Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257

gym.unicov (zavináč) gymun.cz

Sídlo školy

Gymnazijní 257, Uničov, 78391
Olomoucký kraj, Okres Olomouc
Typ školy:Veřejná

Dny otevřených dveří: 5. 12. 2022. Bezbariérový přístup: ne. Gymnázium Uničov je osmileté a čtyřleté všeobecně zaměřené gymnázium s širokou profilací studia formou volitelných předmětů. Výuka probíhá v odborných učebnách, přičemž je kladen důraz jak na teoretické zvládnutí učiva, tak i na jeho praktickou aplikaci. Prioritou školy je kvalitní příprava studentů na vysokoškolské studium, ale také osvojení základních dovedností pro uplatnění na trhu práce v ČR i v dalších zemích EU. Škola klade důraz na přírodovědné předměty, cizí jazyky a informační technologie. Učební plán je upraven tak, že v každém ročníku nižšího gymnázia jsou 4 hodiny angličtiny týdně a v každém ročníku vyššího gymnázia je dokonce 5 hodin angličtiny týdně.

Studijní a učební obory

OborŠkolní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Gymnázium
79-41-K/81
Vhodné pro žáky 5. tříd ZŠ
2023–248 roků30ČJ, MNeAno
denní85/30Prospěch: 1,5
Gymnázium
79-41-K/41
2023–244 roky30ČJ, MNeAno
denní59/30Prospěch: 1,8

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.