Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Soukromá obchodní akademie, spol. s r.o.

sekretariat (zavináč) soazatec.cz
marie.pathova (zavináč) soazatec.cz
415 726 002 Sekretariát
733 712 250 Sekretariát

Sídlo školy

Svatováclavská 1404
Žatec, 43801
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Ing. Marie Paťhová
Zřizovatel:
Soukromé

Kontaktní osoby

17.–30. září 2023
Erasmus + Latvia, Riga
20. září 2023 09:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
18. října 2023 09:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
23.–26. října 2023
Erasmus + Srbsko
5.–6. listopadu 2023
SOKRATES 1 – Regionální veletrh středního vzdělávání
7.–8. listopadu 2023
VÝSTAVA VZDĚLÁVÁNÍ 2024, Městská sportovní hala v Chomutově
15. listopadu 2023 09:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
16. listopadu 2023
Vzdělávání 2023, Zemědělská škola, Svatopluka Čecha 1180, Žatec (09:00 - 15:00)
13. prosince 2023 09:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
17.–22. prosince 2023
Lyžák
17. ledna 2024 09:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, němčina

Soukromá obchodní akademie v Žatci je střední odborná škola poskytující úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.
V roce 2021 byl otevřen nový obor: 37–41–M/01 Provoz a ekonomika dopravy. Absolventi získají znalosti problematiky zasílatelství, práva, logistiky, ekonomiky, účetnictví, informačních technologií a odborné předpoklady pro to, aby se ucházeli po ukončení studia o získání certifikátu spediční expert udělovaného mezinárodní organizací FIATA. Tento obor je v současné době určen pouze pro žáky denního studia.

Obor 63-41-M/02 Obchodní akademie je tradičním oborem zaměřeným na výuku předmětů z oblasti ekonomiky a podnikání. Čtyřleté maturitní studium je poskytováno v denní, kombinované a distanční formě.

Denní forma studia je určena žákům základních škol jako navazující studium po dokončení základní školní docházky. Vzdělávací program je v denní formě studia rozšířen o předměty z oblasti reklamy a propagační tvorby.

Naproti tomu kombinovaná a distanční forma studia jsou určeny dospělým uchazečům o maturitní vzdělávání. V případě kombinované formy dochází student na víkendová soustředění, která zpravidla probíhají jednou měsíčně. Žáci distanční formy dochází do školy pouze na klasifikační testy, a to jednou za pololetí. Výuka probíhá z velké části elektronicky.

Na každém patře školy jsou odpočinkové kouty. Žáci mohou využívat, po dohodě rodičů s danou školou, nabídky obědů nejbližších ZŠ.

Výhodou naší školy je rodinné prostředí – menší kolektiv žáků, příjemně zařízené třídy doplněné nejmodernějším technologickým vybavením. Samozřejmostí jsou plně vybavené třídy pro odbornou výuku. Najdete u nás i relaxační koutky, které je možno využít o přestávkách (fotbálek, ping–pong), případně i ve výuce (čtenářský koutek) – to vše přispívá k příjemnému prostředí ve škole a k eliminaci stresu studentů. O kvalitách naší školy se můžete sami přesvědčit, a to na dnech otevřených dveří.
Budeme se na vás těšit!

Cílem vzdělávání však není jen získání maturitního vysvědčení a úspěšné ukončení studia.

Smyslem práce celého našeho týmu jsou studenti. Klademe důraz nejen na vzdělávání, ale i na rozvíjení klíčových kompetencí, které studentům pomohou uplatnit se na trhu práce, případně úspěšně projít příjímacím řízením na VŠ. Naším cílem je, aby studenti byli připraveni čelit nástrahám a povinnostem, které přináší život dospělých lidí. Naše škola rovněž nabízí i vycestování do zahraničí v rámci programu Erasmus+, kde mohou studenti získat potřebnou praxi a procvičit se v cizích jazycích.

Usilujeme o to, aby naši studenti chodili do školy rádi a úspěšně prospívali v průběhu celého studia. Náš pedagogický sbor uplatňuje empatický přístup ke studentům a usiluje o vytvoření příjemného a bezpečného prostředí pro studenty. Studentům se snažíme vycházet vstříc a spolupracujeme s rodinami.

Upřednostňujeme nekonfliktní a individuální přístup – jsme vždy ochotni a připraveni pomoci našim studentům v nepříznivých situacích.

Školu navštěvuje celkem 186 studentů a z toho je 66 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Obchodní akademie (Propagační grafika a media)
63-41-M/02
2024–254 roky20ČJ, MNeAno
denní34/14
Obchodní akademie (Obchodní akademie)
63-41-M/02
Vhodné pro dospělé se základním vzděláním
2024–254 roky20ČJ, MNeAno
distanční10/10
Obchodní akademie (Obchodní akademie)
63-41-M/02
Vhodné pro dospělé se základním vzděláním
2024–254 roky20ČJ, MNeAno
kombinované16/14
Provoz a ekonomika dopravy
37-41-M/01
2024–254 roky20ČJ, MNeAno
denní28/18

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.