Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., Opava

sekretariat (zavináč) podnikatelskaskola.cz
553 716 674 Sekretariát
776 603 881 Sekretariát
60 872 946 Ředitel

Sídlo školy

Hlavní 282/101
Opava 6, 74706
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Ing. Ing. Josef Zemek
Zřizovatel:
Ing. Ing. Josef Zemek

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

9. listopadu 2022 08:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
25.–26. listopadu 2022
Student a Job, Ostrava Černá louka
30. listopadu 2022 08:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
14. prosince 2022 08:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
11. ledna 2023 08:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní intranet
 • Školní knihovna se studovnou
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů

Angličtina, němčina, ruština, španělština

Externě ve stravovacích zařízeních.

Externě v ubytovacích zařízeních v Opavě.

Základní vybavení představuje 12 kmenových učeben, nejmoderněji vybavené 3 učebny VYT, Tělocvična externí, Vybavení učeben VYT pro klasickou výuku VYT a specializace (programování, digitální zpracování multimédií, grafiku, databáze, počítačové sítě a tvorba webových stránek). PC s internetem přístupné celý den studentům - 100% Wifi pokrytí v prostorách školy.

Jsme rodinná škola s 28 letou tradicí. Nabízíme nadstandardní přístup k žákům, dělení v cizích jazycích až na 4 skupiny dle výkonnosti. 6 hodin týdně cizí jazyk ve všech oborech vzdělání, u specializací oboru se zaměřením na multimediální tvorbu 7 hod. týdně výpočetní techniky, se zaměřením na Cestovní ruch 7 hod předmětů k cestovnímu ruchu a nově zavádíme zaměření na geovědní a montánní turismus. Zaměření na účetnictví až 7 hod/týdně. Minimální počty studentů ve specializovaných skupinách. V oboru Operátor v polygrafii mají 2 dny v týdnu studenti praxi ve smluvních firmách a 3 dny ve škole.

Školu navštěvuje celkem 233 studentů a z toho je 55 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Ekonomika a podnikání (CESTOVNÍ RUCH A PRŮVODCOVSTVÍ)
63-41-M/01
2022–234 roky18PONeNe
denní17/17Školné: 1600,-Kč/měsíčně ve splátkách
Hlavní odborné předměty jsou cizí jazyky 6 hod týdně, služby v cestovním ruchu, práce průvodce a animace, marketing a management v cestovním ruchu, služby v cestovním ruchu, technika a metodika cestovního ruchu. Možnost na konci studia skládat průvodcovské zkoušky. Jsme Fakultní školou VŠB v Ostravě od roku 2021. Zaměřujeme se také na geografický a montánní turismus.
Ekonomika a podnikání (EKONOM - ÚČETNÍ)
63-41-M/01
2022–234 roky18PONeNe
denní12/12Školné: 1600,-Kč/měsíčně ve splátkách
Hlavními předměty jsou Účetnictví a daně, Zahraniční obchod, Ekonomika, Právo, Reklama a média.Cizí jazyky dva 6hod./týdně. Maturitní zkoušky: Společná část: ČJL, CIJ nebo MAT, praktická písemná zkouška z ÚČT nebo maturitní projekt a ústní z Ekonomiky.
Ekonomika a podnikání (ŽURNALISTIKA A MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE)
63-41-M/01
2022–234 roky18PONeNe
denní10/10Školné: 1600,-Kč/měsíčně ve splátkách
Profilující předměty: Cizí jazyky (6hod./týdně), Publicistika a tvůrčí psaní, Žurnalistika, Reklama a média, Rétorika,Společenská výchova.
Ekonomika a podnikání (MULTIMEDIÁLNÍ A REKLAMNÍ TVORBA)
63-41-M/01
2022–234 roky18PONeNe
denní18/18Školné: 1600,-Kč/měsíčně ve splátkách
Absolvent je připraven rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity nejenom v oblasti reklamy, grafiky, ale při vytváření prezentací na internetu. Je tak připraven pro praxi a pro dráhu studenta vysoké školy. Hlavními předměty jsou Fotografická a filmová tvorba, tvorba webových stránek. Škola má moderně vybavený fotoateliér.
Ekonomika a podnikání (OBCHODNÍ ZÁSTUPCE)
63-41-M/01
2022–234 roky20PONeNe
denní2/0Školné: 1600,-Kč/měsíčně ve splátkách
Umí vést obchodní jednání, budovat vztahy se zákazníky a pečovat o ně, umí vyjednávat při nákupech s jednotlivými odběrateli a obchodními řetězci, umí analyzovat problémy, hledat různé způsoby a cesty k jejich řešení a pohotově rozhodovat, ovládá základy marketingu - průzkum trhu a zaměření na marketingový mix, ovládá základy obchodního provozu, v praxi umí využít znalosti z oblasti psychologie prodeje, má pokročilou znalost vedení účetnictví a daňové evidence, umí aplikovat účetnictví prostřednictvím programů POHODA a MONEY S3 atd.
Tiskař na polygrafických strojích (OPERÁTOR V POLYGRAFII)
34-52-L/01
2022–234 roky16POAnoNe
denní8/8Školné: 1.600,-Kč (převážně hradí firmy)
Studenti absolvují 2 dny v týdnu odbornou praxi u spolupracujících firem. Absolvent je připraven především jako operátor v polygrafii se znalostí technologie zpracování tiskových materiálů, dále v oblasti technologií tiskových strojů a kalkulant zakázek a v neposlední řadě jako obchodní zástupce. Je tak připraven především pro odbornou praxi a pro dráhu studenta vysoké školy.
Veřejnosprávní činnost
68-43-M/01
2022–234 roky25NeNe
denní18/16Školné: 1600,-Kč/měsíčně ve splátkách
Absolvent vzdělávacího programu studijního oboru Veřejná správa EU je po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky připraven zajišťovat jako referent státní správy nebo referent samosprávy odborné činnosti nebo vedením ucelených agend v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy, např. hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávných komisí, výkon prací souvisejících s vystavováním úředních dokladů, určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením apod. Může se uplatnit i na úřadech práce, v advokacii, soudnictví. Může pracovat v celní správě, ve vzdělávacích firmách, v různých nadacích. Uplatnit se může i v občanském sektoru. Absolvent může dále studovat na vyšších odborných školách i na školách vysokých.
Veřejnosprávní činnost (Veřejná správa)
68-43-M/01
Vhodné pro dospělé se základním vzděláním
2022–234 roky18PONeNe
dálkové15/15Školné: 1600,-Kč/měsíčně ve splátkách
Vzdělávací obor je výhradně určen pro uchazeče ze ZŠ či s ukončeným vzděláním bez vyučení. Hlavními předměty jsou právo, veřejná správa a jeden cizí jazyk. Maturitní zkoušky: Společná část: ČJL, CIJ nebo MAT, obhajoba maturitního projektu a ústní z předmětu Veřejná správa.
Výuka probíhá převážně v úterky (14,15 - 19,20hod).
Nástavbové studium
Podnikání
64-41-L/51
2022–232 roky20PONeNe
denní17/17Školné: 1600,-Kč/měsíčně ve splátkách
Obor rozšiřuje znalosti učebního oboru se zaměřením na administrativně ekonomickou oblast s cílem připravit absolventa pro zvládnutí podnikatelských aktivit. Výuka probíhá v dopoledních hodinách.
Podnikání
64-41-L/51
2022–233 roky33NeNe
dálkové16/16Školné: Školné:1600,-Kč/měs.ve splátkách

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, PO = pohovor

Školy Online
© 2002–2022, Školy Online.