Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, spol. s r.o.

sekretariat (zavináč) spsezatec.cz
marie.pathova (zavináč) spsezatec.cz
415 726 003 Sekretariát
733 712 250 Studijní referent
777 035 490 Ředitelka

Sídlo školy

Svatováclavská 1404
Žatec, 43801
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Ing. Marie Paťhová
Zřizovatel:
Soukromé

Kontaktní osoby

17.–30. září 2023
Erasmus + Latvia, Riga
20. září 2023 09:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
18. října 2023 09:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
23.–26. října 2023
Erasmus + Srbsko
5.–6. listopadu 2023
SOKRATES 1 – Regionální veletrh středního vzdělávání
7.–8. listopadu 2023
VÝSTAVA VZDĚLÁVÁNÍ 2024, Městská sportovní hala v Chomutově
15. listopadu 2023 09:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
16. listopadu 2023
Vzdělávání 2023, Zemědělská škola, Svatopluka Čecha 1180, Žatec (09:00 - 15:00)
13. prosince 2023 09:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
17.–22. prosince 2023
Lyžák
17. ledna 2024 09:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina

Studium pedagogiky pro učitele k získání odborné kvalifikace podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona 563/2004 Sb.

Studium pro asistenty pedagoga

Úplná profesní kvalifikace kód: 26-99-E/03
Zkouška:
Elektrotechnické rozvody 26-009-E
-> Obsah studia
Zkouška
Elektrotechnické zařízení 26-010-E
-> Obsah studia
Zkouška
Elektrické instalace 26-008-E

Jednotlivá zkouška je svoji formou shodná s profilovou částí maturitní zkoušky. Úspěšný absolvent získá státem uznané osvědčení o vykonání jednotlivé zkoušky z daného předmětu. Jednotlivá zkouška nenahrazuje úplné střední vzdělání.

Přípravné kurzy zaměřené na učivo matematiky a českého jazyka v rozsahu učiva základní školy potřebné k úspěšnému vykonání přijímacích zkoušek.

Průmyslová zóna - TRIANGLE
FUJIKOKI CZECH, s.r.o
PMC - PRAHA MUSIC CENTER
GRAPE SC.A.S
PULS Invenstiční, a.s. Chomutov
BIS Czech s.r.o.

5 nově vybavené počítačové učebny, učebna 3D tisku, laboratoř elektrotechnických měření, solidní přístrojové vybavení, školní dílny - elektrodílna, PLC laboratoř, simulační počítačová síť, knihovna, pokrytí WiFi v celém prostoru školy.
O přestávkách je možno užívat:
Na každém patře je odpočinkový kout. Stolní tenis, fotbálek, kulečník. Na dvoře ruské kuželky.

Neposkytujeme

Neposkytujeme. Vedle školy se nachází obchody s potravinami.
Ve škole je nápojový a potravinový automat.

Vše další je na webu. Každoročně jeden až dva školní výlety se zajímavým programem. V červnu týdenní sportovně turistické soustředění.

Z okolních měst jako je Most, Louny, Chomutov, Jirkov, Podbořany a další je dojezdnost autobusem přímo ke škole cca 40 minut.

Škola poskytuje žákům studijní stipendia podle Stipendijního řádu platného v daný školní rok.

Škola poskytuje svým žáků učebnice a studijní materiály zdarma. Jediné z učebnic, které si žáci hradí jsou učebnice na AJ a pracovní sešity z matematiky. Přecházíme na elektronické učebnice a učební materiály.

SPŠE a DVPP, Žatec nabízí 2 perspektivní studijní obory, které jsou zakončeny maturitní zkouškou.
• Elektrotechnika se zaměřením na automatizaci a robotiku, technologie inteligentních domů, a umělou inteligenci.
• Informační technologie je zaměřena na výuku programování aplikací a her pro Android, iOS a desktopové OS, webových aplikací a manažerských dovedností.
• Studenti mají k dispozici odborně vybavené učebny, ve spolupráci s partnerskými firmami zajímavé praxe a stipendijní a motivační programy (např ERASMUS+).

Školu navštěvuje celkem 106 studentů a z toho je 94 % chlapců.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Elektrotechnika (Automatizace a robotika)
26-41-M/01
2024–254 roky20ČJ, MAnoAno
denní38/16
Elektrotechnika (Automatizace a robotika)
26-41-M/01
Vhodné pro dospělé se základním vzděláním
2024–254 roky30ČJ, MAnoAno
kombinované0/0
Informační technologie
18-20-M/01
2024–254 roky20ČJ, MNeAno
denní29/29

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.