Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední odborná škola InterDACT s.r.o.

info (zavináč) interdact.cz
reditel (zavináč) interdact.cz
476 705 479 Sekretariát
604 611 359 Ředitelka

Sídlo školy

Pionýrů 2806
Most, 43401
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Mgr. Jana Synková
Zřizovatel:
InterDACT Most s.r.o.

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

21. září 2020 07:00–08:00 hod.
"Po Evropě s úsměvem"
24. listopadu 2020 08:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
23. prosince 2020 08:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
12. ledna 2021 08:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
23. ledna 2021 08:00–12:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Zahraniční výlety a exkurze

Angličtina, němčina

Stravování možné v budově školy - jídelní automat, ve škole jsou k dispozici nápojové a prodejní svačinové automaty a přístroje na horkou a studenou pitnou vodu k zajištění pitného režimu

Škola nemá vlastní ubytovací kapacitu, ubytování žáků je možno zajistit v ubytovacích zařízeních jiných škol v místě

Kromě kmenových učeben jsou k dispozici učebny odborné: učebna pečovatelství (polohovací postele, vyšetřovací lůžka, přikrývky, lůžkoviny a další vybavení nemocničního pokoje, model na KPCR, model lidské kostry, tonometr, stetoskop, francouzské hole atd.), multifunkční učebna (s kobercem, cvičebními míči, cvičebními stroji, karimatkami, viedo- a DVD přehrávačem, LCD TV), jazyková učebna multimediální, učebna s interaktivní tabulí, tři učebny PC se 70 počítači s internetovým připojením, tablety, projektory, promítacími plátny, videi apod. Tělocvična v areálu školy.

Online informační systém klasifikace a docházky, poskytování učebnic zdarma (s výjimkou jazykových učebnic), zahraniční odborné stáže studentů, zahraniční pobyty a exkurze.

Školné 12.000,- Kč/rok.

Základní koncepce školy vychází z dlouhodobých záměrů, které se postupně konkretizují v plánech školy na jednotlivé školní roky. Hlavními prioritami je postupné zvyšování kapacity školy, rozšiřování studijní nabídky, zkvalitňování materiálně technických i výchovně vzdělávacích podmínek, rozvíjení zahraniční spolupráce, účast na zahraničních projektech a spolupráce s regionálními subjekty.

V současnosti se škola prezentuje na veřejnosti jako moderní soukromá škola s perspektivní studijní nabídkou, příjemným prostředím a korektními vztahy.

Školu navštěvuje celkem 145 studentů a z toho je 52 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Informační technologie (Správce informačních technologií)
18-20-M/01
2021–224 roky25
denní
Absolvent tohoto studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník (ÚSO) se všeobecným i odborným vzděláním nutným pro výkon funkcí, souvisejících se správou informačních systémů, komunikací v počítačových sítích, programováním aplikací pro standardní uživatelské rozhraní, včetně práce s relačními databázemi a grafickými informacemi.
Sociální činnost
75-41-M/01
2021–224 roky25
denní
Studijní obor připravuje žáky pro práci v sociálních službách, pro vykonávání sociálního šetření, řešení sociálně–právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče,
je připraven pro sociálně–právní poradenství, je připraven pro depistážní činnost, pro poskytování krizové pomoci, je schopen vykonávat odbornou činnost v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, je připraven poskytnout sociální poradenství přispívající k řešení nepříznivé sociální situace a poskytnout ucelenou rehabilitaci, zejména pak sociální.
Veřejnosprávní činnost
68-43-M/01
2021–224 roky25
denní
Absolvent tohoto studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník (USO) se všeobecným i odborným vzděláním nutným pro výkon funkcí, souvisejících s výkonem administrativní činnosti v oblasti justice, tj. na soudech a státních zastupitelstvech, v advokátních, exekutorských a notářských kancelářích, a v samosprávě, tj. na obecních, městských, magistrátních a krajských úřadech. Dále pak v územních, ústředních nebo jiných orgánech státní správy, v mezinárodních orgánech a institucích, v právních a personálních odděleních soukromých společností.

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené

Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.