Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588

sls (zavináč) slshranice.cz
581 601 231 Sekretariát

Sídlo školy

Jurikova 588
Hranice, 75301
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Lukáš Kandler
Zřizovatel:
61986038

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

7. ledna 2023 09:00–12:00 hod.
Den otevřených dveří
Chceme tě poznat a těšíme se, že se o nás dozvíš co nejvíc. Ukážeme ti školu, domovy a mládeže, dozvíš se vše o studiu můžeš si klidně popovídat se svými budoucími spolužáky.
28. ledna 2023 09:00–12:00 hod.
Den otevřených dveří
Chceme tě poznat a těšíme se, že se o nás dozvíš co nejvíc. Ukážeme ti školu, domovy a mládeže, dozvíš se vše o studiu můžeš si klidně popovídat se svými budoucími spolužáky.
  • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Kořeny SLŠ Hranice sahají do roku 1852, kdy na zámku Úsově (dnes vyhledávané lesnické a myslivecké muzeum) byla založena první Spolková lesnická škola v historických zemích.

Pro praktické cvičení nabídl škole kníže Lichtenstein úsovské polesí. V roce 1867 bylo rozhodnuto o přeložení školy do hradu Sovince, kde bylo zajištěno i ubytování žáků. Starobylý hrad však přestal vyhovovat potřebám školy, a tak se v roce 1894 začalo jednat o jejím přeložení.

Z uvažovaných alternativ Šternberk, Šumperk a Hranice, získalo přednost město Hranice na Moravě. Rozhodla o tom poloha na hlavní železniční trati, blízkost okolních lesů, a zejména nejlepší podmínky, které poskytli hraničtí radní pro ubytování učitelů i žáků. Město nabídlo 3 ha pozemků k založení školního arboreta. Za dva roky od rozhodnutí, v říjnu 1896, se mohlo začít vyučovat v nové školní budově ve dvou formách studia, a to na Vyšším lesnickém ústavu a na Nižší lesnické škole.

Od té doby prošla škola mnoha proměnami, kdy se střídala období s lepšími nebo horšími podmínkami pro práci školy. V roce 1993 byla dána do provozu přístavba školy, která umožňuje studium třem třídám žáků v ročníku. Škola má dostatek učeben, kabinetů a laboratoří, velkou knihovnu a dobré vybavení vyučovací a výpočetní technikou.

Vedle všeobecně vzdělávacích předmětů (český jazyk, matematika, fyzika, chemie, dva cizí jazyky - žáci volí mezi anglickým, německým a ruským jazykem, informační technologie, dějepis, výchova k občanství, tělesná výchova) jsou žáci vzděláváni v odborných předmětech, ke kterým patří pěstování lesů, ochrana lesů, lesní těžba, hospodářská úprava lesů, myslivost, ekonomika, nauka o lesním prostředí, lesnická botanika, lesnická zoologie, stroje a zařízení, motorová vozidla a další.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Řada absolventů odchází studovat na vysoké školy, zbývající odcházejí pracovat do středně technických funkcí lesnického provozu (Lesy České republiky, Vojenské lesy a statky, církevní lesy, obecní lesy, akciové společnosti, soukromé lesy, pracoviště Lesprojektu, národní parky atd.).

Vedle vlastní výuky zabezpečuje škola i výchovu mimo vyučování v celé řadě zájmových kroužků.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Lesnictví
41-46-M/01
2023–244 roky90ČJ, MAnoNe
denní91/73Prospěch: 1,8

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.