Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové

hradebni (zavináč) hradebni.cz
tobyska (zavináč) hradebni.cz
kerner (zavináč) hradebni.cz
495 511 518 Studijní oddělení
495 513 391 Ředitel
607 218 290 Ředitel

Sídlo školy

Hradební 1029/2
Hradec Králové 3, 50003

Odloučené pracoviště

Hradecká 647, Hradec Králové

Domov mládeže

Hradební 1029, Hradec Králové
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Mgr. Miroslav Tobyška
Zřizovatel:
Královéhradecký kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

21. října 2023 09:00–14:00 hod.
Den otevřených dveří
27. ledna 2024 09:00–14:00 hod.
Den otevřených dveří

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Svářečská škola
 • Školní bufet
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly

Angličtina, němčina, ruština

Základ stávajícího komplexu budov tvoří v současné době hlavní budova pro teoretické vyučování a odborný výcvik technickoadministrativních oborů. Kapacita budovy je pro cca 1300 studentů. Čtyřpodlažní budova je využívána včetně suterénu a podkroví. Objekt je tvořen 17 velkými kmenovými učebnami, jednou specializovanou učebnou fyziky a dvěma specializovanými učebnami pro elektro předměty a dalšími čtyřmi specializovanými odbornými učebnami. V budově dále nalezneme pět velkých učeben výpočetní techniky z nichž dvě se nalézají v suterénu budovy a tři ve třetím podlaží, knihovnu, jednu elektronickou písárnu vybavenou počítači a elektronickými psacími stroji, laboratoř měření určenou pro elektrotechnická měření, dvě laboratoře pro cvičení elektronická a fyzikální. K dispozici je učebna určená pro práci na PC k využití v jednotlivých vyučovacích předmětech. V suterénu je posilovna využívaná pro tělesnou výchovu. Ve škole se nacházejí dvě učebny metrologie s veškerou měřící technikou pro strojírenské obory. Většina přístrojů je digitalizována s výstupy na PC s možností tisku výsledků měření a grafů. Pro výuku cizích jazyků jsou zde šest speciálních učeben. K využití pro studenty i pracovníky je kopírovací centrum ve druhém poschodí a samostatná kopírka v přízemí.
V každém podlaží je moderní sociální zařízení odděleně pro studenty a zaměstnance, respíria upravená jako odpočinkový prostor pro studenty s aktualizovanými nástěnkami zaměřenými k převládajícím oborům vyučovaným v daném podlaží. Pro pracovníky školy je v budově pět sboroven a dva kabinety pro učitele výpočetní techniky a tělesné výchovy. Na každém podlaží je pro zaměstnance vybavená kuchyňka. Pro ekonomický úsek, styk se žáky a veřejností a školicí středisko slouží kanceláře v přízemí budovy. Zde se též nacházejí výukové prostory pro školicí středisko určené pro další celoživotní vzdělávání.
V budově se nacházejí 3 kabinety:
Strojírenství – obsahuje názorné pomůcky pro 3 leté strojírenské učební obory a 4 leté studijní obory v míře dostatečné pro stávající výuky.
Fyzika – vybavení pro názornou výuku všech oblastí fyziky.
Elektro – obsahuje pomůcky pro elektrotechnická měření.
Škola má všechny sborovny, učebny výpočetní techniky, kanceláře a speciální učebny propojeny v počítačové síti Novell 5.1. Tato síť je připojena bezdrátově s kapacitou 3072 kbps na Internet prostřednictvím sítě GIN. V pěti učebnách je k dispozici Windows XP profesional, Office 2003 a 2007 a další software k výuce. Ve zbývající učebně je Windows 7. K dispozici je mail server a web server. Škola je technicky připravena otevřít přes Internet prospěchové a docházkové výstupy pro zákonné zástupce žáků a e-learningovou výuku.
Škola je v dostatečné míře vybavena audiovizuální technikou – televizory se záznamovým zařízením, diaprojektory, zpětnými projektory a dataprojektory. Ve spojovací části budov je celodenně otevřený bufet se studenou kuchyní, zasedací místnosti pro školení, kurzy a přednášky vybavené digitální technikou s interaktivní tabulí, učebna pro dálkové studium a sídlo vedení školy. Na tuto část navazuje tělocvična s vlastními šatnami a sprchami, jídelna s kapacitou 100 míst k sezení a Domov mládeže s kapacitou 144 ubytovaných studentů.
Škola dále vlastní objekt U Koruny 217. Zde probíhá veškerý odborný výcvik všech tříletých a čtyřletých strojírenských učebních oborů. Pro strojní mechaniky a zámečníky jsou zde připraveny tři dílny se solidním strojním a ručním vybavením, pro obor automechanik a autoelektrikář další tři dílny vybavené nejmodernější současnou diagnostickou technikou převzatou od firem BOSCH a ŠKODA, obor umělecký kovář má v budově svoji kovárnu s osmi pracovišti. Celý objekt vyhovuje hygienickými normám pro výuku odborného výcviku. Má velmi dobré umístění v centru města. Strojní zařízení je využíváno i pro produktivní práci. V objektu se nachází svářečská škola, protože absolvování svářečského kurzu je v osnovách těchto oborů. Učni mají navíc možnost se seznámit i se svařováním v ochranné atmosféře. Je zde i klasická učebna, dvě počítačové učebny pro výku řídících systémů obráběcích CNC strojů. Nabyté vědomosti se uplatňují přímo ve výrobě na CNC obráběcích strojích, které jsou součástí pracoviště strojního obrábění. Stravování je zajištěno v jídelně dovozem jídel ze školní jídelny.
V budově v Dlouhé ulici 190 jsou tři specializované učebny a laboratoře elektronických oborů a čtyři dílny určené pro praktickou výuku odborného výcviku týchž oborů.
Všechny součásti školy jsou bezdrátově napojeny na internet.
Na odloučeném pracovišti v Hradecké ulici 647 se nacházejí dílny pro výuku oborů elektrikář pro slaboproud i silnoproud, mechanik elektronik a mechanik silnoproudých zařízení. Tato výuka má tradičně velmi dobrou úroveň, která sahá do doby, kdy tehdejší učiliště ještě sídlilo v Opatovicích a patřilo pod VČE Hradec Králové. Vybavení pracovišť je na velmi solidní úrovni.

