Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová

vda (zavináč) vda.cz
465 568 111 Sekretariát Habrmanova
465 508 428 Sekretariát Skalka

Sídlo školy

Habrmanova 1540
Česká Třebová, 56002

Odloučené pracoviště

Skalka 1692, Česká Třebová
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Mgr. Jan Kovář
Zřizovatel:
Pardubický kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

24. listopadu 2023 13:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
25. listopadu 2023 08:00–12:00 hod.
Den otevřených dveří
12. ledna 2024 13:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijetí bez přijímací zkoušky
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Svářečská škola
 • Školní bufet
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, němčina, ruština

Střední škola technická a dopravní G. Habrmana Česká Třebová se nachází v centru města ve dvou areálech.
Vzdělávací nabídka v obou areálech je následující:
1) Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová
Maturitní obory: Elektrotechnika (zaměření na Internet věcí a Výkonové a trakční systémy), Informační technologie, Provoz a ekonomika dopravy (zaměření na Logistiku v dopravě, Ekonomiku v dopravě, Železniční provoz)

2) Skalka 1692, 560 18 Česká Třebová
Maturitní obory se zvýšenou dotací na praktickou výuku: Mechanik elektrotechnik, Operátor dřevařské a nábytkářské výroby
Učební obory: Elektrikář (Elektromechanik), Truhlář (Nábytkář), Strojní mechanik (Zámečník)

Ve vlastní školní jídelně s kuchyní s možností celodenního stravování (snídaně, obědy - volba ze 3 nabídek, večeře). Objednávat jídla lze pomocí terminálu ve škole nebo přes interrnet do 15h předcházejícho dne. V jídelně vaříme podle tak zvaného spotřebního koše, který je dán vyhláškou ministerstva školství a jeho smyslem je zajistit pestrost jídelníčku.

Ve vlastním domově mládeže - pestrá mimoškolní činnost, zájmové kroužky, (všestranné sportovní vyžití - sportovní hala, hřiště s "umělou trávou", posilovna, technické zájmové kroužky, nová prostorná herna)

Škola rozkládající se ve dvou velkých areálech má nadstandardní materiálně technické a prostorové podmínky zejméma v dílnách praktické výuky, učebnách výpočetní techniky a školních laboratořích.

SŠTD G. Habrmana Česká Třebová se zapojila do projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji", který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Hlavním záměrem je zvýšit zájem žáků základních a středních škol o technické a přírodovědné obory a ovlivnit tím výběr jejich budoucího povolání s cílem lepšího uplatnění na trhu práce.
Projekt byl realizován od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2015 s udržitelností v dalších letech a výrazně přispívá k intenzivnější spolupráci se základními školami. Našimi partnery jsou 3 ZŠ v České Třebové a 3 ZŠ v Litomyšli. V rámci projektu také bylo pořízeno moderní vybavení dílen, laboratoří a odborných učeben v hodnotě 4 miliónu Kč.

- dobrá dopravní dostupnost ze širokého okolí
- moderní školní datová síť, včetně WIFI
- spolupráce školy s významnými firmami při přípravě pro budoucí uplatnění absolventů
- spolupráce školy s významnými profesními organizacemi
- úspěšná účast školy v mezinárodních projektech
- úspěšná účast žáků v oblastních a republikových odborných soutěžích

Školu navštěvuje celkem 756 studentů a z toho je 93 % chlapců.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Elektrikář
26-51-H/01
2024–253 roky40AnoAno
denní74/42
Strojní mechanik
23-51-H/01
2024–253 roky24AnoAno
denní23/7
Truhlář
33-56-H/01
2024–253 roky24AnoAno
denní0/0
Střední vzdělání s maturitou
Elektrotechnika
26-41-M/01
2024–254 roky30ČJ, MAnoAno
denní76/30
Informační technologie
18-20-M/01
2024–254 roky50ČJ, MNeAno
denní122/58
Mechanik elektrotechnik
26-41-L/01
2024–254 roky30ČJ, MAnoAno
denní68/20
Operátor dřevařské a nábytkářské výroby
33-41-L/01
2024–254 roky30ČJ, MAnoAno
denní14/4
Provoz a ekonomika dopravy
37-41-M/01
2024–254 roky30ČJ, MAnoAno
denní73/30

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.