Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

posta (zavináč) vos-sps-jicin.cz
493 532 686 Hospodářka
493 533 137 Ředitelka
493 592 535 Zástupkyně ředitelky

Sídlo školy

Pod Koželuhy 100
Jičín, 50641

Odloučené pracoviště

Komenského náměstí 45, Jičín

Domov mládeže

Denisova 212, Jičín
Hodnocení prezentace (Co je to?):
Čtyři hvězdičkyČtyři hvězdičkyČtyři hvězdičkyČtyři hvězdičkyČtyři hvězdičky
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Alena Žalská
Zřizovatel:
Královéhradecký kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

5. listopadu 2019
25. ROČNÍK BURZY STŘEDNÍCH ŠKOL A 1. ROČNÍK BURZY PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, Kulturní centrum Golf Semily, Vejvarovo nábřeží 199, Semily
7. listopadu 2019
Výstava studijních a učebních oborů Mladá Boleslav, Dům kultury Mladá Boleslav
12. února 2020 09:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Online informační systém klasifikace
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Svářečská škola
 • Školní bufet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Nuda v Brně? Rozhodně ne!

Máme rádi tradice a s oblibou se vracíme k osvědčeným záležitostem. Proto se naši studenti také letos vypravili ve čtvrtek 10. 10. 2019 na 61. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.
Veletrh nás nezklamal ani letos. Studenti měli možnost seznámit se s nejnovějším vývojem v oblasti automatizace, robotizace a inovací všeho druhu, představena jim byla např. ochranná kolizní sonda a různé 3D simulační procesy. Na veletrhu byly zastoupeny firmy, které jsou vnímané jako přední světoví výrobci ve svém oboru, např. Fanuc, Fehlmann, Guhring, Mazac aj., včetně firem, které jsou dlouholetými partnery naší školy, u nichž naši studenti již tradičně vykonávají odbornou praxi, např. Deprag a Emuge Franken.
Zejména pro studenty 4. ročníků byl lákadlem pavilon Z, kde se prezentovaly přední vysoké technické školy z celé České republiky, ČVUT Praha, TUL, VTU Ostrava i VUT Brno. Ty předváděly nejrůznější technická řešení z prací svých studentů, např. práci s hadovitým robotem pro kontrolu svarů vyvinutým ve spolupráci s jaderným průmyslem nebo použití plně automatizovaného vstřikovacího lisu pro výrobu z biologicky rychle degradujících plastů.
Tři studenti z naší školy se v rámci veletrhu již tradičně účastnili soutěže v CNC programování. Jsme pyšní na to, že vítězem soutěže tohoto dne se stal Jindřich Frynta ze třídy SC4, který postoupil do dalšího kola. Tímto mu gratulujeme a přejeme hodně úspěchů při závěrečném vyhodnocení soutěže.
V celkovém dojmu veletrh opětovně potvrdil trend současné doby – pokus o úplnou náhradu lidské práce zaváděním plně automatizovaných pracovišť s robotizovanou obsluhou. Trend, který se odráží i ve výuce a novém vybavení školy. Má u nás dlouholetou tradici, v níž současné vedení v rámci projektů EU nadále úspěšně pokračuje.

