Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace

sekretariat (zavináč) sssebrno.cz
vlckova (zavináč) sssebrno.cz
544 422 812 Sekretariát
544 422 813 Ředitel
544 422 814 Studijní oddělení

Sídlo školy

Trnkova 2482/113
Brno, 62800

Domov mládeže

Jedovnická 2348/10, Brno
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Roman Moliš
Zřizovatel:
Jihomoravský kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

5. prosince 2020 09:00–15:00 hod.
Den otevřených dveří
12. prosince 2020 09:00–15:00 hod.
Den otevřených dveří
16. ledna 2021 09:00–15:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Lyžařské kurzy
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Svářečská škola
 • Školní bufet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková oprganizace Trnkova 113, Brno - Líšeň

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, Trnkova 113 je vzdělávací zařízení s dlouholetou tradicí ve výchově a vzdělávání mládeže. V prostorách školy připravuje žáky na své budoucí povolání ve strojírenských a elektrotechnických studijních a učebních oborech v denním studiu, nástavbovém denním i dálkovém studiu, zkráceném studiu.

Nabídka učebních a studijních oborů
3leté učební obory – jsou zaměřené na elektrotechniku, elektroniku, strojírenství, práci na číslicově řízených strojích.
4leté studijní obory ukončené maturitní zkouškou – jsou zaměřené na elektrotechniku, elektroniku, strojírenství, práci na číslicově řízených strojích. Mezi jednotlivými obory je umožněná prostupnost, jak z tříletých do čtyřletých oborů či naopak, tak i v rámci tříletých nebo čtyřletých oborů dle zaměření.
Nástavbové studium – pro absolventy tříletých učebních oborů je to dvouleté denní nástavbové studium nebo tříleté dálkové studium pro získání úplného středního vzdělání vykonáním maturitní zkoušky.
Zkrácené studium – pro absolventy středního vzdělání s maturitou nebo s výučním listem je určené zkrácené denní jednoleté studium nebo dvouleté dálkové studium pro získání vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělávání.
O škole
Výhody – výuka ve studijních a učebních oborech je vzájemně prostupná, což žákům lépe umožňuje zvolit si vzdělávací cestu podle svých schopností.
Přehled oborů, podmínky přihlášení a přihlášky na jednotlivé obory naleznete na webových stránkách naší školy – www.sssebrno.cz.
Vybavenost školy – jako jedni z mála v Jihomoravském kraji máme odborné učebny CNC vybavené řídicími systémy Fanuc, Sinumerik, Heidenhain. Dále má škola odborné učebny strojírenského měření, číslicové techniky, učebny výpočetní techniky, multimediální učebny elektro oborů a jazykové učebny.
Sportovní vyžití – v areálu jsou tři tenisové kurty, hřiště na minigolf, stoly pro stolní tenis, víceúčelové hřiště pro nohejbal, malý fotbal, volejbal apod. Každoročně pořádáme lyžařské, vodácké a cyklistické kurzy.
Certifikát, osvědčení, spolupráce, diplomy a ocenění
Certifikát ISO 9001.
Osvědčení HK ČR a Čestné uznání HK ČR. Osvědčení o účasti na projektu Úspory energie ve školách. Certifikát M.R.K.E.V – metodika a realizace komplexní ekologické výchovy. Osvědčení o adopci zvířat v brněnské ZOO.
Spolupráce s FEKT VUT Brno – ve vyšších ročnících absolvují žáci odborné stáže přímo na fakultě. Akreditované pracoviště Pedagogické fakulty MU, titul Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně – fakultní škola – odborné stáže a vedení studentů.
Diplomy a ocenění ze soutěží ENERSOL, mezinárodní soutěže v rámci projektu ZUWINS, Jaderná maturita v elektrárně Dukovany, soutěž Elektrika je cool vyhlášená Skupinou ČEZ. Soutěž odborných vědomostí a dovedností v silnoproudé elektrotechnice a ve strojním obrábění, Soutěž odborných dovedností 4letých oborů mechanik elektronik a mechanik elektrotechnik, celostátní soutěže Kovo Junior – České ručičky.
Výhody pro žáky naší školy
Bezplatné používání internetu prostřednictvím WiFi v prostorách školy a DM.
Svářečský průkaz a osvědčení o zkoušce svářeče pro učební obory strojní mechanik a nástrojař v rámci výuky – škola hradí 2/3 ceny kurzu. Žáci s průměrným prospěchem do 1,5 mají kurz zdarma.
Pracovní oděv a obuv zdarma pro žáky učebních a studijních oborů, kromě studijního oboru Elektrotechnika.
Škola má školní poradenské pracoviště, jehož součástí jsou odborné služby školního psychologa.
Pro absolventy elektrotechnických oborů získání osvědčení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle §5 vyhl. č. 50/1978 Sb. zdarma.
Stipendium pro žáky naší školy u vybraných oborů – viz www.sssebrno.cz.
Stravování
Teplá jídla ve školní jídelně. Školní kantýna. Nápojové a potravinové automaty.
Domov mládeže
Domov mládeže je v areálu školy. Má celkovou kapacitu 220 lůžek. Žáci jsou ubytováni v třílůžkových garsoniérách s koupelnou a kuchyňkou. Přístup na internet (Wi-Fi) je zdarma. Výchovnou péči zajišťují kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci. Domov mládeže nabízí rovněž možnost stravování ve školní jídelně.
Uplatnění absolventů
Velmi dobré uplatnění na trhu práce
Ve středních technickohospodářských funkcích
V oblasti výroby, odborných instalací, kontroly
Revizní, provozní a školicí technik
Specializovaný pracovník v obchodě a poradenství
Soukromý podnikatel v oboru
Možnost dalšího vzdělání
Zkráceným studiem na naší škole mohou získat absolventi středních škol výuční list v jiném oboru vzdělávání.
Studium na vyšších odborných školách.
Studium na vysokých školách v ČR a v zemích EU.

