Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s.r.o., střední škola

sekretarka (zavináč) bpaostrava.cz
596 788 332 Sekretariát
604 290 961 Sekretariát

Sídlo školy

Sládečkova 393/90
Ostrava-Michálkovice, 71500
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Mgr. Ctirad Skopal
Zřizovatel:
Mgr. Josef Krysta

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

13. října 2020
Trh vzdělávání a uplatnění, Hala STaRS Třinec
5. prosince 2020 09:00–12:00 hod.
Den otevřených dveří
11. ledna 2021 15:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Vyučované jazyky

Angličtina, ruština

Změna názvu školy

V července 2012 došlo ke změně názvu SOŠ ochrany osob a majetku Ostrava. Nový název zní BEZPEČNOSTĚ PRÁVNÍ AKADEMIE OSTRAVA. Ke změně názvu vedly tyto skutečnosti:
- BEZPEČNOST a PRÁVO jsou dvěma základními oblastmi, na které se výuka všech vyučovaných oborů zaměřuje;
- byl zrušen název původního stěžejního oboru vyučovaného na naší škole – obor OCHRANA OSOB A MAJETKU byl přejmenován na BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST;
- nový název symbolizuje všechny změny, ke kterým ve škole došlo - dostáváme se do další etapy svého vývoje;
- označení AKADEMIE odráží naši snahu poskytovat co nejkvalitnější vzdělání, které bude pro naše žáky významnou hodnotou v jejich budoucím profesním i osobním životě.

Elektronická knihovna - JOKRYS

Škola vytváří komplexní databázi studijních podkladů pro všechny předměty. Elektronické výukové opory obsahují texty, fotografie, videa, webové odkazy, otázky i testy. Knihovna je přístupná na internetu a je možné s ní pracovat přímo ve výuce, žáci ji však vužívají i ve své domácí přípravě.

Interaktivní školní systém pro výuku cizích jazyků BLEDWSCHOOL

Škola tento systém využívá při výuce cizích jazyků. Je to především e-learningový systém s příjemným a intuitivním uživatelským rozhraním. Zapojení učitele v roli průvodce a hodnotitele naplňuje principy moderní výukové metody – blended learningu.
Jaké hlavní principy systém řeší:
- umožňuje využívat digitální technologie při výuce cizích jazyků;
- dává žákům možnost pracovat ve škole i doma v rámci samostudia;
- respektuje vzdělávací tempo i úroveň znalostí každého žáka;
- rozšiřuje portfolio dostupných cvičení, pracovních prostředí a úkolů;
- zajišťuje možnost nahrávek vlastních mluvených projevů a jejich zpětný poslech žáky;
- je nástrojem pro hodnocení a klasifikaci.

Stravování

V budově školy

Ubytování

Domov mládeže, Opavská 1119/12, 708 61 Ostrava - Poruba

Vybavení

2 multimediální učebny, jazyková učebna, učebna kriminalistiky, výpočetní techniky, techniky administrativy, školní knihovna, tělocvična, tatami, venkovní hřiště; každá třída je vybavena počítačem, dataprojektorem a ozvučením.

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 240 studentů a z toho je 51 % chlapců.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s maturitou
6842M01 – Bezpečnostně právní činnost
2021–20224 rokyDenní6416200 - 19800

Fotogalerie

Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.