Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace

sekretariat (zavináč) spszengrova.cz
hecko (zavináč) spszengrova.cz
manak (zavináč) spszengrova.cz
552 304 231 Vrátnice - spojovatelka
552 304 232 Sekretariát
552 304 210 Zástupce ředitele

Sídlo školy

Zengrova 1
Ostrava - Vítkovice, 70300
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Mgr. Tomáš Řežáb
Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

8. ledna 2022 09:00–13:00 hod.
Den otevřených dveří
Prezenčně
17.–25. ledna 2022
Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje, Moravskoslezský kraj
Těšíme se na setkání s Vámi alespoň touto online formou. Dozvíte se mnoho o možnostech studia na naší škole
15. února 2022 – 5. dubna 2022
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám
Bližší informace na www.spszengrova.cz
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, němčina, ruština

Vlastní výdejna stravy, dovoz stravy zajištěn

Ubytování je možné v nedalekém domově mládeže

Škola je vybavena na vysoké úrovni. Zejména výpočetní technika je nosný prvek výuky.

Škola s dlouholetou tradicí ve vzdělávání, nositelka prestižního titulu "Doporučeno zaměstnavateli". Škola se silnou minulostí, atraktivní současností a jistou budoucností. Škola je moderně vybavena, výuka probíhá v počítačových, technologických, automatizačních a přírodovědných laboratořích, jazykových učebnách, učebně robotiky a virtuální reality, dílnách a v dalších moderních odborných učebnách. Kmenové učebny vybaveny PC a dataprojektorem . Škola působí v Ostravě přes 100 let. Žáci mají k dispozici výdejnu jídla, tělocvičnu, posilovnu, pingpongárnu, knihovnu, čtenářský klub, občerstvovací automaty, učebny s přístupem na internet. Škola zapůjčuje žákům vybrané učebnice. Řada výukových materiálů zpracována v elektronické podobě na webu školy a s přístupem z domova. Veškeré další informace, studijní nabídka, dny otevřených dveří apod. získáte na webu školy www.spszengrova.cz.

Vybrané zájmové kroužky: CNC programování a obrábění, 3D měření a 3D tisk, svařování, automobilní montáže, robotika, vedení fiktivní firmy, doučovací kurzy, pronájem tělocvičny, počítačových a odborných učeben, dílenských prostor aj. Možnost podílet se na zakázkové výrobě pro spolupracující firmy.

Školu navštěvuje celkem 480 studentů a z toho je 83 % chlapců.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Obráběč kovů
23-56-H/01
2022–233 roky12AnoNe
denní20/9
Střední vzdělání s maturitou
Ekonomika a podnikání (Management ve strojírenství)
63-41-M/01
2022–234 roky30ČJ, MNeNe
denní29/19
Mechanik seřizovač (Mechatronik)
23-45-L/01
2022–234 roky30ČJ, MAnoNe
denní30/22
Mechanik seřizovač (Mechatronik a obráběč kovů)
23-45-L/01
2022–234 roky30ČJ, MAnoNe
denní0/0
Kombinovaný obor 23-45-L/01 a 23-56-H/01, který nabízí možnost získání výučního listu v oboru Obráběč kovů po úspěšném absolvování 3. ročníku studia a následně pokračování ve studiu čtvrtého ročníku a získání tak maturitního vysvědčení v oboru Mechanik seřizovač po úspěšném absolvování 4. ročníku studia.
Strojírenství (Výpočetní technika)
23-41-M/01
2022–234 roky90ČJ, MNeNe
denní109/64
Strojírenství (Automobilní technika)
23-41-M/01
2022–234 roky90ČJ, MNeNe
denní109/64
Strojírenství (Robotika)
23-41-M/01
2022–234 roky90ČJ, MNeNe
denní109/64

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2022, Školy Online.