Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední odborná škola a Základní škola Město Albrechtice, příspěvková organizace

sekretariat (zavináč) souzma.cz
554 652 631 Sekretariát školy

Sídlo školy

Nemocniční 117/11
Město Albrechtice, 79395
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Lenka Metzlová
Zřizovatel:
KÚ Moravskoslezského kraje

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

  • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

  • Automat na nápoje
  • Automat na občerstvení
  • Neomezený WiFi internet v budovách školy
  • Vlastní posilovna
  • Zajištění autoškoly

Stravování

Stravovat se lze ve školní jídelně.

Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace

Střední odborná škola a Základní škola ve Městě Albrechticích je škola s dlouholetou tradicí. Profilace školy se orientuje skladbou oborů do oblasti technického vzdělávání, služeb a celoživotního vzdĕlávání. Od 1. 7. 2017 se stala součástí školy Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2.
Škola je zařazena do Trvalé vzdĕlávací základny MZe ČR a je akreditovaným vzdělávacím subjektem MZe ČR. V oblasti celoživotního vzdělávání je škola velmi aktivní, získala autorizace pro konání profesních kvalifikací povolání Zámečník, Zahradník a Kuchař a již od roku 2008 každoročně absolventi profesních kvalifikací z řad veřejnosti ukončují studium závěrečnou zkouškou a získávají výuční list. Významným prvkem v činnosti školy je také činnost Svářečské školy 13/117, která zajišťuje svářečské kurzy nejen pro žáky školy, ale také pro zaměstnance firem se strojírenskou výrobou nebo pro zájemce prostřednictvím Úřadu práce. Touto formou se škola snaží přispívat ke snižování nezaměstnanosti a rozvoji venkovských oblastí Osoblažska a Krnovska.

Nabídka studijního programu školy umožňuje studium všem žákům s ohledem na prospĕch ze základní školy viz informace o studijní nabídce. Žákům s výborným prospĕchem je doporučeno studium studijního oboru zakončené maturitní zkouškou. Žáci s průmĕrným prospĕchem si mohou vybrat z nabídky učebních oborů. Pokud tito žáci úspĕšnĕ absolvují závĕrečnou zkoušku, mohou pokračovat v denním nástavbovém studiu a získat maturitu.

Žáci, kteří získají maturitu, mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách.

Odborná příprava žáků probíhá ve spolupráci s významnými zaměstnavateli Krnovska: Bosch Termotechnika, s.r.o., Jan BACHO, strojírenská výroba, Kofola a.s., Krnovské opravny a strojírny s.r.o., Zemědělský podnik a.s. M. Albrechtice.

V průběhu studia škola umožňuje žákům technických oborů absolvovat kurz řízení motorových vozidel třídy C, B a T a základní kurzy svařování: - svařování v ochranné atmosféře CO2 (ZK 135 1 1.1), - svařování plamenem (ZP 311 1 1.1), - řezání kyslíkem (ZP 311 2 1.1), - svařování MMA (ZK 111 1.1), - přezkoušení z bezpečnostních ustanovení pro svařování.

Studium všech oborů je bezplatné. Osobní ochranné prostředky obdrží žáci zdarma. Učebnice a pomůcky pro teoretické vyučování si žáci pořizují z vlastních prostředků,

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s výučním listem
6551H01 – Kuchař - číšník
2020–20213 rokyDenní
4155E01 – Opravářské práce
2020–20213 rokyDenní
2951E01 – Potravinářská výroba
2020–20213 rokyDenní
6551E01 – Stravovací a ubytovací služby
2020–20213 rokyDenní
2351H01 – Strojní mechanik
2020–20213 rokyDenní
4152E01 – Zahradnické práce
2020–20213 rokyDenní
4152H01 – Zahradník
2020–20213 rokyDenní
4151H01 – Zemědělec - farmář
2020–20213 rokyDenní
Nástavbové studium
6441L51 – Podnikání
2020–20212 rokyDenní
6441L51 – Podnikání
2020–20213 rokyDálkové

Fotogalerie

Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.