Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

posta (zavináč) spsjc.cz
novakova (zavináč) spsjc.cz
493 532 686 Hospodářka
493 533 137 Ředitelka
493 532 831 Zástupce ředitelky

Sídlo školy

Pod Koželuhy 100
Jičín, 50641

Odloučené pracoviště

Komenského náměstí 45, Jičín

Domov mládeže

Denisova 212, Jičín
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Mgr. Lea Vojtěchová
Zřizovatel:
Královéhradecký kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

14.–15. října 2022
Dny Techniky
Ve spolupráci s Technickou univerzitou Liberec a firmou DEPRAG pořádáme DNY TECHNIKY. Více na: https://prumyslovkajicin.cz/dny-techniky...
14.–15. října 2022
Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2022, Masarykovo divadlo Husova 206, Jičín
2. prosince 2022 14:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
3. prosince 2022 09:00–12:00 hod.
Den otevřených dveří
19. ledna 2023 14:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Svářečská škola
 • Školní bufet
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, němčina

Po loňských zkušenostech se naše škola i letos účastní Networking academy games v kategorii IoT, tentokrát již se třemi týmy. Zatím za sebou mají první kolo soutěže. A jak vypadal jeho průběh? Co nás čeká dál?
V prvním domácím kole, které probíhalo od 4. 11. 2019 do 8. 1. 2020, měli soutěžící za úkol postavit model chytrého domu a v něm ovládat automatickou závoru, spouštět alarm při zachycení pohybu, umožnit identifikaci osoby čipovou kartou, měřit intenzitu světla a podle ní rozsvěcet světla a plnit další funkce. Dva týmy vyřešily celé zadání a je možné zhlédnout videa s ukázkou řešení, třetí tým se bohužel
částečně rozpadl, bylo tak potřeba jednoho člena nahradit a na poslední chvíli vyřešit alespoň část úkolů. Přesto se tým nevzdává a v soutěži pokračuje. Druhé domácí kolo začalo 13. 1. 2020, úkolem je stavba meteostanice.
Na videa dvou našich týmů z prvního kola se můžete podívat na kanálu youtube.com. Tým Switchková najdete na adrese https://youtu.be/9fmyjhf-j3c a KlimaServis v2.0 na adrese https://youtu.be/ntnjpdm93qw .
Držte nám palce i v dalším domácím kole a následně i ve finále, do kterého by se měly dostat alespoň dva naše týmy.

Máme rádi tradice a s oblibou se vracíme k osvědčeným záležitostem. Proto se naši studenti také letos vypravili ve čtvrtek 10. 10. 2019 na 61. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.
Veletrh nás nezklamal ani letos. Studenti měli možnost seznámit se s nejnovějším vývojem v oblasti automatizace, robotizace a inovací všeho druhu, představena jim byla např. ochranná kolizní sonda a různé 3D simulační procesy. Na veletrhu byly zastoupeny firmy, které jsou vnímané jako přední světoví výrobci ve svém oboru, např. Fanuc, Fehlmann, Guhring, Mazac aj., včetně firem, které jsou dlouholetými partnery naší školy, u nichž naši studenti již tradičně vykonávají odbornou praxi, např. Deprag a Emuge Franken.
Zejména pro studenty 4. ročníků byl lákadlem pavilon Z, kde se prezentovaly přední vysoké technické školy z celé České republiky, ČVUT Praha, TUL, VTU Ostrava i VUT Brno. Ty předváděly nejrůznější technická řešení z prací svých studentů, např. práci s hadovitým robotem pro kontrolu svarů vyvinutým ve spolupráci s jaderným průmyslem nebo použití plně automatizovaného vstřikovacího lisu pro výrobu z biologicky rychle degradujících plastů.
Tři studenti z naší školy se v rámci veletrhu již tradičně účastnili soutěže v CNC programování. Jsme pyšní na to, že vítězem soutěže tohoto dne se stal Jindřich Frynta ze třídy SC4, který postoupil do dalšího kola. Tímto mu gratulujeme a přejeme hodně úspěchů při závěrečném vyhodnocení soutěže.
V celkovém dojmu veletrh opětovně potvrdil trend současné doby – pokus o úplnou náhradu lidské práce zaváděním plně automatizovaných pracovišť s robotizovanou obsluhou. Trend, který se odráží i ve výuce a novém vybavení školy. Má u nás dlouholetou tradici, v níž současné vedení v rámci projektů EU nadále úspěšně pokračuje.

