Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace

gtgm (zavináč) gtgm.cz

Sídlo školy

Studentská 640, Litvínov – Horní Litvínov, 43601
Ústecký kraj, Okres Most
Typ školy:Veřejná

Dny otevřených dveří: 19.11.2020, 19.01.2021. Moderní škola s dlouholetou tradicí zaručuje žákům vysokou úroveň všeobecného vzdělání a kvalitativně nejlepší přípravu pro vstup na VŠ v příjemném rodinném prostředí, dále projektovou výuku, odborné a sport. kurzy, nové metody práce, propojení teorie s praxí, spolupráci se zahraničními institucemi a řadu dalších zajímavých mimoškolních aktivit. Škola nabízí dělené vybrané hodiny ČJL a MA žákům všech ročníků. Intenzivní příprava v méněpočetných skupinách vede ke snazšímu a jistějšímu absolvování povinné MZ. Novou nabídkou seminářů od 1. roč. směřujeme k bezproblémovému vykonání přijímacích zkoušek na všechny typy VŠ. Nově cílíme na obory psychologie, speciální pedagogika, mediální výchova a mezinárodní vztahy. Zároveň zvyšujeme kvalitu výuky všech dostupných cizích jazyků. Prioritou gymnázia zůstává i nadále vysoká úspěšnost žáků u maturitní zkoušky a při přijetí na vysoké školy všech typů.

Studijní a učební obory

OborŠkolní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Gymnázium
79-41-K/81
Vhodné pro žáky 5. tříd ZŠ
2021–228 roků30ČJ, MAnoAno
denní72/27Prospěch: 1,5
Gymnázium
79-41-K/41
2021–224 roky60ČJ, MAnoAno
denní57/22Prospěch: 1,5

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.

Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.