 910 Sekretariát
571 428 935 Domov mládeže
571 428 937 Školní jídelna

Sídlo školy

Pod Strání 1776
Vsetín, 75501

Domov mládeže

Pod Strání 1776, Vsetín
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Miroslav Václavík

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

17. září 2021 18:00–21:00 hod.
Vsetínská noc 2021
Prohlídka dílen s praktickou ukázkou vybraných pracovišť (po půlhodině, poslední ve 20:30)
5. listopadu 2021 08:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
6. listopadu 2021 09:00–12:00 hod.
Den otevřených dveří
13. ledna 2022 10:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Bezbariérový přístup
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Lyžařské kurzy
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, němčina

Naše škola byla oceněna významnými firmami Zlínského kraje jako ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI. Ocenění si velmi vážíme a budeme se snažit i nadále vzdělávat naše žáky tak, aby o ně byl zájem a měli co nejlepší uplatnění v praxi.

Škola je v pravidelném kontaktu se svými sociálními partnery - firmami z regionu, se kterými komunikuje potřeby kompetencí budoucích absolventů školy.
Škola realizuje projekty z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a další projekty (mezinárodní spolupráce, sociální partnerství apod.).

Vlastní kuchyně a jídelna. Zajišťujeme snídaně, obědy a večeře.

Domov mládeže s kapacitou 110 ubytovaných.

Moderní vybavení počítačových učeben, odborných učeben a dílen zajišťuje získání vzdělání dle požadavků trhu práce.

Ve škole je nově zřízen studijní obor Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti. Obor je do vzdělávací nabídky školy nově zařazen na základě požadavků strojírenských firem v regionu, jeho učební plán je připraven ve spolupráci se sociálními partnery školy a navazuje na mnoholetou zkušenost vzdělávání v obsahově příbuzném oboru.

O absolventy oboru je mimořádný zájem ze strany sociálních partnerů školy, podnikatelských subjektů působících v regionu Zlínského kraje.

Absolvent oboru se uplatní na trhu práce především jako ekonom, účetní, finanční referent, referent marketingu, obchodní zástupce, bankovní a pojišťovací pracovník. Na základě získaných kompetencí může také vykonávat další pracovní pozice jako technický pracovník na úseku kvality, technický pracovník provozu, logistik a další. Dále může absolvent podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) ve sféře drobného a středního soukromého podnikání.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Ekonomika a podnikání (Ekonomika a podnikání se zaměřením na řízení jakosti)
63-41-M/01
2022–234 rokyAnoAno
denní0/0
Absolvent studijního oboru Ekonomika a podnikání se zaměřením na řízení jakosti se uplatní na trhu práce především jako ekonom, účetní, finanční referent, referent marketingu, obchodní zástupce, bankovní a pojišťovací pracovník. Na základě získaných kompetencí může také vykonávat další pracovní pozice jako technický pracovník na úseku kvality, technický pracovník provozu, logistik a další. Dále může absolvent podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) ve sféře drobného a středního soukromého podnikání.
Strojírenství (Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku)
23-41-M/01
2022–234 rokyAnoAno
denní0/0
Absolvent studijního oboru je připraven především pro práci ve středních technickohospodářských funkcích v odvětví strojírenství a v příbuzných technických oborech při zajišťování konstrukční a technologické stránky výrobního procesu, v provozu, v údržbě a provozu strojů a zařízení, obchodně technických službách, marketingu apod.
Na trhu práce se uplatní jako technolog, konstruktér, programátor CNC strojů, mistr ve výrobě, výrobní dispečer, vedoucí provozu, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, zkušební technik, pracovník v oblasti řízení jakosti, logistik, montážní a servisní technik, manažer prodeje a další.
Strojírenství
23-41-M/01
2022–232 roky0AnoAno
denní0/0
Strojírenství
23-41-M/01
2022–232 roky0AnoAno
dálkové0/0

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené

Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.