Logo Stredniskoly.cz

Střední škola podnikání Vysoké Mýto, s.r.o.

www.sspo.cz
chladkova (zavináč) sspo.cz
603 532 953 (Ředitelka)
468 003 261 (Ředitelka, sborovna)

Sídlo školy

Generála Závady 118
Vysoké Mýto, 56601

Domov mládeže

Generála Závady 118, Vysoké Mýto
Hodnocení prezentace (Co je to?):
69,09 %
Typ školy: Soukromá škola
Ředitel(ka): Ing. Jitka Chládková
Zřizovatel:soukromý subjekt
IČ:25266195
Kontaktní osoby:Ing. Jitka Chládková (ředitelka školy), 603 532 953
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Rodilý mluvčí/Rodilí mluvčí
 • Splátkový kalendář školného
 • Stipendijní programy
 • Školní intranet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly

Malá škola - velká rodina

Střední škola podnikání byla založena v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v Pardubickém kraji. Smyslem existence školy je nabídnout veřejnosti alternativu střední školy, jež se pro svůj rodinný charakter intenzívněji podílí na vědomostním a osobnostním růstu žáka.
Jako soukromá škola chceme poskytovat kvalitní vzdělávací služby tak, aby investice do vzdělání byla z Vašeho pohledu smysluplná. A to nejen během studia na naší škole, ale i v dalším profesním a osobním životě.

Slogan MALÁ ŠKOLA - VELKÁ RODINA vystihuje atmosféru školy, které jde o individuální přístup ke každému žákovi s cílem objevit a rozvíjet jeho schopnosti v duchu starořeckého moudra:
"Žák není nádoba, která se má naplnit, nýbrž pochodeň, která se má zažehnout."

Na tomto místě uvádíme několik důvodů, proč studovat na naší škole.
Máme přes 25 let zkušeností ve výuce podnikatelských dovedností, cizích jazyků a práva.
Dosahujeme dlouhodobě kvalitních vzdělávacích výsledků, které se projevují výborným hodnocením u maturitních zkoušek, v dobrém uplatnění absolventů a v růstu osobnosti každého žáka.
Pedagogický sbor je dlouhodobě stabilizovaný. Učitelé upřednostňují k žákům přátelský, ale pracovně náročný přístup.
V současné době nabízíme dva atraktivní obory s perspektivním uplatněním - Anglický jazyk pro odbornou praxi a Internetové podnikání.

Ve výuce se zaměřujeme na praktické dovednosti.

Usilujeme o osobnostní růst každého žáka.

Pomáháme s učivem v rámci konzultačních hodin i mimo ně.

Komunikujeme s rodiči prostřednictvím našich webových stránek. Využíváme internetové žákovské knížky a elektronickou třídní knihu.

Udělujeme motivační stipendia a odměny. Chceme žáky naučit, že za dobře odvedenou práci přichází odměna.

Nabízíme komplexní služby – v jednom objektu se nachází škola, školní jídelna a internát. Škola se nachází v centru města, v blízkosti vlakové i autobusové zastávky.

Rozvrh je bez nultých hodin a dlouhých odpoledních vyučování. Žáci mají dostatek času na školní přípravu, na své koníčky a relaxaci.

Stravování

V budově školy se nachází školní jídelna provozovaná Domovem mládeže Vysoké Mýto.
celodenní stravování, obědy - výběr ze dvou jídel, cena za oběd 32,- Kč, celodenní strava 78,- Kč

Ubytování

Velkou výhodou pro naše studenty je, že se Domov mládeže i Školní jídelna nachází ve stejném objektu jako škola. Měsíční poplatek za ubytování činní 1200,- Kč.
Další informace o ubytování naleznete na www.dmvm.cz

Vybavení

4 kmenové učebny
2 učebny výpočetní techniky, které slouží zároveň na výuku jazyků
1 jazyková učebna
všechny učebny jsou vybaveny internetem a plošnou multimediální projekcí
celkem 32 PC stanic - dostupné žákům po celý den i mimo vyučování
v celém objektu školy přístup na internet - WIFI připojení
posilovna, nápojový automat

Další informace

Dobrá dostupnost busem i vlakem
škola leží v centru města

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
6341M01 – Ekonomika a podnikání
INTERNETOVÉ PODNIKÁNÍ
Střední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní15
V tomto oboru navazujeme na více jak dvacetiletou zkušenost s výukou podnikání, cizích jazyků a práva.
Jedná se o perspektivní obor, který reaguje na změny v oblasti informačních technologií, které umožňují „přesunout“ podnikatelské aktivity do internetového prostředí.
Na pracovním trhu jsou žádaní odborníci v oblasti webdesignu, internetového marketingu, internetového obchodování, webové grafiky či copywritingu. Absolvent se uplatní jako manažer webových projektů, UX designer, pracovník PR nebo specialista online marketingu. Je schopen také založit a provozovat vlastní webové stránky nebo eshop.
Specializované předměty:
Webdesign - navrhování a správa webových stránek
Internetový marketing - realizace internetového marketingu, SEO, PPC reklama, reklamní kampaně na sociálních sítích
Copywriting - tvůrčí psaní reklamních a marketingových textů
Internetový obchod - zakládání a vedení e-shopů
Webová grafika - grafické propojení značky, designu, loga a barevnosti

