Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

kancelar (zavináč) gymnaziumrajec.cz

Sídlo školy

Komenského 240
Rájec-Jestřebí, 67902
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Ing. Stanislav Laštůvka

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

14. října 2022
Burza středních škol, Dělnický dům Blansko, od 9:00
11. listopadu 2022 09:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
13. ledna 2023 09:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Přijetí bez přijímací zkoušky
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Učebnice zdarma
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, francouzština, italština, latina, němčina, ruština, španělština

Škola zajišťuje stravování ve školní budově, jídla jsou dovážena ze ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí.

Škola je moderně vybavena didaktickou technikou (interaktivní tabule, dataprojektory,...), wi-fi, experimentální učebna, učebna IVT, laboratoř, jazyková učebna, menší tělocvična, venkovní sportovní areál

Škola má vynikající hodnocení České školní inspekce, je výborně hodnocena studenty i rodiči (dotazníkové šetření Mapa školy). Škola využívá vlastní hodnotící systém. Počet přijatých absolventů na VŠ je v posledních letech 90 % a více. Spolupracujeme se zahraničními školami. Při škole pracuje sportovní klub mládeže. Na škole bylo realizováno deset projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výuku zajišťují plně kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, součástí výuky jsou pobyty v zahraničí často financované z grantů. Škola je úspěšná při podávání projektů v rámci programu Erasmus+. Ve školním roce 2017/18 proběhla půdní vestavba - vznikly tak tři nové odborné učebny - jazyková laboratoř, počítačová učebna a laboratoř chemie.

Školu navštěvuje celkem 166 studentů a z toho je 57 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Gymnázium (Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání)
79-41-K/41
2023–244 roky24NeNe
denní0/0Školné: 13200,- Kč/školní rok
Gymnázium (Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání)
79-41-K/61
Vhodné pro žáky 7. tříd ZŠ
2023–246 roků24NeNe
denní0/0Školné: 13200,-- Kč/školní rok
Studijní obor je určen pro žáky, kteří mají ukončen 7. třídu ZŠ. Po dobu plnění povinné školní docházky se platí školné 6.600,-- Kč

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.