Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s. r. o.

info (zavináč) sspgs-zlin.cz
577 438 565 Sekretariát

Sídlo školy

Česká 4787
Zlín, 76005
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Mgr. Alena Kulíšková
Zřizovatel:
Ing. Josef Mareček

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

3. listopadu 2020 09:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří soukromých škol
20. listopadu 2020 09:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
Celozlínský den otevřených dveří
21. listopadu 2020 09:00–13:00 hod.
Den otevřených dveří
Celozlínský den otevřených dveří
12. ledna 2021 09:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří
9. února 2021 09:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Gastronomické studio pro výuku odborných předmětů
 • Lyžařské kurzy
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Online informační systém klasifikace
 • Školní knihovna
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí

Stravování

Stravování je zajištěno ve školní jídelně.

Ubytování

Ubytování poskytuje Domov mládeže Zlín, kde jsou ubytování žáci všech středních škol ve Zlíně.

Vybavení

Odborná učebna výtvarné výchovy včetně vypalovací pece, 3 hudebny, 2 tělocvičny, počítačová učebna, 2 učebny s interaktivními tabulemi, učebna pro přípravu pokrmů, pro dramatickou výchovu, pečovatelství.

Další informace

Pro školní rok 2020/21 u denního studia se konají státní přijímací zkoušky + vyhlášené kritéria přijímacího řízení (viz www.sspgs-zlin.cz).

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 273 studentů a z toho je 98 % dívek.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s výučním listem
5341H01 – Ošetřovatel
2021–20223 rokyDenní120,- Kč
Absolvent učebního oboru s výučním listem se uplatní ve zdravotnických a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a v hospicích.
Střední vzdělání s maturitou
7531M01 – Předškolní a mimoškolní pedagogika (Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku)
2021–20224 rokyDenní2419000,- Kč
Absolvent čtyřletého studia zakončeného maturitní zkouškou se může uplatnit jako učitel v předškolních zařízeních, jako kvalifikovaný vychovatel ve školních družinách, v centrech denní péče o děti předškolního a mladšího školního věku. Dále se může uplatnit jako kvalifikovaný vychovatel jednotlivců i mikroskupin dětí příslušného věku se zdravotními a sociálními handicapy.
Absolbent může pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole. zvláště s pedagogickým zaměřením.
7531M01 – Předškolní a mimoškolní pedagogika (Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku)
2021–20222 rokyDálkové4522000,- Kč
Určeno pro absolventy SŠ, kteří si chtějí doplnit kvalifikaci pro práci v MŠ, družině, popř. jiném zařízení pro děti. Výuka jen odborných předmětů (pedagogika, psychologie, výchovy - HV, VV, TV, dramatická).
7541M01 – Sociální činnost (Sociální činnost)
2021–20224 rokyDenní2515000,- Kč
Absolventi studijního oboru s maturitní zkouškou se uplatní jako asistenti speciálních pedagogů u dětí se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, dopomáhají při jejich běžných činnostech. Mohou také pracovat jako soukromí pečovatelé a asistenti handicapovaného jedince. Dále mohou vykonávat přímou péči pro seniory.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole, zejména v oborech sociální práce a sociální pedagogika a v oborech sociálně zdravotních.
Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.