Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4

ssto (zavináč) kosinka.com

Sídlo školy

Kosinova 4
Olomouc, 77900
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
RNDr. Petr Konečný
Zřizovatel:
KÚ Olomouckého kraje

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly

Angličtina, němčina, ruština

SŠ technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 je škola s více jak šedesátiletou tradicí. Naše zařízení vzniklo po roce 1945, kdy byla zřízena Učňovská škola v Olomouci, Kosinova 4. V průběhu let se postupně měnila nejen vzdělávací nabídka, ale i název školy. Od 1. 9. 2006 nese naše zařízení název Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4. V současné době zajišťujeme výuku v oborech elektrotechnických, strojírenských a obchodních. V těchto oborech máme vzhledem k tradici dobré zkušenosti, které se snažíme zúročit při odborné přípravě našich žáků. Součástí školy jsou tři vzájemně oddělená pracoviště. Hlavní budova školy, ve které probíhá teoretická výuka, je v ulici Kosinova 4, Olomouc, odborný výcvik probíhá U podjezdu 11 a domov mládeže pro žáky dojíždějící ze vzdálenějších míst naleznete na tř. 17 listopadu v Olomouci.
Budovy školy prošly v nedávné minulosti podstatnými úpravami, rekonstrukcemi. Za zmínku stojí oprava dvorního traktu hlavní budovy a vytvoření odpočinkové zóny s prostory pro úschovu kol žáků. Byla dokončena stavba nových dílen, které slouží k výuce odborného výcviku elektrotechnických oborů. V hlavní budově byla provedena kompletní rekonstrukce elektrorozvodných a datových sítí s moderní technologií ovládání a řízení provozu. Nově byly položeny dlažby v hlavní budově.
Škola postupně zlepšuje zázemí pro studium žáků. V průběhu posledních let byly například instalovány nové šatní skříňky, vytvořena byla žákovská wifi síť, došlo k modernizaci pracoviště výpočetní techniky s technologií terminálového připojení i mimo budovu školy. Odborná pracoviště elektrolaboratoře rovněž doznala podstatných změn v oblasti vybavení elektrickými přístroji. Moderní elektronické systémy využíváme ke komunikaci s rodiči žáků. Každý rodič má možnost se připojit prostřednictvím našich webových stránek na zabezpečený účet žáka a zjistit aktuální údaje o prospěchu, absenci, jiných oblastech souvisejících s jeho vzděláváním. Chystá se modernizace zázemí občerstvení žáků.
Nespornou výhodou studia na naší škole je komplexnost středního vzdělávání, které nabízíme prostřednictvím naší vzdělávací nabídky. Obory nabízíme jako tříleté učební zakončené výučním listem, čtyřleté maturitní obory, dvouletá nástavbová denní studia pro absolventy s výučním listem a tříletá večerní nástavbová studia zakončená maturitní zkouškou. Nabízí se prostupnost mezi maturitními a tříletými obory podobného zaměření
v případech, kdy se studium žákovi nedaří.
Netradiční novinkou z hlediska formy studia je druhým rokem nabízený obor elektrikář – silnoproud ve zkráceném, jednoročním studiu. Na škole vzniká centrum kariérového poradenství, které umožní zájemcům nejen získat patřičné informace o možnostech dalšího vzdělávání, ale bude také zmíněné vzdělávání zajišťovat. V současné době vznikají vzdělávací programy umožňující široké veřejnosti získat potřebné kompetence k absolvování tzv. dílčích kvalifikací ve vybraných oborech studia.
Při výuce se snažíme držet moderních trendů. Vybrané učebny disponují multimediální technikou, především dataprojektory, které významně přispívají k názornosti výuky. Vysokorychlostní Internet je k dispozici v každé místnosti budovy teoretické výchovy. V rámci učebních osnov maturitních oborů se realizuje souvislá odborná praxe. Žáci pracují na projektech. Za zmínku stojí například projekt, při němž žáci vyrobili v odborném výcviku Buginu, a slavili s ní úspěch na soutěži žákovských práci v rámci prezentační výstavy Scholaris 2010. Reálné obchodování se učí žáci oboru obchodník v rámci tzv. fiktivní firmy.
Pro příští školní rok otevíráme dva v olomouckém kraji unikátní oboru. Jedná se o moderní perspektivní obory. První s názvem Telekomunikace v sobě snoubí znalosti a dovednosti v oblasti telekomunikační a výpočetní techniky. Součástí učebního plánu je značný podíl odborných předmětů jako jsou telekomunikace, digitální technika, elektronika, elektrotechnika aj. Žáci se seznámí s vysoce odbornou problematikou, která je učiní kvalifikovanými odborníky. Velký podíl teoretické výuky je dobrým základem pro další studium z široké nabídky oborů v oblasti elektrotechniky na některé z vysokých škol.
Druhý obor se jmenuje Spojový mechanik. Je to tříletý učební obor pro žáky s zájmem o elektrotechniku. Obor je zaměřen na stavbu vnitřních i vnějších slaboproudých sítí, údržbu telekomunikačních zařízení, měření a vyhledávání poruch v telefonních a počítačových sítích. Absolventi oboru najdou dobré uplatnění u montážních firem pro telekomunikační nebo počítačové sítě, dále u služeb zabývajících se elektronickým zabezpečením
Dlouhodobě udržujeme přímý kontakt v rámci pracovních smluv pro umístění žáků s výrobními a obchodními jednotkami těchto firem a podniků. Žáci převážně vyšších ročníků dochází do jejich provozoven a seznamují se s konkrétní náplní práce různých pracovních pozic, o které se mohou ucházet po absolvování studia. Škola spolupracuje s cca 50 firmami a podniky v Olomouci a blízkém okolí.
Všechny doplňující informace, stejně jako odpovědi na Vaše otázky, rádi poskytneme na Dnech otevřených dveří, které se konají vždy v listopadu a v lednu (bližší info na stránkách školy). Všichni jste vítáni, přijďte se podívat a získejte potřebné informace.
www.kosinka.com
Stále totiž platí motto naší školy: Život může být snadný, pokud se v něm správně zorientujete!

