Logo Stredniskoly.cz

ART ECON - Střední škola, s.r.o.

www.artecon.cz
artecon (zavináč) artecon.cz
582 777 200

Sídlo školy

Husovo náměstí 2061/91
Prostějov, 79601
Hodnocení prezentace (Co je to?):
49,98 %
Typ školy: Soukromá škola
Ředitel(ka): Ing. Renata Kubová
Zřizovatel:Soukromý
IČ:25500783
Kapacita školy:454 žáků

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě
Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
3158H01 – KrejčíStřední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Krejčí
6341M01 – Ekonomika a podnikáníStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Ekonomika a podnikání
6441L51 – PodnikáníNástavbové studium2020–20212 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Podnikání
6441L51 – PodnikáníNástavbové studium2020–20213 rokyDálkové0
Všeobecné informace o oboru Podnikání
6642L51 – PropagaceNástavbové studium2020–20212 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Propagace
6651H01 – ProdavačStřední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Prodavač
6652H01 – AranžérStřední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Aranžér
6843M01 – Veřejnosprávní činnostStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Veřejnosprávní činnost
8241M05 – Grafický designStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Grafický design
8241M07 – Modelářství a návrhářství oděvůStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Modelářství a návrhářství oděvů
6843M001 – Veřejnosprávní činnost
Státní služba a správní řízení
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Obsah studia je v rámci odborného vzdělání zaměřen na znalosti a dovednosti, které jsou požadovány při výběrových řízeních na pracovníky státní správy a úředních orgánů. Základem výuky jsou znalosti z oblasti organizace státní správy, správního řízení, příslušných zákonů, prováděcích předpisů a vyhlášek nezbytných pro práci referenta úřadu. Do výuky je zařazeno studium dvou cizích jazyků, realizace vyhotovování úředních a ekonomických písemností s použitím výpočetní techniky, základy psaní desetiprstovou metodou, komunikativní dovednosti včetně aplikované psychologie nezbytné při úředním jednání s občany.
Všeobecné informace o oboru Veřejnosprávní činnost
Školné: 700,- Kč měsíčně
8241M05 – Grafický design
Grafika médií
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Bez jednotné přijímací zkoušky! Pouze talentová zkouška.
Obor je zaměřen na široké spektrum grafického designu médií a veškerého tiskového materiálu - prezentace, reklama, animace, webdesign, reklamní poutač, plakát apod.
Studium vede žáka od návrhové tvorby pomocí výtvarných technik až po realizaci konečného grafického návrhu tiskovin.
Obor podporuje výtvarnou kreativitu a dává prostor vlastní autorské tvorbě v oblasti mediální reklamy.
Všeobecné informace o oboru Grafický design
Školné: 900,- Kč měsíčně
8241M05 – Grafický design
Grafika v reklamní praxi
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Bez jednotné přijímací zkoušky! Pouze talentová zkouška.
Moderně zaměřený výtvarný umělecký obor, který je vyučován pouze na 2 školách v ČR, z toho na Moravě a ve Slezsku pouze na naší škole.
Obsah studia je zaměřen na propagaci a reklamu, grafickou tvorbu a design počítačové grafiky. Nedílnou součástí studia je manažerská příprava pro případné vlastní podnikání v oboru reklamy, základy práce s fotografií v reklamních materiálech, dovednosti v oboru videotvorby a tiskových grafik.
Všeobecné informace o oboru Grafický design
Školné: 900,- Kč měsíčně
8241M05 – Grafický design
Fotografie v reklamní praxi
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Bez jednotné přijímací zkoušky! Pouze talentová zkouška.
