Logo Stredniskoly.cz

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace

www.sus-ostrava.cz
studijni (zavináč) sus-ostrava.cz
info (zavináč) sus-ostrava.cz
596 113 965 (Studijní)
596 114 985 (Spojovatelka)

Sídlo školy

Poděbradova 959/33
Ostrava, 70200

Odloučené pracoviště

Matiční 18, Ostrava
Hodnocení prezentace (Co je to?):
96,27 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Mgr. Martin Mikolášek
Zřizovatel:kraj
Kapacita školy:280 žáků
Kontaktní osoby:Vladimíra Smoleňová (studijní referentka), 596 113 965
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

TermínPoznámka
Sobota5. října 201908:00–14:00 hod.Den otevřených dveří proběhne na obou budovách-více info na www.sus-ostrava.cz
Středa13. listopadu 201908:30–16:00 hod.Den otevřených dveří proběhne na obou budovách-více info na www.sus-ostrava.cz
Čtvrtek14. listopadu 201908:30–16:00 hod.Den otevřených dveří proběhne na obou budovách-více info na www.sus-ostrava.cz
Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Charakteristika školy

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, byla založena v roce 1990 jako první státní uměleckoprůmyslová střední škola v Moravskoslezském kraji. Od skromných začátků své existence se vypracovala mezi nejprestižnější střední školy v regionu a stala se uznávaným členem Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory v České republice.
Pro školu, která je zřizována Moravskoslezským krajem, jsou charakteristické: vysoká úroveň výuky, moderní vyučovací metody s využitím ICT, moderní technické vybavení, práce ve skupinách, individuální přístup k žákům, rozvoj jejich osobnosti a tvůrčího potenciálu. Podmínky ke vzdělávání ve škole jsou velmi dobré jak po stránce personální, tak i materiální.
Škola od počátku hledá rovnováhu mezi anonymní řemeslnou dovedností, intelektuální soběstačností a tvůrčí kreativitou. Je napojena nejen na svět galerií, ale ve stejné míře také na prostředí průmyslu, sociálních institucí a každodenního života. Žáci jsou obklopeni technickým zázemím, o kterém se mnoha fakultám umění pouze zdá.
Učitelé školy neustále reflektují aktuální trendy v současné vizuální kultuře a stále znovu aktualizují odbornou přípravu žáků tak, aby v maximální možné míře odpovídala potřebám a možnostem jejich budoucích zaměstnavatelů. I proto škola žáky vybavuje tradičními řemeslnými dovednostmi a zároveň jim v teoretické i praktické rovině ukazuje, jaké nepřeberné možnosti prostor současného vizuálního umění nabízí, a jak variabilně se v něm absolventi školy ve své profesionální praxi mohou pohybovat.

Stravování

SPŠ elektrotechniky a informatiky, ul. Kratochvílova 7, Ostrava
(škola v těsném sousedství)

Ubytování

Střední škola teleinformatiky, ul. Opavská 1119, 708 00 Ostrava-Poruba .
Střední škola prof. Z. Matěječka, 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava-Poruba.
Domov mládeže v Ostravě: Lidická 50, 703 00 Ostrava-Vítkovice a Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava Hrabůvka

Vybavení

Velmi dobré a výborné; Díky zapojení do projektu IROP "Modernizace odborných učeben a zajištění bezbariérovosti SUŠ, Ostrava" je škola vybavena nejmodernějším technickým zařízením (3D tiskárna, laserový plotter, CNC router, profesionální grafické tablety, PC učebny)a obě školní budovy jsou rovněž bezbariérové.