Také letos chceme excelovat v Excelenci

Jako v loňském školním roce, tak i letos se naše škola účastní programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Excelence SŠ“. Po skvělém umístění z minulého školního roku máme i pro nový ročník programu co nabídnout. Naši studenti se úspěšně účastnili soutěží i na celostátní úrovni, to může přinést škole mimo jiné také finanční dotaci plynoucí právě z tohoto programu.
V hodnocení programu Excelence středních škol byla VOŠ a SPŠ, Jičín 5. nejúspěšnější odbornou školou v Královéhradeckém kraji. Řadí se tak mezi prestižní střední odborné školy v České republice. Program Excelence středních škol vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, hodnotí žáky a školy podle umístění v soutěžích. Za výsledky žáků ve školním roce 2018/19 získala naše škola finanční podporu 47090 Kč, která má být uplatněna na podporu pedagogů rozvíjejících možnosti nadaných žáků středních škol nad rámec svých pracovních povinností. Program cílí na žáky, kteří dosahují vynikajících výsledků v soutěžích uvedených ve Věstníku MŠMT. Další motivací tohoto programu je zvýšení zájmu a podnícení žáků i škol o účast v soutěžích. Dotace je vyčíslena v závislosti na úspěšnosti žáků v krajských, celostátních a mezinárodních kolech.
Také minulý školní rok přinesl mnoho školních úspěchů, z nich připomeneme 1. místo v celostátní Matematické soutěži Kristýny Petrlíkové z I1B (dnes I2B), 4. místo Davida Dlouhého v celostátním kole SOČ z I4B (dnes úspěšný absolvent), kterému předcházelo vítězství v kraji spolu s dalšími dvěma spolužáky ze 4. ročníků (Vítek Vaníček, Martin Lešák). Věříme tedy, že i letošní ročník programu Excelence přinese škole dobré umístění a zpětnou vazbu o vysoké kvalitě a úrovni vědomostí a dovedností našich žáků a skvěle odváděné práci pedagogů.

StreTech 2019

Třináctý ročník konference StreTech 2019 proběhl ve středu 5. června 2019 na ČVUT v Praze. Setkání se zúčastnily delegace ze středních škol z celé republiky a bylo prezentováno přes stovku příspěvků z desítek středních škol. Účastníci se sjeli k prezentaci prací z celého spektra vědních oborů od humanitních až po technické.
Po roční odmlce se naši studenti opět zúčastnili přehlídky prací na půdě Českého vysokého učení technického v Praze. Opět zde proběhly četné ukázky nejrozmanitějších aktivit středoškoláků z nejrůznějších oborů studia od textilního návrhářství přes chemii až po moderní technologická řešení z oblasti práce s internetem.
Naši školu reprezentoval Adam Pudil (ET2) s prací "Robotická ruka", přičemž samotná konstrukce včetně programového řízení pomocí Arduina je vlastním dílem tohoto studenta. Dalším projektem dnes již bývalého studenta naší školy, Davida Vancla (I4A), je maturitní práce s názvem "Bezdrátové hlasovací zařízení". Toto řešení je perspektivně využitelné pro testování našich studentů sadou otázek s výběrem ze čtyř odpovědí.
Setkání se pro zúčastněné studenty opět stalo příležitostí inspirovat se k dalšímu zdokonalování a možností porovnat kvalitu předváděných řešení s vlastní tvorbou. Může být i impulzem k přípravě maturitní práce či realizaci vlastního projektu v rámci Studentské odborné činnosti. V neposlední řadě je i příležitostí setkat se s pedagogy či studenty ČVUT, poznat zázemí a fungování této vysoké školy, kam mohou vést kroky našich studentů po úspěšném ukončení středoškolského studia.

Naši studenti kralovali 41. ročníku SOČky ve svých oborech

13. května 2019 se konalo na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové krajské kolo 41. ročníku Studentské odborné činnosti. Již v kole krajském dokázali studenti kvality svých prací, které se potvrdily skvělým umístěním i na kraji. Pro naši školu získali studenti senzační dvě 1. místa a jedno umístění na 3. příčce.

Slavnostní zahájení krajského kola soutěže provedl její garant, PaedDr. Luboš Hodný, a garant celostátního kola SOČ, PaedDr. Pavel Jankovský. Tohoto aktu se rovněž zúčastnil ředitel pořádajícího gymnázia, Mgr. Matěj Havel, Ph.D., zástupci odboru školství Královéhradeckého kraje a Mgr. Marcela Nováková, ředitelka ŠZ DVPP Hradec Králové. Přítomni byli rovněž zástupci sponzorů a členové odborných hodnotitelských komisí.

