Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

info (zavináč) szes-la.cz
rabas (zavináč) szes-la.cz

Sídlo školy

Dolní Třešňovec 17
Lanškroun, 56322

Domov mládeže

Nádražní 922, Lanškroun
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. David Hruška
Zřizovatel:
Kraj Pardubický

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Lyžařské kurzy
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Školní bufet
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zajištění autoškoly

Charakteristika školy

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun se skládá ze čtyř významných celků – vlastní školy, školního statku, který svými objekty přímo navazuje na areál školy; domova mládeže, jídelny a od nového školního roku přibyla ještě nová stáj a laboratoř. Tato skutečnost vytváří téměř ideální podmínky pro výuku všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů v oblasti zemědělské a veterinární praxe. Škola má velmi kvalitní zázemí pro sportovní činnost a autoškolu. Při škole funguje také sportovní klub, jezdecký klub a středisko doplňkové činnosti.
V současné době studuje na naší škole 283 žáků denního a 19 žáků dálkového studia.
Jsme aktivní v odborné činnosti, spolupracujeme se zemědělskou praxí i vědecko-výzkumnými institucemi, ČZU Praha, MU Brno, VFU Brno, SPU Nitra. Škola je partnerem projektu „Rozvoj lidských zdrojů v aplikovaném zemědělském výzkumu – cesta k posílení konkurenceschopnosti agrárního sektoru“. Nositelem tohoto projektu je Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Rapotín. Pořádáme odborné semináře, školení a řešíme výzkumné úkoly. Jsme zakládajícím členem vzdělávací instituce Agrovenkov, Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru se sídlem v Humpolci a Asociace aktivních škol.
Škola má bohatou mezinárodní spolupráci a v rámci mezinárodních projektů připravujeme naše žáky a učitele na život v EU a také se snažíme zlepšit komunikační schopnosti zejména v anglickém jazyce. Spolupracovali jsme se školami obdobného typu v Itálii, Francii, Německu, Rakousku, Slovinsku, Dánsku, Švédsku, Portugalsku, Bulharsku, Norsku a Slovensku, Islandu, Chorvatsku a Francouzské Polynésii. V rámci zlepšování komunikační schopnosti žáků v německém jazyce jsme navázali kontakty s Lotyšskem.
Pro zlepšení ekonomické situace provozuje SZeŠ Lanškroun doplňkovou činnost v následujících oblastech:
-výcvik koní a jezdectví
-výuka a vzdělávání
-výzkum a vývoj
-koupě zboží za účelem prodeje
-plnění výrobních úkolů zemědělské prvovýroby a dodání zboží a služeb
-obchodování s plemenným materiálem zvířat
-silniční motorová doprava nákladní
-práce a služby zemědělské techniky
-biotechnické a biotechnologické služby v chovech skotu a koní
-autoškola
-pronájem ubytovacích zařízení
-stravování
- veterinární činnost preventivní, poradenská, diagnostická a léčebná v plném rozsahu

Stravování

Vlastní jídelna

Ubytování

Vlastní domov mládeže

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 309 studentů a z toho je 88 % dívek.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s maturitou
4141M01 – Agropodnikání
2020–20214 rokyDenní
4141M01 – Agropodnikání
2020–20215 rokůDálkové
4341M01 – Veterinářství
2020–20214 rokyDenní
Budovy školy
Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.