Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

kancelar (zavináč) gymnaziumrajec.cz

Sídlo školy

Komenského 240
Rájec-Jestřebí, 67902
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Ing. Stanislav Laštůvka

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

13. listopadu 2020 15:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
15. ledna 2021 15:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Učebnice zdarma
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Vyučované jazyky

Angličtina, francouzština, italština, latina, němčina, ruština, španělština

Stravování

Škola zajišťuje stravování ve školní budově, jídla jsou dovážena ze ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí.

Vybavení

Škola je moderně vybavena didaktickou technikou (interaktivní tabule, dataprojektory,...), wi-fi, experimentální učebna, učebna IVT, laboratoř, jazyková učebna, menší tělocvična, venkovní sportovní areál

Další informace

Škola má vynikající hodnocení České školní inspekce, je výborně hodnocena studenty i rodiči (dotazníkové šetření Mapa školy). Škola využívá vlastní hodnotící systém. Počet přijatých absolventů na VŠ je v posledních letech 90 % a více. Spolupracujeme se zahraničními školami. Při škole pracuje sportovní klub mládeže. Na škole bylo realizováno deset projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výuku zajišťují plně kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, součástí výuky jsou pobyty v zahraničí často financované z grantů. Škola je úspěšná při podávání projektů v rámci programu Erasmus+. Ve školním roce 2017/18 proběhla půdní vestavba - vznikly tak tři nové odborné učebny - jazyková laboratoř, počítačová učebna a laboratoř chemie.

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 148 studentů a z toho je 57 % dívek.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s maturitou
7941K41 – Gymnázium (Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání)
2021–20224 rokyDenní2412000,- Kč/školní rok
7941K61 – Gymnázium (Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání)
2021–20226 rokůDenní2412000,-- Kč/školní rok
Studijní obor je určen pro žáky, kteří mají ukončen 7. třídu ZŠ. Po dobu plnění povinné školní docházky se platí školné 6.000,-- Kč

Fotogalerie

Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.