Logo Stredniskoly.cz

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

www.svehlova.cz
svehlova (zavináč) svehlova.cz
582 345 624 (Sekretariát)

Sídlo školy

nám. Spojenců 17
Prostějov, 79601
Hodnocení prezentace (Co je to?):
20,61 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Ing. Radomil Poles
Zřizovatel:Olomoucký kraj

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě
Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
2942M01 – Analýza potravin
Kvalitní potraviny - kvalitní život
Střední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní15
• Žákům je v rámci systému „Podpora technických oborů vzdělávání zakončených maturitní zkouškou" v průběhu jejich studia poskytována finanční podpora z rozpočtu Olomouckého kraje.
• Žáci mohou získat ABSOLVENSKÉ STIPENDIUM (www.penam.cz).
• V rámci studia probíhá individuální praxe studentů na smluvních pracovištích v laboratořích a potravinářských provozech.
Všeobecné informace o oboru Analýza potravin
Školné: není
2941M01 – Technologie potravin
Potraviny hýbou světem
Střední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní15
• Žákům je v rámci systému „Podpora technických oborů vzdělávání zakončených maturitní zkouškou" v průběhu jejich studia poskytována finanční podpora z rozpočtu Olomouckého kraje.
• Žáci mohou získat ABSOLVENSKÉ STIPENDIUM (www.penam.cz).
• V rámci studia probíhá individuální praxe studentů na smluvních pracovištích v laboratořích a potravinářských provozech.
Všeobecné informace o oboru Technologie potravin
Školné: není
3941L01 – AutotronikStřední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní30
• Žáci mohou během studia získat dva ucelené stupně vzdělání výuční list ve 3. ročníku studia (Mechanik opravář motorových vozidel) a maturitní zkoušku ve 4. ročníku studia (Autotronik).
• Praktická výuka probíhá v nově vybavených pracovištích praktického výcviku školy a na smluvních pracovištích školy – FTL Prostějov, Autoservis Fedor, Automechanika Prostějov, PV auto a další.
Všeobecné informace o oboru Autotronik
Školné: není
4155H01 – Opravář zemědělských strojůStřední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní30
• provádí údržbu, diagnostiku, seřizování a opravy traktorů, samojízdných strojů a mechanizačních prostředků používaných v technologických procesech pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat,
• součástí vzdělávacího programu je příprava k získání oprávnění pro svařování elektrickým obloukem, elektrickým obloukem v ochranné atmosféře, plamenem a řezání kyslíkem,
• součástí vzdělávacího programu je i příprava k získání řidičského oprávnění pro skupiny B, C a T.
• Praktická výuka probíhá v pracovištích praktického výcviku školy a na smluvních pracovištích školy – FTL Prostějov, ZD Klenovice, LASKI Smržice, ROLS Lešany, WISCONSIN Prostějov.
Všeobecné informace o oboru Opravář zemědělských strojů
Školné: není
2368H01 – Mechanik opravář motorových vozidelStřední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní30
• provádí diagnostiku, opravy motorových a přípojných vozidel,
• provádí servisní práce, demontáže, kontroly a opravy strojních částí i jejich montáže,
• součástí vzdělávacího programu je možnost získání oprávnění pro svařování elektrickým obloukem, elektrickým obloukem v ochranné atmosféře, obalenou elektrodou a plamenem,
• součástí vzdělávacího programu je i příprava k získání řidičského oprávnění pro skupinu B nebo T, za úhradu režijních nákladů i skupinu C.
• Praktická výuka probíhá v pracovištích praktického výcviku školy a na smluvních pracovištích školy – FTL Prostějov, Autoservis Fedor, Automechanika Prostějov, PV auto a další.
Všeobecné informace o oboru Mechanik opravář motorových vozidel
Školné: není
3652H01 – InstalatérStřední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní30
• je připraven samostatně vykonávat instalatérské práce,
• provádět montáž, opravy a údržbu vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a plynu, včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů,
• uplatnění při montážích rozvodů vzduchotechniky,
• znalosti o vnějších rozvodech vody, kanalizace, topení a plynu,
• orientuje se a čte průvodní technickou instalační dokumentaci a kreslí montážní náčrty,
• součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 311 W01, ZK 15 P2, ZK 11 P2, ZK 11 P3, ZP 912-9W31, ZP 942-8W31 a kurzu lisovaných spojů.
Všeobecné informace o oboru Instalatér
Školné: není
2651H02 – Elektrikář - silnoproudStřední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní15
• orientací v technických principech využívání a rozvodu elektrické energie
• rozlišuje bezpečnostní a kvalifikační specifika pro práci
a obsluhu na elektrických zařízeních,
• zapojuje, uvádí do provozu, diagnostikuje a opravuje s pomocí technické dokumentace elektrické obvody, vždy v souladu s platnými normami
a předpisy,
• rozumí funkčním principům používaných elektrických strojů a přístrojů, nejčastějším druhům elektronických zařízení, umí tato zařízení
v případě poruchy diagnostikovat a odstranit příčinu poruchy.
Všeobecné informace o oboru Elektrikář - silnoproud
Školné: není
3664H01 – TesařStřední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní15
vykonává tesařské práce,
• svazuje a montuje jednoduché tesařské konstrukce podle prováděcího výkresu,
• kontroluje provedení a osazení stavebních tesařských výrobků
a konstrukcí,
• orientuje se v průvodní technické instalační dokumentaci a kreslí montážní náčrty.