Další informace

Příjem přihlášek: do 30. listopadu 2019

Termíny konání:
1. termín - 2020
2. termín - 2020

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
8241M01 – Užitá malbaStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Užitá malba
8241M02 – Užitá fotografie a médiaStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Užitá fotografie a média
8241M04 – Průmyslový designStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Průmyslový design
8241M05 – Grafický designStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Grafický design
8241M12 – Výtvarné zpracování keramiky a porcelánuStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
8241M01 – Užitá malba
Užitá a umělecká malba
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní10
Absolventi oboru vzdělání Užitá malba / ŠVP Užitá a umělecká malba jsou připravováni k širokému uplatnění v oblasti užité i umělecké malby jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové tvůrčích a realizačních týmů nebo v malířských dílnách jako zaměstnanci firem
a institucí. V architektuře: navrhování a realizace barevných řešení bytových, pracovních a společenských interiérů včetně navrhování mozaik, vitráží a bytových textilií, realizace malířských nástěnných technik ve spolupráci s architekty a stavebními firmami, uměleckořemeslné malířské
a natěračské práce, malba závěsných obrazů, ve scénografii: realizace malířské složky scénografie a výroba rekvizit pro divadelní představení a film ve spolupráci se scénografy, ve výstavnictví, v propagaci a reklamě: spolupráce na realizaci výstavních, galerijních a muzejních expozic, v reklamních studiích díky rozšířené vzdělávací nabídce speciálních odborných předmětů (Písmo a typografie, Počítačová grafika, Základy digitální fotografie a Multimediální tvorba), kterými získají potřebné odborné kompetence. Vzdělávací program je koncipován tak, aby jeho absolventi získali předpoklady pro širší uplatnění na trhu práce a k dalšímu studiu.
Ateliéry Užité malby jsou prostorem pro tvůrčí naplňování studijního programu a pro dynamický růst osobnosti studentů. V průběhu čtyř let získávají studenti všeobecné znalosti a dovednosti srovnatelné s evropským standardem, úrovní odborných teoretických znalostí a praktických dovedností jej přesahují. Jsou vyškoleni ve společném odborně teoretickém a praktickém základu, který tvoří výtvarná příprava, přípravné kreslení a modelování, písmo, figurální kreslení, počítačová grafika - grafické programy Illustrator a Photoshop, základy fotografování. Dále absolvují speciální odbornou přípravu v předmětu navrhování, v praktických cvičeních a technologii. Cenné zkušenosti získávají v práci klasickými malířskými technikami a postupy, aniž by byl nuceni ke konzervativizmu v myšlení. Seznamováním se současnými trendy ve výtvarné tvorbě a integrací nových médií do vyučování je prohlubována universálnost přípravy studentů. Absolventi studijního oboru Užitá malba jsou humanitně vzděláni a jsou připraveni pro vstup do profesního života v uměleckých řemeslech a praktických činnostech v architektuře, scénografii a propagaci, mají rovněž možnost dalšího studia na vyšších odborných či vysokých školách.
Všeobecné informace o oboru Užitá malba
8241M02 – Užitá fotografie a média
Fotografie a média
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní10
Absolventi oboru vzdělání Užitá fotografie a média / ŠVP Fotografie a média jsou připravováni k širokému uplatnění v oblasti užité, technické a výtvarné fotografie. Ovládají práci s klasickou i digitální technologií, softwarové zpracování fotografií, grafické a typografické úpravy obrazu včetně
základů práce s videem. Pracovat mohou jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) nebo jako zaměstnanci různých firem a institucí. Široká praktická znalost portrétní fotografie, znalost užité fotografie v oblastech architektury a reklamy, předurčuje k práci v portrétních a reklamních ateliérech. platnění naleznou v redakcích periodik, nakladatelstvích a tiskových agenturách na pozicích fotoreportérů a obrazových redaktorů ovládajících reportážní a dokumentární fotografii včetně grafické úpravy fotografií. V reklamních agenturách a DTP studiích zhodnotí dovednosti ve všech oblastech fotografie, především pak v užité a reklamní fotografii, včetně softwarové, grafické a typografické úpravy fotografií, pro širokou aplikaci média v prospektech, katalozích, billboardech, plakátech a tiskovinách. V pozici dokumentaristů, videoreportérů, technických a reprodukčních fotografů naleznou uplatnění ve výstavnictví, v kulturních a vědeckých institucích. V organizacích veřejné správy
