Logo Stredniskoly.cz

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace

www.sps-cl.cz
sps (zavináč) sps-cl.cz
eva.dneboska (zavináč) sps-cl.cz
petr.vesely (zavináč) sps-cl.cz
487 833 123 (Sekretariát)
487 833 121 (Zástupkyně ředitele)
487 833 111 (Ředitel)

Sídlo školy

Havlíčkova 426
Česká Lípa, 47001

Domov mládeže

Havlíčkova 443, Česká Lípa
Hodnocení prezentace (Co je to?):
68,43 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Ing. Petr Veselý
Zřizovatel:Liberecký kraj
IČ:48283142
Kontaktní osoby:Ing. Petr Veselý (ředitel školy), 487 833 111
Mgr. Vendulka Vorlová (zástupce ředitele pro školu), 487 833 121
Libuše Němečková (zástupce ředitele pro domov mládeže), 487 833 150
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

TermínPoznámka
Sobota19. ledna 201909:00–17:00 hod.
Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezené stahování dat z internetu
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní bufet
 • Školní intranet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Stravování

Škola poskytuje stravování pro své žáky i pro žáky z ostatních škol ve vlastní školní jídelně.

Ubytování

Škola poskytuje ubytování pro své žáky i pro žáky z ostatních škol ve vlastním domově mládeže.

Vybavení

Moderní vybavení učeben, nové zrekonstruované laboratoře, rekonstruovaný domov mládeže.

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
2341M01 – Strojírenství
Strojírenství
Střední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní30
Absolvent oboru získá vědomosti, dovednosti a návyky k přístupu a řešení problémů, a to jak z technické oblasti, tak i vlastního života. Osvojí si navrhování a konstruování strojních součástí, mechanismů a částí strojů, nástrojů, nářadí a přípravků včetně výrobních pomůcek a technologických podmínek k přeměně surovin, předvýrobků a polotovarů na strojírenské výroby. Pro zajištění jejich bezproblémové funkčnosti se naučí způsoby zjišťování jejich technického stavu, postupu práce při jejich údržbě a opravě, včetně zajištění bezpečnosti práce.
Uplatnění absolventa je např. na pozicích konstruktér, technolog, mistr ve výrobě, logistik, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, technik investic a engineeringu, technický manažer provozu, programátor CNC strojů, aj.
Stěžejními předměty oboru jsou Technické kreslení, CAD systémy, Mechanika, Konstrukční cvičení, Strojírenská technologie, Stavba a provoz strojů, Praxe, CNC stroje, Kontrola a měření, Elektrotechnika a Automatizace.
Všeobecné informace o oboru Strojírenství
7842M01 – Technické lyceum
Technické lyceum
Střední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní30
Obor je koncipován jako odborné technické studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání se zaměřením na získání obsahu i metod práce významných pro rozvoj technického myšlení.
Absolvent je připraven k terciárnímu studiu nejen technických oborů a studiem získá vhled do problematiky technických oborů a odborné kompetence uplatnitelné i při přímém vstupu na trh práce.
Může se uplatnit na všech pracovištích, kde se vyžaduje připravenost k efektivní práci s prostředky ICT, řešení jednodušších programátorských úloh, využívání CAD systémů, znalost dvou cizích jazyků, znalost základních poznatků z ekonomiky, řízení, pracovního práva a managementu, aj.
Stěžejními předměty oboru jsou Matematika, Fyzika a Informační a komunikační technologie.
Všeobecné informace o oboru Technické lyceum
1820M01 – Informační technologie
Informační technologie
Střední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní30
Absolvent oboru si osvojí navrhování, sestavovaní a udržování HW, práci s aplikačním programovým vybavením, návrh, realizaci a administraci počítačové sítě, programování a vývoj uživatelských, databázových a webových řešení, návrh a realizaci poloautomatických a automatických procesů a systémů.
Uplatnění absolventa je především na pozicích programátor, správce počítačových sítí, správce aplikací a operačních systémů, odborný technik IT, pracovník technické nebo uživatelské podpory, obchodník s IT, aj.
Stěžejními předměty oboru jsou Aplikační software, Operační systémy, Počítačové sítě, Hardware, Programování, Elektrotechnika, Automatizace a Mikroprocesorová technika.
Všeobecné informace o oboru Informační technologie
2641L501 – Elektrotechnika
Mechatronika
Nástavbové studium2018–20194 rokyDenní30
Všeobecné informace o oboru Elektrotechnika

Fotogalerie

Perokresba budovyHlavní čelní pohled v létěHlavní čelní pohled v ziměHistorický pohledLetecký pohled na město Česká LípaLetecký pohled na cetrum městaPedagogický sborProtiletecký krytKovárnaLaboratoř elektrotechnicky a automatizaceJedna z interaktivních tabulí

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2018, Školy Online.