Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Bohemia – Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.

slezacek.martin (zavináč) bohemia.chrudim.cz
733 712 599 Sekretariát

Sídlo školy

Víta Nejedlého 482
Chrudim, 53701
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Mgr. Martin Slezáček
Zřizovatel:
Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

23. listopadu 2022 12:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
18. ledna 2023 12:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Gastronomické studio pro výuku odborných předmětů
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, němčina

Škola Bohemia s.r.o. Chrudim zahájila svoji činnost od 1. 9. 1992. Škola vyučuje maturitní obory 78-42-M/03 PEDAGOGICKÉ LYCEUM a 65-42-M/01 Hotelnictví. Žáci praktikují na prestižních pracovištích v tuzemsku i v zahraničí (Grandhotel Pupp Karlovy Vary, Hotel 100 Pardubice). Jsme pravidelnými účastníky řady sportovních turnajů (trojnásobní vítězové Poháru Josefa Masopusta). Důraz je kladen především na výuku cizích jazyků a praktickou stránku výuky, která je obohacována různými kvalifikačními kurzy odborníků z praxe – trenér, tejpovací kurz, masérský kurz, animátorský kurz, barman, barista...

Žáci chodí do výuky ve slušném oblečení, které je stanoveno školním řádem.

Ve své dosavadní historii má škola více než 1000 absolventů. Absolventi školy nacházejí dobře uplatnění ve vystudovaných oborech, proto je naše škola velice žádána i zájemci o studium ze sociálně slabého prostředí. Těmto zájemcům škola sama poskytuje nebo zprostředkovává granty na financování studia, odborné kurzy, exkurze a certifikovaná školení. Škola formou sociálního programu a stipendií aktivně podporuje nadané žáky ze sociálně slabého prostředí, z málo podnětného prostředí a z minoritních etnik.

78-42-M/03 PEDAGOGICKÉ LYCEUM (zaměření Tělovýchova a sport)
78-42-M/03 PEDAGOGICKÉ LYCEUM (zaměření Humanitní studia)
65-42-M/01 HOTELNICTVÍ (ŠVP Hotelnictví a turismus) dobíhající obor

čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou

Praxe tuzemské i zahraniční jsou naší prioritou. Jsme součástí programu Erasmus+.

PEDAGOGICKÉ LYCEUM Humanitní studia + Tělesná výchova a sport):
praxe ve školní družině
praxe v mateřské škole
praxe na základní škole
zahraniční stáže (Itálie, Irsko, Anglie)
zajištění škol v přírodě
akce pro rodiče s dětmi

HOTELNICTVÍ:
praxe v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech
praxe v Hotelu 100 v Pardubicích
zahraniční stáže (Itálie, Irsko, Anglie)
dobročinné akce
dobrovolnické akce

Dvě laboratorní kuchyně - klimatizace, indukční sporák, hold-o-mat, digitální konvektomat
kavárna s profesionálním barem, kamerou na snímání práce rukou barmana, vizualizérem, digitálním LCD monitorem, interaktivní tabulí atd.
školní restaurace s přenosným počítačem na objednávání jídel u stolu hosta
školní klub CHAOZ
specializované učebny jazyků, výpočetní techniky, psaní strojem
cvičný apartement na úrovní **** hotelu

Vlastní školní restaurace

obsluha žáků
kultura stravování
obsluha i v cizím jazyce
tematické stravování

V Chrudimi jsou 2 internáty (areál Zemědělské školy, areál Střední průmyslové školy)

přibližná docházková doba 15 minut

Všichni naši žáci mají možnost zúčastnit se KVALIFIKAČNÍCH KURZŮ napříč všemi obory. Kurzy jsou zakončeny certifikáty pro budoucí uplatnění.

Nutriční specialista
Masérský kurz
Tejpovací kurz
Animátorský kurz
Barman
Barista
Sommeliér
Masér
Carving

Žáci se účastní řady sportovních a sportovně-vzdělávacích kurzů.

Adaptační kurz
Kurz tvořivosti
Cyklistický kurz
Lyžařský kurz
Vodácký kurz
Sportovně-turistický kurz

Školu navštěvuje celkem 166 studentů a z toho je 67 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Pedagogické lyceum
78-42-M/03
2023–244 roky34ČJ, MAnoAno
denní61/34
Pedagogické lyceum
78-42-M/03
2023–244 roky23ČJ, MAnoAno
denní36/23

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.