Logo Stredniskoly.cz

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

http://spsjicin.stredniskoly.cz
posta (zavináč) vos-sps-jicin.cz
493 532 686 (Hospodářka)
493 533 137 (Ředitelka)
493 592 535 (Zástupkyně ředitelky)

Sídlo školy

Pod Koželuhy 100
Jičín, 50641

Odloučené pracoviště

Komenského náměstí 45, Jičín

Domov mládeže

Denisova 212, Jičín
Hodnocení prezentace (Co je to?):
89,68 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Ing. Alena Žalská
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Kontaktní osoby:Lea Vojtěchová (zástupkyně ředitelky), 493 592 535
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Online informační systém klasifikace
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Svářečská škola
 • Školní bufet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Exkurze a střet s realitou připomínají okno. Přináší světlo a čerstvý vítr do školních dnů a současně otevírají možnost poznání toho, co čeká venku.

Po klidných vánočních prázdninách jsme vstoupili do nového kalendářního roku aktivně, a to exkurzí se dvěma cíli. Se třídami SC2A, SM2A a I2B jsme v pondělí 7. ledna 2019 navštívili firmu MCAE Systems, s.r.o. v Plazích a Letecké muzeum Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi.

Z firmy MCAE Systems, s.r.o. jsme si odvezli inspirativní poznatky z oblasti 3D skenování, 3D tisku a tvorby silikonových modelů. Potěšilo nás a studenty zároveň motivovalo, že firma má velký zájem o absolventy středních průmyslových škol, mimo jiné nabízí volná místa na pozice obsluhy a servisu 3D tiskáren a 3D skenerů.

V Leteckém muzeu Metoděje Vlacha nás čekala neobvyklá prohlídka 28 letounů nejrůznějších typů, leteckých motorů a dalších předmětů souvisejících s historií letectví. Ti největší nadšenci měli možnost vyzkoušet si na konci prohlídky letecké simulátory a poté spokojeně ,,odletět“ zpět do Jičína.

Vyhlášení vítězů v programování CNC na Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky - mezi oceněnými byl i Ondřej Šmíd ze třídy SC4

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček společně s náměstkem ministra pro průmysl Eduardem Muřickým a prezidentem Svazu strojírenské technologie Miroslavem Šabartem předali ceny vítězům 19. ročníku soutěže mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů. Soutěž pořádal Svaz strojírenské technologie a zapojilo se do ní 135 žáků ze třiceti středních odborných škol a učilišť z celé České republiky.

Dne 20. listopadu 2018 se v budově MPO ČR konalo vyhlášení nejlepších studentů v soutěži v programování CNC strojů. Tato soutěž se konala pod záštitou Svazu strojírenské technologie na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Odměňování byli nejlepší studenti ze všech denních kol na veletrhu v Brně. Za naší školu byl oceněn student Ondřej Šmíd. Celkově obsadil 3. místo v systému firmy Siemens.

V rámci programu jsme měli možnost prohlédnout si historickou budovu ministerstva a podívat se na část Prahy z výšky z kopule na budově ministerstva.

Přijímací zkouška nanečisto v únoru 2019

Chcete si vyzkoušet přijímací test v prostředí střední školy? Přijďte 5. února 2019 ve 13.00 hod. do budovy Pod Koželuhy 100 nebo na Komenského náměstí 45.

Přijímací zkouška nanečisto bude obsahovat test z matematiky a českého jazyka s uvedením a vysvětlením správného řešení.

S sebou si vezměte pouze psací potřeby (zkouška je bez poplatku).
Přihlásit se můžete zde: https://www.vos-sps-jicin.cz/?main=prijimacky_nanecisto

Ruční 3D scanner Sense - nová moderní pomůcka pro žáky strojírenských oborů

Ruční 3D scanner Sense je jednoduché, rychlé a mobilní zařízení, které umožnuje skenovat plochy nejrůznějších objektů a následně je zdigitalizovat. Získaná data (mesh) je možné jednoduše exportovat do nejrůznějších formátu, které lze následně upravovat v jakémkoliv grafickém editoru nebo CAD programu. Možnost vyrobit, ze získaných dat, samotný model na CNC frézce nebo jej vytisknout pomocí 3D tiskárny je již pomyslnou třešnička na dortu. Tohoto moderního pomocníka jsme pro naši školu pořídili za účelem zkvalitnění výuky, především těch předmětů, které se zabývají 3D návrhy, konstrukcí, výrobou, měřením a kontrolou.

