Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice

reditelna (zavináč) cirkevka-bojkovice.cz
info (zavináč) cirkevka-bojkovice.cz
731 625 935 Ředitelka
605 255 876 Sekretariát

Sídlo školy

Husova 537
Bojkovice, 68771

Domov mládeže

Husova 540, Bojkovice
Typ školy:
Církevní škola
Ředitel(ka):
Mgr. Jindřiška Beránková
Zřizovatel:
Česká kongregace sester dominikánek

Kontaktní osoby

6. října 2022
Veletrh práce a vzdělávání, Kroměříž, Dům kultury
18. října 2022
Přehlídka středních škol a pracovního uplatnění, Zámek Holešov, 9:00 - 17:00
19.–20. října 2022
Burza práce a přehlídka středních škol Vsetín, Dům kultury Vsetín
9.–10. listopadu 2022
Přehlídka středních škol a pracovního uplatnění, Klub kultury v Uherském Hradišti
3. prosince 2022 09:00–14:00 hod.
Den otevřených dveří
Přijímací zkoušky nanečisto z hudebních, výtvarných a řečových předpokladů ke studiu.
12. ledna 2023 15:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
Přijímací zkoušky nanečisto z hudebních, výtvarných a řečových předpokladů ke studiu.
26. ledna 2023 15:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
Přijímací zkoušky nanečisto z hudebních, výtvarných a řečových předpokladů ke studiu.
4. února 2023 09:00–14:00 hod.
Den otevřených dveří
Přijímací zkoušky nanečisto z hudebních, výtvarných a řečových předpokladů ke studiu.
23. února 2023 15:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
Přijímací zkoušky nanečisto z hudebních, výtvarných a řečových předpokladů ke studiu.
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní areál
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina

Naše škola nabízí čtyřletý maturitní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.
Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jako vychovatel ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (zejména ve školních družinách, školních klubech a ve střediscích volného času), ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských výchovných a ubytovacích zařízení nebo jejich oddělení zřízených pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy a středisek výchovné péče.
Absolvent se dále uplatní jako pedagog volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání.
Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. v sociálních nebo zdravotnických zařízeních, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.

Vlastní domov mládeže v areálu školy. Kapacita 53 míst.
Ubytovaní mohou využít nabídky snídaní a večeří.
Domov mládeže je vybaven studovnou s příruční knihovnou a klubovnou s domácím kinem. K dispozici jsou klavíry a kytary, příp. další hudební nástroje.
V domově mládeže je volně přístupná wifi pokrytí.

Součástí školy je Středisko volného času, které nabízí širokou škálu volnočasových a vzdělávacích kroužků. Všechny jsou poskytovány zdarma.
Aktuální nabídka kroužků: https://www.cirkevka-bojkovice.cz/index....

Obědy jsou pro žáky školy zajištěny v ZŠ TGM Bojkovice, která je vzdálena 100 m od školy.
Snídaně a večeře pro žáky ubytované v domově mládeže jsou zajištěny vlastní školní jídelnou-výdejnou.

Ve škole je PC učebna s 16 PC jednotkami a všechny třídy jsou vybaveny síťovým připojením. K dispozici jsou také notebooky a dataprojektory.
V celé škole je volně přístupná wi-fi.
Volně přístupná je samoobslužná kopírka a tiskárna.
Žáci si mohou zapůjčit odbornou literaturu ze školní knihovny.
Ke škole patří vlastní sportovní areál s tenisovým a volejbalovým hřištěm, běžeckou dráhou a doskočištěm a mini tělocvičnou.
Ve vyhrazené době jsou k dispozici dvě dílny: keramická (včetně pece a kruhu) a výtvarná (včetně vybavení pro textilní tvorbu).

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Předškolní a mimoškolní pedagogika (Předškolní a mimoškolní pedagogika)
75-31-M/01
2023–244 roky30ČJ, HV, M, VVAnoNe
denní94/30Školné: 0,- KčProspěch: 2,0
Absolvent se uplatní jako učitel / učitelka mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle § 16(2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících vysokoškolské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.
Absolvent se vyznačuje širokou škálou pedagogických kompetencí, které spočívají v odborných znalostech pedagogiky, psychologie a didaktik, pedagogických schopností a praktických pedagogických dovedností a dovedností komunikačních. Vedle toho dále specifickými dovednostmi pěveckými, znalostí hry na hudební nástroj, dovednostmi výtvarného vyjadřování, pohybovou obratností a kultivovaností.
Předškolní a mimoškolní pedagogika (Předškolní a mimoškolní pedagogika)
75-31-M/01
Vhodné pro maturanty; absolventy středního vzdělání
2023–242 roky30ČJ, HV, VVAnoNe
dálkové46/30Školné: 17.000,- Kč / rokProspěch: 2,0
Zkrácené dálkové studium oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika je určeno uchazečům, kteří již mají maturitní zkoušku v jiném oboru vzdělávní a chtějí si rozšířit svou profesní kvalifikaci.
Výuka probíhá ve dvou letech studia s rozvržením hodin podle rozvrhu a podle organizace roku, které připravuje vedení školy v průběhu prázdnin.
Tato dálková forma se uskutečňuje jako samostudium spojené s pravidelnými konzultacemi v rozsahu celkem 420 konzultačních hodin za 2 roky. Celodenní konzultace probíhá každou sobotu v období školního roku.
Podpora výuky probíhá na platformě Moodle. Jedná se zejména o předávání studiujních materiálů a průběžné elektronické odevzdávání zadaných úkolů, plnění kontrolních testů apod.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou z profilové části: Pedagogika a psychologie; Didaktiky HV, VV, DV a Tv; Praktická maturitní zkouška
Součástí studia je i povinná učební a odborná praxe v mateřských školách.
V průběhu studia je možné žákům uznat jednotlivé zkoušky z předmětů, které byly v předchozím vzdělávání složeny a hodnoceny známkou výborně nebo velmi dobře. Od složení zkoušky musí uplynout nejvíce 10 let.
Dálkové studium je placeno.

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, HV = hudební výchova, M = matematika, VV = výtvarná výchova

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.