Logo Stredniskoly.cz

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

www.vda.cz
vda (zavináč) vda.cz
465 568 111 (Sekretariát Habrmanova)
465 508 420 (Sekretariát Skalka)

Sídlo školy

Habrmanova 1540
Česká Třebová, 56002

Odloučené pracoviště

Skalka 1692, Česká Třebová
Hodnocení prezentace (Co je to?):
86,88 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Mgr. Jan Kovář
Zřizovatel:Pardubický kraj
IČ:49314866
Kontaktní osoby:Petra Gremlicová (sekretářka - Habrmanova), 465 568 111
Dagmar Mikulecká (sekretářka - Skalka), 465 508 420
Virtuální prohlídka: Spustit virtuální prohlídku školy
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

TermínPoznámka
Pátek22. listopadu 201913:00–17:00 hod.
Sobota23. listopadu 201908:00–12:00 hod.
Sobota11. ledna 202008:00–12:00 hod.
Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezené stahování dat z internetu
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Svářečská škola
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zájmové kroužky/kluby

Vzdělávací nabídka

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová se nachází v centru města ve dvou areálech.
Vzdělávací nabídka v obou areálech je následující:
1) Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová
Maturitní obory: Elektrotechnika (zaměření na Internet věcí a Výkonové a trakční systémy), Informační technologie, Provoz a ekonomika dopravy (zaměření na Logistiku v dopravě a Ekonomiku v dopravě)
Vyšší studium: Logistika a management, Sociální práce

2) Skalka 1692, 560 18 Česká Třebová
Maturitní obory se zvýšenou dotací na praktickou výuku: Mechanik elektrotechnik a Nábytkářská výroba
Učební obory: Elektrikář (Elektromechanik), Truhlář (Nábytkář), Strojní mechanik (Zámečník)

Stravování

Ve vlastní školní jídelně s kuchyní s možností celodenního stravování (snídaně, obědy - volba ze 3 nabídek, večeře). Objednávat jídla lze pomocí terminálu ve škole nebo přes interrnet do 15h předcházejícho dne. V jídelně vaříme podle tak zvaného spotřebního koše, který je dán vyhláškou ministerstva školství a jeho smyslem je zajistit pestrost jídelníčku.

Ubytování

Ve vlastním domově mládeže - pestrá mimoškolní činnost, zájmové kroužky, (všestranné sportovní vyžití - sportovní hala, hřiště s "umělou trávou", posilovna, technické zájmové kroužky, nová prostorná herna)

Vybavení

Škola rozkládající se ve dvou velkých areálech má nadstandardní materiálně technické a prostorové podmínky zejméma v dílnách praktické výuky, učebnách výpočetní techniky a školních laboratořích.

Projekt OPVK

VOŠ a SŠT Česká Třebová se zapojila do projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji", který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.Hlavním záměrem je zvýšit zájem žáků základních a středních škol o technické a přírodovědné obory a ovlivnit tím výběr jejich budoucího povolání s cílem lepšího uplatnění na trhu práce.
Projekt je realizován od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2015 s udržitelností v dalších třech letech a výrazně přispívá k intenzivnější spolupráci se základními školami. Našimi partnery jsou 3 ZŠ v České Třebové a 3 ZŠ v Litomyšli. V rámci projektu také bylo pořízeno moderní vybavení dílen, laboratoří a odborných učeben v hodnotě 4 miliónu Kč.

Další informace

- dobrá dopravní dostupnost ze širokého okolí
- moderní školní datová síť, včetně WIFI
- spolupráce školy s významnými firmami při přípravě pro budoucí uplatnění absolventů
- spolupráce školy s významnými profesními organizacemi
- úspěšná účast školy v mezinárodních projektech
- úspěšná účast žáků v oblastních a republikových odborných soutěžích

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
2641M01 – Elektrotechnika
2 školní programy - viz bližší informace
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Obor se vyučuje ve dvou zaměřeních (Internet věcí a Výkonové a trakční systémy). Vedle všeobecně vzdělávacích a přírodovědných vědomostí získají žáci ucelený přehled o slaboproudé a silnoproudé elektrotechnice a výpočetní technice. Absolventi získávají elektrotechnickou kvalifikaci podle vyhlášky 50/78 Sb.

