Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední škola AGC a.s.

info (zavináč) skola-agc.cz
417 538 357 Sekretariát
417 502 514 Sekretariát

Sídlo školy

Rooseveltovo nám. 5
Teplice 3, 41503

Odloučené pracoviště

Mühligova, Teplice

Domov mládeže

Fráni Šrámka 1350/1, Teplice
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Ing. Tomáš Holomek
Zřizovatel:
AGC Flat Glass Czech a.s.

Kontaktní osoby

15.–16. října 2023
Veletrh vzdělávání - Šance, DK Teplice
20.–23. listopadu 2023
Dny otevřených dveří
20. listopadu 2023 13:00–16:30 hod.
Den otevřených dveří
21. listopadu 2023 13:00–16:30 hod.
Den otevřených dveří
22. listopadu 2023 13:00–16:30 hod.
Den otevřených dveří
23. listopadu 2023 13:00–16:30 hod.
Den otevřených dveří
13. ledna 2024 09:00–13:00 hod.
Den otevřených dveří
13. ledna 2024 09:00–13:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijetí bez přijímací zkoušky
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní bufet
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly

Angličtina, němčina

Listopadem 2010 byl do provozu uveden výukový portál školy. V databázi je přes 50 vzdělávacích eLearningových kurzů.
Výukový portál využívá LMS Moodle, který byl škole uvolněn v rámci projektu "Otevřená škola" spravovaného společností Asista s.r.o. Do výukového prostředí se lze dostat přes WWW stránky studentské rady http://www.skola-agc.cz, aktivací "Studijní zóny" - pravý horní roh stránky.
V rámci OPVK Výuka atraktivně a efektivně je ze strany pedagogického sboru vytvářeno přes 500 DUMů - eBooků.
Veřejně dostupné jsou všechny kurzy - přístup v roli "host", po zadání klíče. Přístup je ale omezen pouze na náhled článků, zablokovány jsou interaktivní prvky výuky. V současnosti se vytvářejí studentské a učitelské účty ve vazbě na jednotlivé kurzy.
Od školního roku 2013/2014 orientace informatiků na automatizaci a robotiku.

Smluvně u sousedních ZŠ - Na Stínadlech, v kantýně školy, ve škole jsou na každém patře občerstvovací automaty.

V Domově mládeže Střední školy stavební a strojní Teplice, Šrámkova ul., včetně stravování

Je na velmi dobré úrovni, např. více než 200 osobních počítačů, 170 jich slouží přímo výuce, modernizované učebny, v řijnu 2007 a březnu 2008 modernizována dílna elektroniky a automatizace - robotizace nákladem 2 mil.Kč atd., prováděny výměny vybavení jednotlivých učeben, o prázdninách 2008 provedena rekonstrukce elektroinstalace a počítačové sítě, o prázdninách 2009 rekonstrukce pokračovaly, provedena i oprava střechy a věžičky s věžními hodinami, nově vybaveno 6 učeben. V dubnu 2010 uvedena do provozu školní kantýna. V srpnu 2011 realizována migrace počítačových pracovišť na celé škole - obměněn jak hardware, tak i softwarové vybavení. Od roku 2012 udělena certifikace školícího a testovacího střediska ECDL. Pro podporu výuky používány DUMy a LMS Moodle. Počátkem roku 2014 zřízeny moderní plně vybavené metodické učebny pro hudební, dramatickou a výtvarnou výchovu související s oborem vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika. V roce 2020 byla provedena komplexní reorganizace školní počítačové sítě a připojení k internetu.
Škola se účastní celé řady zahraničních projektů.

Moderní vybavení i v oblasti elektroniky, automatizace a robotizace. Na škole se připravuje ve spolupráci s fotbalovým oddílem FK Teplice 60 talentovaných fotbalistů. Rozvrh tělesné výchovy je přizpůsoben požadavkům na ranní a odpolední tréninky.
V rámci zahraničních stáží cestují žáci v poslední době nejčastěji do Německa, Norska, Polska, Maďarska a Dánska. Zajišťována i účast na mezinárodních dovednostních a sportovních soutěžích (informatika, ekonomické obory, učební obory).

Oblast přijímacího řízení je komplexně popsána na URL: http://www.skola-agc.cz/cz/prijimacky/st...
Oblast úseku celoživotního vzdělávání je obsahem www na URL: http://www2.skola-agc.cz/wordpress
Úsek CŽV zároveň působí jako vzdělávací centrum AGC a.s.

Přihlásili jsme se k pokusnému ověřování zaměřeného na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky čj. MSMT-32270/2020-1. Na základě tohoto programu nabízíme zájemcům profilovou maturitní zkoušku s názvem „Programové vybavení“ (PVY), sestávající majoritně z oblastí MS Office (MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS Outlook) a Operačních systémů (MS Windows a Linux) nahradit alternativně certifikátem ECDL, vydaným na základě všech úspěšně složených testů z určených modulů.

Školu navštěvuje celkem 350 studentů a z toho je 57 % chlapců.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Elektrikář
26-51-H/01
2024–253 roky22AnoNe
denní63/21
Elektrikář
26-51-H/01
Vhodné pro maturanty; vyučené
2024–251 rok36AnoNe
dálkové77/36
Střední vzdělání s maturitou
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
2024–254 roky23ČJ, MAnoNe
denní47/23
Informační technologie
18-20-M/01
2024–254 roky23ČJ, MAnoNe
denní38/20
Mechanik elektrotechnik
26-41-L/01
2024–254 roky18ČJ, MAnoNe
denní22/18
Předškolní a mimoškolní pedagogika
75-31-M/01
2024–254 roky30ČJ, MAnoNe
denní81/30
Předškolní a mimoškolní pedagogika
75-31-M/01
2024–252 roky30AnoNe
dálkové111/32

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.