Nové prostředí pro práci s Arduinem, Raspberry i IQRF technologií

V rámci rekonstrukce učebny MIT získali žáci komfortní prostředí pro výuku technického vybavení a mikroprocesorové techniky. Rekonstrukce přinesla značné zlepšení prostředí, zvláště osvětlení a organizace učebny.
Žáci se v této učebně vzdělávají v oblasti hardwarových komponent PC, kompletaci počítače a uvedení do provozu. Následným testováním pomocí analytických nástrojů zjišťují výkonnost jednotlivých komponentů.
Při výuce mikroprocesorové techniky kromě programování Intelu 8051 v assembleru pracujeme i s novodobými mikrokontrolery - Arduinem a Raspberry. Žáci se seznamují se základním ovládáním těchto mikrokontrolerů a připojováním a ovládáním různých periferií. Kromě práce na zadaných úlohách od nejjednodušších (např. blikání LED diodou) po složitější (např. bezdrátová komunikace více zařízení) si vymýšlejí a řeší i úlohy svoje, komplexnější a často s praktickým využitím. Uvedené mikrokontrolery je totiž možné využít v IoT.
Další oblastí, na kterou je učebna zaměřena, se stala technologie IQRF firmy Microrisc z Jičína. Jde o technologii používající bezdrátovou paketově orientovanou komunikaci pracující na rádiových frekvencích ve volných pásmech 868 a 916 MHz. Představuje výbornou základnu pro řešení na bázi IoT, protože umožňuje komunikaci mezi širokou škálou bezdrátově ovládaných komponent v síti s vysokou spolehlivostí přenosu informací. Naši žáci se zde seznamují se základy vytváření těchto sítí a s ovládáním základních periferií ze světa IoT.

Nové CNC stroje na naší škole

V uplynulých dnech byly do nově vzniklé specializované CNC učebny, v budově školy na Komenského náměstí, nainstalovány čtyři nové CNC stroje. Konkrétně se jedná o dva CNC soustruhy Emcoturn E25 s řídicím systémem Siemens Sinumerik 828D a dvě vertikální CNC centra Emco Concept Mill 260 s řídicím systémem Heidenhain TNC 640. Tyto CNC stroje zde doplnily již existující stanoviště s 3D sondou a umožní tak komplexně propojit návrhový, výrobní a kontrolní proces budoucích výrobků. Po robotické ruce, kterou jsme ve škole taktéž nedávno nainstalovali, se do našich prostor dostaly další moderní stroje, které nám opravdu umožní zkvalitnit i zefektivnit praktickou výuku a udržet krok s aktuálními trendy průmyslu.

Robotická ruka zkvalitní praktickou výuku

V pondělí 22. 10. 2018 byla do laboratoře budovy školy na Komenského náměstí nainstalována nová robotická ruka IRB 120 od společnosti ABB. Po kompletním zapojení proběhlo, pro zainteresované pedagogy, školení základní obsluhy a nastavení robotické ruky. Tento moderní stroj umožní na naší škole prohloubit a zkvalitnit praktického vyučování a také je jasným důkazem, že držíme krok s aktuálními trendy průmyslové automatizace.