a velkých společnostech mohou pracovat jako dokumentaristé a správci archivů, reportéři, videoreportéři a redaktoři obecních tiskovin. Základy práce s videem mohou rozvíjet ve filmových a televizních studiích. Zpracování fotografického obrazu se mohou věnovat v ateliérech, minilabech a při
práci ve střediscích velkoplošného tisku. Sofistikovanou znalost špičkových digitálních technologií uplatní prakticky ve všech výše uvedených oblastech. Spolu s klasickou fotografií mají předpoklady rozvíjet své umělecké nadání ve vlastní tvorbě i v následném vysokoškolském studiu.
Moderně koncipovaný studijní obor Užitá fotografie a média poskytuje studentům ucelené odborné znalosti z technologie, teorie a dějin fotografie, fotografického designu a účinně je propojuje s praktickou výukou. Důraz je kladen nejen na zvládnutí klasických fotografických postupů, ale i na praktické a tvůrčí využití digitální fotografie a videa, včetně zpracování na PC. Náročnost úkolů je v průběhu studia odstupňována. Na konkrétních zadáních se studenti seznámí prakticky se všemi žánry fotografie - zátiším, portrétem, dokumentem, krajinou, architekturou, módní fotografií. Svou kreativitu studenti rozvíjejí při tvorbě volných výstavních souborů. Jsou poučeni o významu písma a technice vytváření textů, učí se pracovat s grafickými programy Illustrator a Photoshop, jsou seznamováni s funkcí a požadavky na jednotlivé formy užité grafiky, ve kterých nalézá uplatnění fotografie. Kvalitní technické vybavení a zejména pak citlivé vedení zkušenými pedagogy umožňuje studentům realizovat jejich tvůrčí záměry. Obor je zaměřen na rozvoj individuální umělecké osobnosti studenta a vytváří široké předpoklady pro uplatnění absolventů. Absolventi studijního oboru Užitá fotografie mohou také pokračovat ve studiu na vysokých školách.
Všeobecné informace o oboru Užitá fotografie a média
8241M04 – Průmyslový design
Design výrobků, Design obalů
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní15
Absolventi oboru vzdělání Průmyslový design / ŠVP Design výrobků jsou připravováni a vybaveni škálou výtvarných a praktických znalostí a dovedností k širokému uplatnění v oblasti průmyslového a solitérního designu a užité tvorby jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové tvůrčích a realizačních týmů nebo v designerských ateliérech, studiích a kreativních odděleních firem, zabývajících se designem jako zaměstnanci firem a institucí. V architektuře: navrhování a realizace
prvků nebo konceptů interiérů, dále ve firmách zabývajících se designem a výrobou produktů nejrůznějšího sortimentu. Absolventi oboru vzdělání Design výrobků/Průmyslový design jsou dále vybaveni znalostmi a dovednostmi z oblasti 2d a 3d grafiky tak, že mají možnost se uplatnit také
v grafických studiích, reklamních agenturách a při realizaci 3D reklamy vyráběné pomocí CNC technologií, nebo jako designéři realizující vizualizace např. pro architektonická studia a kanceláře.
Nejlepší absolventi ŠVP Design výrobků mohou po úspešném složení maturitní zkoušky a přijímacího řízení dále pokračovat ve studiu na vysokých školách uměleckého i jiného zaměření.
Průmyslový design, je oborem, ve kterém se připravují adepti průmyslového výtvarnictví, kteří by v budoucnu měli svým úsilím o humanizaci techniky významným způsobem ovlivňovat životní styl společnosti.Jde o široce koncipovaný obor studia, v jehož průběhu je kladen důraz zejména na rozvoj invence a kreativního myšlení studentů, na zvládnutí technické stránky řešených zadání, součástí přípravy je rovněž získání řemeslné zručnosti. Studenti se naučí pracovat s grafickými programy Illustrator, Photoshop, Rhinoceros. Od kresebných a modelovaných studií přírodních útvarů, jejich stylizace a abstrakce, přecházejí studenti v první polovině studia k vytváření složitějších prostorových kompozic. Návrhy nástrojů a nářadí, domácích spotřebičů, předmětů denní potřeby, hraček a dětských hřišť, interiérů studenti zpracovávají graficky, vytvářejí jejich virtuální modely na PC, u vybraných úkolů zhotovují i modely v materiálu. Absolventi takto náročné přípravy obvykle nemají problémy s uplatněním v designérských studiích nebo grafických studiích; mnozí se však většinou rozhodnou pro další studium na vysokých školách.