Naši školu reprezentovali v tomto kole tři studenti, kteří postoupili z okresního kola. V oboru „Tvorba učebních pomůcek“ to byl David Dlouhý (I4B) s prací „Tvorba výukových materiálů pro výuku PowerShellu“. V oboru „Informatika“ jsme měli dva zástupce, Vítka Vaníčka (I4A) s prací „VoIP controller“ a Martina Lešáka (I4B) s prací „Zpracování opendat Královéhradeckého kraje pomocí PWA aplikace“. Na rozdíl od loňského ročníku byla v obou oborech vyšší účast a tím i větší konkurence. O to více potěšující je umístění našich soutěžících. David Dlouhý a Vítek Vaníček obsadili ve svých kategoriích 1. místa a postupují do celostátního kola této soutěže. Martin Lešák získal za svou práci 3. místo ve své kategorii.

Tento ročník byl pro naši školu opět velmi úspěšným a lze si jen přát, abychom podobného výsledku dosáhli i příští rok. Také letos se našim studentům podařilo obsadit nejvyšší příčky ve svých kategoriích. Patří za to dík nejen soutěžícím, ale i panu učiteli Janečkovi, který je velice pečlivě připravil. Velmi dobré hodnocení prací našich studentů porotci je velkým oceněním práce soutěžících. Čas, který věnovali studentské odborné činnosti, nebyl časem promarněným. Kromě vysokého umístění přinesl studentům zcela jistě nové zkušenosti, které mohou uplatnit v praktickém životě.

Nejde o to být nejlepší ze všech, ale dělat věc nejlépe, jak umím. A naše studentka uměla nejlépe ze všech!

Studenti naší školy se úspěšně zúčastnili celostátního kola Matematické soutěže. Kristýna Petrlíková ze třídy I1B se přitom stala vítězkou ve své kategorii, kde dosáhla nejlepšího výsledku z 295 soutěžících!

V únoru 2019 se u nás na SPŠ konalo školní kolo MATEMATICKÉ SOUTĚŽE.

Úlohy řešilo 38 žáků, kteří byli rozděleni do čtyř kategorií podle jednotlivých ročníků. Po dobu 60 minut řešili náročnější, netradiční úlohy, u kterých kromě matematických znalostí a dovedností museli uplatnit logické myšlení. V éře počítačových her s dokonalou grafikou, fantastickým příběhem a propracovaným multiplayerem se svět stále umí zbláznit do něčeho tak prostého, jako je mřížka plná čísel. A tak i mozky našich studentů potrápil například logický hlavolam KAKURO.

Do celostátního kola postoupili dva nejlepší žáci z každé kategorie.

Dvacátý sedmý ročník celostátní Matematické soutěže se uskutečnil 29. března 2019 v několika soutěžních střediscích. Naše škola se tradičně zúčastnila v nejbližším soutěžním středisku v Hradci Králové.

Vynikajícího výsledku dosáhli

Kristýna Petrlíková ze třídy I1B, která v konkurenci 295 účastníků obsadila vynikající 1. místo,

a také Jiří Polách (I2A), který se umístil na krásném 23. místě z 268 soutěžících ve své kategorii.

Výrazný úspěch svědčí o důkladné připravenosti našich žáků a o jejich zájmu zvyšovat své matematické znalosti a dovednosti i mimo školní lavice.

