Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o.

skola (zavináč) gsos.cz

Sídlo školy

Cihelní 410
Frýdek-Místek, 73801
Hodnocení prezentace (Co je to?):
Pět hvězdičekPět hvězdičekPět hvězdičekPět hvězdičekPět hvězdiček
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Jaroslav Konečný, Ing.
Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

3. prosince 2020 09:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Automat na nápoje
 • Lyžařské kurzy
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Stravování

Školní jídelna v budově školy, bufet a automaty na občerstvení.

Ubytování

Škola nezajišťuje.

Vybavení

3 počítačové, 6 odborných a 4 jazykové učebny, knihovna, 2 tělocvičny

Další informace

Naše škola vznikla 1.7.2000 sloučením do té doby samostatné Střední odborné školy, Frýdek-Místek, tř. T. G .Masaryka 451 a Gymnázia, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 451. SOŠ je pokračovatelkou Rodinné školy, která začala vyučovat od 1. 9. 1990 a k 1. 9. 1997 se transformovala na SOŠ. Gymnázium zahájilo svou činnost 1. 9. 1992. Školní rok 2004/2005 začala škola v novém areálu na ul. Cihelní 410, kde působí dosud.

Nyní u nás studuje ve 13 třídách 410 žáků v denní formě studia a 20 žáků navštěvuje obor vzdělání Veřejnosprávní činnost ve večerní formě studia. Žáky vyučuje 35 středoškolských učitelů.

Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj. Jsme školou veřejnou, která poskytuje čtyřleté vzdělání ukončené maturitní zkouškou v oboru vzdělání Gymnázium, zaměření všeobecné a zaměření na matematiku, výpočetní techniku a fyziku a oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost. Školné žáci neplatí, je hrazeno státem.

Výhody školy:
• Dvě moderní, nově vybavené učebny informatiky a výpočetní techniky s napojením na síť Internet, které jsou žákům bezplatně přístupné i mimo vyučování (před vyučováním, o přestávkách a v odpoledních hodinách). Žáci mají také možnost bezplatné komunikace prostřednictvím elektronické pošty.
• Moderní učebna písemné a elektronické komunikace.
• Žákovská knihovna průběžně doplňovaná o knižní novinky.
• Knihovna krásné a odborné cizojazyčné literatury, především v anglickém a německém jazyce.
• Specializované učebny cizích jazyků – angličtiny a němčiny. Dále nabízíme výuku francouzštiny, ruštiny.
• Odborné učebny fyziky, biologie, estetické výchovy, nově vybudovaná chemická laboratoř a učebna pro výuku matematiky.
• Nově zrekonstruované venkovní hřiště.
• Zájmové kroužky zaměřené na volejbal, aerobik, fotbal a badminton, estetickou výchovu.
• Školní bufet, automaty na nápoje a další občerstvení.
• Možnost stravovat se ve školní jídelně, která se nachází v areálu školy.

Škola pořádá pro žáky:
• Dvoudenní adaptační pobyt pro žáky 1. ročníku na začátku školního roku.
• Lyžařské a turistické kurzy.
• Společenský ples pro maturanty a jejich rodiče.
• Zájezdy spojené s návštěvou družební školy v Polsku.
• Poznávací zájezdy do Anglie, Německa, Francie a Belgie.
• Tematické exkurze kulturní, přírodovědecké i technické, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení, koncertů.
• Účast v řadě soutěží a olympiád.

Škola nabízí všem žákům velmi dobrou úroveň všeobecného vzdělání (gymnázium) a odborného vzdělání (veřejnoprávní činnost). Tak je připravuje ke studiu v široké škále oborů v terciální sféře i ke vstupu do praxe, rozvíjí jejich nadání, vědomosti a dovednosti. Umožňuje žákům vytváření postojů důležitých pro jejich další osobní rozvoj a život ve společnosti.

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 450 studentů a z toho je 67 % dívek.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s maturitou
7941K41 – Gymnázium
2020–20214 rokyDenní60
7941K81 – Gymnázium
2020–20218 rokůDenní30

Fotogalerie

Odborná učebna chemieUčebna estetikyOdborná učebna fyzikyNa chodběNa chodběSlavnostní otevření nové chemické laboratořeV chemické laboratořiŠkolní bufetJazyková učebnaStudentská knihovnaChodba před učebnouBudova školy 1Budova školy 2Budova školy 3TělocvičnaDruhá tělocvičnaOdborná učebnaPočítačová učebnaVe školní jídelněVe školní jídelněBiologieBiologie
Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.