Absolventi oboru vzdělání Průmyslový design / ŠVP: Design obalů jsou připravováni a vybaveni škálou výtvarných a praktických znalostí a dovedností k širokému uplatnění průmyslového a solitérního designu v oblasti užité tvorby, v oblasti designu obalů. Konkrétní obaly navrhují a realizují je, jsou schopni připravit podklady pro zpracování technické a technologické dokumentace výroby obalů. Pracují s HW a SW vybavením pro navrhování obalů a jejich grafické podoby. Pro svou práci jsou vybaveni znalostmi a dovednostmi z oblasti fotografie a počítačového zpracování obrazu, ovládají programové vybavení pro předtiskovou přípravu, pro potisk obalů volí vhodné tiskové techniky.
Absolventi oboru vzdělání Průmyslový design / ŠVP: Design obalů jsou vybaveni znalostmi a dovednostmi z oblasti 2D a 3D grafiky tak, že se mohou uplatnit také v grafických studiích, reklamních agenturách a při realizaci 3D reklamy vyráběné pomocí CNC technologií, nebo jako designéři realizující vizualizace např. pro architektonická studia a kanceláře. Absolventi oboru vzdělávání Průmyslový design/ ŠVP: Design obalů najdou uplatnění jako designéři obalů a průmyslových výrobků ve velkých i středních podnicích a designérských studiích jako konstruktéři obalů nebo jako designéři pro oblast konstrukčního designu, v DTP studiích, tiskárnách se zpracováním papíru, kartónů a lepenek a jiných obalových materiálů. Absolvent oboru vzdělání Průmyslový design/ ŠVP: Design obalů se může uplatnit také jako kreativní pracovník v oblasti grafického designu se zaměřením na grafickou úpravu a potisk obalů.
Nejlepší absolventi ŠVP Design obalů mohou po úspěšném složení maturitní zkoušky a přijímacího řízení dále pokračovat ve studiu na vysokých školách uměleckého i jiného zaměření.
Všeobecné informace o oboru Průmyslový design
8241M05 – Grafický design
Klasická a počítačová grafika, Kresba a ilustrace, Grafika a animace
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Absolventi oboru vzdělání Grafický design / ŠVP Klasická a počítačová grafika jsou připravováni k širokému uplatnění v oblasti užité a umělecké grafiky jako členové tvůrčích a realizačních týmů v grafických studiích, reklamních agenturách, DTP studiích, propagačních odděleních,
nakladatelstvích, redakcích novin a časopisů, v polygrafickém průmyslu atp., jako zaměstnanci firem a institucí i jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Jejich konkrétní uplatnění - pracovní pozice, ve kterých mohou pracovat, nebo jimi vykonávané činnosti, vyplývají ze společné přípravy v rámci oboru vzdělání Grafický design a ze zaměření odborné
přípravy, z profilace vyplývající ze ŠVP; mohou pracovat na pozicích:
grafiků v reklamních agenturách, ve kterých mohou vykonávat veškeré činnosti související s grafickým designem (vytváření grafických návrhů a jejich realizace, předtisková příprava, příprava a realizace propagačních a reklamních kampaní, výstav); webdesignérů, a to vzhledem ke své specializaci na počítačovou grafiku včetně tvorby webových stránek.
Vzdělávací program je koncipován tak, aby jeho absolventi získali předpoklady pro širší uplatnění na trhu práce i k dalšímu vzdělávání.
Absolventi oboru vzdělávání Grafický design / ŠVP Kresba a ilustrace jsou připravováni k širokému uplatnění v oblasti grafického designu, kresby a ilustrace, a to jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), nebo jako členové tvůrčích a realizačních týmů či v zaměstnaneckém poměru. Jejich konkrétní uplatnění - pracovní pozice, ve kterých mohou pracovat a jimi vykonávané činnosti, vyplývají ze společné přípravy v rámci oboru vzdělání Grafický design a ze zaměření odborné přípravy, z profilace vyplývající ze ŠVP; mohou pracovat na pozicích designérů (návrhářů) grafiků reklamy, textařů reklamy, storyboardistů (tvůrců kreslených příběhů), reprodukčních grafiků, skeneristů retušérů; absolventi tohoto ŠVP jsou vybaveni veškerými kompetencemi pro vykonávání všech odborných činností z oblasti grafického designu a ilustrace (zpracování tiskovin a publikací, využití
