Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68

kontakt (zavináč) sosvet.cz
495 535 400 Ředitel
495 535 386 Sekretariát

Sídlo školy

Pražská třída 68/18
Hradec Králové, 50004

Domovy mládeže

Denisovo náměstí 172/11, Hradec Králové
Hradecká 1204/5, Hradec Králové
Vocelova 1469/5, Hradec Králové
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Bc. Hana Rubáčková
Zřizovatel:
Královéhradecký kraj

Kontaktní osoby

13. října 2021
Přehlídka středních škol, SŠ technická a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová, Skalka 1692 (8.30–18.00)
20. října 2021 17:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
Online + zástupce internátu
10. listopadu 2021 09:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
Den odborných dovedností
12.–13. listopadu 2021
Prezentace středních škol a zaměstnavatelů, Kongresové centrum ALDIS, a.s., Eliščino nábř. 375/1, Hradec Králové
8. prosince 2021 17:00–19:00 hod.
Den otevřených dveří
Online speciál s žáky a absolventy
12. ledna 2022 09:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
16. února 2022 07:00–08:00 hod.
Den otevřených dveří
Online přijímačkový speciál
19. února 2022 09:00–15:00 hod.
Den otevřených dveří
Sobotní "Absolventská kavárna" spojená s dnem otevřených dveří
19. února 2022 09:00–12:00 hod.
Absolventská kavárna
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, latina

Střední odborná škola veterinární v Hradci Králové vychovává středoškolsky vzdělané absolventy se všeobecným i odborným vzděláním v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství. Od školního roku 2011/2012 se v rámci oboru vzdělání může žák specializovat v zaměření veterinární technik-laborant.

Cílem studia je vybavit žáky kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění a celoživotní vzdělávání. V rámci jazykového a společenskovědního vzdělávání se žáci připravují na maturitní zkoušku z českého a cizího jazyka, získají základy latiny či dějepisu. Umí komunikovat v jednom světovém jazyce minimálně na úrovni B1.

Žáci ovládají principy a zákonitosti přírodních vztahů zejména biologických, chemických, matematických a fyzikálních. Na základě těchto poznatků se dobře orientují v oblastech nemocí zvířat a chovu zvířat včetně jejich výživy a reprodukce, a to jak v hospodářských tak i zájmových chovech. Ovládají laboratorní techniku, orientují se v oblasti hygieny a zpracování živočišných produktů. Žáci ovládají práci s informačními a komunikačními technologiemi a orientují se v ekonomických problémech. Osvojí si řízení motorových vozidel skupiny B. Ve výběru volitelných předmětů získají vědomosti a dovednosti, které jim umožní úspěšně se uplatnit na trhu práce. Volí například mezi předměty kynologie a kosmetika zvířat, laboratorní metody v praxi, krmivářství, ekonomika v praxi, myslivost, informační technologie. Pro žáky se studijními předpoklady je zařazen seminář z biologie a chemie.

Škola má zázemí laboratoří, odborných učeben a vlastní školní stáj, ve které jsou ke studijním účelů k dispozici kůň, poník, kráva, kozy, ovce, psi, králíci a slepice. V rámci praktických cvičení a praxe získají žáci praktické dovednosti spojené s výkonem jejich budoucího povolání. Praktická výuka probíhá nejen v prostorách školy, ale i na smluvních pracovištích a školních závodech, mezi které patří ambulance veterinárních lékařů, veterinární ústav, zemědělská družstva, soukromé farmy, hřebčíny a podobně.

Škola se nachází v městské části Kukleny na Pražské třídě. Je dobře dostupná městskou hromadnou dopravou od hlavního vlakového nádraží (linka č. 3 zastávka Veterinární škola) a od autobusového nádraží je areál vzdálen pouze 10 minut chůze.

Žáci ze vzdálenějších míst bydliště mohou být ubytováni na Domově mládeže ve Vocelově ulici, nedaleko autobusového nádraží.

Ve vlastní školní jídelně.

Na domově mládeže Vocelova ulice, Hradecká ulice popřípadě na Církevním domově mládeže.

Školní stáj, školní sýrárna, školní včelnice a školní chirurgický sál.

Školu navštěvuje celkem 378 studentů a z toho je 84 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Veterinářství
43-41-M/01
2022–234 roky90ČJ, MAnoNe
denní209/90

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.