Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace

studijni (zavináč) sus-ostrava.cz
info (zavináč) sus-ostrava.cz
596 113 965 Studijní
596 114 985 Spojovatelka

Sídlo školy

Poděbradova 959/33
Ostrava, 70200

Odloučené pracoviště

Matiční 18, Ostrava
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Mgr. Martin Mikolášek
Zřizovatel:
kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

10. října 2020 – 5. prosince 2020
Přípravný kurz k talentovým zkouškám pro žáky 9. tříd
SUŠ, Ostrava otevírá přípravný kurz k talentovým zkouškám pro žáky 9.tříd ZŠ. Více informací a přihlášku ke stažení naleznete zde: http://sus-ostrava.cz/skola/kurzy-pro-ve...
12. listopadu 2020 15:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří proběhne pouze ON-LINE na:http://sus-ostrava.cz/
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze

Angličtina, němčina, ruština, španělština

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, byla založena v roce 1990 jako první státní uměleckoprůmyslová střední škola v Moravskoslezském kraji. Od skromných začátků své existence se vypracovala mezi nejprestižnější střední školy v regionu a stala se uznávaným členem Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory v České republice.
Pro školu, která je zřizována Moravskoslezským krajem, jsou charakteristické: vysoká úroveň výuky, moderní vyučovací metody s využitím ICT, moderní technické vybavení, práce ve skupinách, individuální přístup k žákům, rozvoj jejich osobnosti a tvůrčího potenciálu. Podmínky ke vzdělávání ve škole jsou velmi dobré jak po stránce personální, tak i materiální.
Škola od počátku hledá rovnováhu mezi anonymní řemeslnou dovedností, intelektuální soběstačností a tvůrčí kreativitou. Je napojena nejen na svět galerií, ale ve stejné míře také na prostředí průmyslu, sociálních institucí a každodenního života. Žáci jsou obklopeni technickým zázemím, o kterém se mnoha fakultám umění pouze zdá.
Učitelé školy neustále reflektují aktuální trendy v současné vizuální kultuře a stále znovu aktualizují odbornou přípravu žáků tak, aby v maximální možné míře odpovídala potřebám a možnostem jejich budoucích zaměstnavatelů. I proto škola žáky vybavuje tradičními řemeslnými dovednostmi a zároveň jim v teoretické i praktické rovině ukazuje, jaké nepřeberné možnosti prostor současného vizuálního umění nabízí, a jak variabilně se v něm absolventi školy ve své profesionální praxi mohou pohybovat.

SPŠ elektrotechniky a informatiky, ul. Kratochvílova 7, Ostrava
(škola v těsném sousedství, možnost výběru ze dvou jídel).

Domov mládeže SŠ prof. Zdeňka Matějčka, 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava-Poruba,
tel.: 596 909 111, 596 909 210, www.skolspec.cz
Domov mládeže při SŠ teleinformatiky, Opavská 1119/12, 708 00 Ostrava-Poruba,
tel.: 596 919 000, 776 154 511, 736 518 344. www.teleinformatika.eu
Domov mládeže při Střední zahradnické škole, Ostrava, Žákovská 288/20, 709 00 Ostrava-Hulváky,
tel.: 603 499 405, https://www.szas-ostrava.cz/jidelna-a-do...
Domov mládeže Ostrava, ubytování zajištěno ve dvou budovách: www.dmostrava.cz
Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, tel.: 734 177 656
Lidická 50, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 734 177 658

Velmi dobré a výborné; Díky zapojení do projektu IROP "Modernizace odborných učeben a zajištění bezbariérovosti SUŠ, Ostrava" je škola vybavena nejmodernějším technickým zařízením (3D tiskárna, laserový plotter, CNC router, profesionální grafické tablety, PC učebny)a obě školní budovy jsou rovněž bezbariérové.

Na stránkách školy http://sus-ostrava.cz/, jsou zveřejněny kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku čtyřletého denního studia na školní rok 2021/2022.
Dny otevřených dveří se konají každoročně na podzim od září do listopadu. Ve školním roce 2020/2021 jsou naplánovány: na sobotu 3. 10. 2020 pouze ON-LINE, info na http://sus-ostrava.cz/dod-3_10_2020/, ve čtvrtek 12. 11. 2020 pouze ON-LINE http://sus-ostrava.cz/.
Škola pořádá přípravné kurzy k talentové zkoušce pro žáky 9. tříd.

Školu navštěvuje celkem 272 studentů a z toho je 83 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Grafický design
82-41-M/05
2021–224 roky30
denníŠkolné: Zdarma
Průmyslový design
82-41-M/04
2021–224 roky15
denníŠkolné: Zdarma
Užitá fotografie a média
82-41-M/02
2021–224 roky10
denníŠkolné: Zdarma
Užitá malba
82-41-M/01
2021–224 roky10
denníŠkolné: Zdarma
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
82-41-M/12
2021–224 roky5
denníŠkolné: Zdarma

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené

Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.