Součástí školy v Hradební ulici je domov mládeže a školní jídelna. Pro všechny žáky školy je zajištěno stravování - oběd, pro ubytované celodenní strava od pondělí do pátku. Žákům školy ze vzdálenějších míst bydliště, kteří nemohou do školy denně dojíždět je umožněno ubytování v domově mládeže.
Školní jídelna s kapacitou cca 100 míst k sedění vznikla jako přístavba ke stávajícímu areálu školy v roce 1995. Je vybavena moderní technologií, objednávky jídel je možno provádět s 14 denním předstihem pomocí individuálního účtu, čipovým kódem. Snídaně a večeře jsou jednotné, při obědě je výběr ze tří jídel. Cena snídaně je pro žáky 17 Kč, obědu 32 Kč, večeře 30 Kč. Doba výdeje stravy je uzpůsobena potřebám školní výuky a provozu domova mládeže.

Domov mládeže v areálu školy
Domov mládeže má v současné době kapacitu 144 míst. Vznikl přestavbou původního internátu na moderní domov mládeže s třílůžkovými pokoji a vlastním sociálním zařízením. Přestavba probíhala po dobu čtyř let a vybavením posledních podlaží novým nábytkem byla završena. Na každém ze čtyř podlaží je kuchyňka a klubovna, v přízemí počítačová učebna. Ubytování je v první kategorii za poplatek 1 400 Kč měsíčně.
Provoz je zajišťován od neděle od 17:00 hodin do pátku 15:00 hodin. Výjimečně je možno pro studenty zajistit po schválení žádosti ředitelem školy ubytování i přes víkend. Ve sportovním a kulturním vyžití spolupracuje DM se školou - je zajišťován využíváním tělocvičny, knihovny, počítačové učebny, internetu a posilovny. DM zajišťuje pomocí předplatného návštěvy městského plaveckého bazénu, Klicperova divadla, veřejného bruslení, městského divadla a divadel v Praze. Pro zájemce z řad ubytovaných jsou připraveny kroužky badmintonu, sálové kopané, kopané na umělém trávníku na městském Všesportovním stadionu stadionu, volejbalu, taneční, stolního tenisu, šachů, florbalu, basketbalu a další. Jsou připraveny i další společné návštěvy kulturních a sportovních akcí v Hradci Králové.

