Logo Stredniskoly.cz

Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace

www.svisv.cz
info (zavináč) svisv.cz
polasek (zavináč) svisv.cz
519 352 402 (Sekretariát)
777 101 846 (Ředitel)

Sídlo školy

Sobotní 116
Valtice, 69142
Hodnocení prezentace (Co je to?):
70,41 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Ing. Tomáš Javůrek
Zřizovatel:Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno
IČ:60680318
Kontaktní osoby:Adam Jan Polášek (Zástupce ředitele školy), 777 101 840
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Neomezené stahování dat z internetu
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Sportovní areál
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Vlastní posilovna
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Stravování

Škola poskytuje vlastní stravování v areálu školy. Na oběd je možnost výběru ze 2 jídel. Nabízíme celodenní stravu pro žáky ubytované na Domově mládeže.

Ubytování

Škola poskytuje ubytování žákům na Domově mládeže v areálu školy. Moderně vybavený internát nabízí 2 - 3 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Samozřejmostí jsou studovny, posilovna a pokrytí wifi.

Vybavení

Školní prodejna, kde si mohou žáci každý den zakoupit svačinu.
Školní posilovna na Domově mládeže.
Městské víceúčelové hřiště.
Školní sportovní hala.
Wifi ve škole i na Domově mládeže.

SENZORICKÉ ZKOUŠKY

Žáci 3. ročníku a zájemci z řad odborné veřejnosti testují své schopnosti - zrak, čich a chuť na senzorických zkouškách, což je příprava na povolání Sommeliera.

TRADIČNÍ KOŠT RODIČOVSKÝCH VÍN

V měsíci únoru proběhne v prostorách školy tradiční košt rodičovských vín.

Žáci 3. ročníku oboru vinohradnictví organizují odbornou degustaci vína. Mezi vzorky vín naleznete samozřejmě vína školní, ale také vína z vinařských firem a rodinných vinařství samotných žáků. Za pomoci vinařských odborníků, rodičů, absolventů a kantorů budou vína obodována a vyhodnocena.

Výsledky budou sepsány v katalogu a můžete je přijít ochutnat v měsíci únoru na školní ples.

ŠKOLNÍ KOLO V ŘEZU RÉVY VINNÉ

Škola každoročně organizuje školní kolo v řezu révy vinné pro žáky 3. a 4. ročníku oboru Vinohradnictví. Soutěž se koná v měsíci únoru.

Naši žáci se každoročně účastní i celostátního kola této soutěže. Umístění "na bedně" je téměř samozřejmostí, velmi často vozí domů i mistrovský titul.

