Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední průmyslová škola chemická Pardubice

spsch (zavináč) spsch.cz
464 629 668 Sekretariát
464 629 666 Zástupce ředitele

Sídlo školy

Poděbradská 94
Pardubice, 53009

Domovy mládeže

Rožkova 331, Pardubice
Sokolovská 148, Rybitví
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ptáček Jan, Ing.
Zřizovatel:
Pardubický kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

6. listopadu 2020 10:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
Dle aktuální epidemiologické situace (sledujte www.spsch.cz)
7. listopadu 2020 08:00–12:00 hod.
Den otevřených dveří
Dle aktuální epidemiologické situace (sledujte www.spsch.cz)
20. listopadu 2020 12:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
Dle aktuální epidemiologické situace (sledujte www.spsch.cz)
11. prosince 2020 10:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
Dle aktuální epidemiologické situace (sledujte www.spsch.cz)
8. ledna 2021 10:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
Dle aktuální epidemiologické situace (sledujte www.spsch.cz)
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní bufet
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Vyučované jazyky

Angličtina, němčina, ruština

SPŠCH Pardubice

Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Střední průmyslová škola chemická Pardubice (založena 1946) je dynamicky se rozvíjející státní školou s nadregionálním přesahem. Je významným partnerem chemických podniků, bezpečnostně-právních organizací, Integrovaného záchranného systému a dalších, v regionu i mimo něj. SPŠCH Pardubice je fakultní školou Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.
Škola poskytuje vzdělávání v následujících oborech.
Čtyřleté maturitní obory:
● Aplikovaná chemie [28-44-M/01]
– zaměření, dále jen ŠVP: Chemicko-farmaceutická výroba, Analytická chemie, Analýza chemických a biologických materiálů, Forenzní technika a expertíza
● Požární ochrana [39-08-M/01]
– ŠVP: Chemik požární ochrany, Požární prevence a bezpečnost práce
● Bezpečnostně právní činnost [68-42-M/01]
– ŠVP: Forenzní vědy, Ochrana osob a majetku
Tříleté učební obory:
● Kadeřník [69-51-H/01]
● Chemik [28-52-H/01]
Dvouleté nástavbové obory:
● Bezpečnostní služby [68-42-L/51]
● Vlasová kosmetika [69-41-L/52]
● Chemik operátor [28-42-L/51] – otevíráme jednou za 2 roky
Naše škola:
● má nadstandardní laboratorní a technické vybavení, hasičskou věž, laserovou střelnici, kadeřnické provozovny nebo atletický ovál
● má pro výuku odborných předmětů specialisty z praxe
● spolupracuje s chemickými podniky (např. Synthesia, a. s., Draslovka Kolín, a. s.), dále pak s bezpečnostně-právními a hasičskými organizacemi (např. PČR, Odbory kriminalistické a technické expertízy, HZS Pardubického kraje, Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a dalšími), v neposlední řadě spolupracuje s kadeřnickými salóny v Pardubicích a okolí
● se úspěšně účastní různých soutěží (např. Chemická olympiáda, Středoškolské mistrovství ČR v požárním sportu, Mladý kriminalista, Koruna kreativity), pořádá soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika
● SPŠCH Pardubice je velmi aktivní v mezinárodních projektech pro všechny obory studia
● je partnerskou školou Cambridge Examinations Centre a poskytuje žákům možnost složení jazykové zkoušky na úrovni B1, B2, C1, tedy PET, FCE, CAE
● škola je centrem celoživotního vzdělávání v rámci Národní soustavy kvalifikací NSK
● má právo užívat logo Responsible Care, mezinárodní uznání za zodpovědné podnikání v chemii

Rekonstrukce školy

V roce 2014 byla škola rekonstruována (zateplení budovy, výměna oken a malba fasády). Kromě toho škola vybudovala špičkové laboratorní zázemí s nadstandardní výbavou.

Stravování

Školní jídelna v místě školy. Výběr ze dvou hlavních jídel. Pro ubytované v domově mládeže jsou provozovatelem zajištěny snídaně a večeře. Domov mláděže není zřizován školou (www.dmpce.cz).

Ubytování

Domov mládeže, Rožkova 331, Pardubice
Dostupnost přímou linkou 7.

Vybavení

Zajišťujeme výuku v moderně zařízených laboratořích a odborných učebnách, které jsou vybavené moderními přístroji určenými pro výuku. V prostoru školy jsou provozovny zajišťující odborný výcvik v učebních oborech Kadeřník a Kosmetické služby. Škola disponuje cvičnou věží pro požární sport a sportovním oválem, určeným nejen pro tělesnou výchovu, ale i pro trénink požárního útoku. Ve škole je nainstalována laserová střelnice.

Další informace

Kromě výuky se škola také věnuje volnočasovým aktivitám žáků. Nabízíme širokou škálu kroužků, které navazují na vyučované obory vzdělávání. Chemický kroužek, biologický kroužek, hasičský kroužek, záchranářský kroužek, forenzní kroužek, kadeřnický kroužek. Škola také zajišťuje čtrnáctidenní odborné stáže v zahraničí (Německo, Anglie, Kypr, Itálie, Španělsko, Slovensko, Portugalsko a mnohé další), kde kromě odborných znalostí musí žáci zapojit i jazykové dovednosti.

SPŠCH Fakultní školou UPCE

V roce 2019 se po dlouholeté spolupráci SPŠCH Pardububice stává oficiálně fakultní školou Univerzity Pardubice, fakulty Chemicko-technologické

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s výučním listem
2852H01 – Chemik
2021–20223 rokyDenní30
6951H01 – Kadeřník
2021–20223 rokyDenní50
Střední vzdělání s maturitou
2844M01 – Aplikovaná chemie (Chemicko-farmaceutická výroba, Analytická chemie, Analýza chemických a biologických materiálů, Forenzní technika a expertíza)
2021–20224 rokyDenní140
6842M01 – Bezpečnostně právní činnost (Forenzní vědy, Ochrana osob a majetku)
2021–20224 rokyDenní60
3908M01 – Požární ochrana (Chemik požární ochrany, Požární prevence a bezpečnost práce)
2021–20224 rokyDenní30
Nástavbové studium
6842L51 – Bezpečnostní služby
2021–20222 rokyDenní30
2842L51 – Chemik operátor
2021–20222 rokyKombinované30
6941L52 – Vlasová kosmetika
2021–20222 rokyDenní30

Fotogalerie

Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.