Jako v loňském školním roce, tak i letos se naše škola účastní programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Excelence SŠ“. Po skvělém umístění z minulého školního roku máme i pro nový ročník programu co nabídnout. Naši studenti se úspěšně účastnili soutěží i na celostátní úrovni, to může přinést škole mimo jiné také finanční dotaci plynoucí právě z tohoto programu.
V hodnocení programu Excelence středních škol byla VOŠ a SPŠ, Jičín 5. nejúspěšnější odbornou školou v Královéhradeckém kraji. Řadí se tak mezi prestižní střední odborné školy v České republice. Program Excelence středních škol vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, hodnotí žáky a školy podle umístění v soutěžích. Za výsledky žáků ve školním roce 2018/19 získala naše škola finanční podporu 47090 Kč, která má být uplatněna na podporu pedagogů rozvíjejících možnosti nadaných žáků středních škol nad rámec svých pracovních povinností. Program cílí na žáky, kteří dosahují vynikajících výsledků v soutěžích uvedených ve Věstníku MŠMT. Další motivací tohoto programu je zvýšení zájmu a podnícení žáků i škol o účast v soutěžích. Dotace je vyčíslena v závislosti na úspěšnosti žáků v krajských, celostátních a mezinárodních kolech.
Také minulý školní rok přinesl mnoho školních úspěchů, z nich připomeneme 1. místo v celostátní Matematické soutěži Kristýny Petrlíkové z I1B (dnes I2B), 4. místo Davida Dlouhého v celostátním kole SOČ z I4B (dnes úspěšný absolvent), kterému předcházelo vítězství v kraji spolu s dalšími dvěma spolužáky ze 4. ročníků (Vítek Vaníček, Martin Lešák). Věříme tedy, že i letošní ročník programu Excelence přinese škole dobré umístění a zpětnou vazbu o vysoké kvalitě a úrovni vědomostí a dovedností našich žáků a skvěle odváděné práci pedagogů.

Studenti čtvrtého ročníku oboru mechatronika dokázali, že jsou nejen hraví, ale především zruční a šikovní. Týmově v rámci předmětu číslicová technika vytvořili funkční model brány pro pěší.
Ke konstrukci využili součásti stavebnice Fischer technik, které jsou pro tento účel k dispozici v laboratořích VOŠ a SPŠ, Jičín. K řízení pracovních procesů brány použili programovací relé LOGO od firmy Siemens. Program do tohoto relé se tvoří pomocí logických operátorů a funkcí, které se vyučují v číslicové technice.
Cílem této týmové práce bylo aplikovat teoretické znalosti z předmětu číslicová technika do praxe, ukázat nutnost, že pro technika je nezbytná znalost jak vlastního oboru, tak znalost technologie, která bude ovládaná. V neposlední řadě si studenti vyzkoušeli, že při praktických zkouškách navrženého řešení je třeba provést s ohledem na okolnosti různé modifikace, popřípadě pozměnit návrh. Dalším cílem je týmová práce, kdy jednotlivé skupiny týmu zpracovávají určitou část finálního výrobku. Až na závěr je sestaven a vyzkoušen celý výrobek.

Už Jan Amos Komenský tvrdil, že jednou z nejlepších metod, jak se neustále vzdělávat a zdokonalovat, je cestovat, poznávat jiné způsoby práce v jiném kulturním okruhu a společenském kontextu. I naši pedagogové se drží tohoto moudra a pravidelně se studenty navštěvují zahraniční firmy v jejich domovině. Aktuálně se již po několikáté vypravili do spřátelené firmy EMUGE v Německu.

