Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední zahradnická škola Rajhrad,příspěvková organizace

rajhrad (zavináč) skolarajhrad.cz
motlova (zavináč) skolarajhrad.cz
547 426 311 Sekretariát
547 428 204 Zástupkyně ředitele

Sídlo školy

Masarykova 198
Rajhrad, 66461
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
PaedDr. Marek Kňažík
Zřizovatel:
Jihomoravský kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Školní knihovna se studovnou
 • Vlastní posilovna
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Vyučované jazyky

Angličtina, němčina

Informace o škole

Škola nacházející se těsně pod jižním okrajem Brna představuje největší centrum zahradnického vzdělávání v Jihomoravském kraji a jedno z největších v České republice. Výuka zahradnictví zde má tradici od roku 1901. Moderní budovy, kvalitní vzdělávací zázemí, ubytování, stravovací centrum, školní zahrada s výukovými skleníky se nacházejí v příjemném a klidném areálu. Její park zdobí rozárium a vodní biotop. Spolupracuje s významnými zahradnickými školami v rámci celé EU. Svojí výhodnou polohou a kvalitní dopravní obslužností je snadno dostupná ze všech koutů celého regionu.
Škola je veřejná a poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou i střední vzdělání s výučním listem. Ucelená nabídka vzdělání zajišťuje vzájemnou oborovou prostupnost a umožňuje též přípravu na život v pořadí: vyučení – maturita – vysoká škola:

● 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum (4-letý obor s maturitou, od škol. roku 2021/2022)
● 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí (4-letý obor s maturitou)
● 41-44-M/01 Zahradnictví (4-letý obor s maturitou)
● 41-44-L/51 Zahradnictví (2-leté nástavbové studium)
● 41-52-H/01 Zahradník (3-letý obor s výučním listem)

Žáci všech oborů mohou pohodlně během studia získat řidičský průkaz pro skupinu B a T.
Mezi tradiční zaměstnavatele našich absolventů patří úspěšná zahradnická centra a firmy (Vonekl, JURAL, Agro Brno-Tuřany a další).
Škola zajišťuje celodenní stravování i ubytování.
Prohlídka školního areálu je možná kdykoliv po předběžné domluvě.

Vyberte si z naší vzdělávací nabídky obor, který Vás zaujme a ve kterém najdete životní zálibu i profesní uplatnění.

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 329 studentů a z toho je 84 % dívek.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s výučním listem
4152H01 – Zahradník
2020–20213 rokyDenní60
● 41-52-H/01 Zahradník
Tříletý obor vzdělání s výučním listem je zaměřený na osvojení všech prací v zahradnických odvětvích – květinářství, zelinářství, ovocnictví, vinohradnictví, okrasné sadovnictví, krajinářství a aranžování květin. Žáci se seznámí se základy obchodní činnosti, ekonomiky a vedení menších zahradnických firem. Přestože jsou absolventi připravoveni zejména pro praxi, mnozí dále studují formou odborného dvouletého denního nástavbového studia. Mohou též získat řidičský průkaz T a B.
Střední vzdělání s maturitou
1601M01 – Ekologie a životní prostředí
2020–20214 rokyDenní30
● 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
Čtyřleté denní studium převážně environmentálního zaměření je zakončené maturitní zkouškou. Absolvent dovede pracovat s informacemi ze širokého oboru ekologie a ochrany životního prostředí. Získá znalosti a dovednosti pro práci v terénu v oblasti krajinné ekologie a lesnictví. Navrhuje a provádí opatření vedoucí k zajištění trvale udržitelného rozvoje. Má kompetence k výkonu odborných činností jak ve státní správě na úseku životního prostředí, tak i ve sféře podnikové. Je též připraven ke studiu na vysoké škole. Může získat řidičský průkaz B.
4144M01 – Zahradnictví
2020–20214 rokyDenní30
● 41-44-M/01 Zahradnictví
Jde o čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou, kde je věnována pozornost především odborným zahradnickým oblastem jakými jsou zahradnická architektura, floristika, květinářství, zelinářství, ovocnictví, vinohradnictví a rostlinolékařství a to včetně ekonomiky a managementu. Po ukončení studia jsou absolventi kompetentní nejen k praktickým odborným činnostem, ale i k dalšímu studiu na vysoké škole. Součástí výuky je též získání řidičského průkazu T a B.
7842M05 – Přírodovědné lyceum
2021–20224 rokyDenní30
● 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum
Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou je obecně odborné přírodovědné vzdělávání s vyšším podílem předmětů, které jsou svým obsahem a metodami práce stěžejní pro rozvoj aplikovaného biologicko-environmentálního myšlení. I když absolventi zpravidla pokračují v dalším studiu na na vysokých školách, získávají i kompetence potřebné pro uplatnění v laboratorních provozech, ve sféře biotechnologie, mikrobiologie, šlechtění, zdravotnictví, ekologie i zemědělství. Může získat řidičský průkaz B.
Nástavbové studium
4144L51 – Zahradnictví
2020–20212 rokyDenní30
● 41-44-L/51 Zahradnictví
Odborné dvouleté denní nástavbové studium pro absolventy tříletého oboru vzdělání Zahradník nebo Včelař je ukončené maturitní zkouškou. Studium je profilováno jako sadovnická tvorba a floristický design. Vedle zahradnických odborností jako květinářství, zelinářství, ovocnictví, vinohradnictví, rostlinolékařství je kladen zřetel též na ekonomické vzdělávání. Absolvent je vybaven kompetencemi pro podnikání v zahradnickém oboru, obchodu a designu, pro řízení zahradnického úseku, je schopen projektovat a tvořit zahrady. Mnozí pokračují ve studiu na vysoké škole.

Fotogalerie

Nová budova školy Zimní nálada Ve škole Jídelna Výuka ICT Domov mládeže Studovna Pavilon praxe Sbírkový skleník Pěstební skleník Školní prodejna Učebna v exteriéru Naše zahrada Vodní biotop Rozárium Cvičení z geodézie V laboratoři Floristická tvorba Kurz floristiky Absolventi kurzu roubování Tvoříme krásu.... Výuka řízení traktoru Vernisáž vánoční výstavy Vánoční aranžmá Květinová přehlídka Školní ples Lyžařský kurz Soutěž Kopidlenský kvítek Soutěž Lipová ratolest Mistrovství Evropy mladých zahradníků 2018
Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.