Logo Stredniskoly.cz

Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o.

www.hssilherovice.cz
sekretariat (zavináč) hssilherovice.cz
595 054 106 (Sekretariát)

Sídlo školy

Dolní 356
Šilheřovice, 74715
Hodnocení prezentace (Co je to?):
17,15 %
Typ školy: Soukromá škola
Ředitel(ka): Ing. Marie Měchová
Zřizovatel:Svaz českých a moravských spotřebních družstev, s.r.o.

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě
Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
2942M01 – Analýza potravinStřední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní15
Absolvent bude disponovat znalostmi jednotlivých potravinářských technologií, kompetencemi v oblasti hygieny provozu, HACCP a v oblasti potravinářské legislativy. Absolventi také získají praktické dovednosti mikrobiologické a chemické, a proto budou moci pracovat v laboratořích firemních, akreditovaných, nebo státních jako laboranti při analýze potravin.
Všeobecné informace o oboru Analýza potravin
Školné: 1. ročník bez školného
6542M02 – Cestovní ruchStřední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní15
Čtyřletý obor vzdělání s maturitou. Obor je zaměřen na oblast cestovního ruchu, zejména na organizaci a rozvoj volnočasových a relaxačních aktivit. Specializací oboru je zaměření na služby spojené s golfem. V této oblasti škola využívá své geografické polohy a naplánovala spolupráci s golfovým hřištěm TJ MITALL OSTRAVA – Park Golf Club. Během studia 1. až 3. ročníku žáci vykonají zkoušku Golfové a herní způsobilosti. Absolventi tohoto oboru mohou působit v oblasti cestovního ruchu na pozici delegátů, animátorů a pracovníků cestovních kanceláří. Další uplatnění se nabízí na pozicích pracovníků sportovně rekreačních areálů, golfových resortů a wellness rezortů.
Všeobecné informace o oboru Cestovní ruch
Školné: 1. ročník bez školného
6542M01 – HotelnictvíStřední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní15
Studijní obor Hotelnictví nabízí vzdělání v oboru, který je zaměřen zejména na provoz hotelů a restauračních zařízení v kombinaci s cestovním ruchem. Z tohoto hlediska je velký důraz kladen na výuku světových jazyků, managementu a marketingu, moderní informační technologie a samozřejmě na vysokou kvalitu výuky odborných předmětů.
Veškeré poznatky z teoretického vyučování si studenti mají možnost ověřit v renomovaných podnicích na Moravě i v zahraničí. Nejlepší studenti školy jsou vysílání na zahraniční praxe. Adaptace žáků na zahraniční prostředí a rozvoj komunikačních kompetencí žáků tohoto oboru je rozvíjen v rámci řady projektů se zahraniční účastí.


