Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední odborná škola a Základní škola Město Albrechtice, příspěvková organizace

sekretariat (zavináč) souzma.cz
554 652 631 Sekretariát školy
733 595 530 Sekretariát

Sídlo školy

Nemocniční 117/11
Město Albrechtice, 79395
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Lenka Metzlová
Zřizovatel:
KÚ Moravskoslezského kraje

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

  • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

  • Automat na nápoje
  • Automat na občerstvení
  • Neomezený WiFi internet v budovách školy
  • Vlastní posilovna
  • Zajištění autoškoly

Angličtina, němčina

Stravovat se lze ve školní jídelně.

Střední odborná škola a Základní škola ve Městě Albrechticích je škola s dlouholetou tradicí. Profilace školy se orientuje skladbou oborů do oblasti technického vzdělávání, služeb a celoživotního vzdĕlávání. Od 1. 7. 2017 se stala součástí školy Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2.
Škola je zařazena do Trvalé vzdĕlávací základny MZe ČR a je akreditovaným vzdělávacím subjektem MZe ČR. V oblasti celoživotního vzdělávání je škola velmi aktivní, získala autorizace pro konání profesních kvalifikací povolání Zámečník, Zahradník a Kuchař a již od roku 2008 každoročně absolventi profesních kvalifikací z řad veřejnosti ukončují studium závěrečnou zkouškou a získávají výuční list. Významným prvkem v činnosti školy je také činnost Svářečské školy 13/117, která zajišťuje svářečské kurzy nejen pro žáky školy, ale také pro zaměstnance firem se strojírenskou výrobou nebo pro zájemce prostřednictvím Úřadu práce. Touto formou se škola snaží přispívat ke snižování nezaměstnanosti a rozvoji venkovských oblastí Osoblažska a Krnovska.

Nabídka studijního programu školy umožňuje studium všem žákům s ohledem na prospĕch ze základní školy viz informace o studijní nabídce. Žákům s výborným prospĕchem je doporučeno studium studijního oboru zakončené maturitní zkouškou. Žáci s průmĕrným prospĕchem si mohou vybrat z nabídky učebních oborů. Pokud tito žáci úspĕšnĕ absolvují závĕrečnou zkoušku, mohou pokračovat v denním nástavbovém studiu a získat maturitu.

Žáci, kteří získají maturitu, mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách.

Odborná příprava žáků probíhá ve spolupráci s významnými zaměstnavateli Krnovska: Bosch Termotechnika, s.r.o., Jan BACHO, strojírenská výroba, Kofola a.s., Krnovské opravny a strojírny s.r.o., Zemědělský podnik a.s. M. Albrechtice.

V průběhu studia škola umožňuje žákům technických oborů absolvovat kurz řízení motorových vozidel třídy C, B a T a základní kurzy svařování: - svařování v ochranné atmosféře CO2 (ZK 135 1 1.1), - svařování plamenem (ZP 311 1 1.1), - řezání kyslíkem (ZP 311 2 1.1), - svařování MMA (ZK 111 1.1), - přezkoušení z bezpečnostních ustanovení pro svařování.

Studium všech oborů je bezplatné. Osobní ochranné prostředky obdrží žáci zdarma. Učebnice a pomůcky pro teoretické vyučování si žáci pořizují z vlastních prostředků,

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Kuchař - číšník
65-51-H/01
2022–233 roky17AnoNe
denní11/6
Opravářské práce
41-55-E/01
2022–233 roky8AnoNe
denní4/2
Potravinářská výroba
29-51-E/01
2022–233 roky8AnoNe
denní6/3
Stravovací a ubytovací služby
65-51-E/01
2022–233 roky8AnoNe
denní4/4
Strojní mechanik
23-51-H/01
2022–233 roky17AnoNe
denní10/9
Zahradnické práce
41-52-E/01
2022–233 roky8AnoNe
denní1/0
Zahradník
41-52-H/01
2022–233 roky17AnoNe
denní4/0
Zemědělec - farmář
41-51-H/01
2022–233 roky13AnoNe
denní9/8
Nástavbové studium
Podnikání
64-41-L/51
2022–232 roky25ČJ, MNeNe
denní0/0
Podnikání
64-41-L/51
2022–233 roky30ČJ, MNeNe
dálkové16/10

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2022, Školy Online.