Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace

studijni (zavináč) sus-ostrava.cz
info (zavináč) sus-ostrava.cz
596 113 965 Studijní
596 114 985 Spojovatelka

Sídlo školy

Poděbradova 959/33
Ostrava, 70200

Odloučené pracoviště

Matiční 18, Ostrava
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Mgr. Martin Mikolášek
Zřizovatel:
kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

7. října 2023 08:00–13:00 hod.
Den otevřených dveří
D.O.D. proběhne na obou budovách. Budova Poděbradova 959/33, ateliéry Průmyslového designu, Fotografie a médií a Keramického designu. Budova Matiční 18, ateliéry Grafického designu a Užité malby.
9. listopadu 2023 09:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
D.O.D. proběhne na obou budovách. Budova Poděbradova 959/33, ateliéry Průmyslového designu, Fotografie a médií a Keramického designu. Budova Matiční 18, ateliéry Grafického designu a Užité malby.
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze

Angličtina, němčina, ruština, španělština

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, byla založena v roce 1990 jako první státní uměleckoprůmyslová střední škola v Moravskoslezském kraji. Od skromných začátků své existence se vypracovala mezi nejprestižnější střední školy v regionu a stala se uznávaným členem Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory v České republice.
Pro školu, která je zřizována Moravskoslezským krajem, jsou charakteristické: vysoká úroveň výuky, moderní vyučovací metody s využitím ICT, moderní technické vybavení, práce ve skupinách, individuální přístup k žákům, rozvoj jejich osobnosti a tvůrčího potenciálu. Podmínky ke vzdělávání ve škole jsou velmi dobré jak po stránce personální, tak i materiální.
Škola od počátku hledá rovnováhu mezi anonymní řemeslnou dovedností, intelektuální soběstačností a tvůrčí kreativitou. Je napojena nejen na svět galerií, ale ve stejné míře také na prostředí průmyslu, sociálních institucí a každodenního života. Žáci jsou obklopeni technickým zázemím, o kterém se mnoha fakultám umění pouze zdá.
Učitelé školy neustále reflektují aktuální trendy v současné vizuální kultuře a stále znovu aktualizují odbornou přípravu žáků tak, aby v maximální možné míře odpovídala potřebám a možnostem jejich budoucích zaměstnavatelů. I proto škola žáky vybavuje tradičními řemeslnými dovednostmi a zároveň jim v teoretické i praktické rovině ukazuje, jaké nepřeberné možnosti prostor současného vizuálního umění nabízí, a jak variabilně se v něm absolventi školy ve své profesionální praxi mohou pohybovat.

SPŠ elektrotechniky a informatiky, ul. Kratochvílova 7, Ostrava
(škola v těsném sousedství, možnost výběru ze dvou jídel).

Domov mládeže SŠ prof. Zdeňka Matějčka, 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava-Poruba,
tel.: 596 909 111, 596 909 210, www.skolspec.cz
Domov mládeže při SŠ teleinformatiky, Opavská 1119/12, 708 00 Ostrava-Poruba,
tel.: 596 919 000, 776 154 511, 736 518 344. www.teleinformatika.eu
Domov mládeže při Střední zahradnické škole, Ostrava, Žákovská 288/20, 709 00 Ostrava-Hulváky,
tel.: 603 499 405, https://www.szas-ostrava.cz/jidelna-a-do...
Domov mládeže Ostrava, ubytování zajištěno ve dvou budovách: www.dmostrava.cz
Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, tel.: 734 177 656
Lidická 50, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 734 177 658

Velmi dobré a výborné; Díky zapojení do projektu IROP "Modernizace odborných učeben a zajištění bezbariérovosti SUŠ, Ostrava" je škola vybavena nejmodernějším technickým zařízením (3D tiskárna, laserový plotter, CNC router, profesionální grafické tablety, PC učebny)a obě školní budovy jsou rovněž bezbariérové.

Na stránkách školy http://sus-ostrava.cz/, jsou zveřejněny vždy nové aktuality k nadcházejícímu školnímu roku.
Přijímací řízení na školní rok 2023/2024 již proběhlo, v této chvíli máme, zaplněny všechny obory vzdělání. Pokud nastane skutečnost a některý obor se uvolní, zveřejníme tuto aktualitu na stránkách školy.
Dny otevřených dveří se konají každoročně na podzim od září do listopadu. Ve školním roce 2020/2021 proběhly ON-LINE. Prezentace k jednotlivým oborům naleznete zde: http://sus-ostrava.cz/den-otevrenych-dve...
Škola pořádá přípravné kurzy k talentové zkoušce pro žáky 9. tříd a také kurzy pro veřejnost. Informace jsou zveřejněny s dostatečným předstihem na stránkách školy: https://sus-ostrava.cz/skola/kurzy-pro-v...
Pravidelně pořádáme zahradní slavnost na konci školního roku. Tato slavnost je propojení dne otevřených dveří, workshopu a prodejní galerie.

Školu navštěvuje celkem 275 studentů a z toho je 87 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Grafický design
82-41-M/05
2024–254 roky10TZ, VZAnoAno
denní38/10
Grafický design
82-41-M/05
2024–254 roky10TZ, VZAnoAno
denní52/10
Grafický design
82-41-M/05
2024–254 roky10TZ, VZAnoAno
denní96/10
Průmyslový design
82-41-M/04
2024–254 roky8TZ, VZAnoAno
denní23/8
Průmyslový design
82-41-M/04
2024–254 roky7TZ, VZAnoAno
denní17/7
Užitá fotografie a média
82-41-M/02
2024–254 roky10TZ, VZAnoAno
denní29/7
Užitá malba
82-41-M/01
2024–254 roky10TZ, VZAnoAno
denní46/10
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
82-41-M/12
2024–254 roky5TZ, VZAnoAno
denní12/4

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, TZ = talentová zkouška, VZ = test všeobecných znalostí

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.