Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s.r.o., střední škola

sekretarka (zavináč) bpaostrava.cz
596 788 332 Sekretariát
604 290 961 Sekretariát

Sídlo školy

Sládečkova 393/90
Ostrava-Michálkovice, 71500
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Mgr. Ctirad Skopal
Zřizovatel:
Mgr. Josef Krysta

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní bufet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Změna názvu školy

V července 2012 došlo ke změně názvu SOŠ ochrany osob a majetku Ostrava. Nový název zní BEZPEČNOSTĚ PRÁVNÍ AKADEMIE OSTRAVA. Ke změně názvu vedly tyto skutečnosti:
- BEZPEČNOST a PRÁVO jsou dvěma základními oblastmi, na které se výuka všech vyučovaných oborů zaměřuje;
- byl zrušen název původního stěžejního oboru vyučovaného na naší škole – obor OCHRANA OSOB A MAJETKU byl přejmenován na BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST;
- nový název symbolizuje všechny změny, ke kterým ve škole došlo - dostáváme se do další etapy svého vývoje;
- označení AKADEMIE odráží naši snahu poskytovat co nejkvalitnější vzdělání, které bude pro naše žáky významnou hodnotou v jejich budoucím profesním i osobním životě.

Elektronická knihovna - JOKRYS

Škola vytváří komplexní databázi studijních podkladů pro všechny předměty. Elektronické výukové opory obsahují texty, fotografie, videa, webové odkazy, otázky i testy. Knihovna je přístupná na internetu a je možné s ní pracovat přímo ve výuce, žáci ji však vužívají i ve své domácí přípravě.

Interaktivní školní systém pro výuku cizích jazyků BLEDWSCHOOL

Škola tento systém využívá při výuce cizích jazyků. Je to především e-learningový systém s příjemným a intuitivním uživatelským rozhraním. Zapojení učitele v roli průvodce a hodnotitele naplňuje principy moderní výukové metody – blended learningu.
Jaké hlavní principy systém řeší:
- umožňuje využívat digitální technologie při výuce cizích jazyků;
- dává žákům možnost pracovat ve škole i doma v rámci samostudia;
- respektuje vzdělávací tempo i úroveň znalostí každého žáka;
- rozšiřuje portfolio dostupných cvičení, pracovních prostředí a úkolů;
- zajišťuje možnost nahrávek vlastních mluvených projevů a jejich zpětný poslech žáky;
- je nástrojem pro hodnocení a klasifikaci.

Stravování

V budově školy

Ubytování

Domov mládeže, Opavská 1119/12, 708 61 Ostrava - Poruba

Vybavení

2 multimediální učebny, jazyková učebna, učebna kriminalistiky, výpočetní techniky, techniky administrativy, školní knihovna, tělocvična, tatami, venkovní hřiště; každá třída je vybavena počítačem, dataprojektorem a ozvučením.

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 226 studentů a z toho je 51 % chlapců.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s maturitou
6842M01 – Bezpečnostně právní činnost
2020–20214 rokyDenní68

Fotogalerie

Budova školy Budova školy Vestibul školy Naše škola Chodba školy Chodba školy Bufet Učebna Učebna Učebna ICT Učebna TA Tatami Výuka speciální TV Horolezecký kurz Horolezecký kurz Horolezecký kurz Horolezecký kurz Horolezecký kurz Horolezecký kurz Branný kurz Branný kurz Branný kurz Branný kurz Branný kurz Branný kurz Branný kurz Lyžařský kurz Lyžařský kurz Lyžařský kurz Lyžařský kurz Lyžařský kurz Střelecký kurz Střelecký kurz Střelecký kurz Střelecký kurz Střelecký kurz Střelecký kurz Kurz potápění Kynologie
Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.