Potkala nás cesta na sever…

Naši studenti navštívili polskou Svídnici v rámci projektu „Přeshraniční vzdělávání žáků“. Čekaly je tři dny plné nových zkušeností a poznatků. Mimo jiné se seznámili i se studenty z Polska, měli tak možnost porovnat úroveň technického vzdělávání v obou zemích a překonávat jazykovou bariéru ve vzájemné spolupráci.
Program byl velmi pestrý. Po příjezdu do Svídnice v úterý 19. března 2019, ubytovaní a obědě se studenti zúčastnili přednášky o nízkoenergetických a pasivních domech. Co je to vůbec pasivní dům? Jaký má mít tvar? Jaké materiály s jakými vlastnostmi se ke stavbě používají? Zabrání se tepelným ztrátám? Takové i podobné otázky přednáška zodpověděla. Teoretické poznatky si pak studenti mohli ověřit v několika praktických cvičeních, která tematicky navazovala. Při této první společné akci se navíc naši studenti seznámili se svými polskými kolegy.
Následující den, ve středu 20. března 2019, program dále rozvíjel myšlenku nízkoenergetických budov exkurzí do firmy, která využívá a rozvíjí technologie k porovnávání nízkoemisních a obnovitelných zdrojů energie. Studenti viděli praktické ukázky takových budov, seznámili se s testováním vlastností několika příkladů energetických zdrojů, zejména fotovoltaických panelů pro solární elektrárny, solárního ohřevu TUV, zdrojů energie z větrných elektráren. Po obědě následovala opět praktická cvičení, kdy dvoučlenné týmy, vždy jeden student z ČR a jeden z Polska, měly za úkol zpracovat zadání z oboru elektrotechniky nebo IT.
Tím začal i den třetí, čtvrtek 21. března 2019, kdy se týmy vyměnily a plnily úlohy z druhého oboru. Studenti v nich využili teoretické znalosti i praktické dovednosti v oblasti pasivních domů, které získali v předchozích dnech.
Tematicky i metodicky se jedná o velmi progresivní přístup ke vzdělávání, kdy studenti okamžitě převádí do praxe teoreticky osvojené znalosti. Taková zkušenost je obohatí nejen pro školu, ale především pro praxi, kde jsou dovednosti okamžité reakce na nový problém a efektivního řešení nezbytně nutné. Navíc kromě technických záležitostí museli překonat i jazykovou bariéru, která byla pro práci v týmech rozdílných národností nastavena záměrně. Pro všechny tyto skutečnosti byl pobyt v Polsku pro naše studenty velmi přínosný.

Model brány pro pěší

Studenti čtvrtého ročníku oboru mechatronika dokázali, že jsou nejen hraví, ale především zruční a šikovní. Týmově v rámci předmětu číslicová technika vytvořili funkční model brány pro pěší.
Ke konstrukci využili součásti stavebnice Fischer technik, které jsou pro tento účel k dispozici v laboratořích VOŠ a SPŠ, Jičín. K řízení pracovních procesů brány použili programovací relé LOGO od firmy Siemens. Program do tohoto relé se tvoří pomocí logických operátorů a funkcí, které se vyučují v číslicové technice.
Cílem této týmové práce bylo aplikovat teoretické znalosti z předmětu číslicová technika do praxe, ukázat nutnost, že pro technika je nezbytná znalost jak vlastního oboru, tak znalost technologie, která bude ovládaná. V neposlední řadě si studenti vyzkoušeli, že při praktických zkouškách navrženého řešení je třeba provést s ohledem na okolnosti různé modifikace, popřípadě pozměnit návrh. Dalším cílem je týmová práce, kdy jednotlivé skupiny týmu zpracovávají určitou část finálního výrobku. Až na závěr je sestaven a vyzkoušen celý výrobek.

Jedeme dál na IoT vlně

Získáváme přehled o nových možnost, navazujeme cenné kontakty aneb co nám přinesl IQRF Summit v Praze?
Také letos se vydala pětičlenná výprava z naší školy na IQRF Summit do Prahy. Seznámili jsme se s novinkami i plánovaným dalším rozvojem výrobků jičínské firmy Microrisc i dalších firem v IQRF alianci, např. Netio, UniPi, Jotio, Hardwario a dalších. Velmi zajímavé byly i ukázky praktického využití technologie IQRF např. ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Pravděpodobně nejcennější jsou pro nás ale navázané kontakty a předběžná domluva další spolupráce s firmami. Jsme za ně vděční a děkujeme za veškeré informace, kontakty a nastíněné další možnosti především Vladimíru Šulcovi (CEO, Microrisc), Ivoně Spurné (IQRF Alliance), Vojtěchu Novákovi (Jotio) a Tomáši Moravovi (Hardwario, BigClown). Ve spolupráci nejen s nimi budeme dále rozvíjet naši práci s IoT, podílet se na společných projektech a vytvářet projekty vlastní, které posunou naše studenty dále a nabídnou jim možnost dalšího rozvoje nad rámec školních učebních osnov.

