Logo Stredniskoly.cz

Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s. r. o.

www.sspgs-zlin.cz
info (zavináč) sspgs-zlin.cz
577 438 565

Sídlo školy

Česká 4787
Zlín, 76005
Hodnocení prezentace (Co je to?):
79,16 %
Typ školy: Soukromá škola
Ředitel(ka): Mgr. Alena Kulíšková
Zřizovatel:Ing. Josef Mareček
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

TermínPoznámka
Úterý5. listopadu 201909:00–16:00 hod.
Pátek22. listopadu 201909:00–17:00 hod.Celozlínský den otevřených dveří
Sobota23. listopadu 201909:00–13:00 hod.Celozlínský den otevřených dveří
Úterý14. ledna 202009:00–16:00 hod.
Úterý11. února 202009:00–16:00 hod.
Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

  • Adaptační kurzy
  • Automat na nápoje
  • Automat na občerstvení
  • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
  • Gastronomické studio pro výuku odborných předmětů
  • Lyžařské kurzy
  • Možnost prospěchového stipendia
  • Online informační systém klasifikace
  • Školní knihovna
  • Výměnné pobyty studentů v zahraničí

Stravování

Stravování je zajištěno ve školní jídelně.

Ubytování

Ubytování poskytuje Domov mládeže Zlín, kde jsou ubytování žáci všech středních škol ve Zlíně.

Vybavení

Odborná učebna výtvarné výchovy včetně vypalovací pece, 3 hudebny, 2 tělocvičny, počítačová učebna, 2 učebny s interaktivními tabulemi, učebna pro přípravu pokrmů, pro dramatickou výchovu, pečovatelství.

Další informace

Pro školní rok 2019/20 u denního studia se konají státní přijímací zkoušky + vyhlášené kritéria přijímacího řízení (viz www.sspgs-zlin.cz).

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
7531M01 – Předškolní a mimoškolní pedagogika
Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní28
Absolvent čtyřletého studia zakončeného maturitní zkouškou se může uplatnit jako učitel v předškolních zařízeních, jako kvalifikovaný vychovatel ve školních družinách, v centrech denní péče o děti předškolního a mladšího školního věku. Dále se může uplatnit jako kvalifikovaný vychovatel jednotlivců i mikroskupin dětí příslušného věku se zdravotními a sociálními handicapy.
Absolbent může pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole. zvláště s pedagogickým zaměřením.
Všeobecné informace o oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika
Školné: 18000,- Kč
7531M01 – Předškolní a mimoškolní pedagogika
Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku
Střední vzdělání s maturitou2019–20202 rokyDálkové43
Určeno pro absolventy SŠ, kteří si chtějí doplnit kvalifikaci pro práci v MŠ, družině, popř. jiném zařízení pro děti. Výuka jen odborných předmětů (pedagogika, psychologie, výchovy - HV, VV, TV, dramatická).
Všeobecné informace o oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika
Školné: 20000,- Kč
7541M01 – Sociální činnost
Sociální činnost
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní25
Není povinná státní maturitní zkouška z matematiky.
Absolventi studijního oboru s maturitní zkouškou se uplatní jako asistenti speciálních pedagogů u dětí se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, dopomáhají při jejich běžných činnostech. Mohou také pracovat jako soukromí pečovatelé a asistenti handicapovaného jedince. Dále mohou vykonávat přímou péči pro seniory.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole, zejména v oborech sociální práce a sociální pedagogika a v oborech sociálně zpravotních.
Všeobecné informace o oboru Sociální činnost
Školné: 15000,- Kč
5341H01 – OšetřovatelStřední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní11
Absolvent učebního oboru s výučním listem se uplatní ve zdravotnických a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a v hospicích.
Všeobecné informace o oboru Ošetřovatel
Školné: 0,- Kč

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.