Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola, SČMSD, Znojmo, s.r.o.

hanzal.libor (zavináč) sousoszn.cz

Sídlo školy

Přímětická 1812/50
Znojmo, 66941
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Mgr. Libor Hanzal
Zřizovatel:
SČMSD Praha

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Gastronomické studio pro výuku odborných předmětů
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní areál
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Učebnice zdarma
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Informace o škole

Škola patří k největším školským zařízením znojemského regionu, jehož potřeby středního odborného a úplného středního odborného vzdělávání pomáhá zabezpečovat.

K 30.9.2019 na škole studovalo 284 žáků SOŠ a 470 žáků SOU. Celkem na škole k tomuto datu studovalo 754 žáků.

Rozšíření činnosti školy o studijní obory středního odborného školství a o další aktivity doplňuje tradiční učňovskou přípravu. Absolventi těchto studijních oborů nacházejí uplatnění v oblasti obchodu, společného stravování, ve službách, v cestovním ruchu i v dalších oblastech podnikatelské sféry. Škola umožňuje absolventům všech učebních oborů prohloubit si vzdělání v nástavbovém studiu oborů Podnikání – denní, dálková forma, Společné stravování a Vlasová kosmetika. Organizujeme barmanský kurz, sommelierský kurz, kurz studené kuchyně, kurz vyřezávání ovoce a zeleniny, baristický kurz. Kurzy jsou určeny žákům i dospělým. Od roku 2008 nabízíme možnost získání dílčích kvalifikací v oboru Kuchař – číšník. Ke zkvalitnění výuky přispívají zahraniční odborné stáže a odborné praxe, odborné exkurze a kurzy. Při výuce si klademe za cíl poskytovat teoretické i praktické poznatky zvoleného oboru na kvalitativně vysoké úrovni, s důrazem na odborné předměty a praktickou složku přípravy na povolání.

Praktická výuka probíhá na SOU a SOŠ, na pracovištích odborného výcviku a na provozních pracovištích organizací schválených ředitelem SOU a SOŠ. Od 1. září 2012 využívají žáci oboru Automechanik zcela nové moderní prostory pro odborný výcvik u firmy Autocentrum Psota.

Žáci školy pomáhají zabezpečovat řadu společenských akcí, soutěží a výstav, a tím přispívají k dobrému jménu školy. K největším akcím patří Vánoční výstava odborných dovedností žáků školy, Den otevřených dveří, Řemeslo má budoucnost. Pomáháme zabezpečovat, slavnostní bankety, plesy, rauty a jiné společenské akce. Od školního roku 1997/1998 se žáci naší školy spolupodílí na zajištění na společenských akcích ambasády a Českého centra ve Vídni a od školního roku 2003/2004 v Budapešti.

Stravování

Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně, která se nachází v budově školy. Žáci mají možnost výběru ze dvou jídel. Cena za 1 oběd činí Kč 35,-.

Vybavení

Žáci mají k dispozici 35 učeben, z toho 10 učeben odborných (2 moderně vybavené učebny výpočetní techniky, 1 učebnu technologie, 1 učebnu stolničení, 1 multimediální jazykovou učebnu, 1 multimediální učebnu pro cestovní ruch, 1 odbornou učebnu pro sociální činnost, 1 učebna pro volnočasové aktivity), kosmetickou provozovnu, kadeřnickou provozovnu, provozovnu pedikúry a manikúry, tělocvičnu, gymnastický sál, moderní posilovnu a venkovní hřiště s umělým povrchem. K výchově žáků přispívá vlastní školní kuchyně, cvičná restaurace, bufet a také bar s odpočinkovou zónou, kde probíhá odborný výcvik žáků učebního oboru Prodavač a Kuchař – číšník a odborná praxe oboru Hotelnictví a turismus. Kadeřníci a kosmetičky vykonávají odborný výcvik v kadeřnické a kosmetické provozovně umístěné v budově školy, kde nabízejí své služby veřejnosti. Škola je vybavena učebními pomůckami, které odpovídají současným požadavkům, odbornou literaturou a učebnicemi. Zdarma zapůjčujeme učebnice a poskytujeme sešity. Během studia mohou žáci využívat školní knihovnu.

Další informace

Informace o škole najdete na adrese www.sousoszn.cz.

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 1047 studentů a z toho je 57 % dívek.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s výučním listem
6951H01 – Kadeřník
2020–20213 rokyDenní
6551H01 – Kuchař - číšník
2020–20213 rokyDenní
2368H01 – Mechanik opravář motorových vozidel
2020–20213 rokyDenní
6651H01 – Prodavač
2020–20213 rokyDenní
3356H01 – Truhlář
2020–20213 rokyDenní
Střední vzdělání s maturitou
6542M02 – Cestovní ruch
2020–20214 rokyDenní
6341M01 – Ekonomika a podnikání
2020–20214 rokyDenní
6542M01 – Hotelnictví
2020–20214 rokyDenní
6941L01 – Kosmetické služby
2020–20214 rokyDenní
7541M01 – Sociální činnost
2020–20214 rokyDenní
Nástavbové studium
6541L51 – Gastronomie
2020–20212 rokyDenní
6441L51 – Podnikání
2020–20212 rokyDenní
6441L51 – Podnikání
2020–20213 rokyDálkové

Fotogalerie

Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.