(Fotografie převzaty z oficiální galerie dostupné na adrese https://photos.app.goo.gl/t9Z9fjWwnQEvJB63A)

Umíme se bránit útočníkům po síti?

Bezpečnost počítačových sítí – naši studenti se zúčastnili celostátního kola soutěže Cisco Networking Academy Games v Hradci Králové

Dne 21. 3. 2019 se v Hradci Králové uskutečnilo celostátní kolo soutěže Cisco Networking Academy Games v kategorii družstev. Zadáním soutěže bylo vyřešit bezpečnostní problém v počítačové síti, kdy útočník získal kontrolu nad některými síťovými prvky a tyto prvky překonfiguroval dle svých potřeb. Těmito kroky útočník ochromil některé části počítačové sítě. Našemu týmu se podařilo úspěšně identifikovat útočníka a některé jeho zásahy v síti opravit a síť tak znovu zabezpečit. Celkově skončil tým složený z žáků Vítka Vaníčka, Jiřího Pluhaře a Martina Pospíšila na děleném 4. místě. Studenti objevovali a řešili pro ně nové problémy, i proto je soutěž obohatila o nové dovednosti v oblasti počítačové bezpečnosti. Navíc získali i pěknou cenu v podobě „Cisco“ kšiltovky.

Celostátnímu kolu předcházelo kolo školní, kde studenti řešili obdobný problém a v simulátoru počítačové sítě měli za úkol zprovoznit a zabezpečit síťovou topologii. Ze čtvrtých ročníků se soutěže účastnili Daniel Kňourek, Jiří Pluhař, Dominik David, Vít Jakoubek. Třetí ročníky zastupovali Lukáš Trkan, Martin Pospíšil, Daniel Mikš, David Laušman a Tomáš Mach. Všem účastníkům děkujeme a věříme, že pro ně byla tato soutěž přínosem, který dále zúročí.

Doma je sice nejlépe, ale i v zahraničí lze čerpat cenné zkušenosti

Už Jan Amos Komenský tvrdil, že jednou z nejlepších metod, jak se neustále vzdělávat a zdokonalovat, je cestovat, poznávat jiné způsoby práce v jiném kulturním okruhu a společenském kontextu. I naši pedagogové se drží tohoto moudra a pravidelně se studenty navštěvují zahraniční firmy v jejich domovině. Aktuálně se již po několikáté vypravili do spřátelené firmy EMUGE v Německu.

Ve čtvrtek 21. března 2019 se žáci VOŠ a SPŠ, Jičín zúčastnili exkurze do firmy EMUGE - Werk Richard Glimpel Gmbh & Co KG, Lauf an der Pegnitz v Německu. Tato vzdělávací akce byla již tradičně pořádána ve spolupráci s českou pobočkou firmy EMUGE s.r.o., Lomnice nad Popelkou. Předmětem exkurze bylo seznámit se s činností firmy od její historie až po současnost.

S minulostí firmy žáky seznámili její současní představitelé pomocí komentované prezentace. Dále následovala velmi podrobná, odborně komentovaná prohlídka celého závodu zaměřeného převážně na produkci nástrojů na výrobu závitů. Studenti mohli vidět velké množství moderních strojů (především CNC) zaměřených zejména na broušení tvrdokovu. Znalosti jsme obohatili též o speciální technologie (např. svařování třením), tepelné zpracování (vakuové kalení), povrchové úpravy (nanášení nitridových povlaků), seznámení s měřicí laboratoří. Návštěva německé výrobní firmy přinesla žákům mnoho dalších technických zajímavostí a poznatků.

