Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, spol. s r.o.

sekretariat (zavináč) spsezatec.cz
777 035 490 Zástupkyně ředitelky
733 712 250 Sekretariát

Sídlo školy

Svatováclavská 1404
Žatec, 43801
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Ing. Alice Iskerková
Zřizovatel:
Ing. Alice Iskerková

Kontaktní osoby

22. září 2020 08:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
Nabízíme obor Elektrotechnika a nově obor Informační technologie
30. září 2020 – 30. června 2021
JAZYKOVÁ ŠKOLA LINGUA CENTRUM
Jazykové kurzy
13. října 2020 08:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
Nabízíme obor Elektrotechnika a nově obor Informační technologie
8.–9. listopadu 2020
SOKRATES 2020, Sportovní hala Most, Budovatelů 112/7
10. listopadu 2020 08:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
Nabízíme obor Elektrotechnika a nově obor Informační technologie
8. prosince 2020
DOD - on-line, Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP spol. s.r.o. Žatec, Svatováclavská 1404
DOD bude probíhat on-line od 13,00 hodin. Čeká vás prohlídka školy a ukázky prací žáků a vyučujících, nabídka oborů.
8. prosince 2020 13:00–15:00 hod.
Den otevřených dveří
Zveme vás na online DOD. Nabízíme obor Elektrotechnika a nově obor INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Dojezdnost autobusem z Mostu, Loun, Chomutova cca 40 minut.
8. prosince 2020 13:00–15:00 hod.
DOD On-line https://vimeo.com/483254542
Zveme na DOD. Přestavíme vám školu a práce našich žáků. Od září nabízíme nový obor INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE.
12. ledna 2021
Den otevřených dveří, On-line přes Facebook školy, Facebook SPŠE Žatec, Svatováclavská 1404
DOD On-line
12. ledna 2021 08:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
Nabízíme obor Elektrotechnika a nově obor Informační technologie
25. ledna 2021 – 1. dubna 2021
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám zahájení i online koncem ledna 2021
15. července 2021 – 25. srpna 2021
3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Vyhlašujeme 3. kolo přijímacího řízení pro obor Elektrotechnika. V tomto kole se nekonají přijímací zkoušky. Přihlášku můžete odevzdat ve škole do 23. 8. 2021.
16. srpna 2021 – 31. prosince 2021
PROHLÍDKA ŠKOLY PRO ZÁJEMCE O STUDIUM
Zveme všechny zájemce o studium v oboru Elektrotechnika nebo informační technologie. V období prázdnin je nutné si prohlídku domluvit na tel. 777035490.
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze

Angličtina

Studium pedagogiky pro učitele k získání odborné kvalifikace podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona 563/2004 Sb.

Studium pro asistenty pedagoga

Vyhláška 50 bez odborné způsobilosti
Úplná profesní kvalifikace kód: 26-99-E/03
Zkouška:
Elektrotechnické rozvody 26-009-E
-> Obsah studia
Zkouška
Elektrotechnické zařízení 26-010-E
-> Obsah studia
Zkouška
Elektrické instalace 26-008-E

Jednotlivá zkouška je svoji formou shodná s profilovou částí maturitní zkoušky. Úspěšný absolvent získá státem uznané osvědčení o vykonání jednotlivé zkoušky z daného předmětu. Jednotlivá zkouška nenahrazuje úplné střední vzdělání.

Cíl studia:
- dosažení odborné způsobilosti pro vykonání zkoušky v rámci §5, Vyhlášky 50/1978 Sb.

Pořádání jazykových kurzů od září 2020.

Přípravné kurzy zaměřené na učivo matematiky a českého jazyka v rozsahu učiva základní školy potřebné k úspěšnému vykonání přijímacích zkoušek.

Datum zahájení leden 2021

Průmyslová zóna - TRIANGLE
FUJIKOKO CZECH
PMC - PRAHA MUSIC CENTER
PA//ZA
PULS

Podrobnosti na webových stránkách. Čtyři počítačové učebny, jazyková učebna s novým technickým vybavením, laboratoř elektrotechnických měření, solidní přístrojové vybavení, školní dílny - ruční a strojní obrábění, elektrodílna, simulační počítačová síť, knihovna, pokrytí WiFi v celém prostoru školy.
O přestávkách je možno užívat:
Na každém patře je odpočinkový kout. Stolní tenis, fotbálek, kulečník. Na dvoře ruské kuželky a street basket.

Máme k dispozici dvě levné ubytovny- na náměstí a TJ Sever (blízko školy).Ty využívají především žáci kombinované formy vzdělávání.

Stravování je možno zajistit v nedaleko vzdálené ZŠ. Vedle školy se nachází obchody s potravinami.

Vše další je na webu. Každoročně jeden až dva školní výlety se zajímavým programem. V červnu týdenní sportovně turistické soustředění.

Z okolních měst jako je Most, Louny, Chomutov, Jirkov, Podbořany a další je dojezdnost autobusem přímo ke škole cca 40 minut.

Škola poskytuje žákům slevy na školném až 50% podle jejich prospěchu.

Škola poskytuje svým žáků učebnice a studijní materiály zdarma. Jediné z učebnic, které si žáci hradí jsou učebnice na AJ.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Elektrotechnika
26-41-M/01
2021–224 roky100
denní
Elektrotechnika
26-41-M/01
2021–224 roky56
kombinované
Informační technologie
18-20-M/01
2021–224 roky60
denní

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené

Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.