Dvě první, dvě druhá a dvě třetí místa v krajském kole SOČ pro naši školu

14. května 2018 se konalo v Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové krajské kolo 40. ročníku Studentské odborné činnosti. Slavnostní zahájení provedl garant soutěže PaedDr. Luboš Hodný a garant celostátního kola SOČ PaedDr. Pavel Jankovský. Tohoto aktu se rovněž zúčastnil ředitel pořádajícího gymnázia Mgr. Novák, zástupci odboru školství Královéhradeckého kraje a Mgr. Marcela Nováková – ředitelka ŠZ DVPP Hradec Králové. Přítomni byli rovněž zástupci sponzorů a členové odborných hodnotitelských komisí.
Naši školu reprezentovalo v tomto kole šest studentů, kteří postoupili z okresního kola. V oboru „ Tvorba učebních pomůcek“ Miroslav Voborský (EA4) s prací – „Výukové shieldy pro Arduino“ a Tomáš Kracík (I4B) s prací „Výukové materiály UWP“. V oboru „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“ Libor Macák (EA4) s prací – „Automatická linka pro třídění na reálném modelu“ a Jan Plucha (EA4) s prací – „Analogový stejnosměrný regulovatelný zdroj do 30 V. V oboru „Informatika jsme měli dva zástupce, Antonína Říhu s prací „Implementace techniky NEAT a HyperNEAT v jazyce C# s rozlišením ES-HyperNEAT“ a Marka Novotného s prací „Nástroj pro navrhování efektivního algoritmu“. I když byla ve všech oborech poněkud menší účast než v předchozím ročníku, nic to neubralo na značné konkurenci. O to potěšující je umístění našich soutěžících.
Jan Plucha a Antonín Říha obsadili ve svých kategoriích první místo a postupují do celostátního kola této soutěže. Libor Macák a Tomáš Kracík získali za své práce druhá místa ve svých kategoriích. Práce Libora Macáka půjde navíc ještě do licitace o postup do celostátního kola. Výborné je i umístění Marka Novotného a Miroslava Voborského na třetím místě.
Tento ročník byl pro naši školu vůbec nejúspěšnějším ročníkem za celou dobu účasti v této prestižní soutěži. Nikdy se našim studentům nepodařilo, aby všichni zúčastnění obsadili přední místa. Patří za to dík nejen soutěžícím, ale i pedagogům, kteří je připravovali, jmenovitě Mgr. Ondřeji Kořínkovi a Bc. Miroslavu Bretovi a všem, kteří studentům poskytovali cenné rady. Velmi dobré hodnocení prací našich studentů porotci je velkým oceněním práce soutěžících. Čas, který věnovali studentské odborné činnosti, nebyl časem promarněným, a přinesl zcela jistě studentům zkušenosti, které mohou uplatnit v praktickém životě. Všem našim účastníkům krajského kola SOČ gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naši školy.

Exkurze do ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav

Ve středu 9. 5. 2018 jsme s třídami SZ2, OB2, V1 a V2 navštívili společnost ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav. Netřeba zdůrazňovat, že ŠKODA AUTO patří mezi největší zaměstnavatele a ekonomicky nejvýznamnější subjekty naší společnosti. V úvodu exkurze jsme navštívili zákaznické centrum, ve kterém si mohli žáci prohlédnout vystavené vozy a to nejen očima. Následně jsme se přesunuli do muzea, kde jsme se dozvěděli zajímavé informace o historii i současnosti společnosti. Největší zájem sklidily především informace o jednotlivých typech vozů a to jak sériové vyráběných, tak i historických a prototypových. Poslední částí exkurze byla prohlídka areálu společnosti, konkrétně pak prostory lisovny a finální montáže. I díky poutavému vyprávění průvodců si vezeme z Mladé Boleslavi mnoho zajímavých informací a jedinečných zážitků, které budou jistě inspirací a motivací pro naše žáky hledající pracovní uplatnění.

Pan Dalibor Dědek besedoval se žáky naší školy

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 se konala v naší škole beseda s panem Daliborem Dědkem, absolventem školy, ředitelem a spolumajitelem firmy Jablotron.
Pan Dědek prozradil, co stálo za úspěchem produktů jeho firmy (mezi které patří i světoznámý „stolní mobil pro důchodce“). Vysvětlil, co je důležité od nápadu až po strategii uvedení výrobku na trh. Ukázal, že poznávání světa a jeho zákonitostí je velmi dobrodružné a zajímavé. Řekl také, že je nutné jít za svým snem, nebát se překážek, zdravě riskovat.
Beseda měla být motivací pro studenty k lepším studijním výsledkům, což se určitě podařilo. Ze svých bohatých zkušeností pan Dědek poznal, že nejlépe se učí z vlastních úspěchů a cizích chyb. Mozek pracuje nejlépe, když ho do ničeho nenutíte, řekl dále jeden z nejúspěšnějších Čechů pan Dalibor Dědek.
Vyprávění pana Dědka, nesmírně chytrého a inteligentního člověka, který i přes své úspěchy zůstal při zemi, bylo velmi poutavé.

Ondřej Vacek z SM4B se stal vítězem celostátního kola matematické soutěže ve své kategorii

V únoru 2018 proběhlo školní kolo MATEMATICKÉ SOUTĚŽE. Úlohy řešilo 37 žáků, kteří byli rozděleni do čtyř kategorií podle jednotlivých ročníků.
Do celostátního kola postoupili dva nejlepší žáci z každé kategorie a to Pudil Adam ET1, Beneš FrantišekI1B, Krňávek David ET2, Trkan Lukáš I2b, Míl Jan SC3, Šanovec Antonín SC3, Říha Antonín I4b, Vacek Ondřej SM4b.
Dvacátýšestý ročník Celostátní matematické soutěže se uskutečnil 23. března 2018 v několika soutěžních střediscích. Naše škola se tradičně zúčastnila v nejbližším soutěžním středisku v Hradci Králové.
Vynikajícího výsledku dosáhli
Ondřej Vacek ze třídy SM4b, který v konkurenci 132 účastníků obsadil vynikající 1. místo,
František Beneš ze třídy I1b, který v konkurenci 269 účastníků obsadil 4. místo, když získal stejný počet bodů jako vítěz, o umístění pak rozhodoval čas.
Velmi dobrého umístění dosáhli také Pudil Adam ET1 a Krňávek David ET2
Výrazný úspěch svědčí o důkladné připravenosti našich žáků a o jejich zájmu zvyšovat své matematické znalosti a dovednosti.

