Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s. r. o.

info (zavináč) sspgs-zlin.cz
577 438 565 Sekretariát

Sídlo školy

Česká 4787
Zlín, 76005
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Mgr. Alena Kulíšková
Zřizovatel:
Ing. Josef Mareček

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

3. listopadu 2020 09:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří soukromých škol
20. listopadu 2020 09:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
Celozlínský den otevřených dveří
21. listopadu 2020 09:00–13:00 hod.
Den otevřených dveří
Celozlínský den otevřených dveří
12. ledna 2021 09:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří
9. února 2021 09:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Gastronomické studio pro výuku odborných předmětů
 • Lyžařské kurzy
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Online informační systém klasifikace
 • Školní knihovna
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí

Stravování je zajištěno ve školní jídelně.

Ubytování poskytuje Domov mládeže Zlín, kde jsou ubytování žáci všech středních škol ve Zlíně.

Odborná učebna výtvarné výchovy včetně vypalovací pece, 3 hudebny, 2 tělocvičny, počítačová učebna, 2 učebny s interaktivními tabulemi, učebna pro přípravu pokrmů, pro dramatickou výchovu, pečovatelství.

Pro školní rok 2020/21 u denního studia se konají státní přijímací zkoušky + vyhlášené kritéria přijímacího řízení (viz www.sspgs-zlin.cz).

Školu navštěvuje celkem 273 studentů a z toho je 98 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Ošetřovatel
53-41-H/01
2021–223 roky12
denníŠkolné: 0,- Kč
Absolvent učebního oboru s výučním listem se uplatní ve zdravotnických a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a v hospicích.
Střední vzdělání s maturitou
Předškolní a mimoškolní pedagogika (Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku)
75-31-M/01
2021–224 roky24
denníŠkolné: 19000,- Kč
Absolvent čtyřletého studia zakončeného maturitní zkouškou se může uplatnit jako učitel v předškolních zařízeních, jako kvalifikovaný vychovatel ve školních družinách, v centrech denní péče o děti předškolního a mladšího školního věku. Dále se může uplatnit jako kvalifikovaný vychovatel jednotlivců i mikroskupin dětí příslušného věku se zdravotními a sociálními handicapy.
Absolbent může pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole. zvláště s pedagogickým zaměřením.
Předškolní a mimoškolní pedagogika (Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku)
75-31-M/01
2021–222 roky45
dálkovéŠkolné: 22000,- Kč
Určeno pro absolventy SŠ, kteří si chtějí doplnit kvalifikaci pro práci v MŠ, družině, popř. jiném zařízení pro děti. Výuka jen odborných předmětů (pedagogika, psychologie, výchovy - HV, VV, TV, dramatická).
Sociální činnost (Sociální činnost)
75-41-M/01
2021–224 roky25
denníŠkolné: 15000,- Kč
Absolventi studijního oboru s maturitní zkouškou se uplatní jako asistenti speciálních pedagogů u dětí se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, dopomáhají při jejich běžných činnostech. Mohou také pracovat jako soukromí pečovatelé a asistenti handicapovaného jedince. Dále mohou vykonávat přímou péči pro seniory.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole, zejména v oborech sociální práce a sociální pedagogika a v oborech sociálně zdravotních.

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené

Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.