Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o.

skola (zavináč) gsos.cz

Sídlo školy

Cihelní 410
Frýdek-Místek, 73801
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Jaroslav Konečný, Ing.
Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

3. prosince 2020 09:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Automat na nápoje
 • Lyžařské kurzy
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Stravování

Školní jídelna v budově školy, bufet a automaty na občerstvení.

Ubytování

Škola nezajišťuje.

Vybavení

3 počítačové, 6 odborných a 4 jazykové učebny, knihovna, 2 tělocvičny

Další informace

Naše škola vznikla 1.7.2000 sloučením do té doby samostatné Střední odborné školy, Frýdek-Místek, tř. T. G .Masaryka 451 a Gymnázia, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 451. SOŠ je pokračovatelkou Rodinné školy, která začala vyučovat od 1. 9. 1990 a k 1. 9. 1997 se transformovala na SOŠ. Gymnázium zahájilo svou činnost 1. 9. 1992. Školní rok 2004/2005 začala škola v novém areálu na ul. Cihelní 410, kde působí dosud.

Nyní u nás studuje ve 13 třídách 410 žáků v denní formě studia a 20 žáků navštěvuje obor vzdělání Veřejnosprávní činnost ve večerní formě studia. Žáky vyučuje 35 středoškolských učitelů.

Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj. Jsme školou veřejnou, která poskytuje čtyřleté vzdělání ukončené maturitní zkouškou v oboru vzdělání Gymnázium, zaměření všeobecné a zaměření na matematiku, výpočetní techniku a fyziku a oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost. Školné žáci neplatí, je hrazeno státem.

Výhody školy:
• Dvě moderní, nově vybavené učebny informatiky a výpočetní techniky s napojením na síť Internet, které jsou žákům bezplatně přístupné i mimo vyučování (před vyučováním, o přestávkách a v odpoledních hodinách). Žáci mají také možnost bezplatné komunikace prostřednictvím elektronické pošty.
• Moderní učebna písemné a elektronické komunikace.
• Žákovská knihovna průběžně doplňovaná o knižní novinky.
• Knihovna krásné a odborné cizojazyčné literatury, především v anglickém a německém jazyce.
• Specializované učebny cizích jazyků – angličtiny a němčiny. Dále nabízíme výuku francouzštiny, ruštiny.
• Odborné učebny fyziky, biologie, estetické výchovy, nově vybudovaná chemická laboratoř a učebna pro výuku matematiky.
• Nově zrekonstruované venkovní hřiště.
• Zájmové kroužky zaměřené na volejbal, aerobik, fotbal a badminton, estetickou výchovu.
• Školní bufet, automaty na nápoje a další občerstvení.
• Možnost stravovat se ve školní jídelně, která se nachází v areálu školy.

Škola pořádá pro žáky:
• Dvoudenní adaptační pobyt pro žáky 1. ročníku na začátku školního roku.
• Lyžařské a turistické kurzy.
• Společenský ples pro maturanty a jejich rodiče.
• Zájezdy spojené s návštěvou družební školy v Polsku.
• Poznávací zájezdy do Anglie, Německa, Francie a Belgie.
• Tematické exkurze kulturní, přírodovědecké i technické, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení, koncertů.
• Účast v řadě soutěží a olympiád.

Škola nabízí všem žákům velmi dobrou úroveň všeobecného vzdělání (gymnázium) a odborného vzdělání (veřejnoprávní činnost). Tak je připravuje ke studiu v široké škále oborů v terciální sféře i ke vstupu do praxe, rozvíjí jejich nadání, vědomosti a dovednosti. Umožňuje žákům vytváření postojů důležitých pro jejich další osobní rozvoj a život ve společnosti.

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 450 studentů a z toho je 67 % dívek.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s maturitou
7941K41 – Gymnázium
2020–20214 rokyDenní60
7941K81 – Gymnázium
2020–20218 rokůDenní30

Fotogalerie

Odborná učebna chemie Učebna estetiky Odborná učebna fyziky Na chodbě Na chodbě Slavnostní otevření nové chemické laboratoře V chemické laboratoři Školní bufet Jazyková učebna Studentská knihovna Chodba před učebnou Budova školy 1 Budova školy 2 Budova školy 3 Tělocvična Druhá tělocvična Odborná učebna Počítačová učebna Ve školní jídelně Ve školní jídelně Biologie Biologie
Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.