Ve čtvrtek 21. března 2019 se žáci VOŠ a SPŠ, Jičín zúčastnili exkurze do firmy EMUGE - Werk Richard Glimpel Gmbh & Co KG, Lauf an der Pegnitz v Německu. Tato vzdělávací akce byla již tradičně pořádána ve spolupráci s českou pobočkou firmy EMUGE s.r.o., Lomnice nad Popelkou. Předmětem exkurze bylo seznámit se s činností firmy od její historie až po současnost.

S minulostí firmy žáky seznámili její současní představitelé pomocí komentované prezentace. Dále následovala velmi podrobná, odborně komentovaná prohlídka celého závodu zaměřeného převážně na produkci nástrojů na výrobu závitů. Studenti mohli vidět velké množství moderních strojů (především CNC) zaměřených zejména na broušení tvrdokovu. Znalosti jsme obohatili též o speciální technologie (např. svařování třením), tepelné zpracování (vakuové kalení), povrchové úpravy (nanášení nitridových povlaků), seznámení s měřicí laboratoří. Návštěva německé výrobní firmy přinesla žákům mnoho dalších technických zajímavostí a poznatků.

Po prohlídce následoval vydatný oběd a prostor pro diskuzi a doplňující otázky. Během zpáteční cesty do České republiky měli studenti ještě možnost seznámit se s historickým městečkem Lauf an der Pegnitz (vzniklo ve 13. století), které je známé svou minulostí spojenou s českými historickými ikonami (Jan Hus, Karel IV.).

Ruční 3D scanner Sense je jednoduché, rychlé a mobilní zařízení, které umožnuje skenovat plochy nejrůznějších objektů a následně je zdigitalizovat. Získaná data (mesh) je možné jednoduše exportovat do nejrůznějších formátu, které lze následně upravovat v jakémkoliv grafickém editoru nebo CAD programu. Možnost vyrobit, ze získaných dat, samotný model na CNC frézce nebo jej vytisknout pomocí 3D tiskárny je již pomyslnou třešnička na dortu. Tohoto moderního pomocníka jsme pro naši školu pořídili za účelem zkvalitnění výuky, především těch předmětů, které se zabývají 3D návrhy, konstrukcí, výrobou, měřením a kontrolou.

V rámci rekonstrukce učebny MIT získali žáci komfortní prostředí pro výuku technického vybavení a mikroprocesorové techniky. Rekonstrukce přinesla značné zlepšení prostředí, zvláště osvětlení a organizace učebny.
Žáci se v této učebně vzdělávají v oblasti hardwarových komponent PC, kompletaci počítače a uvedení do provozu. Následným testováním pomocí analytických nástrojů zjišťují výkonnost jednotlivých komponentů.
Při výuce mikroprocesorové techniky kromě programování Intelu 8051 v assembleru pracujeme i s novodobými mikrokontrolery - Arduinem a Raspberry. Žáci se seznamují se základním ovládáním těchto mikrokontrolerů a připojováním a ovládáním různých periferií. Kromě práce na zadaných úlohách od nejjednodušších (např. blikání LED diodou) po složitější (např. bezdrátová komunikace více zařízení) si vymýšlejí a řeší i úlohy svoje, komplexnější a často s praktickým využitím. Uvedené mikrokontrolery je totiž možné využít v IoT.
Další oblastí, na kterou je učebna zaměřena, se stala technologie IQRF firmy Microrisc z Jičína. Jde o technologii používající bezdrátovou paketově orientovanou komunikaci pracující na rádiových frekvencích ve volných pásmech 868 a 916 MHz. Představuje výbornou základnu pro řešení na bázi IoT, protože umožňuje komunikaci mezi širokou škálou bezdrátově ovládaných komponent v síti s vysokou spolehlivostí přenosu informací. Naši žáci se zde seznamují se základy vytváření těchto sítí a s ovládáním základních periferií ze světa IoT.