Prezentace KAMAX s.r.o. Turnov

V úterý 17. 04. 2018 proběhla na naší škole prezentace společnosti KAMAX s.r.o. Turnov, která se zabývá výrobou vysokopevnostních šroubů pro automobilový průmysl. Společnost prochází dynamickým rozvojem a s ním souvisí i potřeba nových pracovníků. Našim žákům byla nabídnuta možnost pracovní příležitosti, která je lákavá především nadstandartním finančním ohodnocením a zajímavými zaměstnaneckými benefity. Společnost našim žákům nabízí i možnost konání praxí, brigád a spolupráce na maturitních pracích.

Dvě čtvrtá místa ze soutěže v 3D počítačovém modelování a 2D kreslení

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 jsme se účastnili již 17. ročníku v 3D počítačovém modelování a 2D kreslení. Akce se konala tradičně na půdě SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové ve spolupráci s 3E Praha Engineering, a.s. a soutěží se v CAD systému SolidWorks. Tuto soutěž navštěvujeme pravidelně již několik let, ale tentokrát jsme se premiérově účastnili i kategorie 2D, díky zájemcům z SC3 (Jan Míl a Filip Svatý). Ti měli za úkol, ve stanoveném časovém limitu, vytvořit výrobní výkres zadané součásti. Do kategorie 3D se přihlásili zájemci z SC4A (Lukáš Kracík a Tomáš Burket), jejichž úkolem bylo vytvořit sestavu visacího zámku. V kategorii 3D jsme se, z celkového počtu 17 zúčastněných škol, umístili na 4. místě. V kategorii 2D jsme se, z celkového počtu 10 zúčastněných škol, umístili taktéž na 4. místě. Z obou kategorií si tedy vezeme zatím nejlepší umístění, kterého jsme v této soutěži dosáhli. Nezbývá než pogratulovat vítězům, poděkovat zúčastněným a vyhlížet další ročník, na kterém se pokusíme navázat na předvedený výkon a především se vyvarovat zbytečným chybám plynoucích z nepozornosti, které v celkovém umístění sehrály významnou roli.

Bobřík informatiky - 3. místo A. Říhy

1.2.2018 - Již podruhé jsme se účastnili celostátního kola Bobříka informatiky – soutěže v oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Zde se povedl pěkný výsledek Antonínu Říhovi ze třídy I4, který obsadil 3. místo v rámci Královéhradeckého kraje a 24. místo v celorepublikovém srovnání. Navíc byl druhým nejlepším v republice mezi průmyslovými školami. Za dobrou účast také děkuji Adamovi Baliharovi, který získal minimálně drahocenné zkušenosti třeba do dalších ročníků. Celkem se do republikového kola nominovali 4 studenti naší školy. Na soutěž však odjeli pouze dva. Věřím, že v příštím ročníku se odváží již všichni postupující. Úlohy, které se řešili si můžete vyzkoušet na www.ibobr.cz

Realizujeme projekt EU Zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků

Celkové předpokládané náklady: 1 223 062 Kč

Aktivity:
Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
Tandemová výuka na SŠ
Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi
Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Číslicová technika v praxi

Funkční model vozítka byl vytvořen jako samostatná práce v předmětu číslicová technika, studentů čtvrtého ročníku oboru Mechatronika.
Ke konstrukci vozítka byly využity součásti různých stavebnic, které jsou pro tento účel k dispozici v laboratořích VOŠ a SPŠ, Jičín. K řízení pracovních procesů výtahu je použito programovací relé LOGO od firmy Siemens. Program do tohoto relé se tvoří pomocí logických operátorů a funkcí, které se vyučují v číslicové technice.
Cílem této samostatné práce bylo aplikovat teoretické znalosti z předmětu číslicová technika do praxe, ukázat nutnost, že pro technika je nezbytná znalost, jak vlastního oboru, tak znalost technologie, která bude ovládána. A v neposlední řadě ukázka toho, že při zkouškách navržené řešení je třeba provést různé modifikace.
Video k článku naleznete zde: https://www.vos-sps-jicin.cz/?main=akce_kult
Pavel Klika