Moderně zaměřený výtvarný umělecký obor, který je vyučován pouze na naší škole.
Obsah studia je zaměřen na uměleckou fotografii v oblasti propagace a reklamy. Základ odborných předmětů je podobný jako u oboru Grafika v reklamní praxi, jen je větší prostor věnován vzniku, podobě a využití fotografie ve všech směrech propagační tvorby.
Nedílnou součástí studia je manažerská příprava pro případné vlastní podnikání v oboru reklamy, tvorba reklamních a propagačních materiálů, dovednosti v oboru videotvorby a tiskových grafik.
Všeobecné informace o oboru Grafický design
Školné: 900,- Kč měsíčně
8241M07 – Modelářství a návrhářství oděvů
Módní designér a vizážista
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Bez jednotné přijímací zkoušky! Pouze talentová zkouška.
Obor poskytuje široký prostor uchazečům, kteří se chtějí profesionálně věnovat designové módní tvorbě a realizovat své vlastní návrhy z oblasti módy. Základem oboru je řada výtvarně a umělecky založených odborných předmětů, Figurální kresba, také Dějiny výtvarné kultury, Oděvní technologie a Počítačová grafika zaměřená na návrhovou tvorbu.
V rámci praktických předmětů obor rozvíjí estetické a uměleckořemeslné dovednosti módního návrháře.
Všeobecné informace o oboru Modelářství a návrhářství oděvů
Školné: 300,- Kč měsíčně
6341M01 – Ekonomika a podnikání
Řízení obchodních a výrobních firem
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Obor poskytuje v rámci studia získání dovedností a znalostí, které jsou nezbytné při profesním řízení obchodních a výrobních činností ve firmách, tedy dovednosti z managementu, marketingu, aplikované psychologie, účetnictví apod.
Součástí studia je výuka dvou cizích jazyků.
Absolvent může pokračovat ve studiu na VŠ v oblasti managementu, ekonomiky a podnikové administrativy, nebo se uplatní ve firmách a společnostech na pozicích středního managementu.
Všeobecné informace o oboru Ekonomika a podnikání
Školné: 200,- Kč měsíčně
6341M01 – Ekonomika a podnikání
Podnikání v propagační tvorbě
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Žák studiem získá dovednosti z oblasti propagace, psychologie reklamy, PC grafiky, designu tiskovin. Součástí studia je výuka dvou cizích jazyků.
Je připraven na práci ve vedení firmy zaměřené na propagační činnost a reklamní aktivity, nebo může pokračovat ve studiu VŠ z oblasti grafiky a propagace.
Všeobecné informace o oboru Ekonomika a podnikání
Školné: 200,- Kč měsíčně
6652H01 – Aranžér
Umění aranžování
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Obor je zaměřen na rozvoj výtvarných technik a estetických dovedností nezbytných při realizaci propagačních akcí v prodejnách, výstavištích, firmách, galeriích apod.
Prostor je dán vlastní fantazii a kreativitě jak při reálné tvorbě propagačních akcí, tak při práci s grafickými programy v rámci ICT technologií.
Absolventi mají možnost si zvýšit kvalifikaci v našem nástavbovém denním studiu oboru Propagace.
Všeobecné informace o oboru Aranžér
Školné: 500,- Kč měsíčně
6652H01 – Aranžér
Umění dekorace a keramiky
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Obor je zaměřen na rozvíjení výtvarných a estetických dovedností pří návrhu a vzniku různých dekoračních prostředků a výrobků.
Součástí praktických dovedností je práce s hlínou a výroba drobných keramických dekoračních předmětů pro potřeby propagace.
Absolvent zvládá připravit propagační prostory, vytvořit doplňující dekorační předměty a dvouletým nástavbovým studiem oboru Propagace na naší škole může ukončit studium maturitní zkouškou.
Všeobecné informace o oboru Aranžér
Školné: 500,- Kč měsíčně
3158H01 – Krejčí
Tradiční krejčí
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Tradiční rukodělně zaměřený obor s dovedností šití oděvů.