Je zajištěno.

Ve vlastním domově mládeže

Tělocvična, posilovna, 4 počítačové učebny,aula, knihovna, bufet, elektrolaboratoře, atd.

Škola zajišťuje vzdělávání v strojírenských, elektro a obchodních oborech v denní, večerní, nástavbové a zkrácené formě studia.

Školu navštěvuje celkem 460 studentů a z toho je 98 % chlapců.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Elektrikář - silnoproud
26-51-H/02
2023–243 roky30AnoNe
denní68/30
Elektrikář - silnoproud
26-51-H/02
Vhodné pro absolventy středního vzdělání
2023–241 rok30AnoNe
denní10/10
Mechanik opravář motorových vozidel
23-68-H/01
2023–243 roky30NeNe
denní52/30
Spojový mechanik
26-59-H/01
2023–243 roky30AnoNe
denní19/19
Střední vzdělání s maturitou
Mechanik elektrotechnik
26-41-L/01
2023–244 roky30ČJ, MAnoNe
denní51/30
Mechanik elektrotechnik
26-41-L/01
2023–244 roky30ČJ, MAnoNe
denní47/30
Mechanik strojů a zařízení
23-44-L/01
2023–244 roky30ČJ, MNeNe
denní15/14
Telekomunikace
26-45-M/01
2023–244 roky30ČJ, MAnoNe
denní20/19
Nástavbové studium
Mechanik elektrotechnik
26-41-L/51
2023–242 roky15ČJ, MAnoNe
denní12/12
Mechanik elektrotechnik
26-41-L/51
2023–243 roky15ČJ, MAnoNe
večerní0/0
Podnikání
64-41-L/51
2023–242 roky15ČJ, MNeNe
denní45/30
Podnikání
64-41-L/51
2023–243 roky15ČJ, MNeNe
večerní0/0

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.