Nabídka pracovních pozic pro strojaře ve Škoda Auto, a.s. Mladá Boleslav

Automobilový průmysl má v České republice dlouhou tradici. Patří mezi důležitá průmyslová odvětví, jeho vliv na ekonomiku stále roste a má také velký podíl na zaměstnanosti. Při výrobě automobilů se uplatní množství profesí, velký zájem je i o technicky kvalifikované odborníky.
Nové pracovníky hledá i největší český výrobce osobních automobilů - Škoda AUTO Mladá Boleslav.
Ve středu 25. října 2017 navštívili 2 zástupci této firmy naši školu. V maturitních třídách SC/M4A a SC/M4B poskytli studentům svojí prezentací zajímavé informace o historii firmy, o jejím současném výrobním programu a působení na trhu - Škoda Auto patří k významným ekonomickým uskupením v republice, má přes 26 000 zaměstnanců a její vývoj jde stále kupředu. Aktuálně obsazuje pozice v závodu Mladá Boleslav, kde se vyrobí denně přes 1200 vozů, pracovní místa nabízí i závod v Kvasinách. Motivací pro nové kolegy je nejen nadprůměrné finanční ohodnocení, ale i spousta zaměstnaneckých benefitů. Pro absolventy středních technických škol je práce ve „Škodovce“ příležitostí, jak uplatnit znalosti ze studia v praxi, pracovat s nejmodernějšími technologiemi a získávat pracovní zkušenosti.
cit.AŠ: „Našima rukama prochází auto od prvního šroubku až po první ujeté kilometry. U nás se uplatní každý, kdo je pečlivý, vytrvalý a spolehlivý. Buďte i vy součástí úspěchu vozů ŠKODA.“

Evropské dotace přinesou zlepšení našeho technického vybavení

V programovém období 2014-2020 umožní evropské dotace pořídit vybavení do dílenské učebny VOŠ a SPŠ Jičín, které bude sloužit pro praktickou výuku žáků technických a řemeslných oborů. V roce 2018 předpokládáme nákup nového vybavení pro oblast IoT (Internet věcí), aplikací Smart technologií, 3D tisk a CAD/CAM systémů.

Antonín Říha „Nejlepším studentem 2017“, VOŠ a SPŠ, Jičín „Nejlepší školou 2017“

Firma MICRORISC spolu s partnery udělila 21. 6. 2017 ocenění v celostátní soutěži Antonínu Říhovi ze třídy I3B. Porota hodnotila zejména výjimečnost studentů, jejich schopnosti, mimoškolní aktivity, ale i přístup ke studiu a životu kolem nás.
Antonín Říha získal titul Nejlepší student 2017 a svou prezentací získal pro naši školu ocenění „Nejlepší škola 2017“. Antonín pro sebe získal 5.000 Kč a navíc získal i 10.000 Kč pro naši školu.

Soutěž CISCO Netacad kategorie počítačové sítě

V pátek 24. 3. 2017 se konalo v prostorech Střední školy a Vyšší odborné školy aplikované kybernetiky celostátní kolo soutěže v počítačových sítích CISCO Netacad HS3. Naši školu vyjelo reprezentovat tříčlenné družstvo ve složení Pavel Marx, Jan Rulc a Antonín Říha. Kluci prokázali vysoké teoretické znalosti a ani při praktické úloze si nevedli úplně nejhůř. Nicméně se jim nepodařilo v časovém limitu správně identifikovat a zablokovat útoky, které přicházely do jejich sítě. Nutno podotknout, že obtížnost úlohy byla vysoká a žádný z přítomných týmů ji nevyřešil nad hranici 75%. Celkově naši networkeři obsadili pěkné 13. místo z 19 týmů. Gratulujeme a děkujeme za účast!

VOŠ a SPŠ, Jičín se stala fakultní školou Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci

Po obdržení titulu Fakultní škola Fakulty mechatroniky Technické univerzity v Liberci na podzim roku 2016, se stala naše škola také Fakultní školou Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci. Tento titul je propůjčován významným středním školám, se kterými fakulta úzce spolupracuje. Umožňuje naší škole s fakultou spolupracovat v oblasti dalšího zkvalitňování výuky. Naši žáci mohou navštěvovat Fakultu strojní nejen v rámci plánovaných exkurzí, ale mohou i využívat vybavení FM TUL k aktivitám, které směřují k zvyšování jejich odborných kompetencí a ke zvyšování motivace ke studiu.
Významným prvkem spolupráce jsou pravidelné informační prezentace pracovníků TUL-FS na VOŠ a SPŠ, Jičín s cílem získat kvalitní uchazeče do studijních oborů bakalářského studia na TUL.