Uplatnění absolventů
Absolventi tohoto zaměření se mohou uplatnit:
• v oblasti elektrotechniky, automatizace a informačních technologiích ve všech firmách, které digitalizují a automatizují výrobu,
• v oblasti kontroly a komunikace předmětů běžného používání,
• v dopravě - ve funkcích strojvedoucích, dispečerů, mistrů, strojmistrů apod.,
• v energetice - ve funkcích mistrů, elektrodispečerů, podnikových energetiků, při stavbách, údržbách a rekonstrukcích rozvodných sítí,
• v podnikatelské sféře - v elektrotechnických oborech ve výrobě a údržbě elektrických strojů a přístrojů, při výstavbě a kontrole elektrických instalací apod.
Všeobecné informace o oboru Elektrotechnika
1820M01 – Informační technologie
Informační technologie
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní60
Obor 18-20-M/01 Informační technologie poskytuje absolventům úplné střední odborné vzdělání technického charakteru. Vedle všeobecně vzdělávacích a přírodovědných vědomostí získají žáci ucelený přehled v oblasti návrhu, instalace, obsluhy a údržby výpočetních systémů a počítačových sítí včetně moderního konceptu internetu věcí.

Studium je čtyřleté denní zakončené maturitní zkouškou v posledním ročníku studia.

Obor je vhodný pro chlapce i pro dívky.

Uplatnění absolventů:
Tento obor umožňuje rychlé zapojení absolventů do praxe. Absolventi se mohou uplatnit v nejrůznějších podnicích v oblastech:
• návrhů a realizace HW řešení systémů odpovídajících jejich účelu a nasazení,
• údržby prostředků IT z hlediska HW,
• programování a vývoje uživatelských, databázových a webových řešení,
• instalace a správy OS,
• návrhu, realizace a administrace počítačových sítí,
• kvalifikovaného prodeje prostředků VT včetně poradenství,
• obecné i specializované podpory uživatelů IT,
• implementace a podpory zařízení z oblasti internetu věcí.

Možné uplatnění absolventů je například: technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT.
Všeobecné informace o oboru Informační technologie
3741M01 – Provoz a ekonomika dopravy
Provoz a ekonomika dopravy
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní60
Studijní obor 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy je určen pro přípravu kvalifikovaných odborníků v oblasti dopravy, ekonomiky a logistiky, kteří budou schopni uplatnit své odborné vzdělání v různých oblastech výrobní i nevýrobní sféry.

Obor se vyučuje ve třech zaměřeních:
Logistika v dopravě
Ekonomika v dopravě
Železniční doprava

Studium je organizováno jako čtyřleté denní, vhodné pro chlapce i dívky. Je ukončeno maturitní zkouškou podle platných právních předpisů. Absolventi budou mít odpovídající jazykové vzdělání (výuka dvou cizích jazyků), což jim dává možnost mezinárodního uplatnění. Ve třetím ročníku je zařazen povinný předmět Řízení motorových vozidel s možností získání řidičského oprávnění pro skupinu „B“. Teoretická i praktická výuka je bezplatná. Závěrečnou nepovinnou zkoušku k získání řidičského oprávnění si hradí žák.

Součástí výuky je i odborná praxe realizovaná v odborných učebnách školy a ve smluvních firmách. Absolvent tohoto studia prakticky uplatní moderní metody řízení a komunikace.

Obor je vhodný pro chlapce i pro dívky.

Uplatnění absolventů:
Absolventi zaměření Logistika v dopravě se mohou uplatnit v odvětví:
• dopravy – ve funkcích dispečerů provozu jednotlivých druhů doprav (u ČD v pozici výpravčích, pokladníků), manažerů, zasilatelů, dopravců, systémových specialistů
• logistiky – skladování, logistická centra, zákaznický servis, distribuce, zásobování, řízení, Supply Chain management, kontroling
• obchodu – nabídka služeb v oblasti dopravy a logistiky
Všeobecné informace o oboru Provoz a ekonomika dopravy
2641L01 – Mechanik elektrotechnik
Mechanik elektrotechnik
Střední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní30
Obor Mechanik – elektrotechnik nahrazuje tradiční obor Mechanik silnoproudých zařízení od 1.9.2011 v souvislosti s vydáním nových rámcových vzdělávacích programů. Obsah výuky je přizpůsoben poptávce firem v době, kdy je nedostatek elektrotechnických odborníků s maturitou s náležitou průpravou v praktické výuce.

Novinkou je tedy přepracovaný školní vzdělávací program přizpůsobený aktuálním požadavkům trhu práce s vyváženým podílem slaboproudé a silnoproudé elektrotechniky a automatizační techniky. Rozsah praktické výuky je 3x větší než u maturitních oborů typu SOŠ, což je přínosem pro lepší uplatnění absolventů.

Škola je vybavena moderními elektrotechnickými laboratořemi s kvalitní měřicí technikou a výpočetní technikou s technickými aplikačními programy. Velké procento výuky (viz učební plán) probíhá v dílnách odborného výcviku s velmi kvalitními prostorovými podmínkami a moderním technickým vybavením.

Vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou. Díky velkému rozsahu praktické výuky se v rámci maturitní zkoušky koná i praktická zkouška z odborného výcviku odpovídající požadavkům na výuční list. Kromě maturitního vysvědčení získávají absolventi osvědčení dle vyhlášky 50/78 Sb. §5. Nejúspěšnější žáci, kteří dosáhnou vynikajících studijních výsledků, mohou získat navíc Osvědčení Hospodářské komory České republiky.

