Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace

gtgm (zavináč) gtgm.cz

Sídlo školy

Studentská 640, Litvínov – Horní Litvínov, 43601
Ústecký kraj, Okres Most
Typ školy:Veřejná

Dny otevřených dveří: 15.11.2022, 12.01.2023. Gymnázium T. G. Masaryka v Litvínově je moderní škola s dlouholetou tradicí, která zaručuje žákům vysokou úroveň všeobecného vzdělání a kvalitativně nejlepší přípravu pro vstup na VŠ, a to v příjemném a rodinném prostředí, dále projektovou výuku, odborné a sportovní kurzy, nové metody práce, propojení teorie s praxí, spolupráci se zahraničními institucemi a řadu dalších zajímavých mimoškolních aktivit. Gymnázium nabízí dělené vybrané hodiny ČJL a MA žákům všech ročníků. Intenzivní příprava v méněpočetných skupinách vede ke snazšímu a jistějšímu absolvování povinné maturitní zkoušky. Novou nabídkou seminářů od 1. ročníku směřujeme k bezproblémovému vykonání přijímacích zkoušek na všechny typy VŠ. Nově cílíme na obory psychologie, speciální pedagogika, mediální výchova a mezinárodní vztahy. Zároveň zvyšujeme kvalitu výuky všech dostupných cizích jazyků. Prioritou gymnázia zůstává i nadále vysoká úspěšnost žáků u maturitní zkoušky a při přijetí na vysoké školy všech typů.

Studijní a učební obory

OborŠkolní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Gymnázium
79-41-K/81
Vhodné pro žáky 5. tříd ZŠ
2023–248 roků30ČJ, MNeAno
denní61/33Prospěch: 1,5
Gymnázium
79-41-K/41
2023–244 roky60ČJ, MNeAno
denní69/28Prospěch: 1,5

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.