Po prohlídce následoval vydatný oběd a prostor pro diskuzi a doplňující otázky. Během zpáteční cesty do České republiky měli studenti ještě možnost seznámit se s historickým městečkem Lauf an der Pegnitz (vzniklo ve 13. století), které je známé svou minulostí spojenou s českými historickými ikonami (Jan Hus, Karel IV.).

Ruční 3D scanner Sense - nová moderní pomůcka pro žáky strojírenských oborů

Ruční 3D scanner Sense je jednoduché, rychlé a mobilní zařízení, které umožnuje skenovat plochy nejrůznějších objektů a následně je zdigitalizovat. Získaná data (mesh) je možné jednoduše exportovat do nejrůznějších formátu, které lze následně upravovat v jakémkoliv grafickém editoru nebo CAD programu. Možnost vyrobit, ze získaných dat, samotný model na CNC frézce nebo jej vytisknout pomocí 3D tiskárny je již pomyslnou třešnička na dortu. Tohoto moderního pomocníka jsme pro naši školu pořídili za účelem zkvalitnění výuky, především těch předmětů, které se zabývají 3D návrhy, konstrukcí, výrobou, měřením a kontrolou.

Nové prostředí pro práci s Arduinem, Raspberry i IQRF technologií

V rámci rekonstrukce učebny MIT získali žáci komfortní prostředí pro výuku technického vybavení a mikroprocesorové techniky. Rekonstrukce přinesla značné zlepšení prostředí, zvláště osvětlení a organizace učebny.
Žáci se v této učebně vzdělávají v oblasti hardwarových komponent PC, kompletaci počítače a uvedení do provozu. Následným testováním pomocí analytických nástrojů zjišťují výkonnost jednotlivých komponentů.
Při výuce mikroprocesorové techniky kromě programování Intelu 8051 v assembleru pracujeme i s novodobými mikrokontrolery - Arduinem a Raspberry. Žáci se seznamují se základním ovládáním těchto mikrokontrolerů a připojováním a ovládáním různých periferií. Kromě práce na zadaných úlohách od nejjednodušších (např. blikání LED diodou) po složitější (např. bezdrátová komunikace více zařízení) si vymýšlejí a řeší i úlohy svoje, komplexnější a často s praktickým využitím. Uvedené mikrokontrolery je totiž možné využít v IoT.
Další oblastí, na kterou je učebna zaměřena, se stala technologie IQRF firmy Microrisc z Jičína. Jde o technologii používající bezdrátovou paketově orientovanou komunikaci pracující na rádiových frekvencích ve volných pásmech 868 a 916 MHz. Představuje výbornou základnu pro řešení na bázi IoT, protože umožňuje komunikaci mezi širokou škálou bezdrátově ovládaných komponent v síti s vysokou spolehlivostí přenosu informací. Naši žáci se zde seznamují se základy vytváření těchto sítí a s ovládáním základních periferií ze světa IoT.

Nové CNC stroje na naší škole

V uplynulých dnech byly do nově vzniklé specializované CNC učebny, v budově školy na Komenského náměstí, nainstalovány čtyři nové CNC stroje. Konkrétně se jedná o dva CNC soustruhy Emcoturn E25 s řídicím systémem Siemens Sinumerik 828D a dvě vertikální CNC centra Emco Concept Mill 260 s řídicím systémem Heidenhain TNC 640. Tyto CNC stroje zde doplnily již existující stanoviště s 3D sondou a umožní tak komplexně propojit návrhový, výrobní a kontrolní proces budoucích výrobků. Po robotické ruce, kterou jsme ve škole taktéž nedávno nainstalovali, se do našich prostor dostaly další moderní stroje, které nám opravdu umožní zkvalitnit i zefektivnit praktickou výuku a udržet krok s aktuálními trendy průmyslu.

