Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední škola Baltaci s. r. o.

skola (zavináč) skolabaltaci.cz
bezdekova (zavináč) skolabaltaci.cz
777 367 364 Ředitelna
602 771 200 Kancelář školy

Sídlo školy

Dřevnická 1788
Zlín, 76001
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Ing. Bc. Karla Bezděková
Zřizovatel:
B A L T A C I a.s.

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Gastronomické studio pro výuku odborných předmětů
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Splátkový kalendář školného
 • Stipendijní programy
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, němčina

Stravování je zajištěno ve školní jídelně v budově školy

• obědy – ve spolupráci se ZŠ Dřevnická, dobíjení čipů, objednávání online. Cena za oběd 36 Kč (cena ŠR
2022/2023)
• svačiny – dovoz od zřizovatele, prodej o velké přestávce, cena cca 20 Kč
• nápojový a jídelní automat s možností bezkontaktní platby kartou

Domov mládeže (T. G. Masaryka 2700, 76001 Zlín)
Domov mládeže při SzŠ a VOŠZ (Příluky 372, 76001 Zlín)

Moderní technologie – 4 počítačové učebny - jedna vybavena iMacy, Apple technologie
Nová učebna notebooky – zapůjčujeme studentům na distanční výuku domů
80 I-Padů ve výuce
Jazyková učebna - hodiny ANJ posíleny o konverzaci s rodilým mluvčím ve všech oborech
Wi-fi síť pro připojení žáků a zaměstnanců školy k internetu
PC a projektor v každé učebně
Gastro kuchyně pro výuku odborných předmětů
Games room - klubovna s virtuální realitou
Knihovna
MS OFFICE – zdarma po dobu studia ve škole i na domácí PC

• Adaptační pobyt pro žáky 1. ročníku - vedou zkušení lektoři
• Lyžařský výcvik - pro žáky všech ročníků
• Koktejlový kurz
• Someliérský kurz
• Baristický kurz
• Poznávací zájezdy tuzemské i zahraniční – vánoční Vídeň, Londýn, Praha, Brusel...
• Školní výlety
• Návštěvy divadelních a filmových představení
• Doučování a konzultační hodiny zdarma
• Projektové dny a tematické akce - Halloween, Sametová revoluce, Valentýn, DOD, studentské volby,
reprezentační ples Baltaci, Zlínský filmový festival
• Školní časopis Akademik

• Digitální fotografie pro každého
• Dramatický kroužek
• Robotický kroužek
• Sportovní kroužek
• Školní magazín Akademik
• Zážitková gastronomie
• 3D grafika
• Rozšířené programování

Hotelnictví
• u smluvních partnerů školy, vždy na konci školního roku
• Baltaci a. s., Hotel Augustiniánský dům, Zlínské cestovní kanceláře a agentury, restaurace – Baltaci Atrium, Baltaci U Náhonu, Baltaci Napajedla a řada dalších

Kuchař – číšník
• u smluvních partnerů – každý druhý týden
• Baltaci Atrium, U Náhonu, Baltaci Napajedla, Baltaci Tečovice, U dvou slunečnic, Kavárna Malá scéna a řada dalších

Informační technologie
• u smluvních partnerů školy, vždy na konci školního roku
• B2A Software Development s. r. o. (digitalizace výroby), Bussines Logic s. r. o. (vývoj software – weby, mobilní
aplikace), PRIA SYSTEM, s. r. o. (sociální sítě, weby), Weboo s. r. o. (online marketing), Z STUDIO, s. r. o.
(reklamní a firemní tiskoviny), a další

Rodinné stipendium
Rodinné stipendium je přiznáno žákům denního studia v případě, že ve škole studuje sourozenec. Mladšímu sourozenci bude přiznána sleva na školném ve výši 50 %. Slevu 20 % ze školného získá také přijatý uchazeč, jehož zákonný zástupce je úspěšným absolventem čtyřletého denního maturitního studia Střední školy Baltaci s. r. o.

Školu navštěvuje celkem 229 studentů a z toho je 52 % chlapců.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Kuchař - číšník
65-51-H/01
2024–253 roky16AnoNe
denní20/7
Střední vzdělání s maturitou
Hotelnictví
65-42-M/01
2024–254 roky22ČJ, MAnoNe
denní26/13
Informační technologie
18-20-M/01
2024–254 roky22ČJ, MNeAno
denní55/22
Nástavbové studium
Podnikání
64-41-L/51
2024–253 roky22ČJ, MNeAno
dálkové10/10

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.