Logo Stredniskoly.cz

Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl, Komenského nám. 22

www.vospspgs.cz
vospspgs (zavináč) vospspgs.cz
461 615 705
461 614 550

Sídlo školy

Komenského nám. 22
Litomyšl, 57012
Hodnocení prezentace (Co je to?):
57,57 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Mgr. Stanislav Leníček
Zřizovatel:Pardubický kraj
Kontaktní osoby:Monika Hrubanová (studijní referent)

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Stravování

Školní jídelna při domově mládeže na Strakovské ulici 1071, Litomyšl (stravování zajištěno pro všechny žáky i studenty školy)

Ubytování

Škola disponuje ubytovacím komplexem - Strakovská ul.1071, Litomyšl, který je na vysoké úrovni (dostavba v r.2003) i dalším zázemím - hudebna, klubovny, posilovna a fitcentrum, kuchyňky, studovny s počítači
s připojiením na internet, víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Ubytováni
jsou zde žáci ze středoškolského studia. Z kapacitních důvodů ubytování studentů vyššího odborného studia je převážně privátního charakteru.

Vybavení

Budova školy je nově renovovaná. Pro výuku je k dispozici 16 odborných učeben, např. učebny cizích jazyků, multimediální učebny, učebny výpočetní techniky, učebny hudební, pohybové a dramatické výchovy,
učebna modelování, výtvarné výchovy, výtvarné fotografie, tělocvična a posilovna. Škola má vlastní informační centrum a studovnu vybavenou počítači s připojením na internet. Místní knihovna čítá 16 tisíc titulů. Inf. centrum je celodenně k dispozici až do večerních hodin.

Další informace

Rodiče žáků mají své volené zástupce ve výboru Nadačního fondu školy. Spolupracují především prostřednictvím třídního učitele. Žáci i studenti mají své volené zástupce ve Studentské radě. Mohou tak ovlivňovat život školy, zapojit se do bohaté kulturní, rekreační a pohybové činnosti organizavané školou.

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
7531M01 – Předškolní a mimoškolní pedagogika
Předškolní pedagogika a vychovatelství
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní60
Příjímací řízení pro školní rok 2019/2020 dle pokynů zřizovatele
- viz web stránky
www.vospspgs.cz
Všeobecné informace o oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika
Školné: 0
7842M03 – Pedagogické lyceum
Pedagogické lyceum
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 dle pokynů zřizovatele - viz web stránky
www.vospspgs.cz
Všeobecné informace o oboru Pedagogické lyceum
Školné: 0
7531N03 – Předškolní a mimoškolní pedagogika
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Vyšší odborné vzdělání2019–20203 rokyDenní150
Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika se člení na tři zaměření: Speciální pedagogika (vychovatel/ka), Předškolní pedagogika (učitel/ka MŠ), Pedagogika volného času (vychovatel/ka) -viz web stránky
www.vospspgs.cz
Všeobecné informace o oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika
Školné: 3000,-
7531N03 – Předškolní a mimoškolní pedagogika
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Vyšší odborné vzdělání2019–20204 rokyDálkové90
Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika se člení na zaměření: Speciální pedagogika (vychovatel/ka), Předškolní pedagogika (učitelka MŠ) a Pedagogika volného času - podrobné inf.na web stránkách - www.vospspgs.cz
Všeobecné informace o oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika
Školné: 3000,-

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.