Logo Stredniskoly.cz

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s.r.o., střední škola

www.bpaostrava.cz
sekretarka (zavináč) bpaostrava.cz
596 788 332 (Sekretariát)
604 290 961 (Sekretariát)

Sídlo školy

Sládečkova 393/90
Ostrava-Michálkovice, 71500
Hodnocení prezentace (Co je to?):
93,43 %
Typ školy: Soukromá škola
Ředitel(ka): Mgr. Ctirad Skopal
Zřizovatel:Mgr. Josef Krysta
Kontaktní osoby:Mgr. Martina Kolouchová (zástupkyně ředitele školy), 604 290 961
Škola se zúčastní těchto akcí:Informa středních škol, Víceúčelová hala Opava, Žižkova 2904/8, 747 07 Opava-Jaktař
24. října 2019 – 25. října 2019

Středoškolák vysokoškolák 2019, Ostrava - Černá louka
6. prosince 2019 – 7. prosince 2019
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

TermínPoznámka
Sobota7. prosince 201909:00–12:00 hod.
Pondělí13. ledna 202015:00–18:00 hod.
Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezené stahování dat z internetu
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní bufet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Změna názvu školy

V července 2012 došlo ke změně názvu SOŠ ochrany osob a majetku Ostrava. Nový název zní BEZPEČNOSTĚ PRÁVNÍ AKADEMIE OSTRAVA. Ke změně názvu vedly tyto skutečnosti:
- BEZPEČNOST a PRÁVO jsou dvěma základními oblastmi, na které se výuka všech vyučovaných oborů zaměřuje;
- byl zrušen název původního stěžejního oboru vyučovaného na naší škole – obor OCHRANA OSOB A MAJETKU byl přejmenován na BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST;
- nový název symbolizuje všechny změny, ke kterým ve škole došlo - dostáváme se do další etapy svého vývoje;
- označení AKADEMIE odráží naši snahu poskytovat co nejkvalitnější vzdělání, které bude pro naše žáky významnou hodnotou v jejich budoucím profesním i osobním životě.

Elektronická knihovna - JOKRYS

Škola vytváří komplexní databázi studijních podkladů pro všechny předměty. Elektronické výukové opory obsahují texty, fotografie, videa, webové odkazy, otázky i testy. Knihovna je přístupná na internetu a je možné s ní pracovat přímo ve výuce, žáci ji však vužívají i ve své domácí přípravě.

Interaktivní školní systém pro výuku cizích jazyků BLEDWSCHOOL

Škola tento systém využívá při výuce cizích jazyků. Je to především e-learningový systém s příjemným a intuitivním uživatelským rozhraním. Zapojení učitele v roli průvodce a hodnotitele naplňuje principy moderní výukové metody – blended learningu.
Jaké hlavní principy systém řeší:
- umožňuje využívat digitální technologie při výuce cizích jazyků;
- dává žákům možnost pracovat ve škole i doma v rámci samostudia;
- respektuje vzdělávací tempo i úroveň znalostí každého žáka;
- rozšiřuje portfolio dostupných cvičení, pracovních prostředí a úkolů;
- zajišťuje možnost nahrávek vlastních mluvených projevů a jejich zpětný poslech žáky;
- je nástrojem pro hodnocení a klasifikaci.

Stravování

V budově školy

Ubytování

Domov mládeže, Opavská 1119/12, 708 61 Ostrava - Poruba

Vybavení

2 multimediální učebny, jazyková učebna, učebna kriminalistiky, výpočetní techniky, techniky administrativy, školní knihovna, tělocvična, tatami, venkovní hřiště; každá třída je vybavena počítačem, dataprojektorem a ozvučením.

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
6842M01 – Bezpečnostně právní činnost
Ochrana osob a majetku
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní58
Studium připravuje žáky:
• pro zařazení u městské a obecní policie, u celní správy, v soukromých bezpečnostních službách, u vězeňské stráže, event. u Policie ČR;
• pro práci ve státní správě a samosprávě, v administrativě a v řadě hospodářsko-ekonomických funkcí.
Po úspěšném zakončení studia maturitní zkouškou se mohou absolventi ucházet o přijetí k vysokoškolskému studiu (právnické fakulty, Univerzita T. Bati ve Zlíně, VŠB – TU, fakulta FBI, Policejní akademie v Praze).
Všeobecné informace o oboru Bezpečnostně právní činnost
Školné: 16 200 - 19 800 Kč
6843M01 – Veřejnosprávní činnost
Právní administrativa
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní10
Studium připravuje žáky pro administrativní činnost v oblasti justice, v kancelářích advokátů a notářů v orgánech státní správy a samosprávy, v realitních kancelářích

Absolventi se mohou přihlásit ke studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole s právním či sociálním zaměřením.
Všeobecné informace o oboru Veřejnosprávní činnost
Školné: 16 200 - 19 800 Kč

Fotogalerie

Budova školyBudova školyVestibul školyNaše školaChodba školyChodba školyBufetUčebnaUčebnaUčebna ICTUčebna TATatamiVýuka speciální TVHorolezecký kurzHorolezecký kurzHorolezecký kurzHorolezecký kurzHorolezecký kurzHorolezecký kurzBranný kurzBranný kurzBranný kurzBranný kurzBranný kurzBranný kurzBranný kurzLyžařský kurzLyžařský kurzLyžařský kurzLyžařský kurzLyžařský kurzStřelecký kurzStřelecký kurzStřelecký kurzStřelecký kurzStřelecký kurzStřelecký kurzKurz potápěníKynologie

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.