Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

info (zavináč) oa-poruba.cz

Sídlo školy

Polská 6/1543
Ostrava-Poruba, 70800
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Marie Katapodisová
Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Škola se 110letou tradicí poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou ve studijních oborech 4letého denního studia:
• 63-41-M/02 obchodní akademie - daně a účetnictví
• 63-41-M/02 obchodní akademie - informatika
- pro povolání v oblasti ekonomických, účetních, daňových, obchodních, administrativních, podnikatelských, finančních, marketingových, personálních, veřejnoprávních a j. činností

• 18-20-M/01 informační technologie - s ekonomickým zaměřením, pro povolání správce informačního systému, technika ICT, programátora, pracovníka PC grafiky aj., a to s podnikatelskými znalostmi

Základní informace o škole

Naším zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Poskytujeme střední odborné vzdělání v oblasti ekonomiky a informatiky, které je ukončeno maturitní zkouškou. Školní budova je v klidném prostředí 5. porubského obvodu v prostředí zeleně s výbornou dopravní dostupností. Ke studiu pro příští školní rok nabízíme maturitní obor OBCHODNÍ AKADEMIE, ve kterém získávají studenti odborné znalosti a dovednosti z oblasti ekonomiky, účetnictví, podnikání, daňového systému, informační technologie, práva, marketingu, obchodu, managementu, administrativy, bankovnictví, ekonomie státu aj. Uplatňují se ve všech formách společností a institucí v širokém spektru pracovních pozicí, např. ekonom, účetní, daňový poradce, bankovní a pojišťovací pracovník, úředník veřejné správy, personalista, marketingový pracovník, asistent-sekretářka, obchodní zástupce, střední manažer firmy.
Studenti dalšího nabízeného oboru INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se vzdělávají teoreticky i prakticky v oblasti hardwaru, softwaru, počítačových sítí, operačních systémů, objektového programování, vytváření webových stránek a internetových aplikací v PHP, fotografování, práce s grafickým editorem, animací, zpracování zvuku a videa. Protože jde o obor s ekonomickým zaměřením, získávají také základní znalosti potřebné k podnikání.
Studium obou oborů je doplňováno měsíční odbornou praxí v reálném prostředí firem, adaptačními kurzy, lyžařskými a jazykově-poznávacími kurzy do zahraničí.
Podle procenta úspěšnosti u státní maturitní zkoušky 2012 u ekonomicky zaměřených SŠ obsadili naši studenti 1. příčku v kraji a 3. příčku v republice.

Škola na 1. místě v Ostravě v anketě Střední roku 15/16. Organizátor krajského kola soutěže Ekonomický tým. Aktivní metody výuky včetně e-learningu v moderně vybavených učebnách interaktivní technikou včetně 3D projekce, jazykové laboratoře, počítačové učebny. Měsíční odborná praxe v reálném prostředí firem. Zahraniční stáže v rámci projektu Erasmus+. Státní a mezinárodní certifikáty: ECDL-počítačová gramotnost, CODEXIS-právní software, MONEYS3-účetní software, SCATE-cizí jazyk, ELSA-obchodní angličtina, obchodní korespondence. Úspěchy v celostátních i mezinár. soutěžích. Exkurze, zahraniční zájezdy, lyžařské a adaptační kurzy. Kulturní, sportovní a veřejně-prospěšné aktivity, zájmová činnost. Bohatá projektová činnost, projekty EU. Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.

Pro rozvoj vzdělávání i materiálního vybavení školy získáváme značné prostředky z evropských projektů. Úspěšně se také zapojujeme do množství republikových i mezinárodních programů a soutěží. Výrazný mezinárodní úspěch, vítězství našeho studenta v týmové aktivitě Junior Achievement v Bruselu, nám přinesl i ocenění zřizovatele „Nejúspěšnější žák středních škol“. Naši žáci nejsou lhostejní k potřebám jiných a každoročně se zapojují do veřejných humanitárních aktivit a sbírek. To, že neváhají pomoci spoluobčanům v nouzi, svědčí Školní cena Fair play, udělená našemu studentovi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - MŠMT a Českým olympijským výborem. Za vynikající výsledky ve svém oboru a dlouholetou pedagogickou práci byl rovněž oceněn Medailí MŠMT náš vyučující matematiky.

Další informace

Studenti si vybírají výuku cizích jazyků (angličtina, němčina a ruština), u oboru Obchodní akademie jeden jazyk jako hlavní a jeden jako vedlejší. U oboru Informační technologie vyučujeme jeden cizí jazyk - angličtinu, která je posílena dalším předmětem "technická angličtina". Studenti se zapojují do zahraničních jazykově-poznávacích zájezdů, lyžařských výcvikových kurzů v zahraničí, adaptačních kurzů pro 1. ročníky,do aktivit při realizaci evropských aj. projektů, do školních kol soutěží a soutěží vyšších úrovní - krajské, republikové i mezinárodní. V rámci zájmových aktivit mohou využít nabídky Klubu přátel divadla, divadelního spolku, Školní akademie a jiných sportovních, společenských a kulturních akcí.

Historie naší školy spadá až do roku 1905, kdy byla v Ostravě zřízena česká dvoutřídní komunální Obchodní škola. Od konce osmdesátých let minulého století, kdy patřila Ostravská střední ekonomická škola k největším odborným školám v Severomoravském kraji, využívala 2 budovy. Původní plán přestavby budovy na ulici Polské a poté ani na Žerotínově, s cílem prostorového sblížení školy, nebyl nakonec realizován. V roce 1990 dochází k osamostatnění části školy v Moravské Ostravě a na Obchodní akademii v Ostravě- Porubě zůstávají archivní dokumenty historické školy. Naše škola má tedy tu čest pokračovat v tradici středního ekonomického školství v Ostravě, která již završilo 112 let.

Stravování

Obědy nabízíme ve školní jídelně přímo v budově školy. Cena stravenky je od ledna 2017 Kč 27,50. V atriu školy máme rovněž umístěny automaty na občerstvení a nápoje.

Ubytování

Naši studenti mají možnost ubytování v nedaleké ubytovně Střední školy teleinformatiky na Opavské 1119/12 v Ostravě-Porubě.

Vybavení

5 počítačových učeben,3 jazykové učebny, 2 odborné učebny s multimediální technikou, interaktivní 3D dataprojektor, audio-zařízení, bezdrátové mikrofony, interaktivní tabule, ve všech kmenových třídách minimálně dataprojektor s PC a připojením na internet, WIFI v areálu školy, moderní tělocvična, vlastní hřiště, školní knihovna, šatní skříňky, stolní fotbálek a atrium s občerstvovacími automaty pro volný čas

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 340 studentů a z toho je 51 % chlapců.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s maturitou
7842M02 – Ekonomické lyceum
2020–20214 rokyDenní
1820M01 – Informační technologie
2020–20214 rokyDenní
6341M02 – Obchodní akademie
2020–20214 rokyDenní

Fotogalerie

budova školy tělocvična atrium školy multimediální učebna č.7 atrium školy multimediální učebna č.6 PC učebna multimediální učebna č.6 PC učebna multimediální učebna č.5 Mikuláš na OA jazyková učebna jazyková učebna multimediální učebna č.35 multimediální učebna č.7 vstupní atrium vstupní atrium vstupní atrium učebna č. 17 školní akademie školní akademie učebna č. 2
Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.