Logo Stredniskoly.cz

EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s.r.o.

www.educapardubice.cz
ivana.ondrackova (zavináč) educapardubice.cz
774 704 043 (Studijní a personální od)
466 921 836 (Kancelář školy)

Sídlo školy

Sokolovská 150
Rybitví Pardubice, 53354

Domov mládeže

Sokolovská 147, Rybitví
Hodnocení prezentace (Co je to?):
94,20 %
Typ školy: Soukromá škola
Ředitel(ka): Ing. Monika Kohoutková
Zřizovatel:Ing. Lenka Rolečková
Kontaktní osoby:Bc.Ivana Ondráčková (asistentka vedení), 774 704 043
Škola se zúčastní těchto akcí:Přehlídka SŠ, Havlíčkův Brod
31. října 2019

Schola Bohemia, Ideon Pardubice
1. listopadu 2019 – 2. listopadu 2019

Prezentační výstava škol, Hradec Králové
15. listopadu 2019 – 16. listopadu 2019

Přehlídka SŠ, Skuteč
21. listopadu 2019
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

TermínPoznámka
Pátek1. listopadu 201909:00–18:00 hod.
Sobota7. prosince 201909:00–12:00 hod.
Čtvrtek9. ledna 202014:00–18:00 hod.
Sobota8. února 202009:00–12:00 hod.
Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní bufet
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze

Informace

Klademe důraz na příjemné rodinné prostředí a snažíme se udržovat úzký kontakt s rodiči žáků. Škola má výchovného poradce a spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Pardubicích. Formou individuálních studijních plánů vycházíme vstříc sportovcům. Věnujeme zvýšenou pozornost žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (např. dyslektikům). Maximální počet žáků ve třídě je 28, přičemž na jazyky, výpočetní techniku a výběrové předměty se žáci dále dělí na skupiny.
Aplikujeme individuální přístup k žákům - sportovcům.

Fiktivní firmy

Studenti oboru Ekonomika a podnikání jsou zapojeni do projektu " Fiktivní firmy," kde si zakládají svoji vlastní firmu se všemi náležitostmi, účtují, atd. Účastní se veletrhu fiktivních firem, kde obchodují s ostatními majiteli fiktivních firem.

Stravování

V budově školy funguje školní jídelna, výběr ze dvou jídel, vše probíhá elektronicky
Jídelní a nápojové automaty v celém areálu školy a k dispozici školní kantýna.

Ubytování

Možnost ubytování na internátu umístěném přímo v areálu kampusu.

Vybavení

Od 1.9.2015 funguje škola v nemodernějším středoškolském areálu v Pardubickém kraji - na adrese Rybitví, Sokolovská150. Interaktivní učebny, specializované učebny - počítačové, jazykové
Multimediální laboratoř - Adobe CS4 Design Premium, Adobe Captivate, Adobe Sounbooth, elektrotechnická dílna, přírodovědná laboratoř

Další informace

Možnost dálkového studia oboru Informační technologie a Ekonomika a podnikání
Dále nabízíme dvouleté denní i dálkové studium v oboru Ekonomika a podnikání a Informační technologie - určeno pro ty zájemce, kteří již mají maturitu a chtějí získat odborné vzdělání

Středoškolský kampus

- nejmodernější areál v pardubickém kraji
- internát přímo v areálu
- 3 venkovní sportoviště
- začátek vyučování v 8,40
- školní kantýna
- moderní jídelna (výběr ze 2 jídel, objednávání přes internet)

