Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace

skola (zavináč) spschbr.cz
545 544 411 Sekretariát
545 544 418 Zástupkyně ředitele
545 544 414 Ředitel

Sídlo školy

Vranovská 65
Brno, 61400
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Vilém Koutník, CSc.
Zřizovatel:
Jihomoravský kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, němčina

Výdejna stravy a jídelna, výběr ze tří jídel, objednávání obědů přes čipový systém, kantýna

Domovy mládeže v Brně, vlastní internát škola nemá

7 chemických laboratoří, 1 laboratoř biologie, 1 laboratoř mikrobiologie, 1 laboratoř fyziky, 2 počítačové učebny, 4 jazykové učebny, počítače s trvalým připojením na internet na chodbách školy, 1 tělocvična, 1 knihovna beletrie, 1 odborná knihovna

Je první školou v Jihomoravském kraji, která získala certifikát managementu kvality podle mezinárodní normy ISO 9001. Absolventi školy mají možnost získat mezinárodní certifikát společnosti IES, který je celosvětově akceptován. Škola je zapojena v projektech PILOT S, ESK OP VK, KURIKULUM S, UNIV 2, UNIV3 a mezinárodním projektu ACES.
Na škole je zavedana povinná výuka dvou cizích jazyků. Velká pozornost je věnována i dalším formám výuky, jako jsou odborné exkurze a praxe studentů, kulturně poznávací zájezdy tuzemské i zahraniční, sportovní akce (lyžařské zájezdy, cyklisticko-vodácké kurzy, ekologické pobyty a sportovní pobyty u moře).
Mezi významné aktivity školy patří organizace Chemické olympiády, Středoškolské odborné činnosti a zapojení do soutěže Amavet.

Školu navštěvuje celkem 500 studentů a z toho je 52 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Analýza potravin
29-42-M/01
2024–254 roky30ČJ, MAnoAno
denní98/30
Aplikovaná chemie
28-44-M/01
2024–254 roky60ČJ, MAnoAno
denní161/60
Přírodovědné lyceum
78-42-M/05
2024–254 roky30ČJ, MAnoAno
denní85/30

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Budova školy
Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.