Logo Stredniskoly.cz

Střední škola AGC a.s.

www.skola-agc.cz
info (zavináč) skola-agc.cz
podatelna (zavináč) skola-agc.cz
417 538 357 (Sekretariát)
417 502 514 (Sekretariát)

Sídlo školy

Rooseveltovo nám. 5
Teplice 3, 41503

Odloučené pracoviště

Mühligova, Teplice

Domov mládeže

Fráni Šrámka 1350, Teplice
Hodnocení prezentace (Co je to?):
95,26 %
Typ školy: Soukromá škola
Ředitel(ka): Ing. Tomáš Holomek
Zřizovatel:AGC Flat Glass Czech a.s.
IČ:18385877
Kapacita školy:1052 žáků
Kontaktní osoby:Ing. Markéta Babčanová (Zástupce ředitele školy pro výchovu a vzdělávání), 417 538 357
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

TermínPoznámka
Sobota11. ledna 202009:00–13:00 hod.
Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Nekonáme přijímací zkoušky
 • Neomezené stahování dat z internetu
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Stipendijní programy
 • Školní bufet
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly

Nové prvky výuky

Listopadem 2010 byl do provozu uveden výukový portál školy. V databázi je přes 50 vzdělávacích eLearningových kurzů.
Výukový portál využívá LMS Moodle, který byl škole uvolněn v rámci projektu "Otevřená škola" spravovaného společností Asista s.r.o. Do výukového prostředí se lze dostat přes WWW stránky studentské rady http://www.skola-agc.cz, aktivací "Studijní zóny" - pravý horní roh stránky.
V rámci OPVK Výuka atraktivně a efektivně je ze strany pedagogického sboru vytvářeno přes 500 DUMů - eBooků.
Veřejně dostupné jsou všechny kurzy - přístup v roli "host", po zadání klíče. Přístup je ale omezen pouze na náhled článků, zablokovány jsou interaktivní prvky výuky. V současnosti se vytvářejí studentské a učitelské účty ve vazbě na jednotlivé kurzy.
Od školního roku 2013/2014 orientace informatiků na automatizaci a robotiku.

Stravování

Smluvně u sousedních ZŠ - Na Stínadlech, v kantýně školy, ve škole jsou na každém patře občerstvovací automaty.

Ubytování

V Domově mládeže Střední školy stavební a strojní Teplice, Šrámkova ul., včetně stravování

Vybavení

Je na velmi dobré úrovni, např. více než 200 osobních počítačů, 170 jich slouží přímo výuce, modernizované učebny, v řijnu 2007 a březnu 2008 modernizována dílna elektroniky a automatizace - robotizace nákladem 2 mil.Kč atd., prováděny výměny vybavení jednotlivých učeben, o prázdninách 2008 provedena rekonstrukce elektroinstalace a počítačové sítě, o prázdninách 2009 rekonstrukce pokračovaly, provedena i oprava střechy a věžičky s věžními hodinami, nově vybaveno 6 učeben. V dubnu 2010 uvedena do provozu školní kantýna. V srpnu 2011 realizována migrace počítačových pracovišť na celé škole - obměněn jak hardware, tak i softwarové vybavení. Od roku 2012 udělena certifikace školícího a testovacího střediska ECDL. Pro podporu výuky používány DUMy a LMS Moodle. Počátkem roku 2014 zřízeny moderní plně vybavené metodické učebny pro hudební, dramatickou a výtvarnou výchovu související s oborem vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika. V roce 2018 je plánovaná komplexní reorganizace školní počítačové sítě a připojení k internetu.
Škola se účastní celé řady zahraničních projektů.

Další informace

Moderní vybavení i v oblasti elektroniky, automatizace a robotizace. Na škole se připravuje ve spolupráci s fotbalovým oddílem FK Teplice 60 talentovaných fotbalistů. Rozvrh tělesné výchovy je přizpůsoben požadavkům na ranní a odpolední tréninky.
V rámci zahraničních stáží cestují žáci v poslední době nejčastěji do Německa, Norska, Polska, Maďarska a Dánska. Zajišťována i účast na mezinárodních dovednostních a sportovních soutěžích (informatika, ekonomické obory, učební obory).

Přijímací řízení

Oblast přijímacího řízení je komplexně popsána na URL: http://www.skola-agc.cz/cz/prijimacky/statni-prijimaci-zkous...
Oblast úseku celoživotního vzdělávání je obsahem www na URL: http://www2.skola-agc.cz/wordpress
Úsek CŽV zároveň působí jako vzdělávací centrum AGC a.s.

