Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Biskupské gymnázium

skola (zavináč) bigyzr.cz

Sídlo školy

U Klafárku 1685/3, Žďár nad Sázavou – Žďár nad Sázavou 3, 59101
Vysočina, Okres Žďár nad Sázavou
Typ školy:Církevní

Biskupské gymnázium ve Žďáře nad Sázavou poskytuje středoškolské vzdělání všeobecného zaměření v 8letém a 4letém cyklu. Nabízí moderní vzdělávací systém, který žákům za pomoci moderní techniky vytváří podnětné prostředí pro získávání kvalitních znalostí potřebných ke zvládnutí přijímacích zkoušek na vysoké školy všech typů. Žáci si osvojují i klíčové kompetence důležité pro praktický život. Škola spolupracuje: - s prestižními vysokými školami (UK, MU, ČVUT a VUT) - s Akademií věd ČR (zapojení do projektu Otevřená věda) - s CTM - mohou absolvovat onlinové vzdělávání z M,Bi, Fy - se zahraničními lektory (rodilými mluvčími) - s významnými osobnostmi (z oblasti vědy a kultury ) - s nakladatelstvím Oxford University Press, Cambridge, Fraus, INFOA - škola získala: hodnocení České školní inspekce: příklad dobré praxe Studenti: - dosahují výborných výsledků při řešení olympiád z různých oborů - mají úspěchy ve vědeckých, jazykových i sportovních soutěžích - mohou získat jazykové certifikáty (projekt Příprava jazyk. certifikace) - zúčastňují se výměnných stud. pobytů v USA - Blanchet Catholic School v Oregonu - zpracovávají a obhajují své ročníkové práce na zvolené téma - navštěvují různé kroužky - rádi jezdí na exkurze či divadelní představení

Studijní a učební obory

OborŠkolní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Gymnázium
79-41-K/81
Vhodné pro žáky 5. tříd ZŠ
2021–228 roků0ČJ, M, VZAnoAno
denní0/0
Gymnázium
79-41-K/41
2021–224 roky0ČJ, M, VZAnoAno
denní0/0

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika, VZ = test všeobecných znalostí

O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.

Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.