Všeobecné informace o oboru Tesař
Školné: není
3356H01 – TruhlářStřední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní15
• provádí opravy a renovace nábytku a stavebně truhlářských prvků,
• ovládá pracovní činnosti v oblasti kontroly a jakosti výrobků,
• provádí montáže a osazování výrobků v objektech,
• zhotovuje v požadované kvalitě nábytek a bytové zařízení, stavebně truhlářské výrobky apod.
Všeobecné informace o oboru Truhlář
Školné: není
3667H01 – ZedníkStřední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní15
• vykonává zednické, betonářské, omítkářské a obkladačské práce,
• podle prováděcího výkresu zvládne vlastní realizaci bytové zástavby pro komerční či soukromé účely,
• provádí základní zednické práce na pozemních stavbách (tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, monolitické a montované vodorovné konstrukce, povrchové úpravy, jednoduché hydroizolace a tepelné izolace),
• osazuje výrobky přidružené stavební výroby a práce při přestavbách budov,
• zhotovuje části zednických stavebních výrobků a konstrukcí,
• orientuje se v průvodní technické dokumentaci a kreslí stavební náčrty.
Všeobecné informace o oboru Zedník
Školné: není
2355H01 – KlempiřStřední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní15
• samostatně vykonává klempířské práce,
• udržuje a opravuje klempířské konstrukce, vyměňuje jejich poškozené části,
• kontroluje provedení a osazení stavebních klempířských výrobků
a konstrukcí,
• zhotovuje části klempířských stavebních výrobků a konstrukcí, slícovává je, sestavuje a spojuje do celků, orientuje se v průvodní technické instalační dokumentaci a kreslí montážní náčrty,
• osazuje a montuje klempířské stavební výrobky a konstrukce na stavbách
• provádí montáž a demontáž jednoduchých klempířských prvků.
Všeobecné informace o oboru Klempiř
Školné: není
3941H01 – Malíř a lakýrníkStřední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní15
vykonává malířské a lakýrnické práce,
• ovládá základní odborné práce v aplikaci nátěrových hmot, maleb, tapet, štukových omítek, ale i antických zemin a linkrust,
• provádí opravy a renovace včetně restaurátorských prací
v oblasti oprav nátěrů a maleb,
• provádí tmelení karosářských prvků včetně automobilů, motocyklů
apod.
Všeobecné informace o oboru Malíř a lakýrník
Školné: není
3666H01 – Montér suchých stavebStřední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní15
• dovedností provádět základní práce při montáži konstrukcí suchých staveb (tj. zhotovování dřevěných a kovových nosných konstrukcí stěn, instalačních stěn, příček a stropních podhledů včetně jejich opláštění různými druhy desek, zhotovování suchých plovoucích podlah a půdních vestaveb budovaných systémem suché stavby),
• podle prováděcího výkresu zvládne suchou výstavbu pro komerční či soukromé účely,
• provádí základní sádrokartonářské práce na pozemních stavbách z různých druhů materiálů,
• zatepluje půdní prostory a střešní prvky včetně stropního kazetového podhledu,
• realizuje bytová jádra a plovoucí podlahy,
• orientuje se v průvodní technické dokumentaci a kreslí stavební náčrty.
Všeobecné informace o oboru Montér suchých staveb
Školné: není
2951H01 – Výrobce potravinStřední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní15
• při výkonu povolání výrobce potravin v pozici zaměstnance v příslušné potravinářské výrobě při průmyslovém zpracování surovin, pomocných látek a přísad na výrobky cukrovinkářské, konzervárenské, sladovnické a pivovarnické, mlékárenské, mlynářské, případně vinařské
• jsou připraveni obsluhovat výrobní linky,
• provádět základní údržbu technologického zařízení,
• hodnotit kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových výrobků podle standardů,
• skladovat, balit a expedovat hotové výrobky.
Všeobecné informace o oboru Výrobce potravin
Školné: není
6441L51 – PodnikáníNástavbové studium2018–20192 rokyDenní30
• znalostmi ekonomických a právních disciplín, které se týkají podni-katelských aktivit,
• činnostmi spojenými s nákupem, výrobou nebo poskytováním služeb,
• praktickými znalostmi při zabezpečování finančního hospodaření podniku (účetnictví, cenová tvorba, daňová agenda,
• schopnostmi uplatňovat efektivní marketingové strategie, provádět marketingový výzkum, sběr a analýzu dat,
• dovednostmi pracovat v týmu, řídit menší kolektiv pracovníků, řešit problémové situace, korigovat své jednání se spolupracovníky,
• dovednostmi pracovat s odbornými texty,
• schopností kultivovaně komunikovat (ústně i písemně) v českém, anglickém nebo německém jazyce,
• dovednostmi v užívání prostředků ICT.
Všeobecné informace o oboru Podnikání
Školné: není
3644L51 – Stavební provozNástavbové studium2018–20192 rokyDenní15
• vysokou odborností v oblasti stavebních materiálů, technologie provádění staveb, stavební mechaniky,
• znalostmi pozemních staveb,
• dovedností pracovat s odbornými texty,
• schopností kultivovaně komunikovat (ústně i písemně) v českém, anglickém nebo německém jazyce
• dovednostmi v užívání prostředků ICT.
Všeobecné informace o oboru Stavební provoz
Školné: není
4152E01 – Zahradnické práceStřední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní12
Všeobecné informace o oboru Zahradnické práceŠkolné: není
4155E01 – Opravářské práceStřední vzdělání s výučním listem2018–20191 rokDenní12
Všeobecné informace o oboru Opravářské práceŠkolné: není

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.