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
2641L51 – Mechanik elektrotechnikNástavbové studium2020–20213 rokyDálkové0
Všeobecné informace o oboru Mechanik elektrotechnik
2651H01 – ElektrikářStřední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDálkové0
Všeobecné informace o oboru Elektrikář
6441L51 – PodnikáníNástavbové studium2020–20213 rokyDálkové0
Všeobecné informace o oboru Podnikání
7531M01 – Předškolní a mimoškolní pedagogikaStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDálkové0
Všeobecné informace o oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika
2641L01 – Mechanik elektrotechnik
Elektrotechnik robotik
Střední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní29
Atraktivní maturitní obor se zaměřením na robotiku a automatizaci s navýšenou dotací praktického odborného výcviku, vycházející z trendů Průmysl 4.0. O absolventy tohoto oboru je trvale vysoký zájem ze strany zaměstnavatelů. Žáci oboru mají možnost vstoupit do stipendijního programu a získat řadu benefitů od sociálních partnerů školy, včetně smlouvy o budoucím pracovním poměru. Odborný výcvik probíhá na reálném robotizovaném pracovišti s vybavením od společností ABB a FESTO.
Všeobecné informace o oboru Mechanik elektrotechnik
Školné: 10000,- /rok
7531M01 – Předškolní a mimoškolní pedagogika
Učitel MŠ a vychovatel
Střední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní29
Studijní obor pro budoucí učitele mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, vychovatele nebo pedagoga volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost (např. denní a týdenní stacionáře pro děti a mládež, azylové domy pro matky v tísni, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, mateřská a rodinná centra apod.).
Všeobecné informace o oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika
Školné: 10000,- /rok
1820M01 – Informační technologie
Technik ICT a průmyslové aplikace
Střední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní29
Atraktivní studijní obor se zaměřením na software, hardware a jednotlivé specifické činnosti v oblasti výpočetní techniky (grafická zpracování, sítě, multimedia, programování atd.). O tento obor je trvale vyšší zájem žáků vycházejících ze základních škol. Od nového školního roku orientace na automatizaci a robotiku.
Všeobecné informace o oboru Informační technologie
Školné: 12000,- /rok
6341M01 – Ekonomika a podnikání
Ekonom a podnikání
Střední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní29
Studijní obor je ekonomického zaměření pro oblast podnikového hospodaření a administrativních prací. O obor je trvalý zájem ze strany děvčat a především aktivních sportovců - fotbalistů.
Všeobecné informace o oboru Ekonomika a podnikání
Školné: 10000,- /rok
2651H01 – Elektrikář
Elektrikář a rozvodná zařízení
Střední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní23
Učební obor je zaměřen především na elektroinstalační práce domovní i průmyslové, měření a opravy atd. Na závěr vzdělávání lze absolvovat zkoušky z Vyhlášky 50.
Všeobecné informace o oboru Elektrikář
Školné: bez poplatku
2651H01 – Elektrikář
Elektrikář a rozvodná zařízení
Střední vzdělání s výučním listem2020–20211 rokDálkové21
Pro absolventy středních škol zakončených maturitní zkouškou. Studium je zaměřeno pouze na odborné předměty a především odborný výcvik. Možnost získání zkoušky z vyhlášky 50.
Studium je organizováno jako zkrácené dálkové.
Všeobecné informace o oboru Elektrikář
Školné: 12000,- /rok
7531M01 – Předškolní a mimoškolní pedagogika
Učitel MŠ a vychovatel
Střední vzdělání s maturitou2020–20212 rokyDálkové29
Pro absolventy středních škol zakončených maturitní zkouškou. V učebním plánu pouze odborné - profilové předměty. Studijní obor pro budoucí učitele mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, vychovatele nebo pedagoga volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech.
Studium je organizováno jako zkrácené dálkové.
Všeobecné informace o oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika
Školné: 12000,- /rok

Fotogalerie

Budova ABudova CVstup do školy - budova AChodba školyChodba na budově CUčebna cizích jazykůUčebna ČJLDílna elektroniky a ITDílna elektroDílna elektroDílny elektroPracoviště FESTO - elektropneumatikPracoviště FESTO - elektropneumatikDílna elektroniky a ITRobotizované pracovištěRuční programování robotuZasedací a školící místnostZázemí žákůUčebna matematikyUčebna grafických předmětůUčebna ekonomických předmětůLaboratoř počítačových sítíLaboratoř automatizaceUčebna programováníFit centrumUčebna dramatické výchovyUčebna dramatické výchovyUčebna hudební výchovyUčebna výtvarné výchovyUčebna výtvarné výchovyPřehled pilotních projektůZe stáže v polském WZDZ Gorzow - jaro 2008Ze stáže v ABW Angermünde - 2007Bor - Rusko - Výměnný pobyt - březen 2008Ze stáže v norském RVS Raufoss - duben 2008

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.