Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace

sekretariat (zavináč) spszengrova.cz
hecko (zavináč) spszengrova.cz
manak (zavináč) spszengrova.cz
552 304 231 Vrátnice - spojovatelka
552 304 232 Sekretariát
552 304 210 Zástupce ředitele

Sídlo školy

Zengrova 1
Ostrava - Vítkovice, 70300
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Mgr. Tomáš Řežáb
Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

24.–25. listopadu 2023
Student a Job 2023, Výstaviště Černá louka Ostrava
Těšíme se na setkání s Vámi. Dozvíte se mnoho o možnostech studia na naší škole.
29. listopadu 2023 14:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
Bližší informace na www.spszengrova.cz
6. ledna 2024 09:00–12:00 hod.
Den otevřených dveří
Bližší informace na www.spszengrova.cz
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, němčina

Škola nabízející studijní a učební obory s okamžitým uplatněním na trhu práce. Výuka probíhá ve špičkově vybavených učebnách a dílnách školy. Škola spolupracuje s více než 50 odbornými firmami, nabízí odborné a poznávací stáže v tuzemsku i v zahraničí, zapojení do programů Erasmus+, eTwinning. Vybrané aktivity školy: práce ve 2D, 3D, s CNC stroji, programování, obrábění, soustružení, diagnostika vozidel, technická a obchodní AJ, praxe ve firmách, středoškolská odborná činnost, projekty, soutěže, exkurze, virtuální realita, doučování, práce s talentovanými žáky, zájmové kroužky, školní psycholog, školní parlament. Stipendia pro vybrané obory. Většina absolventů pokračuje ve studiu na VŠ. Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Profesní kvalifikace.
Dny otevřených dveří: 29. 11. 2023 (14 - 17h) a 6. 1. 2024 (9 - 12h).

Škola vybavena na vysoké úrovni. Moderní učebny s PC technikou, jazykové učebny, kvalitně vybavené laboratoře, kolaborativní roboti, 3D tisk, špičkově vybavené dílny (CNC stroje a další), přírodovědná učebna, laboratoř virtuální reality, robotická učebna, tělocvična, školní hřiště, workoutové hřiště, školní bufet, školní jídelna, relaxační zóna, nápojové automaty, denní místnost pro přípravu jídla aj.

Vybrané zájmové kroužky: CNC programování a obrábění, 3D měření a 3D tisk, svařování, automobilní montáže, robotika, vedení fiktivní firmy, doučovací kurzy, pronájem tělocvičny, počítačových a odborných učeben, dílenských prostor aj. Možnost podílet se na zakázkové výrobě pro spolupracující firmy. Práce s talentovanými žáky.

Vlastní výdejna stravy, dovoz stravy zajištěn. Školní bufet, občerstvovací a nápojové automaty.

Ubytování je možné v nedalekém domově mládeže

Škola s dlouholetou tradicí ve vzdělávání, moderně vybavená. Výuka probíhá ve špičkově vybavených počítačových, technologických, automatizačních a přírodovědných laboratořích, jazykových učebnách, učebně robotiky a virtuální reality, dílnách a v dalších moderních odborných učebnách. Kmenové učebny vybaveny PC technikou a dataprojektorem. Žáci mají k dispozici výdejnu jídla, školní bufet, občerstvovací automaty, tělocvičnu, posilovnu, školní hřiště, workout, pingpongárnu, knihovnu, čtenářský klub, učebny s přístupem na internet aj. Škola zapůjčuje žákům vybrané učebnice. Řada výukových materiálů zpracována v elektronické podobě na webu školy a s přístupem z domova. Veškeré další informace, studijní nabídka, dny otevřených dveří apod. získáte na webu školy www.spszengrova.cz.

Školu navštěvuje celkem 480 studentů a z toho je 83 % chlapců.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Obráběč kovů
23-56-H/01
2024–253 roky12AnoNe
denní12/6
Střední vzdělání s maturitou
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
2024–254 roky30ČJ, MNeNe
denní28/20
Mechanik seřizovač
23-45-L/01
2024–254 roky30ČJ, MAnoNe
denní47/27
Strojírenství
23-41-M/01
2024–254 roky90ČJ, MNeNe
denní116/65

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.