Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

info (zavináč) oa-poruba.cz

Sídlo školy

Polská 6/1543
Ostrava-Poruba, 70800
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Marie Katapodisová
Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

15.–24. listopadu 2021
Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje, Moravskoslezský kraj
25. listopadu 2021 14:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
3.–4. prosince 2021
Student a Job, Černá louka Ostrava
13. ledna 2022 14:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
17.–25. ledna 2022
Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje, Moravskoslezský kraj
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů

Angličtina, němčina, ruština

Škola se 110letou tradicí poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou ve studijních oborech 4letého denního studia:
• 63-41-M/02 obchodní akademie - daně a účetnictví
• 63-41-M/02 obchodní akademie - informatika
- pro povolání v oblasti ekonomických, účetních, daňových, obchodních, administrativních, podnikatelských, finančních, marketingových, personálních, veřejnoprávních a j. činností

• 18-20-M/01 informační technologie - s ekonomickým zaměřením, pro povolání správce informačního systému, technika ICT, programátora, pracovníka PC grafiky aj., a to s podnikatelskými znalostmi

Naším zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Poskytujeme střední odborné vzdělání v oblasti ekonomiky a informatiky, které je ukončeno maturitní zkouškou. Školní budova je v klidném prostředí 5. porubského obvodu v prostředí zeleně s výbornou dopravní dostupností. Ke studiu pro příští školní rok nabízíme maturitní obor OBCHODNÍ AKADEMIE, ve kterém získávají studenti odborné znalosti a dovednosti z oblasti ekonomiky, účetnictví, podnikání, daňového systému, informační technologie, práva, marketingu, obchodu, managementu, administrativy, bankovnictví, ekonomie státu aj. Uplatňují se ve všech formách společností a institucí v širokém spektru pracovních pozicí, např. ekonom, účetní, daňový poradce, bankovní a pojišťovací pracovník, úředník veřejné správy, personalista, marketingový pracovník, asistent-sekretářka, obchodní zástupce, střední manažer firmy.
Studenti dalšího nabízeného oboru INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se vzdělávají teoreticky i prakticky v oblasti hardwaru, softwaru, počítačových sítí, operačních systémů, objektového programování, vytváření webových stránek a internetových aplikací v PHP, fotografování, práce s grafickým editorem, animací, zpracování zvuku a videa. Protože jde o obor s ekonomickým zaměřením, získávají také základní znalosti potřebné k podnikání.
Studium obou oborů je doplňováno měsíční odbornou praxí v reálném prostředí firem, adaptačními kurzy, lyžařskými a jazykově-poznávacími kurzy do zahraničí.

Škola na 2. místě v Ostravě v anketě Střední roku 19/20. Organizátor krajského kola soutěže Ekonomický tým. Aktivní metody výuky včetně e-learningu v moderně vybavených učebnách interaktivní technikou včetně 3D projekce, jazykové laboratoře, počítačové učebny. Měsíční odborná praxe v reálném prostředí firem. Zahraniční stáže v rámci projektu Erasmus+. Státní a mezinárodní certifikáty: ECDL-počítačová gramotnost, CODEXIS-právní software, MONEYS3-účetní software, SCATE-cizí jazyk, ELSA-obchodní angličtina, obchodní korespondence. Úspěchy v celostátních i mezinárodních. soutěžích. Exkurze, zahraniční zájezdy, lyžařské a adaptační kurzy. Kulturní, sportovní a veřejně-prospěšné aktivity, zájmová činnost. Bohatá projektová činnost, projekty EU. Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.

Pro rozvoj vzdělávání i materiálního vybavení školy získáváme značné prostředky z evropských projektů. Úspěšně se také zapojujeme do množství republikových i mezinárodních programů a soutěží. Výrazný mezinárodní úspěch, vítězství našeho studenta v týmové aktivitě Junior Achievement v Bruselu, nám přinesl i ocenění zřizovatele „Nejúspěšnější žák středních škol“. Naši žáci nejsou lhostejní k potřebám jiných a každoročně se zapojují do veřejných humanitárních aktivit a sbírek. To, že neváhají pomoci spoluobčanům v nouzi, svědčí Školní cena Fair play, udělená našemu studentovi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - MŠMT a Českým olympijským výborem. Za vynikající výsledky ve svém oboru a dlouholetou pedagogickou práci byl rovněž oceněn Medailí MŠMT náš vyučující matematiky.

Studenti si vybírají výuku cizích jazyků (angličtina, němčina a ruština), u oboru Obchodní akademie jeden jazyk jako hlavní a jeden jako vedlejší. U oboru Informační technologie vyučujeme jeden cizí jazyk - angličtinu, která je posílena dalším předmětem "technická angličtina". Studenti se zapojují do zahraničních jazykově-poznávacích zájezdů, lyžařských výcvikových kurzů v zahraničí, adaptačních kurzů pro 1. ročníky,do aktivit při realizaci evropských aj. projektů, do školních kol soutěží a soutěží vyšších úrovní - krajské, republikové i mezinárodní. V rámci zájmových aktivit mohou využít nabídky Klubu přátel divadla, divadelního spolku, Školní akademie a jiných sportovních, společenských a kulturních akcí.

Historie naší školy spadá až do roku 1905, kdy byla v Ostravě zřízena česká dvoutřídní komunální Obchodní škola. Od konce osmdesátých let minulého století, kdy patřila Ostravská střední ekonomická škola k největším odborným školám v Severomoravském kraji, využívala 2 budovy. Původní plán přestavby budovy na ulici Polské a poté ani na Žerotínově, s cílem prostorového sblížení školy, nebyl nakonec realizován. V roce 1990 dochází k osamostatnění části školy v Moravské Ostravě a na Obchodní akademii v Ostravě- Porubě zůstávají archivní dokumenty historické školy. Naše škola má tedy tu čest pokračovat v tradici středního ekonomického školství v Ostravě, která již završilo 112 let.

Obědy nabízíme ve školní jídelně přímo v budově školy. Cena stravenky je od 1. 9. 2021 Kč 35,00. V atriu školy máme rovněž umístěny automaty na občerstvení a nápoje.

Naši studenti mají možnost ubytování v nedaleké ubytovně Střední školy teleinformatiky na Opavské 1119/12 v Ostravě-Porubě.

6 počítačových učeben,3 jazykové učebny, 2 odborné učebny s multimediální technikou, interaktivní 3D dataprojektor, audio-zařízení, bezdrátové mikrofony, interaktivní tabule, ve všech kmenových třídách minimálně dataprojektor s PC a připojením na internet, WIFI v areálu školy, moderní tělocvična, vlastní hřiště, školní knihovna, šatní skříňky, stolní fotbálek a atrium s občerstvovacími automaty pro volný čas

Školu navštěvuje celkem 314 studentů a z toho je 60 % chlapců.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Informační technologie
18-20-M/01
2022–234 roky30ČJ, MAnoAno
denní64/30
Obchodní akademie
63-41-M/02
2022–234 roky30ČJ, MAnoAno
denní71/28
Obchodní akademie
63-41-M/02
2022–234 roky30ČJ, MAnoAno
denní35/13

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.