Logo Stredniskoly.cz

Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace

www.spsbv.cz
skola (zavináč) spsbv.cz
519 326 505 (Sekretariát)
519 326 050 (Sekretariát)

Sídlo školy

nábř. Komenského 1
Břeclav, 69025

Odloučená pracoviště

Smetanovo nábřeží 17, Břeclav
Sovadinova 6, Břeclav

Domov mládeže

bří Mrštíků 4, Břeclav
Hodnocení prezentace (Co je to?):
41,38 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Ing. Jaroslav Glier
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Kontaktní osoby:Ing. Jaroslav Glier (ředitel), 519 308 150
Ing. Rostislav Opletal (zástupce ředitele pro odborné předměty), 519 308 151
Mgr. Lucie Baťková (zástupce ředitele pro všeobecně vzdělávací předměty), 519 308 141
Mgr. Marie Michlovská (zástupce ředitele pro SOU), 519 371 286
Ing. Jana Dyčková (zástupce ředitele pro OA), 519 326 345
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Sportovní areál
 • Stipendijní programy
 • Svářečská škola
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Projekty ESF

Ve škole byly již projekty realizovány. Jedná se o podporu výuky cizích jazyků (2 projekty) a projekt pro e-learningové vzdělávání. Pro odborné předměty jsou zpracovány kurzy, které jsou žákům dostupné.
Další projekt se realizuje - projekt pro projektové práce žáků u sociálních partnerů.

Stravování

Školní jídelna v budově školy. Denně výběr z více jídel. Pro žáky ubytované na domově mládeže se poskytují i snídaně a večeře.

Ubytování

Ubytování pro žáky nabízíme v domově mládeže (budova přímo vedle školy). Objekt je rozdělen na dvě části. V budově A mají vždy dva pokoje společné sociální zařízení (WC a sprchový kout), v budově B jsou společná sociální zařízení na patře (zvlášť pro dívky a chlapce). Součástí domova mládeže je tělocvičny, kulturní místnost, herna a místnost s počítači připojenými na Internet. V budově je také kuchyňka vybavená elektrickým sporákem, ledničkou a mikrovlnnou troubou.

Vybavení

Škola je vybavena moderní technikou používanou běžně při výuce všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů. Ve škole jsou audiovizuální učebny s interaktivními tabulemi, laboratoře, dílny, knihovna se školním klubem, tělocvična, posilovna a jazykové učebny s moderním vybavením.

Další informace

Škola podporuje i zájmovou činnost žáků např. v kroužku dopravním, Fotot-video i v jiných podle konkrétních zájmů. Byly realizovány projekty ESF zaměřené je na uplatnění e-learningu ve výuce a zdokonalování cizojazyčné komunikace. Škola podporuje výuku formou e-learningových kurzů zpracovaných pro odborné předměty. V současnosti se realizuje projekt ESF Učíme se pro praxi - realizace žákovských projektů pro podmínky praxe.