Robotická ruka zkvalitní praktickou výuku

V pondělí 22. 10. 2018 byla do laboratoře budovy školy na Komenského náměstí nainstalována nová robotická ruka IRB 120 od společnosti ABB. Po kompletním zapojení proběhlo, pro zainteresované pedagogy, školení základní obsluhy a nastavení robotické ruky. Tento moderní stroj umožní na naší škole prohloubit a zkvalitnit praktického vyučování a také je jasným důkazem, že držíme krok s aktuálními trendy průmyslové automatizace.

Číslicová technika v praxi

Funkční model vozítka byl vytvořen jako samostatná práce v předmětu číslicová technika, studentů čtvrtého ročníku oboru Mechatronika.
Ke konstrukci vozítka byly využity součásti různých stavebnic, které jsou pro tento účel k dispozici v laboratořích VOŠ a SPŠ, Jičín. K řízení pracovních procesů výtahu je použito programovací relé LOGO od firmy Siemens. Program do tohoto relé se tvoří pomocí logických operátorů a funkcí, které se vyučují v číslicové technice.
Cílem této samostatné práce bylo aplikovat teoretické znalosti z předmětu číslicová technika do praxe, ukázat nutnost, že pro technika je nezbytná znalost, jak vlastního oboru, tak znalost technologie, která bude ovládána. A v neposlední řadě ukázka toho, že při zkouškách navržené řešení je třeba provést různé modifikace.
Video k článku naleznete zde: https://www.vos-sps-jicin.cz/?main=akce_kult
Pavel Klika

Znalosti z číslicové techniky využili studenti mechatroniky k sestrojení sběrače

K sestrojení zařízení Sběrač PA-2K byly použity stavebnice Fischertechni, které jsou k dispozici v laboratořích VOŠ a SPŠ Jičín. K řízení sběrače bylo použito programovací relé LOGO, jež bylo naprogramováno pomocí SW nástroje LOGO SOFT obojí od firmy Siemens. Programování Loga je tvořeno pomocí logických operátorů a funkcí, které jsou vyučovány v číslicové technice.
Výsledkem tohoto projektu bylo využití teoretických poznatků z hodin číslicové techniky v praxi. Studenti z SM4 museli pracovat jako tým, v němž měl každý podíl na konečném provedení. Nejprve bylo nutno vymyslet postup celkového řešení sběrače. Poté byl tým rozdělen na několik skupin, které řešily a realizovaly určenou část sběrače.

Další 3D tiskárna na VOŠ a SPŠ Jičín

S tiskem 3D objektů se na naší škole začalo již v roce 2013, kdy byla na strojní oddělení zakoupena tiskárna pro tisk objektů navržených studenty při výuce.
V roce 2015 byla studenty z elektro oddělení sestavena tiskárna vlastními silami. Jednalo se o model Reprap i2. Po jednoletém provozu se ovšem ukázaly technické nedostatky hlavně u kalibrace a samotné elektroniky tiskárny.
Proto jsme se rozhodli pořídit další, tentokrát profesionální tiskárnu Prusa i3 MK2, která nám poskytuje vysokou kvalitu vytištěných výrobků (umíme tisk o rozlišení výšky vrstvy 0,05mm), ale také nám nabízí komfort v předtiskové fázi. Tiskárna se pomocí indukční sondy dokáže sama kalibrovat. Tiskárna byla zakoupena v podobě stavebnice a se zájmem byla sestavena žáky naší školy.
Využívat ji budou moci žáci napříč obory například pro tvorbu krabiček pro Internet Věcí, elektrotechniku, modelů pro grafiku, či vlastní vývoj a výzkum.

