Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace

info (zavináč) svisv.cz
polasek (zavináč) svisv.cz
519 352 402 Sekretariát
777 101 846 Ředitel
777 101 840 Zástupce ředitele

Sídlo školy

Sobotní 116
Valtice, 69142

Odloučená pracoviště

Venerie - školní sklep, centrum odborné přípravy
K Venerii 1038, Valtice
Vinice, sady, polnosti
Sobotní, Valtice
Centrum excelence - Národní vinařské centrum
Sobotní 1029, Valtice
Františkánská zahrada - centrum odborné přípravy
Sobotní 116, Valtice
Pálenice a moštárna - centrum odborné přípravy
Střelecká 1138, Valtice

Domov mládeže

Domov mládeže
Sobotní 116, Valtice
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Tomáš Javůrek
Zřizovatel:
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

11. prosince 2020 08:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
Nahlédněte pod pokličku studia na naší škole - možnost prohlídky areálu školy a všech středisek odborné přípravy
12. prosince 2020 08:00–12:00 hod.
Den otevřených dveří
Nahlédněte pod pokličku studia na naší škole - možnost prohlídky areálu školy a všech středisek odborné přípravy
12. června 2021 10:00–18:00 hod.
Den školy
Jedinečná možnost prohlídky všech středisek školy: Areál Střední vinařské školy, Sklepní hospodářství Venerie, Pálenice a moštárna, Prezentační sklepy, Františkánská zahrada...
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Sportovní areál
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Vlastní posilovna
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina

Škola poskytuje vlastní stravování v areálu školy. Na oběd je možnost výběru ze 2 jídel. Nabízíme celodenní stravu pro žáky ubytované na Domově mládeže.

Škola poskytuje ubytování žákům na Domově mládeže v areálu školy. Moderně vybavený internát nabízí 2 - 3 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Samozřejmostí jsou studovny, posilovna a pokrytí wifi.

Školní prodejna, kde si mohou žáci každý den zakoupit svačinu.
Školní posilovna na Domově mládeže.
Městské víceúčelové hřiště.
Školní sportovní hala.
Wifi ve škole i na Domově mládeže.

Žáci 3. ročníku a zájemci z řad odborné veřejnosti testují své schopnosti - zrak, čich a chuť na senzorických zkouškách, což je příprava na povolání Sommeliera.

V měsíci únoru proběhne v prostorách školy tradiční košt rodičovských vín.

Žáci 3. ročníku oboru vinohradnictví organizují odbornou degustaci vína. Mezi vzorky vín naleznete samozřejmě vína školní, ale také vína z vinařských firem a rodinných vinařství samotných žáků. Za pomoci vinařských odborníků, rodičů, absolventů a kantorů budou vína obodována a vyhodnocena.

Výsledky budou sepsány v katalogu a můžete je přijít ochutnat v měsíci únoru na školní ples.

Škola každoročně organizuje školní kolo v řezu révy vinné pro žáky 3. a 4. ročníku oboru Vinohradnictví. Soutěž se koná v měsíci únoru.

Naši žáci se každoročně účastní i celostátního kola této soutěže. Umístění "na bedně" je téměř samozřejmostí, velmi často vozí domů i mistrovský titul.

Školu navštěvuje celkem 196 studentů a z toho je 51 % chlapců.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Prodavač (se zaměřením na aranžování květin)
66-51-H/01
2021–223 roky15
denní
Učební obor je vhodný pro dívky i chlapce. V odborné přípravě převažuje praktická složka - odborný výcvik, kde žák získá přehled o pěstování květin, přípravě květin k prodeji, vázání a aranžování. Naučí se upravovat interiéry bytů, hotelů a veřejných prostor. Žáci se v průběhu studia zúčastňují různých celostátních i zahraničních aranžérských soutěží.
Zahradník (se zaměřením na floristiku)
41-52-H/01
2021–223 roky15
denní
Jde o obor, který žáky vede k přípravě na povolání aranžérky květin. Navíc je učí jednoduchému účetnictví a základním administrativním pracím tak, aby byly schopni samostatně vést vlastní obchod s květinami či zahradnické centrum. Žáci získávají přehled o pěstování, přípravě k prodeji, vázání, aranžování i samotném prodeji květin.
Zahradník (vinohradník)
41-52-H/01
2021–223 roky15
denní
Žáci získají znalosti a dovednosti v zahradnických oborech, zelinářství, květinářství, ovocnictví, sadovnictví, zpracování ovoce a zeleniny, vinohradnictví, vinařství a sommelierství. Samozřejmostí je řidičské oprávnění skupiny T. Po úspěšném získání výučního listu je absolvent připraven k výkonu povolání zahradník, vinohradník nebo vinař, příp. může pokračovat v nástavbovém studiu a získat maturitní zkoušku v oboru podnikání.
Střední vzdělání s maturitou
Agropodnikání (se zaměřením na vinařskou turostiku a sommeliérství)
41-41-M/01
2021–224 roky15
denní
Žáci získají široký rozsah vědomostí z oboru zemědělské výroby, pěstování rostlin, chovu zvířat, sommelierství a vinařské turistiky, ale i z problematiky ekonomické, právní a administrativní. Hlavním cílem je podpora vinařské turistiky v regionu. Žáci si osvojují praktické dovednosti při ubytování a stravování turistů a při podnikání ve vinařském cestovním ruchu. Kromě toho se praktická výuka zabezpečuje formou individuální odborné praxe v rekreačních zařízeních, vinařských podnicích a turistických informačních centrech. Samozřejmou součástí studia je získání řidičského oprávnění skupiny B a T.
Vinohradnictví
41-42-M/01
2021–224 roky45
denní
Výuka v tomto studijním oboru je směřována k tomu, aby žáci získali teoretické a praktické znalosti pro uplatnění v odpovědných funkcích ve vinohradnických, vinařských a ovocnářských podnicích nebo ve vedení vinařské firmy. Absolvent se může zároveň uplatnit jako sommeliér v restauracích a hotelích, obchodník s vínem, sklepmistr aj. Součástí studia je získání řidičského oprávnění skupiny B a T. Samozřejmostí je praxe nejen v rámci školního hospodářství, ale i ve významných vinařských podnicích u nás i ve světě.
Nástavbové studium
Podnikání
64-41-L/51
2021–222 roky30
denní
Dvou leté studium pro žáky s výučním listem, kteří si chtějí rozšířit vzdělání o maturitní zkoušku. Studium je zaměřeno na ekonomické předměty a firemní podnikání.

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené

Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.