Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední škola podnikání Vysoké Mýto, s.r.o.

chladkova (zavináč) sspo.cz
603 532 953 Ředitelka
468 003 261 Ředitelka, sborovna

Sídlo školy

Generála Závady 118
Vysoké Mýto, 56601

Domov mládeže

Generála Závady 118, Vysoké Mýto
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Ing. Jitka Chládková
Zřizovatel:
soukromý subjekt

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Splátkový kalendář školného
 • Stipendijní programy
 • Školní intranet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly

Angličtina, francouzština, japonština, němčina, ruština, španělština

Střední škola podnikání byla založena v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v Pardubickém kraji. Smyslem existence školy je nabídnout veřejnosti alternativu střední školy, jež se pro svůj rodinný charakter intenzívněji podílí na vědomostním a osobnostním růstu žáka.
Jako soukromá škola chceme poskytovat kvalitní vzdělávací služby tak, aby investice do vzdělání byla z Vašeho pohledu smysluplná. A to nejen během studia na naší škole, ale i v dalším profesním a osobním životě.

Slogan MALÁ ŠKOLA - VELKÁ RODINA vystihuje atmosféru školy, které jde o individuální přístup ke každému žákovi s cílem objevit a rozvíjet jeho schopnosti v duchu starořeckého moudra:
"Žák není nádoba, která se má naplnit, nýbrž pochodeň, která se má zažehnout."

Na tomto místě uvádíme několik důvodů, proč studovat na naší škole.
Máme přes 25 let zkušeností ve výuce podnikatelských dovedností, cizích jazyků a práva.
Dosahujeme dlouhodobě kvalitních vzdělávacích výsledků, které se projevují výborným hodnocením u maturitních zkoušek, v dobrém uplatnění absolventů a v růstu osobnosti každého žáka.
Pedagogický sbor je dlouhodobě stabilizovaný. Učitelé upřednostňují k žákům přátelský, ale pracovně náročný přístup.
V současné době nabízíme dva atraktivní obory s perspektivním uplatněním - Anglický jazyk pro odbornou praxi a Internetové podnikání.

Ve výuce se zaměřujeme na praktické dovednosti.

Usilujeme o osobnostní růst každého žáka.

Pomáháme s učivem v rámci konzultačních hodin i mimo ně.

Komunikujeme s rodiči prostřednictvím našich webových stránek. Využíváme internetové žákovské knížky a elektronickou třídní knihu.

Udělujeme motivační stipendia a odměny. Chceme žáky naučit, že za dobře odvedenou práci přichází odměna.

Nabízíme komplexní služby – v jednom objektu se nachází škola, školní jídelna a internát. Škola se nachází v centru města, v blízkosti vlakové i autobusové zastávky.

Rozvrh je bez nultých hodin a dlouhých odpoledních vyučování. Žáci mají dostatek času na školní přípravu, na své koníčky a relaxaci.

V budově školy se nachází školní jídelna provozovaná Domovem mládeže Vysoké Mýto.
celodenní stravování, obědy - výběr ze dvou jídel, cena za oběd 32,- Kč, celodenní strava 78,- Kč

Velkou výhodou pro naše studenty je, že se Domov mládeže i Školní jídelna nachází ve stejném objektu jako škola. Měsíční poplatek za ubytování činní 1200,- Kč.
Další informace o ubytování naleznete na www.dmvm.cz

4 kmenové učebny
2 učebny výpočetní techniky, které slouží zároveň na výuku jazyků
1 jazyková učebna
všechny učebny jsou vybaveny internetem a plošnou multimediální projekcí
celkem 32 PC stanic - dostupné žákům po celý den i mimo vyučování
v celém objektu školy přístup na internet - WIFI připojení
posilovna, nápojový automat

Dobrá dostupnost busem i vlakem
škola leží v centru města

- nadstandardní počet hodin AJ
- AJ v marketingu a reklamě
- obchodní jednání v AJ
- prezentační dovednosti v AJ
- certifikáty Cambridge English
- rodilí mluvčí ve výuce
- individuální přístup a tempo výuky
- výběr z druhého jazyka: FJ, ŠJ, NJ, RJ
- nepovinné jazyky: čínština a japonština

- návrh a správa webových stránek
- internetový marketing
- marketing asociální média
- e-shopy – založení a provozování
- moderní trendy v online podnikání
- copywriting – tvůrčí psaní
- foto a video v marketingu
- profesní kvalifikace Specialista marketingu
- dva světové jazyky AJ + výběr druhého jazyka: FJ, ŠJ, NJ, RJ

Školu navštěvuje celkem 101 studentů a z toho je 72 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
2024–254 roky15ČJ, MNeAno
denní48/15
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
2024–254 roky15ČJ, MNeAno
denní37/15

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.