Základ stávajícího komplexu budov tvoří v současné době hlavní budova pro teoretické vyučování a odborný výcvik technickoadministrativních oborů. Kapacita budovy je pro cca 1300 studentů. Pětipodlažní budova je využívána včetně suterénu a podkroví. Objekt je tvořen 22 velkými kmenovými učebnami, jednou specializovanou učebnou fyziky a třemi specializovanými učebnami pro elektro předměty a dalšími pěti specializovanými odbornými učebnami. V budově dále nalezneme pět velkých učeben výpočetní techniky z nichž tři se nalézají v suterénu budovy a dvě ve třetím podlaží, knihovnu, laboratoř měření určenou pro elektrotechnická měření, dvě laboratoře pro cvičení elektronická a fyzikální. K dispozici jsou další učebny určené pro práci na PC k využití v jednotlivých vyučovacích předmětech. V suterénu je posilovna využívaná pro tělesnou výchovu. Ve škole se nacházejí dvě učebny metrologie s veškerou měřící technikou pro strojírenské obory. Většina přístrojů je digitalizována s výstupy na PC s možností tisku výsledků měření a grafů. Pro výuku cizích jazyků jsou zde šest speciálních učeben. K využití pro studenty i pracovníky je kopírovací centrum ve druhém poschodí a samostatná kopírka v přízemí.
V každém podlaží je moderní sociální zařízení odděleně pro studenty a zaměstnance, respíria upravená jako odpočinkový prostor pro studenty s aktualizovanými nástěnkami zaměřenými k převládajícím oborům vyučovaným v daném podlaží. Pro pracovníky školy jsou v budově čtyři sborovny, dva kabinety pro učitele výpočetní techniky a tělesné výchovy a čtyři kabinety pro učiteleodborné . Na každém podlaží je pro zaměstnance vybavená kuchyňka. Pro ekonomický úsek, styk se žáky a veřejností a školicí středisko slouží kanceláře v přízemí budovy. V budově se nacházejí 3 kabinety:
Strojírenství – obsahuje názorné pomůcky pro 3 leté strojírenské učební obory a 4 leté studijní obory v míře dostatečné pro stávající výuky.
Fyzika – vybavení pro názornou výuku všech oblastí fyziky.
Elektro – obsahuje pomůcky pro elektrotechnická měření.
V podkroví jsou zasedací a přednáškové sály pro centrum odborného vzdělávání a ateliéry.
Škola má všechny sborovny, učebny výpočetní techniky, kanceláře, speciální učebny a některé kmenové učebny propojeny v počítačové síti jejíž páteřní část je tvořena optickými kabely. Tato síť je napojena na metropolitní optický rozvod internetu Magnalink. Ve všech učebnách je k dispozici Windows XP profesional, Vista, Office 2007 a další software k výuce. K dispozici je mail server a web server, který běží na Windows. Škola má přes Internet prospěchové výstupy a docházkové výstupy pro zákonné zástupce žáků a e-learningovou výuku.
Škola je v dostatečné míře vybavena audiovizuální technikou diaprojektory, zpětnými projektory a dataprojektory. Ve spojovací části budov je celodenně otevřený bufet se studenou kuchyní, zasedací místnosti pro školení, kurzy a přednášky vybavené digitální technikou s interaktivní tabulí, učebna pro dálkové studium a sídlo vedení školy. Na tuto část navazuje tělocvična s vlastními šatnami a sprchami, jídelna s kapacitou 100 míst k sezení a Domov mládeže s kapacitou 144 ubytovaných studentů.
Škola dále vlastní objekt U Koruny 217. Zde probíhá veškerý odborný výcvik všech tříletých a čtyřletých strojírenských učebních oborů. Pro strojní mechaniky a zámečníky jsou zde připraveny tři dílny se solidním strojním a ručním vybavením, pro obor automechanik a autoelektrikář další tři dílny vybavené nejmodernější současnou diagnostickou technikou převzatou od firem BOSCH a ŠKODA, obor umělecký kovář má v budově svoji kovárnu s osmi pracovišti. Celý objekt vyhovuje hygienickými normám pro výuku odborného výcviku. Má velmi dobré umístění v centru města. Strojní zařízení je využíváno i pro produktivní práci. V objektu se nachází svářečská škola, protože absolvování svářečského kurzu je v osnovách těchto oborů. Učni mají navíc možnost se seznámit i se svařováním v ochranné atmosféře. Je zde i klasická učebna, dvě počítačové učebny pro výuku řídících systémů obráběcích CNC strojů. Nabyté vědomosti se uplatňují přímo ve výrobě na CNC obráběcích strojích, které jsou součástí pracoviště strojního obrábění. Stravování je zajištěno v jídelně dovozem jídel ze školní jídelny.
V budově v Dlouhé ulici 190 jsou tři specializované učebny a laboratoře elektronických oborů a čtyři dílny určené pro praktickou výuku odborného výcviku týchž oborů.
Všechny součásti školy jsou bezdrátově napojeny na internet.
Na odloučeném pracovišti v Hradecká ulici 647 se nacházejí dílny pro výuku oborů elektrikář pro slaboproud i silnoproud, mechanik elektrotechnik se zaměřením na elektroniku i silnoproud. Tato výuka má tradičně velmi dobrou úroveň, která sahá do doby, kdy tehdejší učiliště ještě sídlilo v Opatovicích a patřilo pod VČE Hradec Králové. Vybavení pracovišť je na velmi solidní úrovni.

