Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední odborná škola MORAVA o.p.s.

sos-morava (zavináč) sos-morava.cz
606 661 464 Ředitelka

Sídlo školy

Řehořova 5
Brno, 61800
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Ing. Bc. Petra Kalousková
Zřizovatel:
Český svaz žen z. s.

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

  • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Obchodní akademie
63-41-M/02
2024–254 roky23ČJ, MNeAno
denní0/0Školné: 19000Kč/rokProspěch: 2,0
Profil absolventa:
Znalosti potřebné pro aplikaci ekonomických, finančních, manažerských a administrativních disciplín v podnikatelské sféře, ve státní i veřejné správě, v peněžnictví a službách.
Profesní uplatnění absolventa:
ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v ekonomické sféře, po získání nezbytné praxe v oboru je připraven k soukromému podnikání v oblastech odpovídajících jeho vzdělání. Možné pracovní pozice – ekonom, účetní, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretář, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích).
Obchodní akademie
63-41-M/02
Vhodné pro absolventy základní školy; vyučené
2024–255 roků23ČJ, MNeAno
dálkové0/0Školné: 19000Kč/rok
Profil absolventa:
Znalosti potřebné pro aplikaci ekonomických, finančních, manažerských a administrativních disciplín v podnikatelské sféře, ve státní i veřejné správě, v peněžnictví a službách.
Profesní uplatnění absolventa:
Ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v ekonomické sféře, po získání nezbytné praxe v oboru je připraven k soukromému podnikání v oblastech odpovídajících jeho vzdělání. Možné pracovní pozice – ekonom, účetní, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretář, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích).
Sociální činnost
75-41-M/01
2024–254 roky23ČJ, MAnoAno
denní0/0Školné: 19000Kč/rokProspěch: 2,0
Profil absolventa:
Znalostí základních principů sociální politiky ČR, struktury a forem sociální péče, sociálních institucí, jejich funkcí, činností sociálních zařízení, základních právních norem a předpisů sociálního zabezpečení.
Profesní uplatnění absolventa:
pracovník sociální péče a sociálních služeb v různých zařízeních sociální péče i v komunitních službách, zejména v zařízeních pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením, je schopen pomáhat klientům v péči o domácnost a rodinám s postiženým dítětem. Možné pracovní pozice: pracovník sociálních služeb, pečovatel, osobní asistent. Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů nebo se může ucházet o studium na vysokých školách či v různých formách pomaturitního studia.
Sociální činnost
75-41-M/01
Vhodné pro dospělé se základním vzděláním
2024–255 roků23ČJ, MAnoAno
dálkové0/0Školné: 19000Kč/rok
Profil absolventa:
Znalostí základních principů sociální politiky ČR, struktury a forem sociální péče, sociálních institucí, jejich funkcí, činností sociálních zařízení, základních právních norem a předpisů sociálního zabezpečení.
Profesní uplatnění absolventa:
Pracovník sociální péče a sociálních služeb v různých zařízeních sociální péče i v komunitních službách, zejména v zařízeních pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením, je schopen pomáhat klientům v péči o domácnost a rodinám s postiženým dítětem. Možné pracovní pozice: pracovník sociálních služeb, pečovatel, osobní asistent. Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů nebo se může ucházet o studium na vysokých školách či v různých formách pomaturitního studia.
Veřejnosprávní činnost
68-43-M/01
2024–254 roky23ČJ, MNeAno
denní0/0Školné: 19000Kč/rokProspěch: 2,0
Profil absolventa:
Znalosti pracovní náplně, organizace a řízení orgánů státní správy a územní samosprávy.
Profesní uplatnění absolventa:
V rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy, zajišťuje odborné nebo ucelené agendy např. v oblasti hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, práce související s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním poplatků za správní řízení. Díky získanému ekonomickému a právnímu vzdělání, se může uplatnit i v občanském sektoru. Možné pracovní pozice: referent státní správy, referent samosprávy, asistent, organizační pracovník, administrativní pracovník.

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.