Uplatnění absolventů:
Absolventi se mohou uplatnit při činnostech spojených s návrhy, výrobou, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem, opravami a obsluhou elektrotechnických zařízení, elektrických strojů, přístrojů elektronických systémů z oblasti automatizace, měřící a regulační techniky, výpočetní techniky, elektronických zařízení spotřební elektroniky, elektronických sítí, při programování řídících systémů. Uplatnění absolventů je směřováno hlavně do pracovních pozic, které vyžadují jak dobrou teoretickou přípravu v elektrotechnice a elektronice, tak i odpovídající manuální zručnost. Možnými uplatněními absolventů jsou provozní technik, mechanik elektronik, konstruktér, revizní technik, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, opravář elektrických nebo elektronických zařízení nebo výpočetní techniky, programátor řídících systémů, aj.
Všeobecné informace o oboru Mechanik elektrotechnik
3341L01 – Operátor dřevařské a nábytkářské výroby
Nábytkářství a design interiéru
Střední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní30
Inovovaný čtyřletý studijní obor s maturitou přizpůsobený aktuálním požadavkům trhu práce.

Zvýšený podíl praktické výuky v souladu s požadavky zaměstnavatelů v nábytkářském průmyslu
Počítačové učebny s novými grafickými programy pro 3D modelování, navrhování nábytku, dřevěných konstrukcí a vizualizaci interiérů.
Vysoká úroveń vybavení strojních i montážních dílen odborného výcviku.
Spolupráce s významnými firmami v rámci výuky (např. STORY DESIGN a.s. Litomyšl, ADOR CZ s.r.o. výrobní závod Dolní Dobrouč, Dřevotvar družstvo Jablonné nad Orlicí).

Obor je vhodný pro chlapce i pro dívky. Díky velkému rozsahu praktické výuky (viz učební plán) se v rámci maturitní zkoušky koná i praktická zkouška z odborného výcviku odpovídající požadavkům na výuční list. Nejúspěšnější žáci, kteří dosáhnou vynikajících studijních výsledků získají Osvědčení Hospodářské komory České republiky.

Uplatnění absolventů:
Absolvent najde uplatnění ve velkých, středně velkých i malých firmách dřevozpracující výroby v povolání nábytkářský nebo dřevařský technik v pozicích středních technickohospodářských funkcí, v oblastech nábytkářství, stavebního truhlářství. Při zajišťování výroby se uplatní jako mistr, referent výrobní kontroly a kontroly jakosti výrobků, jako technolog ve výrobním provozu, operátor ve všech oblastech výroby, konstruktér nábytku při řešení interiérů, případně jako vysoce kvalifikovaný pracovník obsluhy konvenčních i moderních numericky řízených (CNC) strojů Po získání praxe se může uplatnit jako plánovač,technolog v technické přípravě výroby, vedoucí výroby, na úseku nákupu a prodeje materiálů a výrobků.
Všeobecné informace o oboru Operátor dřevařské a nábytkářské výroby
2651H01 – Elektrikář
Elektromechanik
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní30
Nový obor zaváděný od 1.9.2014 počínaje prvním ročníkem. Nahrazuje tradiční obory Elektrikář-silnoproud a Elektrikář-slaboproud.

Jedná se o moderně koncipovaný obor přizpůsobený nejnovějším trendům v elektrotechnice a aktuálním požadavkům zaměstnavatelů. Vzdělávací program je s vyváženým podílem slaboproudé a silnoproudé elektrotechniky s cílem co nejlepšího uplatnění absolventů na trhu práce. V rámci praktické přípravy úspěšně spolupracujeme s významnými firmami v regionu (CZ LOKO a.s., Česká Třebová, Elektrizace železnic Praha a.s., ELKOR Litomyšl, Rieter CZ s.r.o., Ústí nad Orlicí).
Dílny praktické výuky jsou komplexně vybaveny moderním technologickým zařízením, speciálním nářadím, měřicí a přístrojovou technikou, spotřební elektronikou, domácími spotřebiči, zabezpečovací technikou, učebnami hardware, aj.

Obor je vhodný pro chlapce i dívky. Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost doložená lékařskou prohlídkou. Přijímací zkoušky se nekonají, kritérium pro přijetí je prospěch na základní škole.

Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Kromě výučního listu absolventi získávají osvědčení dle vyhlášky 50/78 Sb. §5. Nejúspěšnější žáci, kteří dosáhnou vynikajících studijních výsledků, mohou získat navíc Osvědčení Hospodářské komory České republiky.

