Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední zahradnická škola Rajhrad,příspěvková organizace

rajhrad (zavináč) skolarajhrad.cz
motlova (zavináč) skolarajhrad.cz
547 426 311 Sekretariát
547 428 204 Zástupkyně ředitele

Sídlo školy

Masarykova 198
Rajhrad, 66461
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
PaedDr. Marek Kňažík
Zřizovatel:
Jihomoravský kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Školní knihovna se studovnou
 • Vlastní posilovna
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Vyučované jazyky

Angličtina, němčina

Informace o škole

Škola nacházející se těsně pod jižním okrajem Brna představuje největší centrum zahradnického vzdělávání v Jihomoravském kraji a jedno z největších v České republice. Výuka zahradnictví zde má tradici od roku 1901. Moderní budovy, kvalitní vzdělávací zázemí, ubytování, stravovací centrum, školní zahrada s výukovými skleníky se nacházejí v příjemném a klidném areálu. Její park zdobí rozárium a vodní biotop. Spolupracuje s významnými zahradnickými školami v rámci celé EU. Svojí výhodnou polohou a kvalitní dopravní obslužností je snadno dostupná ze všech koutů celého regionu.
Škola je veřejná a poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou i střední vzdělání s výučním listem. Ucelená nabídka vzdělání zajišťuje vzájemnou oborovou prostupnost a umožňuje též přípravu na život v pořadí: vyučení – maturita – vysoká škola:

● 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum (4-letý obor s maturitou, od škol. roku 2021/2022)
● 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí (4-letý obor s maturitou)
● 41-44-M/01 Zahradnictví (4-letý obor s maturitou)
● 41-44-L/51 Zahradnictví (2-leté nástavbové studium)
● 41-52-H/01 Zahradník (3-letý obor s výučním listem)

Žáci všech oborů mohou pohodlně během studia získat řidičský průkaz pro skupinu B a T.
Mezi tradiční zaměstnavatele našich absolventů patří úspěšná zahradnická centra a firmy (Vonekl, JURAL, Agro Brno-Tuřany a další).
Škola zajišťuje celodenní stravování i ubytování.
Prohlídka školního areálu je možná kdykoliv po předběžné domluvě.

Vyberte si z naší vzdělávací nabídky obor, který Vás zaujme a ve kterém najdete životní zálibu i profesní uplatnění.

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 329 studentů a z toho je 84 % dívek.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s výučním listem
4152H01 – Zahradník
2020–20213 rokyDenní60
● 41-52-H/01 Zahradník
Tříletý obor vzdělání s výučním listem je zaměřený na osvojení všech prací v zahradnických odvětvích – květinářství, zelinářství, ovocnictví, vinohradnictví, okrasné sadovnictví, krajinářství a aranžování květin. Žáci se seznámí se základy obchodní činnosti, ekonomiky a vedení menších zahradnických firem. Přestože jsou absolventi připravoveni zejména pro praxi, mnozí dále studují formou odborného dvouletého denního nástavbového studia. Mohou též získat řidičský průkaz T a B.
Střední vzdělání s maturitou
1601M01 – Ekologie a životní prostředí
2020–20214 rokyDenní30
● 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
Čtyřleté denní studium převážně environmentálního zaměření je zakončené maturitní zkouškou. Absolvent dovede pracovat s informacemi ze širokého oboru ekologie a ochrany životního prostředí. Získá znalosti a dovednosti pro práci v terénu v oblasti krajinné ekologie a lesnictví. Navrhuje a provádí opatření vedoucí k zajištění trvale udržitelného rozvoje. Má kompetence k výkonu odborných činností jak ve státní správě na úseku životního prostředí, tak i ve sféře podnikové. Je též připraven ke studiu na vysoké škole. Může získat řidičský průkaz B.
4144M01 – Zahradnictví
2020–20214 rokyDenní30
● 41-44-M/01 Zahradnictví
Jde o čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou, kde je věnována pozornost především odborným zahradnickým oblastem jakými jsou zahradnická architektura, floristika, květinářství, zelinářství, ovocnictví, vinohradnictví a rostlinolékařství a to včetně ekonomiky a managementu. Po ukončení studia jsou absolventi kompetentní nejen k praktickým odborným činnostem, ale i k dalšímu studiu na vysoké škole. Součástí výuky je též získání řidičského průkazu T a B.
7842M05 – Přírodovědné lyceum
2021–20224 rokyDenní30
● 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum
Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou je obecně odborné přírodovědné vzdělávání s vyšším podílem předmětů, které jsou svým obsahem a metodami práce stěžejní pro rozvoj aplikovaného biologicko-environmentálního myšlení. I když absolventi zpravidla pokračují v dalším studiu na na vysokých školách, získávají i kompetence potřebné pro uplatnění v laboratorních provozech, ve sféře biotechnologie, mikrobiologie, šlechtění, zdravotnictví, ekologie i zemědělství. Může získat řidičský průkaz B.
Nástavbové studium
4144L51 – Zahradnictví
2020–20212 rokyDenní30
● 41-44-L/51 Zahradnictví
Odborné dvouleté denní nástavbové studium pro absolventy tříletého oboru vzdělání Zahradník nebo Včelař je ukončené maturitní zkouškou. Studium je profilováno jako sadovnická tvorba a floristický design. Vedle zahradnických odborností jako květinářství, zelinářství, ovocnictví, vinohradnictví, rostlinolékařství je kladen zřetel též na ekonomické vzdělávání. Absolvent je vybaven kompetencemi pro podnikání v zahradnickém oboru, obchodu a designu, pro řízení zahradnického úseku, je schopen projektovat a tvořit zahrady. Mnozí pokračují ve studiu na vysoké škole.

Fotogalerie

Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.