Vybavení

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100
• škola disponuje technickým vybavením na vysoké úrovni:
o učebna počítačových sítí s moderními routery a switchi pro výuku na samostatně fungující cvičné počítačové síti,
o učebna s virtualizovanými operačními systémy pro výuku správy serverů a stanic,
o učebna počítačové grafiky s moderní snímací technikou a softwarem pro úpravu fotografií a videí,
o učebny s programovým vybavením pro výuku CAD/CAM systémů a 3D tiskárnou,
o učebny s připojením k SQL pro výuku databázových systémů a programování,
o učebna CNC programování se simulátory obráběcích strojů se systémy Siemens a Heidenhain,
o učebna mechatroniky s vybavením pro výuku v oblasti pneumatických a elektropneumatických systémů, programování průmyslových automatů (PLC) a modelem výrobní linky osazeným reálnými prvky užívanými v průmyslové automatizaci,
o učebna mikroprocesorové techniky s mikroprocesory a prvky MCS-8051, PIC, Arduino a IQRF,
o laboratoře elektrotechnických měření a automatizace se sadami senzorů fyzikálních veličin, termovizní kamerou a stavebnicemi hydraulických systémů,
o dílny s obráběcími stroji včetně CNC frézky a CNC soustruhu
… dále škola
• je certifikovanou akademií Cisco Networking Academy Program – žáci absolvující tento kurz získávají vysoce odborné a podrobné znalosti z oblasti počítačových sítí, doložené mezinárodním certifikátem
• je členem IQRF Alliance – škola zajistí žáků certifikaci znalostí IQRF z oblasti bezdrátové komunikace ptostřednitcvím IQRF technologie
• umožňuje získat svářečský průkaz absolvováním zdejší svářečské školy
• po absolvování praxe umožňuje absolventům oboru elektrotechnika získat osvědčení o způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky 50/1979 Sb. §5
• funguje jako certifikované školicí středisko CNC programování firmy Siemens pro ShopTurn a ShopMill
• zajišťuje odborné exkurze do firem a na veletrhy (ABB, FESTO, Microrisc, MSV Brno), odborné a jazykové zahraniční stáže a exkurze (Anglie, Slovensko, Německo, Holandsko)
• se může chlubit žáky úspěšnými v řadě soutěží (SOČ, Matematická soutěž, CNC programování, KYBER ROBOT)
• organizuje pro studenty adaptační, vodácké a lyžařské kurzy, další sportovní a kulturní akce
• poskytuje žákům tříletých učebních oborů stipendia
• umožňuje provozování volnočasových aktivit: kroužek robotiky, volejbalu, programování v jazyce JAVA, šachový kroužek, kroužek závodění na automobilovém simulátoru aj.
• umožňuje výhodně získat řidičský průkaz
• škola předává úspěšným absolventům Europassy
• škola disponuje vlastním domovem mládeže a jídelnou

Stravování

Škola má vlastní školní jídelnu v Denisově ulici 212. Školní kuchyň a jídelna byly v roce 2008 kompletně rekonsturovány.

Ubytování

Ubytování a celodenní stravování je zajištěno na domově mládeže v Denisově ulici 212.

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 512 studentů a z toho je 98 % chlapců.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s výučním listem
2356H01 – Obráběč kovů
2020–20213 rokyDenní
2351H01 – Strojní mechanik
2020–20213 rokyDenní
Střední vzdělání s maturitou
2641M01 – Elektrotechnika
2020–20214 rokyDenní
1820M01 – Informační technologie
2020–20214 rokyDenní
2341M01 – Strojírenství
2020–20214 rokyDenní
Vyšší odborné vzdělání
2341N02 – Strojírenství s využitím CAD a CAM
2020–20213 rokyDenní

Fotogalerie

VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100VOŠ a SPŠ, Jičín, Komenského náměstí 45Sportovní areál školyManipulační pracovní staniceExkurze v České televiziPracoviště pro výuku pneumatikyElektrotechnická měřeníSoutěž solárních robotůMěření strojních součástíPráce v programu FluidSimUčebna ICTSvařování obalenou elektrodouZe stáže v LondýněVodácký kurzProgramovací stanice Heidenhain iTNC 530Učebna CNC programováníŠkolní jídelnaStavba solárních robotůDílnyCNC soustruh

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Zde jsou k dispozici Zásady ochrany osobních údajů

V pořádku