V uplynulých dnech byly do nově vzniklé specializované CNC učebny, v budově školy na Komenského náměstí, nainstalovány čtyři nové CNC stroje. Konkrétně se jedná o dva CNC soustruhy Emcoturn E25 s řídicím systémem Siemens Sinumerik 828D a dvě vertikální CNC centra Emco Concept Mill 260 s řídicím systémem Heidenhain TNC 640. Tyto CNC stroje zde doplnily již existující stanoviště s 3D sondou a umožní tak komplexně propojit návrhový, výrobní a kontrolní proces budoucích výrobků. Po robotické ruce, kterou jsme ve škole taktéž nedávno nainstalovali, se do našich prostor dostaly další moderní stroje, které nám opravdu umožní zkvalitnit i zefektivnit praktickou výuku a udržet krok s aktuálními trendy průmyslu.

V pondělí 22. 10. 2018 byla do laboratoře budovy školy na Komenského náměstí nainstalována nová robotická ruka IRB 120 od společnosti ABB. Po kompletním zapojení proběhlo, pro zainteresované pedagogy, školení základní obsluhy a nastavení robotické ruky. Tento moderní stroj umožní na naší škole prohloubit a zkvalitnit praktického vyučování a také je jasným důkazem, že držíme krok s aktuálními trendy průmyslové automatizace.

Funkční model vozítka byl vytvořen jako samostatná práce v předmětu číslicová technika, studentů čtvrtého ročníku oboru Mechatronika.
Ke konstrukci vozítka byly využity součásti různých stavebnic, které jsou pro tento účel k dispozici v laboratořích VOŠ a SPŠ, Jičín. K řízení pracovních procesů výtahu je použito programovací relé LOGO od firmy Siemens. Program do tohoto relé se tvoří pomocí logických operátorů a funkcí, které se vyučují v číslicové technice.
Cílem této samostatné práce bylo aplikovat teoretické znalosti z předmětu číslicová technika do praxe, ukázat nutnost, že pro technika je nezbytná znalost, jak vlastního oboru, tak znalost technologie, která bude ovládána. A v neposlední řadě ukázka toho, že při zkouškách navržené řešení je třeba provést různé modifikace.
Video k článku naleznete zde: https://www.vos-sps-jicin.cz/?main=akce_...
Pavel Klika

K sestrojení zařízení Sběrač PA-2K byly použity stavebnice Fischertechni, které jsou k dispozici v laboratořích VOŠ a SPŠ Jičín. K řízení sběrače bylo použito programovací relé LOGO, jež bylo naprogramováno pomocí SW nástroje LOGO SOFT obojí od firmy Siemens. Programování Loga je tvořeno pomocí logických operátorů a funkcí, které jsou vyučovány v číslicové technice.
Výsledkem tohoto projektu bylo využití teoretických poznatků z hodin číslicové techniky v praxi. Studenti z SM4 museli pracovat jako tým, v němž měl každý podíl na konečném provedení. Nejprve bylo nutno vymyslet postup celkového řešení sběrače. Poté byl tým rozdělen na několik skupin, které řešily a realizovaly určenou část sběrače.