kresby a ilustrace v animaci, vytváření webových prezentací): na pozicích redakčních grafiků a ilustrátorů v nakladatelstvích beletristické i odborné literatury, absolventi tohoto ŠVP jsou vybaveni veškerými kompetencemi pro vykonávání všech odborných činností z oblasti grafického designu a ilustrace (zpracování tiskovin a publikací, využití kresby a ilustrace v animaci, vytváření webových prezentací), jsou připravováni pro výkon činností ve výstavnictví (příprava a realizace výstavních, galerijních a muzejních expozic). Vzdělávací program je koncipován tak, aby jeho absolventi získali předpoklady pro širší uplatnění na trhu práce a k dalšímu studiu.
Absolventi oboru vzdělávání Grafický design / ŠVP Grafika a animace jsou připravováni k širokému uplatnění a mohou pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové tvůrčích a realizačních týmů nebo jako zaměstnanci firem a institucí. Jejich konkrétní uplatnění - pracovní pozice, ve kterých mohou pracovat, nebo jimi vykonávané činnosti, vyplývají ze společné přípravy v rámci oboru vzdělání Grafický design, ze zaměření odborné přípravy (z profilace vyplývající z ŠVP). Mohou pracovat na pozicích: grafiků v reklamních agenturách, ve kterých mohou vykonávat
veškeré činnosti související s grafickým designem (vytváření grafických návrhů a jejich realizace, předtisková příprava, příprava a realizace propagačních a reklamních kampaní, výstav); redakčních grafiků v nakladatelstvích, redakcích novin a časopisů; grafiků-animátorů v animačních, televizních či filmových studiích, popř. v herním průmyslu jako spolutvůrci počítačových her. Vzdělávací program je koncipován tak, aby jeho absolventi získali předpoklady pro širší uplatnění na trhu práce i k dalšímu vzdělávání.
Všeobecné informace o oboru Grafický design
8241M12 – Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
Keramický design
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní5
Absolventi oboru vzdělání Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu / ŠVP Keramický design mohou samostatně podnikat jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), jako umělečtí keramici nebo jako výrobci v lidové umělecké výrobě, nacházejí uplatnění jako zaměstnanci v keramických
dílnách na vytváření keramiky, a to jako návrháři či designéři, modeláři, točíři, dekoratéři nebo jako technici a technologové.
Znalosti a dovednosti získané v průběhu studia jim umožňují uplatnit se dobře i mimo keramický obor: při spolupráci s architekty a stavebními firmami; ve výstavnictví, propagaci a reklamě při spolupráci na realizaci výstavních, galerijních a muzejních expozic, v reklamních studiích díky rozšířené vzdělávací nabídce speciálních odborných předmětů (písmo a typografie, počítačová grafika, základy digitální fotografie), ve kterých získají potřebné odborné kompetence. Vzdělávací program je koncipován tak, aby jeho absolventi získali předpoklady pro širší uplatnění na trhu práce a k dalšímu studiu.
V prvním a druhém ročníku se žáci učí základním pracovním postupům. Modelují z ruky, vytáčejí na hrnčířském kruhu, lepí z vyválených plátů, získávají zkušenost s používáním glazur. Věnují se sochařskému modelování a kresbě. Získávají cit pro prostor, tvar a barvu stejně jako pro charakteristiku konkrétního keramického materiálu a jeho zpracování. Důraz je kladen na zvládnutí technologických postupů. Ve třetím a čtvrtém ročníku žáci získávají další znalosti při výuce základů modelářství a práce se sádrou. Mají možnost ve větší míře uplatnit svou vlastní výtvarnou invenci, osobitý styl a osvědčit úroveň své řemeslné zručnosti při navrhování a realizaci náročnějších zadání v oborech keramického designu a keramické plastiky. Učební plány oboru obsahují předměty tvořící společný výtvarný základ. Jde o přípravné kreslení a modelování, písmo, základy fotografování a počítačovou grafiku - žáci se učí práci s programy Illustrator, Photoshop a Rhinoceros. To vše umožňuje absolventům oboru věnovat se samostatné výtvarné činnosti nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách, zejména s výtvarným zaměřením.
Všeobecné informace o oboru Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

Fotogalerie

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.