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
4142M01 – Vinohradnictví
Vinohradnictví
Střední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní30
Výuka v tomto studijním oboru je zaměřená na získání teoretických znalostí i praktických dovedností v oblasti vinohradnické, vinařské a ovocnář-
ské. Odborná praxe probíhá ve školním hospodářství, školní agrolaboratoři, Františkánské zahradě, školním sklepě Venerie, školní pálenici a ve školních sadech a vinicích. Kromě toho se praktická výuka zabezpečuje formou individuální odborné praxe ve vinařských podnicích a partnerských školách v Rakousku, Slovinsku, Srbsku, Polsku, Francii a Maďarsku.
Škola umožňuje žákům získat například:
• řidičská oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny T
• senzorické zkoušky podle normy EU
• pracovní oblečení zdarma, slevu na nákup nářadí
• osvědčení k nakládání s přípravky na ochranu rostlin
Díky jedinečnosti tohoto studijního oboru a rozkvětu vinařství v ČR najde absolvent okamžitě uplatnění jako vinohradník, sklepmistr, sommeliér, ovocnář, podnikatel na úseku vinohradnických a ovocnářských služeb nebo obchodník s vínem a technologickým zařízením. Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Absolvent získává úplné střední odborné vzdělání a může okračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo univerzitě.
Všeobecné informace o oboru Vinohradnictví
Školné: neplatí se
4141M01 – Agropodnikání
Agropodnikání se zaměřením na vinařskou turistiku a sommelierství
Střední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní30
Studenti získávají široký rozsah vědomostí z oboru zemědělské výroby, pěstování rostlin, chovu zvířat, vinařství, vinohradnictví, sommelierství, ale i z problematiky ekonomické, právní
a administrativní. Současně se učí využívat výpočetní techniku a pracovat se získanými informacemi. Osvojují si dovednosti při ubytování a stravování turistů a podnikání v cestovním ruchu. Odborná výuka a cvičení probíhají ve školním hospodářství, Františkánské zahradě, školní prodejně Rolnička, nebo ve školních sadech a vinicích. Kromě toho se praktická výuka zabezpečuje formou individuální odborné praxe v rekreačních zařízeních, cestovních kancelářích a turistických informačních centrech. Praxe probíhá také na nově vzniklé školní ekologické farmě a v partnerském jezdeckém klubu. Studenti absolvují výcvik řízení motorových vozidel a získávají zdarma oprávnění k řízení osobního automobilu a traktoru. Naše škola spolupracuje s odbornými partnerskými školami v Polsku, Rakousku, Francii, Srbsku, Slovensku, Slovinsku a Maďarsku. Pro odbornou praxi jsou studenti vybaveni pracovními oděvy a nářadím. Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Absolvent získává úplné střední odborné vzdělání a může pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo univerzitě.
Všeobecné informace o oboru Agropodnikání
Školné: neplatí se
4152H01 – Zahradník
Zahradník se zaměřením na vinohradnictví a vinařství
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní15
Žáci získají základní teoretické znalosti a praktické dovednosti v zahradnických oborech – zelinářství, květinářství, ovocnictví, sadovnictví a zpracování ovoce a zeleniny. Obor je rozšířen o odborné předměty vinohradnictví, vinařství a sommelierství. Během studia se naučí připravovat optimální podmínky pro pěstování zahradnických kultur, ovocných rostlin a révy vinné, množit, vysazovat, ošetřovat, hnojit a provádět ochranu rostlin. Nově také vyrábět, hodnotit a prodávat víno. Do výuky je zařazen i předmět Zahradnické stroje a zařízení, jehož náplní je oprava a údržba mechanizace včetně obsluhy jednoduchých zahradnických strojů. Po jeho absolvování učni získají řidičské oprávnění skupiny T. Nově je také možnost získat bezplatně ve 3. ročníku řidičské oprávnění skupiny B. Výuka a odborný výcvik probíhají ve školním sklepním hospodářství, Františkánské zahradě, školních sadech a vinicích. Jsou doplněny také zájmovými kroužky (včelařský, enologický, sportovní). Naše škola spolupracuje s odbornými partnerskými školami v Rakousku, Francii,Srbsku, Polsku, Slovensku, Slovinsku a Maďarsku. Důkazem toho, že si našich žáků vážíme, je to, že je v 1. ročníku vybavíme pracovními oděvy a nářadím. Po úspěšném absolvování 3. ročníku a vykonání učňovských zkoušek je absolvent připraven k výkonu povolání zahradník, vinohradník nebo vinař. Pro zájemce je možnost pokračovat na naší škole v nástavbovém studiu a získat maturitní zkoušku.
Všeobecné informace o oboru Zahradník
Školné: neplatí se
6651H01 – Prodavač
Aranžování a prodej květin
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní15
Žáci získají přehled o pěstování květin a jejich přípravě k prodeji, vázání i aranžování. Učí se znát podstatné vlastnosti prodávaného sortimentu zboží. Žáci mají možnost naučit se ovládat jednoduché účetnictví a osvojit si základní administrativní práce v prodejně. Zvládají informační a komunikační technologie, učí se aplikovat psychologii ve sféře obchodu a osvojují si zásady jednání se zákazníkem. Žáci se učí esteticky upravovat interiéry bytů, hotelů a veřejných prostor. Odborný výcvik probíhá ve školním hospodářství, Františkánské zahradě, školní prodejně Rolnička, nebo ve smluvních prodejnách květin. Vykonáním závěrečné zkoušky získají absolventi výuční list pro výkon povolání prodavačka květin. Po nezbytném zapracování mohou zastávat další obchodně provozní funkce, stát se samostatným obchodníkem, případně si zvýšit vzdělání v dvouletém nástavbovém studijním oboru Podnikání, který nabízí naše škola.
Všeobecné informace o oboru Prodavač
Školné: neplatí se
6441L51 – Podnikání
Podnikání
Nástavbové studium2018–20192 rokyDenní30
Tento studijní obor, který je zakončený maturitní zkouškou, je určen absolventům tříletých učebních oborů. Studium je nástavbové dvouleté. Absolventi získají kompetence potřebné ke zvládání podnikatelských aktivit - ekonomiky, účetnictví, práva, anagementu, marketingu a psychologie. Díky všem získaným znalostem a dovednostem mají absolventi tohoto studia velkou šanci uplatnit se na trhu práce, a to jak v poměru zaměstnaneckém, tak i jako samostatně podnikající osoby.
Všeobecné informace o oboru Podnikání
Školné: neplatí se

Fotogalerie

Měsíční stáž ve Francii obor AgropodnikáníMěsíční stáž ve Francii obor Agropodnikání 2Měsíční stáž ve Francii obor Agropodnikání 3Měsíční stáž ve Francii obor Agropodnikání 4Měsíční stáž ve Francii obor Agropodnikání 5Měsíční stáž ve Francii obor Agropodnikání 6Měsíční stáž ve Francii obor Agropodnikání 7Cvičení z chemie-rozbor vínaBiologie laboratořeVinaři při řezu révy vinnéProdavačky - Aranžérky při práciPraxe ve školním obchoděPraxe ve školním obchodě 1Praxe ve školní viniciŠtěpování révy vinnéAgropodnikání praxe u koníPraxe žáků při lahvování vínaŠtěpování ovocných stromůZahradníci na odborném výcvikuAgropodnikání praxe na farměAgropodnikání na odborné praxiPropagace školy v NěmeckuPraxe ve školním sklepě 2Školní vinicePraxe ve školní vinici 2Individuální praxe při lisování hroznů

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.