Další znalosti a dovednosti
anglický jazyk minimálně v úrovni B1
druhý jazyk (výběr z RJ, NJ, ŠJ, FJ) minimálně v úrovni A2
psaní „všemi deseti“ - možnost složení státní zkoušky
vedení podvojného účetnictví, vedení účetnictví v programu POHODA
vedení obchodní korespondence
právní znalosti z oblasti obchodního, živnostenského, pracovního a trestního práva
aktivní znalost programů MS Office 2013 (Word, Excel, Powerpoint)

Absolvent je připraven na další studium na vysoké škole.
Všeobecné informace o oboru Ekonomika a podnikání
Školné: 15 600,- Kč
6341M01 – Ekonomika a podnikání
ANGLICKÝ JAZYK PRO ODBORNOU PRAXI
Střední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní15
Ve středoškolském měřítku nadstandardní rozsah výuky anglického jazyka připravuje absolventy na práci v organizacích a firmách, kde bude zaměstnavatelem požadována komunikace v odborném anglickém jazyce.
Žáci získávají v anglickém jazyce znalosti a dovednosti z práva, marketingu, managementu, reklamy, elektronické komunikace a obchodního jednání.
V tomto oboru je možné pokračovat dále na vysoké škole. Například Univerzita Pardubice nabízí ke studiu podobný obor.

Specializované předměty
Obchodní komunikace a marketing v AJ - nácvik komunikačních dovedností v anglickém jazyce, osvojení si odborné terminologie pro obchodní jednání, marketing a reklamu
Prezentační dovednosti v AJ - získání jazykových prostředků a dovedností k prezentaci firmy a produktu, práce s audiovizuální technikou
Základy obchodní angličtiny - rozšiřování slovní zásoby z oblasti vedení firmy, obchodu a distribuce zboží
Obchodní korespondence v AJ - zkvalitnění písemné obchodní komunikace v anglickém jazyce
Svět práce - osvojení si jazykových dovedností potřebných pro získání zaměstnání, příprava na pracovní pohovory a výběrová řízení

Další znalosti a dovednosti
všeobecný anglický jazyk minimálně v úrovni B1
druhý jazyk (výběr z RJ, NJ, ŠJ, FJ) minimálně v úrovni A2
psaní „všemi deseti“ - možnost složení státní zkoušky
vedení podvojného účetnictví, vedení účetnictví v programu POHODA
vedení obchodní korespondence
právní znalosti z oblasti obchodního, živnostenského, pracovního a trestního práva
aktivní znalost programů MS Office 2013 (Word, Excel, Powerpoint)
Všeobecné informace o oboru Ekonomika a podnikání
Školné: 15 600,- Kč
6341M01 – Ekonomika a podnikání
INTERNETOVÉ PODNIKÁNÍ
Střední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní15
V tomto oboru navazujeme na více jak dvacetiletou zkušenost s výukou podnikání, cizích jazyků a práva.
Jedná se o perspektivní obor, který reaguje na změny v oblasti informačních technologií, které umožňují „přesunout“ podnikatelské aktivity do internetového prostředí.
Na pracovním trhu jsou žádaní odborníci v oblasti webdesignu, internetového marketingu, internetového obchodování, webové grafiky či copywritingu. Absolvent se uplatní jako manažer webových projektů, UX designer, pracovník PR nebo specialista online marketingu. Je schopen také založit a provozovat vlastní webové stránky nebo eshop.
Specializované předměty:
Webdesign - navrhování a správa webových stránek
Internetový marketing - realizace internetového marketingu, SEO, PPC reklama, reklamní kampaně na sociálních sítích
Copywriting - tvůrčí psaní reklamních a marketingových textů
Internetový obchod - zakládání a vedení e-shopů
Webová grafika - grafické propojení značky, designu, loga a barevnosti

Další znalosti a dovednosti
anglický jazyk minimálně v úrovni B1
druhý jazyk (výběr z RJ, NJ, ŠJ, FJ) minimálně v úrovni A2
psaní „všemi deseti“ - možnost složení státní zkoušky
vedení podvojného účetnictví, vedení účetnictví v programu POHODA
vedení obchodní korespondence
právní znalosti z oblasti obchodního, živnostenského, pracovního a trestního práva
aktivní znalost programů MS Office 2013 (Word, Excel, Powerpoint)

Absolvent je připraven na další studium na vysoké škole.
Všeobecné informace o oboru Ekonomika a podnikání
Školné: 15 600,- Kč

Fotogalerie

budova školyvstup do školyškolní jídelnaposilovna domova mládežeInteriér školy 1Interiér školy 2Interiér školy 3Projekt YUMMY TureckoVýuka FJ Poslední zvonění P4Odborné praxe NěmeckoLyžařský výcvik KrkonošeMaturitní plesExkurze ČNBMaturitní plesSportovně turistický kurz ItálieVyřazení absolventůSeznamovací kempDave - rodilý mluvčí v AJFF SUSHI HAVRANJose - výuka španělštinyNa Vltavě 2017Před školouVyřazení absolventů 2017Malá škola - velká rodina

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2018, Školy Online.