S tiskem 3D objektů se na naší škole začalo již v roce 2013, kdy byla na strojní oddělení zakoupena tiskárna pro tisk objektů navržených studenty při výuce.
V roce 2015 byla studenty z elektro oddělení sestavena tiskárna vlastními silami. Jednalo se o model Reprap i2. Po jednoletém provozu se ovšem ukázaly technické nedostatky hlavně u kalibrace a samotné elektroniky tiskárny.
Proto jsme se rozhodli pořídit další, tentokrát profesionální tiskárnu Prusa i3 MK2, která nám poskytuje vysokou kvalitu vytištěných výrobků (umíme tisk o rozlišení výšky vrstvy 0,05mm), ale také nám nabízí komfort v předtiskové fázi. Tiskárna se pomocí indukční sondy dokáže sama kalibrovat. Tiskárna byla zakoupena v podobě stavebnice a se zájmem byla sestavena žáky naší školy.
Využívat ji budou moci žáci napříč obory například pro tvorbu krabiček pro Internet Věcí, elektrotechniku, modelů pro grafiku, či vlastní vývoj a výzkum.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100
• škola disponuje technickým vybavením na vysoké úrovni:
o učebna počítačových sítí s moderními routery a switchi pro výuku na samostatně fungující cvičné počítačové síti,
o učebna s virtualizovanými operačními systémy pro výuku správy serverů a stanic,
o učebna počítačové grafiky s moderní snímací technikou a softwarem pro úpravu fotografií a videí,
o učebny s programovým vybavením pro výuku CAD/CAM systémů a 3D tiskárnou,
o učebny s připojením k SQL pro výuku databázových systémů a programování,
o učebna CNC programování se simulátory obráběcích strojů se systémy Siemens a Heidenhain,
o učebna mechatroniky s vybavením pro výuku v oblasti pneumatických a elektropneumatických systémů, programování průmyslových automatů (PLC) a modelem výrobní linky osazeným reálnými prvky užívanými v průmyslové automatizaci,
o učebna mikroprocesorové techniky s mikroprocesory a prvky MCS-8051, PIC, Arduino a IQRF,
o laboratoře elektrotechnických měření a automatizace se sadami senzorů fyzikálních veličin, termovizní kamerou a stavebnicemi hydraulických systémů,
o dílny s obráběcími stroji včetně CNC frézky a CNC soustruhu
… dále škola
• je certifikovanou akademií Cisco Networking Academy Program – žáci absolvující tento kurz získávají vysoce odborné a podrobné znalosti z oblasti počítačových sítí, doložené mezinárodním certifikátem
• je členem IQRF Alliance – škola zajistí žáků certifikaci znalostí IQRF z oblasti bezdrátové komunikace ptostřednitcvím IQRF technologie
• umožňuje získat svářečský průkaz absolvováním zdejší svářečské školy
• po absolvování praxe umožňuje absolventům oboru elektrotechnika získat osvědčení o způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky 50/1979 Sb. §5
• funguje jako certifikované školicí středisko CNC programování firmy Siemens pro ShopTurn a ShopMill
• zajišťuje odborné exkurze do firem a na veletrhy (ABB, FESTO, Microrisc, MSV Brno), odborné a jazykové zahraniční stáže a exkurze (Anglie, Slovensko, Německo, Holandsko)
• se může chlubit žáky úspěšnými v řadě soutěží (SOČ, Matematická soutěž, CNC programování, KYBER ROBOT)
• organizuje pro studenty adaptační, vodácké a lyžařské kurzy, další sportovní a kulturní akce
• poskytuje žákům tříletých učebních oborů stipendia
• umožňuje provozování volnočasových aktivit: kroužek robotiky, volejbalu, programování v jazyce JAVA, šachový kroužek, kroužek závodění na automobilovém simulátoru aj.
• umožňuje výhodně získat řidičský průkaz
• škola předává úspěšným absolventům Europassy
• škola disponuje vlastním domovem mládeže a jídelnou

Škola má vlastní školní jídelnu v Denisově ulici 212. Školní kuchyň a jídelna byly v roce 2008 kompletně rekonsturovány.

Ubytování a celodenní stravování je zajištěno na domově mládeže v Denisově ulici 212.

Školu navštěvuje celkem 489 studentů a z toho je 97 % chlapců.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Obráběč kovů
23-56-H/01
2023–243 roky24AnoNe
denní13/13
Strojní mechanik
23-51-H/01
2023–243 roky12AnoAno
denní28/19
Střední vzdělání s maturitou
Elektrotechnika
26-41-M/01
2023–244 roky30ČJ, MAnoAno
denní45/42
Informační technologie
18-20-M/01
2023–244 roky75ČJ, MNeAno
denní117/88
Strojírenství
23-41-M/01
2023–244 roky60ČJ, MNeAno
denní49/45
Vyšší odborné vzdělání
Strojírenství s využitím CAD a CAM
23-41-N/02
2023–243 roky30NeAno
denní14/9

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2022, Školy Online.