Znalosti z číslicové techniky využili studenti mechatroniky k sestrojení sběrače

K sestrojení zařízení Sběrač PA-2K byly použity stavebnice Fischertechni, které jsou k dispozici v laboratořích VOŠ a SPŠ Jičín. K řízení sběrače bylo použito programovací relé LOGO, jež bylo naprogramováno pomocí SW nástroje LOGO SOFT obojí od firmy Siemens. Programování Loga je tvořeno pomocí logických operátorů a funkcí, které jsou vyučovány v číslicové technice.
Výsledkem tohoto projektu bylo využití teoretických poznatků z hodin číslicové techniky v praxi. Studenti z SM4 museli pracovat jako tým, v němž měl každý podíl na konečném provedení. Nejprve bylo nutno vymyslet postup celkového řešení sběrače. Poté byl tým rozdělen na několik skupin, které řešily a realizovaly určenou část sběrače.

Další 3D tiskárna na VOŠ a SPŠ Jičín

S tiskem 3D objektů se na naší škole začalo již v roce 2013, kdy byla na strojní oddělení zakoupena tiskárna pro tisk objektů navržených studenty při výuce.
V roce 2015 byla studenty z elektro oddělení sestavena tiskárna vlastními silami. Jednalo se o model Reprap i2. Po jednoletém provozu se ovšem ukázaly technické nedostatky hlavně u kalibrace a samotné elektroniky tiskárny.
Proto jsme se rozhodli pořídit další, tentokrát profesionální tiskárnu Prusa i3 MK2, která nám poskytuje vysokou kvalitu vytištěných výrobků (umíme tisk o rozlišení výšky vrstvy 0,05mm), ale také nám nabízí komfort v předtiskové fázi. Tiskárna se pomocí indukční sondy dokáže sama kalibrovat. Tiskárna byla zakoupena v podobě stavebnice a se zájmem byla sestavena žáky naší školy.
Využívat ji budou moci žáci napříč obory například pro tvorbu krabiček pro Internet Věcí, elektrotechniku, modelů pro grafiku, či vlastní vývoj a výzkum.

IQRF Alliance

18. září 2015 se naše škola VOŠ a SPŠ, Jičín stala členem IQRF Alliance. IQRF Alliance je volné sdružení právnických a fyzických osob, které mají zájem na vzájemné výhodné spolupráci v bolasti vývoje, výroby, podpory prodeje a prodeje zařízení s využitím technologie IQRF Data Controlled Transceivers. Aliance je sdružení bez právní subjektivity. Zakladatelem Aliance je společnost IQRF Alliance s.r.o., sídlo Jičín, Průmyslová 1275.
IQRF Smart School
IQRF Smart School je program IQRF Alliance zaměřený na podporu výuky, vzdělávání a praktických dovedností studentů středních a vysokých škol v oblasti bezdrátové komunikace, technologie IQRF a internetu věcí.
Cílem programu je napomoci školám zvýšit atraktivitu jejich studijních programů, prestiž školy a propojit výukové aktivity škol s reálnou praxí komerčních firem.
Druhým klíčovým cílem programu IQRF Smart School je pomoci studentům připravit se na reálnou praxi ve špičkových komerčních firmách a zvýšit tak jejich uplatnění a cenu na trhu práce.
Škola svým studentům prostřednictvím svých proškolených a certifikovaných lektorů zajistí certifikaci znalostí IQRF technologie pomocí připravených testů.

