Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

info (zavináč) szes-la.cz
rabas (zavináč) szes-la.cz

Sídlo školy

Dolní Třešňovec 17
Lanškroun, 56322

Domov mládeže

Nádražní 922, Lanškroun
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. David Hruška
Zřizovatel:
Kraj Pardubický

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

17. října 2019
Přehlídka středních škol, Multifunkční centrum Fabrika, Svitavy
1.–2. listopadu 2019
Schola Bohemia, Ideon Pardubice, Jiráskova 1963
8.–9. listopadu 2019
Prezentace středních škol, Sokolovna Náchod, Tyršova 207, Náchod
14. listopadu 2019
Festival vzdělávání 2019, Dům kultury Žďár nad Sázavou, Dolní 183/30
15.–16. listopadu 2019
Prezentace středních škol, Kongresové, výstavní a společenské centrum ALDIS, Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové
22.–23. listopadu 2019
25. veletrh středních škol, Brno, areál výstaviště BVV, pavilon V
6.–7. prosince 2019
Středoškolák, vysokoškolák 2019, Výstaviště Černá louka, Ostrava
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Lyžařské kurzy
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Školní bufet
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zajištění autoškoly

Charakteristika školy

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun se skládá ze čtyř významných celků – vlastní školy, školního statku, který svými objekty přímo navazuje na areál školy; domova mládeže, jídelny a od nového školního roku přibyla ještě nová stáj a laboratoř. Tato skutečnost vytváří téměř ideální podmínky pro výuku všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů v oblasti zemědělské a veterinární praxe. Škola má velmi kvalitní zázemí pro sportovní činnost a autoškolu. Při škole funguje také sportovní klub, jezdecký klub a středisko doplňkové činnosti.
V současné době studuje na naší škole 283 žáků denního a 19 žáků dálkového studia.
Jsme aktivní v odborné činnosti, spolupracujeme se zemědělskou praxí i vědecko-výzkumnými institucemi, ČZU Praha, MU Brno, VFU Brno, SPU Nitra. Škola je partnerem projektu „Rozvoj lidských zdrojů v aplikovaném zemědělském výzkumu – cesta k posílení konkurenceschopnosti agrárního sektoru“. Nositelem tohoto projektu je Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Rapotín. Pořádáme odborné semináře, školení a řešíme výzkumné úkoly. Jsme zakládajícím členem vzdělávací instituce Agrovenkov, Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru se sídlem v Humpolci a Asociace aktivních škol.
Škola má bohatou mezinárodní spolupráci a v rámci mezinárodních projektů připravujeme naše žáky a učitele na život v EU a také se snažíme zlepšit komunikační schopnosti zejména v anglickém jazyce. Spolupracovali jsme se školami obdobného typu v Itálii, Francii, Německu, Rakousku, Slovinsku, Dánsku, Švédsku, Portugalsku, Bulharsku, Norsku a Slovensku, Islandu, Chorvatsku a Francouzské Polynésii. V rámci zlepšování komunikační schopnosti žáků v německém jazyce jsme navázali kontakty s Lotyšskem.
Pro zlepšení ekonomické situace provozuje SZeŠ Lanškroun doplňkovou činnost v následujících oblastech:
-výcvik koní a jezdectví
-výuka a vzdělávání
-výzkum a vývoj
-koupě zboží za účelem prodeje
-plnění výrobních úkolů zemědělské prvovýroby a dodání zboží a služeb
-obchodování s plemenným materiálem zvířat
-silniční motorová doprava nákladní
-práce a služby zemědělské techniky
-biotechnické a biotechnologické služby v chovech skotu a koní
-autoškola
-pronájem ubytovacích zařízení
-stravování
- veterinární činnost preventivní, poradenská, diagnostická a léčebná v plném rozsahu

Stravování

Vlastní jídelna

Ubytování

Vlastní domov mládeže

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 309 studentů a z toho je 88 % dívek.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s maturitou
4141M01 – Agropodnikání
2020–20214 rokyDenní
4141M01 – Agropodnikání
2020–20215 rokůDálkové
4341M01 – Veterinářství
2020–20214 rokyDenní
Budovy školy
Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.