Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace

sekretariat (zavináč) spszengrova.cz
hecko (zavináč) spszengrova.cz
manak (zavináč) spszengrova.cz
552 304 231 Vrátnice - spojovatelka
552 304 232 Sekretariát
552 304 210 Zástupce ředitele

Sídlo školy

Zengrova 1
Ostrava - Vítkovice, 70300
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Mgr. Tomáš Řežáb
Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

5.–6. října 2022
Veletrh vzdělávání, Víceúčelová hala Opava, Žižkova 8
Těšíme se na setkání s Vámi. Dozvíte se mnoho o možnostech studia na naší škole.
25.–26. listopadu 2022
Student a Job, Ostrava Černá louka
Těšíme se na setkání s Vámi. Dozvíte se mnoho o možnostech studia na naší škole.
7. prosince 2022 14:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
Bližší informace na www.spszengrova.cz
7. ledna 2023 09:00–13:00 hod.
Den otevřených dveří
Bližší informace na www.spszengrova.cz
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, němčina, ruština

Škola doporučovaná zaměstnavateli, nabízející studijní a učební obory s okamžitým uplatněním na trhu práce. Výuka probíhá ve špičkově vybavených učebnách a dílnách školy. Spolupracujeme s více než 50 odbornými firmami, sponzory školy, nabízíme odborné a poznávací stáže v tuzemsku i v zahraničí, zapojení do programů Erasmus+, eTwinning. Vybrané aktivity školy: práce ve 2D, 3D, s CNC stroji, programování, obrábění, diagnostika vozidel, technická a obchodní AJ, praxe ve firmách, výměnné pobyty, soutěže, exkurze, virtuální realita, zájmové kroužky. Stipendia pro vybrané obory. Většina absolventů pokračuje ve studiu na VŠ. Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.
Dny otevřených dveří: 7. 12. 2022 (14 - 18h) a 7. 1. 2023 (9 - 13h).

Škola vybavena na vysoké úrovni. Moderní učebny s PC technikou, jazykové učebny, kvalitně vybavené laboratoře, kolaborativní roboti, 3D tisk, špičkově vybavené dílny (CNC stroje a další), přírodovědná učebna, laboratoř virtuální reality, robotická učebna, tělocvična, školní hřiště, workoutové hřiště aj.

Vybrané zájmové kroužky: CNC programování a obrábění, 3D měření a 3D tisk, svařování, automobilní montáže, robotika, vedení fiktivní firmy, doučovací kurzy, pronájem tělocvičny, počítačových a odborných učeben, dílenských prostor aj. Možnost podílet se na zakázkové výrobě pro spolupracující firmy.

Vlastní výdejna stravy, dovoz stravy zajištěn

Ubytování je možné v nedalekém domově mládeže

Škola s dlouholetou tradicí ve vzdělávání, nositelka prestižního titulu "Doporučeno zaměstnavateli". Škola je moderně vybavena, výuka probíhá v počítačových, technologických, automatizačních a přírodovědných laboratořích, jazykových učebnách, učebně robotiky a virtuální reality, dílnách a v dalších moderních odborných učebnách. Kmenové učebny vybaveny PC technikou a dataprojektorem . Škola působí v Ostravě přes 100 let. Žáci mají k dispozici výdejnu jídla, tělocvičnu, posilovnu, pingpongárnu, knihovnu, čtenářský klub, občerstvovací automaty, učebny s přístupem na internet, školní hřiště. Škola zapůjčuje žákům vybrané učebnice. Řada výukových materiálů zpracována v elektronické podobě na webu školy a s přístupem z domova. Veškeré další informace, studijní nabídka, dny otevřených dveří apod. získáte na webu školy www.spszengrova.cz.

Školu navštěvuje celkem 480 studentů a z toho je 83 % chlapců.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Obráběč kovů
23-56-H/01
2023–243 roky12AnoNe
denní13/8
Střední vzdělání s maturitou
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
2023–244 roky30ČJ, MNeNe
denní22/14
Mechanik seřizovač (Mechanik seřizovač - mechatronik)
23-45-L/01
2023–244 roky30ČJ, MAnoNe
denní34/25
Obor lze studovat i v kombinaci s doplňujícím učebním oborem 23-56-H/01 Obráběč kovů. Žáci tak mohou po úspěšném vykonání studia 3. ročníku získat výuční list a po úspěšném absolvování studia 4. ročníku maturitní vysvědčení
Strojírenství (Strojírenství - výpočetní technika, Strojírenství - automobilní technika, Strojírenství - robotika)
23-41-M/01
2023–244 roky90ČJ, MNeNe
denní131/65

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.