Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední škola podnikatelská Klimkovice s.r.o.

ssp.klimkovice (zavináč) centrum.cz

Sídlo školy

Komenského 112
Klimkovice, 74283
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
PaedDr. Josef Gabrhel

Kontaktní osoby

24.–25. listopadu 2023
Student a Job 2023, Výstaviště Černá louka Ostrava
28. listopadu 2023 – 1. prosince 2023
SCIO TESTY - 4. ročník
Příprava na maturitní zkoušky
6. prosince 2023 15:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
18. prosince 2023 08:00–11:00 hod.
Finanční gramotnost
Přednáška na témata: 1. Peníze a moderní platební metody, 2. Finanční produkty 3. Zodpovědné zadlužování
10. ledna 2024 15:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
17. ledna 2024 15:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Splátkový kalendář školného
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze

Angličtina, němčina

SŠP Klimkovice, s.r.o. je školou, která má charakter obchodně – manažersko – podnikatelský. Zařízení není školou orientovanou pouze na ekonomické předměty, posílením výuky všeobecných vzdělávacích předmětů dává absolventům možnost širšího uplatnění na trhu práce. Studium je čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou. V oblasti odborného vzdělání získají žáci potřebné znalosti z ekonomiky, managementu, účetnictví, daňové agendy, financování, marketingu, bankovnictví a dalších oborů a osvojí si zásady podnikání.
Mimořádná péče je věnována práci na počítači. Namísto rané specializace, která by omezovala žáky ve volbě dalšího povolání, jsou v učebních plánech posíleny všeobecně vzdělávací předměty. V dnešní době má nezastupitelný význam kvalitní výuka dvou světových jazyků, při které je důraz kladen zejména na bezvadné komunikativní schopnosti.
Maturanti proto nejsou při volbě oboru dalšího studia nebo profese omezeni jen na ekonomickou sféru. O tom svědčí jejich velká úspěšnost jak v přijímacích řízeních na vysoké školy, tak i v praktickém životě. Vzhledem k tomu, že v České republice je trvalý převis poptávky po vzdělání na vysokých školách, mají absolventi SŠP Klimkovice s.r.o. jednu významnou a velmi zajímavou výhodu - mohou pokračovat zde v důvěrném prostředí v dalším studiu. Podle svých potřeb a schopností si po maturitě mohou volit mezi vyšším odborným nebo bakalářským studiem.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Ekonomika a podnikání (Management obchodního podnikání)
63-41-M/01
2024–254 roky30ČJ, MNeAno
denní4/4
Ekonomika a podnikání (Informatika a počítačový design)
63-41-M/01
2024–254 roky30ČJ, MNeAno
denní10/10
Ekonomika a podnikání (Podnikání v oborech wellness a lázeňství)
63-41-M/01
2024–254 roky30ČJ, MNeAno
denní6/6
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
2024–254 roky30ČJ, MNeAno
distanční4/4
Obchodní akademie
63-41-M/02
2024–254 roky20ČJ, MNeAno
jiné0/0
Obchodní akademie
63-41-M/02
2024–254 roky20ČJ, MNeAno
denní0/0
Obchodní akademie
63-41-M/02
2024–254 roky20ČJ, MNeAno
distanční5/5
Nástavbové studium
Podnikání
64-41-L/51
2024–253 roky30ČJ, MNeAno
dálkové6/6
Podnikání
64-41-L/51
2024–253 roky30ČJ, MNeAno
distanční3/3

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.