Vybavení

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100
• škola disponuje technickým vybavením na vysoké úrovni:
o učebna počítačových sítí s moderními routery a switchi pro výuku na samostatně fungující cvičné počítačové síti,
o učebna s virtualizovanými operačními systémy pro výuku správy serverů a stanic,
o učebna počítačové grafiky s moderní snímací technikou a softwarem pro úpravu fotografií a videí,
o učebny s programovým vybavením pro výuku CAD/CAM systémů a 3D tiskárnou,
o učebny s připojením k SQL pro výuku databázových systémů a programování,
o učebna CNC programování se simulátory obráběcích strojů se systémy Siemens a Heidenhain,
o učebna mechatroniky s vybavením pro výuku v oblasti pneumatických a elektropneumatických systémů, programování průmyslových automatů (PLC) a modelem výrobní linky osazeným reálnými prvky užívanými v průmyslové automatizaci,
o učebna mikroprocesorové techniky s mikroprocesory a prvky MCS-8051, PIC, Arduino a IQRF,
o laboratoře elektrotechnických měření a automatizace se sadami senzorů fyzikálních veličin, termovizní kamerou a stavebnicemi hydraulických systémů,
o dílny s obráběcími stroji včetně CNC frézky a CNC soustruhu
… dále škola
• je certifikovanou akademií Cisco Networking Academy Program – žáci absolvující tento kurz získávají vysoce odborné a podrobné znalosti z oblasti počítačových sítí, doložené mezinárodním certifikátem
• je členem IQRF Alliance – škola zajistí žáků certifikaci znalostí IQRF z oblasti bezdrátové komunikace ptostřednitcvím IQRF technologie
• umožňuje získat svářečský průkaz absolvováním zdejší svářečské školy
• po absolvování praxe umožňuje absolventům oboru elektrotechnika získat osvědčení o způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky 50/1979 Sb. §5
• funguje jako certifikované školicí středisko CNC programování firmy Siemens pro ShopTurn a ShopMill
• zajišťuje odborné exkurze do firem a na veletrhy (ABB, FESTO, Microrisc, MSV Brno), odborné a jazykové zahraniční stáže a exkurze (Anglie, Slovensko, Německo, Holandsko)
• se může chlubit žáky úspěšnými v řadě soutěží (SOČ, Matematická soutěž, CNC programování, KYBER ROBOT)
• organizuje pro studenty adaptační, vodácké a lyžařské kurzy, další sportovní a kulturní akce
• poskytuje žákům tříletých učebních oborů stipendia
• umožňuje provozování volnočasových aktivit: kroužek robotiky, volejbalu, programování v jazyce JAVA, šachový kroužek, kroužek závodění na automobilovém simulátoru aj.
• umožňuje výhodně získat řidičský průkaz
• škola předává úspěšným absolventům Europassy
• škola disponuje vlastním domovem mládeže a jídelnou

Stravování

Škola má vlastní školní jídelnu v Denisově ulici 212. Školní kuchyň a jídelna byly v roce 2008 kompletně rekonsturovány.

Ubytování

Ubytování a celodenní stravování je zajištěno na domově mládeže v Denisově ulici 212.

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
1820M01 – Informační technologie
Informační technologie
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní90
Studijní obor připravuje žáky pro činnost v oblasti informačních technologií. Při studiu žáci získají především technické znalosti a dovednosti v oblasti programového vybavení, technického vybavení, aplikace osobních počítačů, počítačové komunikace, výměny a ochrany dat, programování, počítačových sítí, databázových systémů a ekonomických agend. Aktuálně do výuky zařazujeme programování mobilních aplikací. Absolventi se uplatní např. jako programátoři nebo správci počítačové sítě.
Všeobecné informace o oboru Informační technologie
2641M01 – Elektrotechnika
Automatizace a aplikovaná elektrotechnika
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Absolventi oboru najdou uplatnění jako servisní a zkušební technici, opraváři, konstruktéři, diagnostici a projektanti prostředků automatizační techniky, dále se uplatní u firem, které se zabývají telekomunikační technikou, informačními technologiemi a slaboproudými zařízeními všeobecně. Jsou připravováni pro činnost v oblasti montáže, konstrukce a oživování elektronických zařízení a práce s přenosovou technikou kabelovou i bezdrátovou.
Ve 2. ročníku si žáci volí zaměření: slaboproudá elektrotechnika, automatizační technika nebo elektronické počítačové systémy.
Po absolvování praxe umožňuje absolventům oboru elektrotechnika získat osvědčení o způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky 50/1979 Sb. §5.
Všeobecné informace o oboru Elektrotechnika
2341M01 – Strojírenství
Mechatronika a programování CNC strojů
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní60
Studijní obor připravuje žáky pro činnost středních technických pracovníků ve strojírenské výrobě, dopravě a dalších odvětvích, včetně nevýrobní sféry.


Specializace: programování CNC strojů


K profilovým předmětům patří mechanika, kontrola a měření, strojírenská technologie, stavba a provoz strojů, počítačová grafika a programování CNC strojů. Studium probíhá s podporou počítačových programů pro oblast konstrukce (Pro/ENGINEER, SolidEDGE), pro oblast počítačových simulací technologických procesů (AlphaCAM – s automatickým programováním CNC strojů), součástí studia je i vlastní práce na CNC technice. Na trhu práce je o absolventy strojírenských oborů mimořádný zájem.