Uplatnění absolventů:
Absolventi jsou připraveni k výkonu technicky náročných profesí v oblasti výroby, montáží, údržby a oprav elektrických a elektronických zařízení především jako: elektrikář, provozní elektrikář, mechanik elektronických zařízení, mechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení, servisní mechanik elektrických a elektronických zařízení, provozní elektrikář železniční dopravy, elektromontér zabezpečovacích zařízení, elektromontér rozvodných sítí, montér průmyslových i bytových elektroinstalací, opravář elektrických přístrojů, strojů a zařízení, případně v dalších příbuzných profesích.
Všeobecné informace o oboru Elektrikář
3356H01 – Truhlář
Truhlář nábytkář
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní48
Zajímavý a perspektivní učební obor zaměřený na výrobu nábytku (postele, židle, stoly, skříně, kuchyňské sestavy, drobné bytové doplňky, atd.) přičemž součástí odborné přípravy je také výroba stavebních konstrukcí, zejména oken, zárubní a dveří. Dílny praktické výuky jsou vybaveny na velmi vysoké úrovni (ruční, montážní a strojní dílny s centrálním odsáváním a novými moderními stroji a dalším zařízením (sklady, přípravna, kondenzační sušárna řeziva) pro všestrannou truhlářskou zakázkovou výrobu.

Obor je vhodný pro chlapce i pro dívky. Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost doložená lékařskou prohlídkou. Přijímací zkoušky se nekonají, kritérium pro přijetí je prospěch na základní škole.

Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Nejúspěšnější žáci, kteří dosáhnou vynikajících studijních výsledků, mohou získat navíc Osvědčení Hospodářské komory České republiky.

Uplatnění absolventů:
Absolventi najdou uplatnění v malých, středních i velkých firmách, v živnostech v pozici zaměstnance i podnikatele při vykonávání odborných prací v odvětví dřevozpracující výroby v oblastech výroby a montáže nábytku a bytového zařízení, stavebně truhlářských výrobků,lehkých dřevostaveb, prvků zahradní architektury, hraček, domácích a hospodářských potřeb a při opravách a renovacích nábytku.Uplatnit se mohou také v oblasti výrobní kontroly i kontroly jakosti výrobků, obchodu a zásobování.
Všeobecné informace o oboru Truhlář
2351H01 – Strojní mechanik
Zámečník
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní24
Na trhu práce velmi žádaný strojírenský učební obor pro výrobu, montáž, údržbu a opravy strojů a zařízení využívaných v průmyslu, stavebnictví, zemědělství, dopravě a v domácnostech. V rámci praktické přípravy aktivně spolupracujeme s několika významnými firmami v regionu (CZ LOKO a.s., Česká Třebová, KSK, s.r.o., Česká Třebová, LDM, s. r.o. Česká Třebová, DRUMEL a Co.s.r.o., Česká Třebová, Rieter CZ s.r.o.,Ústí nad Orlicí, STORY DESIGN, a.s., Litomyšl).

Dílny praktické výuky jsou vybaveny veškerým zařízením pro ruční a strojní zpracování kovů (vrtání, soustružení, frézování, broušení), tepelné zpracování kovů (kovárna), svařování (CO2, autogen, plasmová řezačka) a pro montáže kovových konstrukcí.

Obor je vhodný pro chlapce i pro dívky. Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost doložená lékařskou prohlídkou. Přijímací zkoušky se nekonají, kritérium pro přijetí je prospěch na základní škole.

Podle studijních výsledků žáci dostávají stipendium ve 2.pololetí 1. ročníku 300-400Kč , ve 2. ročníku 300-500Kč a ve 3. ročníku 400-600Kč měsíčně.

Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Kromě výučního listu absolventi získávají svářečský průkaz pro svařování v ochranné atmosféře (CO2). Nejúspěšnější žáci, kteří dosáhnou vynikajících studijních výsledků, mohou získat navíc Osvědčení Hospodářské komory České republiky.

Uplatnění absolventů:
Absolventi se uplatní v povoláních :provozní zámečník, strojní zámečník, mechanik opravář, montér kovových konstrukcí, svářeč, montér potrubář, zámečník kolejových vozidel, stavební zámečník, kontrolor strojírenských výrobků a v mnoha dalších příbuzných zaměřeních.
Všeobecné informace o oboru Strojní mechanik

Fotogalerie

Areál SkalkaAreál Habrmanovaelektrotechnická laboratoř elektrotechnická laboratoř elektrotechnická laboratoř elektrotechnická laboratoř elektrotechnická laboratořCISCO alkademienábytkářská dílnanábytkářská dílnanábytkářská dílnanábytkářská dílnadílna silnoproududílna silnoproududílna silnoproududílna silnoproududílna silnoproududílna silnoproududílna slaboproududílna slaboproududílna slaboproududílna slaboproududílna slaboprouduinteligentní elektrický důmdílna hardware PCdopravní sálučebna modelování na počítačisvářečská škola svářečská škola kovářské práce na výhni

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.