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
2641M01 – Elektrotechnika
Elektrotechnika
Střední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní60
V oboru Elektrotechnika se budou otevírat 2 třídy, od třetího ročníku si žák volí variantu vzdělávání.
"Informační technologie" - vhodné pro chlapce i děvčata. Žáci získají znalosti a dovednosti v oblasti softwarového vybavení osobních počítačů jako jsou operační systémy, počítačové komunikace, databázové systémy, konstrukční grafické systémy a programování. Absolventi jsou schopni vytvářet dokumenty publikované v síti Internet. Získají také vědomosti z oblasti hardwarového vybavení PC. Mohou pracovat jako programátoři, správci sítě nebo obchodní zástupci, případně pokračovat ve studiu na VŠ.
"Elektrická trakce v dopravě" - určeno pro chlapce. Absolvent má znalosti z oblasti silnoproudé elektrotechniky, elektrických strojů, energetiky a práce s počítačem. Zájem o absolventy projevují podniky provozující veřejnou dopravu, ale také energetické podniky.
Všeobecné informace o oboru Elektrotechnika
Školné: 0
3741M01 – Provoz a ekonomika dopravy
Logistika
Střední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní30
V oboru je otevíráno zaměření "logistika". Studium je vhodné pro chlapce i děvčata. Základem je výuka logistiky, což je disciplína s širokým uplatněním ve firmách všech oborů. Absolvent získá potřebné znalosti z oblasti materiálových, informačních a peněžních toků od jejich vzniku až k finálnímu spotřebiteli - zákazníkovi. Výuka je doplněna znalostmi dopravní a přepravní problematiky, ekonomiky a navazujících předmětů včetně využití výpočetní techniky. Teoretické znalosti si žáci ověřují na praxích ve firmách našeho regionu. Součástí studia je výuka dvou cizích jazyků (nabídka: anglický, německý a ruský jazyk). Počínaje třetím ročníkem je možné si zvolit variantu vzdělávání. Varianta I má zařazenu výuku účetnictví, varianta II obsahuje výuku předmětů zaměřených do oblasti nabídky přepravních služeb a železniční dopravy. Obě zaměření mají však výuku logistiky a ekonomiky ve stejném rozsahu. Škola vyhoví volbě žáka, pokud to umožňují materiální, technické a personální možnosti. Absolvent má široké uplatnění na trhu práce nebo možnost pokračovat ve studiu na vysoké škole.
Všeobecné informace o oboru Provoz a ekonomika dopravy
Školné: 0
3741M01 – Provoz a ekonomika dopravy
Logistika
Střední vzdělání s maturitou2018–20195 rokůDálkové30
V dálkovém studiu je otevírána jedna třída se zaměřením: logistika. Bližší informace o oboru jsou uvedeny v části denního studia. Žák nemá volbu varianty.
Pouze varianta I s výukou angličtiny a němčiny.
Všeobecné informace o oboru Provoz a ekonomika dopravy
Školné: 0
2341M01 – Strojírenství
Strojírenství
Střední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní30
V oboru Strojírenství si od třetího ročníku žák vybírá variantu vzdělávání.
"Konstruování s podporou počítače" - vhodné pro chlapce i děvčata. Výpočetní technika je ve výuce používána v maximálním rozsahu. Kromě konstruování CAD a programování CNC strojů žáci absolvují praxi v dílnách nebo podnicích našeho regionu. Absolventi se uplatní v konstrukčních kancelářích, v technologické přípravě výroby, v práci s CNC stroji, v kancelářích měření a kontroly, jako dílenští mistři a rovněž jako soukromí podnikatelé.
"Provoz a údržba vozidel" - provoz a údržba silničních motorových vozidel, jejich diagnostika, servis, údržba a opravy. Absolventi mají znalosti z oblasti výpočetní techniky. Obor je vhodný zejména pro chlapce. Uplatnění je možné v technickohospodářských funkcích i v soukromém podnikání.
Všeobecné informace o oboru Strojírenství
Školné: 0
2641L01 – Mechanik elektrotechnik
Mechanik elektrotechnik
Střední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní30
Obor je určen pro chlapce i dívky. Výuka je zaměřena na činnosti spojené s návrhy, montáží, údržbou, oživováním, nastavováním, seřizováním, zkoušením, testováním, diagnostikou, servisem a opravami elektronických systémů. Součástí je výuka výpočetní techniky zaměřená na HW i SW vybavení PC, základy programování, síťové služby a tvorba webových stránek.
Všeobecné informace o oboru Mechanik elektrotechnik
Školné: 0
2652H01 – Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní15
Obor je určen pro chlapce i dívky. Odbornost je zaměřená na elektroniku, elektronická zařízení a částečně výpočetní techniku. Teoretická i praktická část výuky se zabývá navrhováním, údržbou, oživováním, měřením a zkoušením elektronických systémů
Pro zájemce s výučním listem nebo maturitní zkouškou je nabízena forma zkráceného studia na 1 rok - kapacita: 20 žáků.
Všeobecné informace o oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Školné: 0
2651H02 – Elektrikář - silnoproud
Elektrikář - silnoproud
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní15
Absolvent se umí orientovat v oblasti elektrotechniky a technické dokumentace. Zná vlastnosti elektrických rozvodů a instalací, vlastnosti elektrotechnických součástí. Umí zapojovat spotřebiče, je seznámen se zásadami oprav a údržby, ovládá použití měřících přístrojů.
Pro zájemce s výučním listem nebo maturitní zkouškou je nabízena forma zkráceného studia na 1 rok - kapacita: 20 žáků.
Všeobecné informace o oboru Elektrikář - silnoproud
Školné: 0
2351H01 – Strojní mechanik
Strojní mechanik
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní30
Obor je zaměřen na ruční i strojní zpracování kovů, zámečnické a údržbářské práce, montáž a demontáž strojních celků, údržbu a opravy strojů a zařízení s možností absolvování základního kurzu svařování. Trhem práce hledaná profese.
Pro zájemce s výučním listem nebo maturitní zkouškou je nabízena forma zkráceného studia na 1 rok - kapacita: 20 žáků.
Všeobecné informace o oboru Strojní mechanik
Školné: 0
2356H01 – Obráběč kovů
Obráběč kovů
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní20
Klasický učební obor zaměřený na strojní obrábění kovů soustružením, frézováním, broušením, vrtáním a na CNC strojích. Trhem práce velmi žádaná profese.
Pro zájemce s výučním listem nebo maturitní zkouškou je nabízena forma zkráceného studia na 1 rok - kapacita: 20 žáků.
Všeobecné informace o oboru Obráběč kovů
Školné: 0
6951H01 – Kadeřník
Kadeřník
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní30
Obor je určen pro chlapce i dívky a je zaměřen na kompletní péči o vlasy, úpravu účesů, holení, barvení, užití vlasové kosmetiky, dodržování hygieny práce apod.
Všeobecné informace o oboru Kadeřník
Školné: 0
2355H01 – Klempiř
Klempíř
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní10
Obor je zaměřen na zhotovování a sestavování klempířských stavebních výrobků, vzduchotechnického zařízení staveb, opláštění izolací potrubí.
Pro zájemce s výučním listem nebo maturitní zkouškou je nabízena forma zkráceného studia na 1 rok - kapacita: 20 žáků.
Všeobecné informace o oboru Klempiř
Školné: 0
6441L51 – Podnikání
Podnikání
Nástavbové studium2018–20192 rokyDenní60
Absolvent tříletého učebního oboru si rozšiřuje všeobecné i odborné znalosti a dovednosti potřebné pro výkon ekonomických činností. Obor je možné studovat i dálkově, délka studia 3 roky.
Všeobecné informace o oboru Podnikání
Školné: 0
6441L51 – Podnikání
Podnikání
Nástavbové studium2018–20193 rokyDálkové30
Absolvent tříletého učebního oboru si rozšiřuje všeobecné i odborné znalosti a dovednosti potřebné pro výkon ekonomických činností.
Všeobecné informace o oboru Podnikání
Školné: 0
6341M02 – Obchodní akademieStřední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní60
Absolventi se dobře uplatní na trhu práce jako ekonom, účetní, sekretářka apod. Znají dva cizí jazyky i principy fungování ekonomiky a orientují se v právních normách. Od 3. ročníku si volí variantu vzdělávání ekonomickou nebo cestovní ruch.
Všeobecné informace o oboru Obchodní akademie
Školné: 0
Čelní pohled na budovu školy

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.