Specializace: mechatronika


Mechatronika je relativně mladý obor, vzniklý implementací stále dokonalejších prvků výpočetní techniky do původních pouze elektromechanických strojů, které tak získávají novou kvalitu. Tento studijní obor je určen pro přípravu středoškolských odborníků se znalostmi v oblasti informatiky, automatizace, diagnostiky, měřicích a řídicích procesů s optimálním využitím mechanických, elektrických, hydraulických a pneumatických prvků. Absolvent najde uplatnění v nejrůznějších oblastech, kde jsou využívány systémy vyšších generací automatizace.
Všeobecné informace o oboru Strojírenství
Školné: 0
2341N02 – Strojírenství s využitím CAD a CAMVyšší odborné vzdělání2019–20203 rokyDenní34
Studium oboru je zejména zaměřeno na praktické činnosti, proto studenti vykonávají pětiměsíční souvislou praxi v technických, výrobních a předvýrobních útvarech. Absolvent umí využívat CAD, CAM a CAE systémy v oblasti konstrukce a návrhu součásti, tvorby řídících programů pro obrábění. včetně optimalizace obráběcích procesů a orientovat se i v oblasti inženýrských výpočtů.

Absolventi najdou uplatnění na řídících a rozhodovacích místech ve strojírenských provozech. Uplatní se především v těchto profesích: samostatný strojírenský technik dispečer, konstruktér, kontrolor jakosti, manažer provozu, projektant, technický manažer provozu, technolog.
Studium je zakončeno absolutoriem, úspěšný absolvent získá titul Diplomovaný specialista DiS.
Školné je ve výši 3000 Kč ročně.
Všeobecné informace o oboru Strojírenství s využitím CAD a CAM
Školné: 3000
2356H01 – Obráběč kovů
Obráběč kovů
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní15
Noví učni oboru obráběč kovů začnou od 1. září dostávat od Královéhradeckého kraje měsíčně 300 korun. Stipendium kraje se bude učňům během studia zvyšovat. Vedle měsíčních stipendií budou studenti dostávat za jedničku z odborného výcviku odměnu tisíc korun, za dvojku pět set korun.
Nejprve se žáci tohoto oboru naučí obsluhovat klasické obráběcí stroje (soustruhy, frézky, brusky apod.). Následně je výuka orientována na programování, seřizování, obsluhu a údržbu NC a CNC strojů. Úspěšní absolventi naleznou uplatnění v obrobnách, nástrojárnách a údržbářských dílnách strojírenských podniků.
Výuka SOU probíhá např. na pracovištích těchto firem: SECO GROUP a.s. Jičín, VAPOS s.r.o. Jičín, TM ELITEX s.r.o. Lomnice nad Popelkou, TRIGA – MF s.r.o. Lomnice nad Popelkou, EMUGE s.r.o. Lomnice nad Popelkou, DEPRAG CZ a.s. Lázně Bělohrad.
Všeobecné informace o oboru Obráběč kovů
2351H01 – Strojní mechanik
Zámečník
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní15
Noví učni oboru zámečník začnou od 1. září dostávat od Královéhradeckého kraje měsíčně 300 korun. Stipendium kraje se bude učňům během studia zvyšovat. Vedle měsíčních stipendií budou studenti dostávat za jedničku z odborného výcviku odměnu tisíc korun, za dvojku pět set korun.
Žáci se učí vyrábět strojní součásti ručně i na obráběcích strojích. Provádějí montážní a údržbářské činnosti. Najdou uplatnění v montážních a údržbářských provozech strojírenských podniků a v údržbářských profesích všech výrobních i nevýrobních organizací.
Všeobecné informace o oboru Strojní mechanik

Fotogalerie

VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100VOŠ a SPŠ, Jičín, Komenského náměstí 45Sportovní areál školyManipulační pracovní staniceExkurze v České televiziPracoviště pro výuku pneumatikyElektrotechnická měřeníSoutěž solárních robotůMěření strojních součástíPráce v programu FluidSimUčebna ICTSvařování obalenou elektrodouZe stáže v LondýněVodácký kurzProgramovací stanice Heidenhain iTNC 530Učebna CNC programováníŠkolní jídelnaStavba solárních robotůDílnyCNC soustruh

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.