Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola, SČMSD, Znojmo, s.r.o.

hanzal.libor (zavináč) sousoszn.cz

Sídlo školy

Přímětická 1812/50
Znojmo, 66941
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Mgr. Libor Hanzal
Zřizovatel:
SČMSD Praha

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Gastronomické studio pro výuku odborných předmětů
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní areál
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Škola patří k největším školským zařízením znojemského regionu, jehož potřeby středního odborného a úplného středního odborného vzdělávání pomáhá zabezpečovat.

K 30.9.2020 na škole studovalo 273 žáků SOŠ a 478 žáků SOU. Celkem na škole k tomuto datu studovalo 751 žáků.

Rozšíření činnosti školy o studijní obory středního odborného školství a o další aktivity doplňuje tradiční učňovskou přípravu. Absolventi těchto studijních oborů nacházejí uplatnění v oblasti obchodu, společného stravování, ve službách, v cestovním ruchu i v dalších oblastech podnikatelské sféry. Škola umožňuje absolventům všech učebních oborů prohloubit si vzdělání v nástavbovém studiu oborů Podnikání – denní, dálková forma, Společné stravování a Vlasová kosmetika. Organizujeme barmanský kurz, sommelierský kurz, kurz studené kuchyně, kurz vyřezávání ovoce a zeleniny, baristický kurz. Kurzy jsou určeny žákům i dospělým. Od roku 2008 nabízíme možnost získání dílčích kvalifikací v oboru Kuchař – číšník. Ke zkvalitnění výuky přispívají zahraniční odborné stáže a odborné praxe, odborné exkurze a kurzy. Při výuce si klademe za cíl poskytovat teoretické i praktické poznatky zvoleného oboru na kvalitativně vysoké úrovni, s důrazem na odborné předměty a praktickou složku přípravy na povolání.

Praktická výuka probíhá na SOU a SOŠ, na pracovištích odborného výcviku a na provozních pracovištích organizací schválených ředitelem SOU a SOŠ. Od 1. září 2012 využívají žáci oboru Automechanik zcela nové moderní prostory pro odborný výcvik u firmy Autocentrum Psota.

Žáci školy pomáhají zabezpečovat řadu společenských akcí, soutěží a výstav, a tím přispívají k dobrému jménu školy. K největším akcím patří Vánoční výstava odborných dovedností žáků školy, Den otevřených dveří, Řemeslo má budoucnost. Pomáháme zabezpečovat, slavnostní bankety, plesy, rauty a jiné společenské akce. Od školního roku 1997/1998 se žáci naší školy spolupodílí na zajištění na společenských akcích ambasády a Českého centra ve Vídni a od školního roku 2003/2004 v Budapešti.

Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně, která se nachází v budově školy. Žáci mají možnost výběru ze dvou jídel. Cena za 1 oběd činí Kč 35,-.

Žáci mají k dispozici 35 učeben, z toho 10 učeben odborných (2 moderně vybavené učebny výpočetní techniky, 1 učebnu technologie, 1 učebnu stolničení, 1 multimediální jazykovou učebnu, 1 multimediální učebnu pro cestovní ruch, 1 odbornou učebnu pro sociální činnost, 1 učebna pro volnočasové aktivity), kosmetickou provozovnu, kadeřnickou provozovnu, provozovnu pedikúry a manikúry, tělocvičnu, gymnastický sál, moderní posilovnu a venkovní hřiště s umělým povrchem. K výchově žáků přispívá vlastní školní kuchyně, cvičná restaurace, bufet a také bar s odpočinkovou zónou, kde probíhá odborný výcvik žáků učebního oboru Prodavač a Kuchař – číšník a odborná praxe oboru Hotelnictví a turismus. Kadeřníci a kosmetičky vykonávají odborný výcvik v kadeřnické a kosmetické provozovně umístěné v budově školy, kde nabízejí své služby veřejnosti. Škola je vybavena učebními pomůckami, které odpovídají současným požadavkům, odbornou literaturou a učebnicemi. Zdarma zapůjčujeme učebnice a poskytujeme sešity. Během studia mohou žáci využívat školní knihovnu.

Informace o škole najdete na adrese www.sousoszn.cz.

Školu navštěvuje celkem 1047 studentů a z toho je 57 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Kadeřník
69-51-H/01
2024–253 roky32AnoNe
denní0/0
Kadeřník
69-51-H/01
2024–251 rok4AnoNe
denní0/0
Kuchař - číšník
65-51-H/01
2024–253 roky64AnoNe
denní70/70
Kuchař - číšník
65-51-H/01
Vhodné pro vyučené; maturanty
2024–251 rok10AnoNe
denní0/0
Mechanik opravář motorových vozidel
23-68-H/01
2024–253 roky32AnoNe
denní67/40
Prodavač
66-51-H/01
2024–253 roky32AnoNe
denní17/17
Prodavač
66-51-H/01
Vhodné pro vyučené; maturanty
2024–251 rok10AnoNe
denní0/0
Truhlář
33-56-H/01
2024–253 roky24AnoNe
denní41/30
Truhlář
33-56-H/01
Vhodné pro vyučené; maturanty
2024–251 rok3AnoNe
denní1/1
Střední vzdělání s maturitou
Cestovní ruch
65-42-M/02
2024–254 roky26ČJ, MAnoNe
denní50/32
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
2024–254 roky26ČJ, MAnoAno
denní49/28
Hotelnictví
65-42-M/01
2024–254 roky32ČJ, MAnoNe
denní29/25
Kosmetické služby
69-41-L/01
2024–254 roky25ČJ, MAnoNe
denní47/19
Kosmetické služby
69-41-L/01
2024–252 roky3AnoNe
denní0/0
Sociální činnost
75-41-M/01
2024–254 roky20ČJ, MAnoNe
denní24/20
Nástavbové studium
Podnikání
64-41-L/51
2024–252 roky32ČJ, MNeNe
denní36/26
Podnikání
64-41-L/51
2024–252 roky15ČJ, MNeNe
denní0/0
Podnikání
64-41-L/51
2024–253 roky32ČJ, MNeNe
dálkové7/5

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.