Ing. Roman MOLIŠ, ředitel
Trnkova 113, 628 00 Brno-Líšeň
tel.: 544 422 811
e-mail: sekretariat@sssebrno.cz
www.sssebrno.cz

Stravování

• Teplé obědy ve školní jídelně.
• Prodejna s potravinami ve škole.
• Permanentně doplňované nápojové a potravinové automaty na chodbách školy.
• Možnost nákupu v obchodním středisku v blízkém sousedství areálu školy.
• Pro žáky ubytované na Domově mládeže také možnost teplých večeří.

Ubytování

• Domov mládeže je v areálu školy na ulici Jedovnická 10, cca 300 m od budovy SŠ strojírenské a elektrotechnické, ve které probíhá teoretické a praktické vyučování.
• Domov mládeže má celkovou kapacitu 290 lůžek. Žáci jsou ubytováni v třílůžkových garsoniérách s koupelnou a kuchyňkou.
• Ve svém volném čase mají žáci možnost kulturního a sportovního vyžití přímo v Domově mládeže nebo v jeho přímém okolí. Pro zájmovou činnost je zde společenská místnost, knihovna, klubovny. Velký zájem je také o posilovnu, zařízenou přímo v Domově mládeže.
• Přístup na internet (WIFI) zdarma.
• Ubytování stojí 950,-Kč/měsíc pro nové žáky naší školy.
• Domov mládeže nabízí rovněž možnost stravování ve školní jídelně.
• Výchovnou péči zajišťují kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci.

Vybavení

• Odborné učebny CNC, strojírenského měření, automatizace, číslicové techniky. Učebny výpočetní techniky, multimediální učebny elektro oborů, jazykové učebny. Všechny odborné učebny jsou vybaveny PC.

Další informace

Střední škola strojírenská a elektrotechnická je státní vzdělávací zařízení s dlouholetou tradicí ve výchově mládeže ve strojírenských a elektrotechnických studijních a učebních oborech v denním studiu, nástavbovém denním i dálkovém studiu, zkráceném studiu.
• Výhody - výuka ve studijních a učebních oborech je vzájemně prostupná, což žákům lépe umožňuje zvolit si vzdělávací cestu podle svých schopností.
• Přehled oborů, podmínky přihlášení a přihlášky na jednotlivé obory naleznete na webových stránkách naší školy - www.sssebrno.cz.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s výučním listem
2651H02 – Elektrikář - silnoproud
2020–20213 rokyDenní
2651H02 – Elektrikář - silnoproud
2020–20212 rokyDálkové
2652H01 – Elektromechanik pro zařízení a přístroje
2020–20213 rokyDenní
2352H01 – Nástrojař
2020–20213 rokyDenní
2356H01 – Obráběč kovů
2020–20213 rokyDenní
2351H01 – Strojní mechanik
2020–20213 rokyDenní
Střední vzdělání s maturitou
2641M01 – Elektrotechnika
2020–20214 rokyDenní
2641L01 – Mechanik elektrotechnik
2020–20214 rokyDenní
2345L01 – Mechanik seřizovač
2020–20214 rokyDenní
2344L01 – Mechanik strojů a zařízení
2020–20214 rokyDenní
Nástavbové studium
2641L52 – Provozní elektrotechnika
2020–20212 rokyDenní
2641L52 – Provozní elektrotechnika
2020–20213 rokyDálkové
2343L51 – Provozní technika
2020–20212 rokyDenní
2343L51 – Provozní technika
2020–20213 rokyDálkové

Fotogalerie

Fotografie školy 1 Fotografie školy 2 Fotografie školy 3 Fotografie školy 4 Fotografie školy 5 Fotografie školy 6 Fotografie školy 7 Fotografie školy 8 Fotografie školy 9 Fotografie školy 10 Fotografie školy 11
Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.