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
1820M01 – Informační technologie
Bezpečnost v ICT
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní28
Uplatnění schopností napříč českými a národními firmami - bezpečnostní expert, sociálně bezpečnostíní pracovník na poli IT, bezpečnostní analytik
Všeobecné informace o oboru Informační technologie
Školné: 19900
1820M01 – Informační technologie
Počítačová grafika a design
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní28
Absolvent najde uplatnění především jako grafik v DTP studiu (zpracovává grafické návrhy), programátor či správce počítačové sítě.
Návaznost na VŠ - umělecky zaměřené VŠ - VŠUP, UTB, FMK, technicky zaměřené VŠ - VUT FIT, ČVUT, UHK FIM, UPCE...
Všeobecné informace o oboru Informační technologie
Školné: 19900
1820M01 – Informační technologie
Počítačová grafika a design
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDálkové28
Absolvent najde uplatnění především jako grafik v DTP studiu (zpracovává grafické návrhy), programátor či správce počítačové sítě.
Návaznost na VŠ - umělecky zaměřené VŠ - VŠUP, UTB, FMK, technicky zaměřené VŠ - VUT FIT, ČVUT, UHK FIM, UPCE...
Všeobecné informace o oboru Informační technologie
Školné: 19900
1820M01 – Informační technologie
Počítačová grafika a design
Střední vzdělání s maturitou2019–20202 rokyDálkové15
Absolvent najde uplatnění především jako grafik v DTP studiu (zpracovává grafické návrhy), programátor či správce počítačové sítě.
Návaznost na VŠ - umělecky zaměřené VŠ - VŠUP, UTB, FMK, technicky zaměřené VŠ - VUT FIT, ČVUT, UHK FIM, UPCE...
Všeobecné informace o oboru Informační technologie
Školné: 19900
6341M01 – Ekonomika a podnikání
Sportovní management
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Absolvent najde uplatnění ve sportovních klubech a tělovýchovných či sportovních zařízeních, ale i v podnicích v oblastech ekonomicko-administraticních, finančních, marketingových , obchodních apod. na pozicích nižšího i středního managementu, popř. jako samostatný podnikatel.
Návaznost na VŠ - ekonomické fakulty VŠ, sportovní management, pedagogické fakulty apod.
Všeobecné informace o oboru Ekonomika a podnikání
Školné: 18900
6341M01 – Ekonomika a podnikání
Zahraniční obchod a logistika
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Absolvent najde uplatnění v českých i zahraničních podnicích v oblastech ekonomicko-administrativních, finančních, marketingových, obchodních, logistických, výrobních, bankovních, pojišťovacích, apod. na pozicích nižšího i středního managementu. Samostatné podnikání.
Návaznost na VŠ - ekonomické fakulty VŠ, mezinárodní vztahy a studia, cestovní ruch, pedagogické fakulty, filosofické fakulty, apod.
Všeobecné informace o oboru Ekonomika a podnikání
Školné: 18900
6341M01 – Ekonomika a podnikání
Zahraniční obchod a logistika
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDálkové30
Absolvent najde uplatnění v českých i zahraničních podnicích v oblastech ekonomicko-administrativních, finančních, marketingových, obchodních, logistických, výrobních, bankovních, pojišťovacích, apod. na pozicích nižšího i středního managementu. Samostatné podnikání.
Návaznost na VŠ - ekonomické fakulty VŠ, mezinárodní vztahy a studia, cestovní ruch, pedagogické fakulty, filosofické fakulty, apod.
Všeobecné informace o oboru Ekonomika a podnikání
Školné: 18900
6341M01 – Ekonomika a podnikání
Zahraniční obchod a logistika
Střední vzdělání s maturitou2019–20202 rokyDálkové15
Absolvent najde uplatnění v českých i zahraničních podnicích v oblastech ekonomicko-administrativních, finančních, marketingových, obchodních, logistických, výrobních, bankovních, pojišťovacích, apod. na pozicích nižšího i středního managementu. Samostatné podnikání.
Návaznost na VŠ - ekonomické fakulty VŠ, mezinárodní vztahy a studia, cestovní ruch, pedagogické fakulty, filosofické fakulty, apod.

Určeno pro zájemce, kteří již mají maturitu a potřebují nebo chtějí si udělat maturitní zkoušku v dané odbornosti.
Všeobecné informace o oboru Ekonomika a podnikání
Školné: 18900
1820M01 – Informační technologie
Počítačová grafika a design
Střední vzdělání s maturitou2019–20202 rokyDenní10
Absolvent najde uplatnění především jako grafik v DTP studiu (zpracovává grafické návrhy), programátor či správce počítačové sítě.
Návaznost na VŠ - umělecky zaměřené VŠ - VŠUP, UTB, FMK, technicky zaměřené VŠ - VUT FIT, ČVUT, UHK FIM, UPCE...
Všeobecné informace o oboru Informační technologie
Školné: 19900
6341M01 – Ekonomika a podnikání
Zahraniční obchod a logistika
Střední vzdělání s maturitou2019–20202 rokyDenní5
Absolvent najde uplatnění v českých i zahraničních podnicích v oblastech ekonomicko-administrativních, finančních, marketingových, obchodních, logistických, výrobních, bankovních, pojišťovacích, apod. na pozicích nižšího i středního managementu. Samostatné podnikání.
Návaznost na VŠ - ekonomické fakulty VŠ, mezinárodní vztahy a studia, cestovní ruch, pedagogické fakulty, filosofické fakulty, apod.
Všeobecné informace o oboru Ekonomika a podnikání
Školné: 18900
Volná pracovní místa
Datum vloženíPlatnost doPopis
23.10.201831.12.2019Učitel programování a grafiky.Výuka programování, JAVA, podílení se na pedagogických a manažerských projektech, schopnost samostatného a kvalifikovaného rozhodování, aktivní zapojení se do budování školy, charakterizované stíráním mezipředmětových hranic, modulovým způsobem výuky a vysokým stupněm její elektronizace.
Nástup: dohodou

Fotogalerie

Budova školyJídlenaškolní kantýnaInteriér školní kantýnyMinigolfVeletrh fiktivních firem2015Naši žáci v reprezentaciExkurze ve výrobě Coca Cola_2016poznáváme svět_Brighton 2015Mimoškolní vzdělávání žákůPohár Josefa Masopusta 2016Sportovně-adaptační kurz Zbraslavice září 2016_1Sportovně-adaptační kurz Zbrasalvice září 2016_2Celorepublikové finále ekonomické olympiádyPraxe studentů ve Foxconnu 2017Workshop na vysoké škole kreativní komunikaceWorkshop na vysoké škole kreativní komunikace 2017IQLandia2017Návštěva hradu a kanceláře prezidenta republikyVšichni v modrémMichal Svojanovský reprezentant Beksy PardubicePohár Josefa Masopusta 2018Absolutní mistři ČR - Hokejbal proti drogám 2018Maturitní ples 20182. ročník badmintonového turnaje EDUKate

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.