 
Po dobu studia mají studenti možnost rozšiřovat svůj obzor různými směry. K dispozici je barmanský kurz, baristický kurz, someliérský kurz, rozšířená výuka výpočetní techniky s různými doprovodnými kurzy. Po dobu studia mají studenti také možnost absolvovat kurzy tance a společenského chování. Žáci mají možnost účastnit se celé řady soutěží republikových i mezinárodních. Na tyto soutěže jsou připravováni pod dohledem našich nejlepších odborníků. Praktické vyučování je zajišťováno formou blokových praxí.
Všeobecné informace o oboru Hotelnictví
Školné: 1. ročník bez školného
6941L01 – Kosmetické službyStřední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní15
Obor nabízí vzdělání ve čtyřletém studijním oboru zabývajícím se péčí o kůži a pleť. Teoretická příprava klade důraz na znalosti lidského těla, stavbu kůže. Důraz je rovněž kladen na znalost cizích jazyků nejen pro dorozumění, ale hlavně pro manipulaci se zahraničními kosmetickými přípravky a jejich speciální použití. Odborná praktická část je zajištěna kosmetickými salóny školy, se zaměřuje na klasické i módní trendy líčení, ošetřování a očistu kůže, ostatní kosmetické úpravy obličeje a ošetření nehtů pod vedením předních odborníků regionu.
Všeobecné informace o oboru Kosmetické služby
Školné: 1. ročník bez školného
2954H01 – CukrářStřední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní15
Obor nabízí vzdělání v oblasti cukrářské výroby. Studium oboru je tříleté a skládá se teoretické průpravy a odborného výcviku. Odborný výcvik realizován ve školní cukrárně v Šilheřovicích, ale také na zaběhnutých cukrářských provozech v regionu. Pro obor Cukrář je velmi důležitá výchova k estetice, pečlivosti a čistotě. Tyto vlastnosti hrají značnou roli u této profese. Odborný výcvik a teoretické vyučování se z organizačních důvodů střídají v čtrnácti denních cyklech. Žák je tedy 14 týdnů na odborném výcviku a dalších 14 týdnů probíhá teoretická výuka.
Žáci tohoto oboru se účastní četných soutěží, ve kterých dosahují velmi dobrých výsledků a umístění. Dovednosti a znalosti žáků jsou formovány nejen výukou, ale také možnosti navštěvovat kurzy, které rozšiřují základní učivo. Tyto specializované kurzy probíhajících po dobu školního roku. Pro žáky ze vzdálenějších regionů nabízíme ubytování a celodenní stravování na našich provozech.
Všeobecné informace o oboru Cukrář
Školné: 1. ročník bez školného
6951H01 – KadeřníkStřední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní15
Obor nabízí vzdělání v tříletém učebním oboru zaměřeném na kadeřnické služby. Odborná praktická příprava je zajišťována ve dvou kadeřnických salónech. Jeden salón se nachází v budově školy, druhý je v režimu detašovaného pracoviště provozován v Ostravě pod názvem „Junior Studio“. V teoretické přípravě dbáme na rozvoj všeobecných znalostí, včetně výuky cizích jazyků. V odborných předmětech zajišťují výuku přední odborníci regionu za podpory významných firem.
Všichni uchazeči předloží v přihlášce ke studiu lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti studovat příslušný obor a následně vykonávat zvoleného povolání. Také žáci a žákyně oboru Kadeřník se mohou zapojit do soutěžního týmu školy, s kterým mohou absolvovat řadu přehlídek a soutěží. Odborný rozvoj žáku je doplněn řadou přednášek a praktických demonstrací, které jsou zajišťovány ve spolupráci s předními firmami v oboru.
Po absolvování tříletého oboru vzdělání s výučním listem mohou žáci pokračovat v nástavbovém studiu Podnikání, který je vyučován na naší škole. Tento obor je ukončen maturitní zkouškou.
Všeobecné informace o oboru Kadeřník
Školné: 1. ročník bez školného
6551H01 – Kuchař - číšníkStřední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní15
Učební obor Kuchař – číšník nabízí vzdělání orientované na veřejné stravování, ve kterém se klade důraz na odbornou přípravu, včetně praktické části, která probíhá pod vedením učitelů odborného výcviku v naší školní restauraci a následně pak v předních restauracích regionu. Z hlediska struktury se jedná o integrované dva obory. Žáci si osvojí jak kompetence v oblasti přípravy pokrmů, tak kompetence v oblasti servisu pokrmů a nápojů.
Během studia mají žáci možnost navštěvovat kurzy, které rozšiřují jejich dovednosti a společenský přehled. Jedná se především o barmanské kurzy několik úrovní, someliérský kurz, baristický kurz a také kurz tance a společenského chování, který organizuje škola. Žáci se zájmem o obor se mohou stát členy soutěžního týmu školy. V tomto týmu jsou pod vedením učitelů odborného výcviku a externích konzultantů připravováni na soutěže v oblasti gastronomie.
Studium oboru je tříleté, ukončené závěrečnou zkouškou se získáním výučního listu v oboru. Po ukončení tříletého studia je možnost pokračovat v dvouletém denním nástavbovém maturitním studiu Podnikání, který je vyučován na naší škole.
Všeobecné informace o oboru Kuchař - číšník
Školné: 1. ročník bez školného
6541L51 – GastronomieNástavbové studium2018–20192 rokyDenní15
Dvouleté denní nástavbové studium pro absolventy učebních oborů Kuchař – číšník, Kuchař a Číšník. V průběhu studia jsou u žáků dále rozvíjeny znalosti v oboru gastronomie, společného stravování a základů hotelového provozu.
Důraz je kladen na doplnění všeobecného vzdělání v kontextu konstrukce společné části maturitní zkoušky. Pozornost je věnována především rozvoji kompetencí v oblasti cizích jazyků, práci s informačními systémy, ekonomiky, managementu a marketingu v tomto oboru.
Všeobecné informace o oboru Gastronomie
Školné: 600 Kč/měsíc
6441L51 – PodnikáníNástavbové studium2018–20192 rokyDenní15
Dvouleté denní nástavbové studium pro absolventy jakýchkoliv učebních oborů. Studium je po odborné stránce zaměřeno na získání kompetencí v oblasti světa práce a ekonomiky, které jsou nezbytné pro samostatné podnikání. Druhým cílem je rozvoj kompetencí v oblasti všeobecně vzdělávacích předmětů včetně výuky cizích jazyků, které jsou předpokladem úspěšného složení společné části maturitní zkoušky. Přijímací zkoušky se konají z jazyka českého a literatury a matematiky.
Všeobecné informace o oboru Podnikání
Školné: 600 Kč/měsíc

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.