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, je nejstarší odbornou školou s výukou strojírenských oborů v Hradci Králové. Tradice výuky je v tomto regionu delší, ale oficiálně se datuje na září roku 1950 a je spojena s naší školou. Původní Střední odborné učiliště strojírenské, které patřilo pod ZVÚ, se v roce 1990 osamostatnilo a stalo se samostatným právním subjektem. V tomto roce přibyla i výuka elektrotechnických, manažerských a ekonomických oborů a také se zvýšila nabídka maturitních oborů. Od září 1993 škola zavedla pyramidální výuku technických oborů a změnila název na Integrovanou střední školu. Na základě zpracovaného projektu a výběrového řízení v rámci celé republiky se stala jednou z 21 škol v celé republice Centrem odborné přípravy. Do vzdělávacího programu školy byly zařazeny rekvalifikační kurzy a další vzdělávací aktivity pro dospělé. Přechodem pod MŠMT došlo, vzhledem k široké nabídce vyučovacích a vzdělávacích aktivit a po sloučení se Středním odborným učilištěm polytechnickým, k přejmenování školy na Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště.Od roku 1993 do roku 1999 se prováděla úplná přestavba a rekonstrukce budovy teoretického vyučování včetně učeben, tělocvičny, posilovny, kuchyně a jídelny a byla ukončena úplnou přestavbou ubytovací části. Ke dni 1. 7. 2000 došlo ke sloučení s Integrovanou střední školou elektrotechnickou v Opatovicích. Výuka veškerých silnoproudých elektrotechnických oborů byla postupně přesunuta do Hradce Králové. Zde má škola sídlo v Hradební ulici 1029 a tři odloučená pracoviště odborného výcviku. Dlouhá 190 (elektronika a slaboproudá elektrotechnika), Hradecká 647 (silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika) a U Koruny 217 (strojírenské a automobilní obory) .
V současné době je škola na úrovni vybavena pro výuku oborů strojírenských, elektrotechnických, elektronických a informatiky a stala se Centrem odborného vzdělávání pro oblast strojírenství a obnovitelných zdrojů energie v Královéhradeckém kraji. Zřízením tohoto centra dojde k podstatnému zvýšení kvality výuky, ke zlepšení technického vybavení školy, zavedení nových forem celoživotního učení, formálního i neformálního vzdělávání. Dále je škola připravena v celé sféře těchto oborů zajišťovat rekvalifikace.

Školu navštěvuje celkem 1001 studentů a z toho je 90 % chlapců.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Elektrikář
26-51-H/01
2024–253 roky30AnoNe
denní60/55
Elektrikář
26-51-H/01
2024–253 roky30AnoNe
dálkové30/30
Elektrikář - silnoproud
26-51-H/02
2024–253 roky24AnoNe
denní43/30
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
26-52-H/01
2024–253 roky12AnoNe
denní15/14
Obráběč kovů
23-56-H/01
2024–253 roky24AnoNe
denní15/15
Strojní mechanik
23-51-H/01
2024–253 roky30AnoNe
denní16/16
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
82-51-H/01
2024–253 roky7TZAnoNe
denní9/7
Střední vzdělání s maturitou
Elektrotechnika
26-41-M/01
2024–254 roky45ČJ, MAnoNe
denní77/61
Informační služby
72-41-M/01
2024–254 roky30ČJ, MAnoNe
denní43/30
Informační technologie
18-20-M/01
2024–254 roky60ČJ, MNeNe
denní133/65
Mechanik elektrotechnik
26-41-L/01
2024–254 roky30ČJ, MAnoNe
denní60/45
Mechanik seřizovač
23-45-L/01
2024–254 roky30ČJ, MNeNe
denní16/12
Průmyslová ekologie
16-02-M/01
2024–254 roky30ČJ, MNeNe
denní33/27
Strojírenství
23-41-M/01
2024–254 roky45ČJ, MNeNe
denní47/43
Nástavbové studium
Provozní elektrotechnika
26-41-L/52
2024–252 roky20ČJ, MAnoNe
denní33/26
Provozní technika
23-43-L/51
2024–252 roky10ČJ, MNeNe
denní7/6

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, TZ = talentová zkouška, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.