Žáci získají teoretické poznatky o oděvních materiálech, konstrukci oděvů a technologických postupech šití oděvů.
Po ukončení oboru mohou samostatně podnikat v oblasti oděvní tvorby.
Absolventi mají možnost si zvýšit kvalifikaci v nástavbovém denní nebo dálkovém studiu oboru Podnikání.
Všeobecné informace o oboru Krejčí
Školné: 0
6651H01 – Prodavač
Prodavač oděvů, textilu a doplňků
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Jediný obor s tímto zaměřením v Olomouckém kraji.
Nově otevřený od 1.9.2004 se zaměřením na oděvy, textil a doplňky.
Náplní studia je široká škála dovedností z oblasti prodejních činností -
propagace a charakteristika zboží, proces obchodního provozu, komunikace se zákazníkem, prodejní dokumentace, práce na pokladně, skladování zboží a další.
Absolventi mají možnost zvýšit si kvalifikaci v našem maturitním nástavbovém denním studiu oboru Podnikání.
Všeobecné informace o oboru Prodavač
Školné: 0
6651H01 – Prodavač
Prodejní a propagační činnost
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Obor je zaměřen nejen na prodej zboží a výrobků, ale také jejich aranžování a propagaci na prodejně.
Náplní studia je další široká škála dovedností z oblasti prodejních činností -
charakteristika zboží, proces obchodního provozu, komunikace se zákazníkem, prodejní dokumentace, práce na pokladně, skladování zboží a další.
Absolventi mají možnost si zvýšit kvalifikaci v našem maturitním nástavbovém denním studiu oboru Podnikání.
Všeobecné informace o oboru Prodavač
Školné: 300,- Kč měsíčně
6441L51 – Podnikání
Podnikání - denní
Nástavbové studium2019–20202 rokyDenní30
Nástavbové studium je určeno pro absolventy všech učebních oborů bez ohledu na obor, ve kterém získali výuční list.
Nabízí širokou škálu odborných předmětů z oblasti ekonomiky, ICT, účetnictví a dalších tak, aby umožnil absolventům pokračovat ve studiu ekonomických oborů na VŠ, pracovat ve firmě na administrativní pozici nebo samostatně podnikat v jimi zvoleném oboru.
Všeobecné informace o oboru Podnikání
Školné: 900,- Kč měsíčně
6441L51 – Podnikání
Podnikání - dálkové
Nástavbové studium2019–20203 rokyDálkové30
Nástavbové studium je určeno pro absolventy všech učebních oborů bez ohledu na obor, ve kterém získali výuční list.
Nabízí širokou škálu odborných předmětů z oblasti ekonomiky, ICT, účetnictví a dalších tak, aby umožnil absolventům pokračovat ve studiu ekonomických oborů na VŠ, pracovat ve firmě na administrativní pozici nebo samostatně podnikat v jimi zvoleném oboru.
Všeobecné informace o oboru Podnikání
Školné: 1000,- Kč měsíčně
6642L51 – Propagace
Propagace
Nástavbové studium2019–20202 rokyDenní30
Obor je určen pro absolventy tříletého učebního oboru ARANŽÉR.
Navazuje na dovednosti a znalosti tohoto oboru a prohlubuje je ve výtvarném, uměleckém a grafickém směru.
Absolvent zvládá navrhnout, realizovat a doprovázet propagační akce, výstavy a reprezentativní prostory firem, má předpoklady pokračovat dál ve studiu na VŠ v oboru designu a propagace.
Všeobecné informace o oboru Propagace
Školné: 300,- Kč měsíčně
8241M05 – Grafický design
Herní Grafika
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Bez jednotné přijímací zkoušky! Pouze talentová zkouška.

Studium je zaměřeno na získání praktických dovedností pro tvorbu herní grafiky pro počítačové, mobilní a stolní hry. Studenti získají znalosti potřebné pro tvorbu herního prostředí, interaktivních prvků i doprovodných propagačních materiálů. Budou rozvíjet cit pro herní design, animaci a logické myšlení potřebné pro tvorbu her.
Všeobecné informace o oboru Grafický design
Školné: 1 100,- Kč měsíčně

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.