Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl, Komenského nám. 22

vospspgs (zavináč) vospspgs.cz

Sídlo školy

Komenského nám. 22
Litomyšl, 57012
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Mgr. Stanislav Leníček
Zřizovatel:
Pardubický kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

20. listopadu 2020 10:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří pro SPgŠ
9. dubna 2021 10:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří pro VOŠP
  • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Stravování

Školní jídelna při domově mládeže na Strakovské ulici 1071, Litomyšl (stravování zajištěno pro všechny žáky i studenty školy)

Ubytování

Škola disponuje ubytovacím komplexem - Strakovská ul.1071, Litomyšl, který je na vysoké úrovni (dostavba v r.2003) i dalším zázemím - hudebna, klubovny, posilovna a fitcentrum, kuchyňky, studovny s počítači s připojiením na internet, víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Ubytováni
jsou zde žáci ze středoškolského studia. Z kapacitních důvodů ubytování studentů vyššího odborného studia je převážně privátního charakteru.

Vybavení

Budova školy je nově renovovaná. Pro výuku je k dispozici 16 odborných učeben, např. učebny cizích jazyků, multimediální učebny, učebny výpočetní techniky, učebny hudební, pohybové a dramatické výchovy, učebna modelování, výtvarné výchovy, výtvarné fotografie, tělocvična a posilovna. Škola má vlastní informační centrum a studovnu vybavenou počítači s připojením na internet. Místní knihovna čítá 16 tisíc titulů.

Další informace

Rodiče žáků mají své volené zástupce ve výboru Nadačního fondu školy. Spolupracují především prostřednictvím třídního učitele. Žáci i studenti mají své volené zástupce ve Studentské radě. Mohou tak ovlivňovat život školy, zapojit se do bohaté kulturní, rekreační a pohybové činnosti organizavané školou.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s maturitou
7842M03 – Pedagogické lyceum (Pedagogické lyceum)
2020–20214 rokyDenní300
Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 dle pokynů zřizovatele - viz web stránky
www.vospspgs.cz
7531M01 – Předškolní a mimoškolní pedagogika (Předškolní pedagogika a vychovatelství)
2020–20214 rokyDenní600
Příjímací řízení pro školní rok 2019/2020 dle pokynů zřizovatele
- viz web stránky
www.vospspgs.cz
Vyšší odborné vzdělání
7531N03 – Předškolní a mimoškolní pedagogika (Předškolní a mimoškolní pedagogika)
2020–20213 rokyDenní1803000,-
Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika se člení na tři zaměření: Speciální pedagogika (vychovatel/ka), Předškolní pedagogika (učitel/ka MŠ), Pedagogika volného času (vychovatel/ka) -viz web stránky
www.vospspgs.cz
7531N03 – Předškolní a mimoškolní pedagogika (Předškolní a mimoškolní pedagogika)
2020–20214 rokyDálkové903000,-
Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika se člení na zaměření: Speciální pedagogika (vychovatel/ka), Předškolní pedagogika (učitelka MŠ) a Pedagogika volného času - podrobné inf.na web stránkách - www.vospspgs.cz
Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.