Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace

skola (zavináč) spschbr.cz

Sídlo školy

Vranovská 65
Brno, 61400
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Vilém Koutník, CSc.
Zřizovatel:
Jihomoravský kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Výdejna stravy a jídelna, výběr ze tří jídel, objednávání obědů přes čipový systém, kantýna

Domovy mládeže v Brně, vlastní internát škola nemá

7 chemických laboratoří, 1 laboratoř biologie, 1 laboratoř mikrobiologie, 1 laboratoř fyziky, 2 počítačové učebny, 4 jazykové učebny, počítače s trvalým připojením na internet na chodbách školy, 1 tělocvična, 1 knihovna beletrie, 1 odborná knihovna

Je první školou v Jihomoravském kraji, která získala certifikát managementu kvality podle mezinárodní normy ISO 9001. Absolventi školy mají možnost získat mezinárodní certifikát společnosti IES, který je celosvětově akceptován. Škola je zapojena v projektech PILOT S, ESK OP VK, KURIKULUM S, UNIV 2, UNIV3 a mezinárodním projektu ACES.
Na škole je zavedana povinná výuka dvou cizích jazyků. Velká pozornost je věnována i dalším formám výuky, jako jsou odborné exkurze a praxe studentů, kulturně poznávací zájezdy tuzemské i zahraniční, sportovní akce (lyžařské zájezdy, cyklisticko-vodácké kurzy, ekologické pobyty a sportovní pobyty u moře).
Mezi významné aktivity školy patří organizace Chemické olympiády, Středoškolské odborné činnosti a zapojení do soutěže Amavet.

Školu navštěvuje celkem 500 studentů a z toho je 52 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Analýza potravin
29-42-M/01
2023–244 roky30ČJ, MAnoAno
denní49/30
Aplikovaná chemie
28-44-M/01
2023–244 roky60ČJ, MAnoAno
denní154/60
Přírodovědné lyceum
78-42-M/05
2023–244 roky30ČJ, MAnoAno
denní109/30

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Budova školy
Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.