Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace

sps (zavináč) sps-cl.cz
eva.dneboska (zavináč) sps-cl.cz
petr.vesely (zavináč) sps-cl.cz
487 833 123 Sekretariát
487 833 121 Zástupkyně ředitele
487 833 111 Ředitel

Sídlo školy

Havlíčkova 426
Česká Lípa, 47001

Domov mládeže

Havlíčkova 443, Česká Lípa
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Petr Veselý
Zřizovatel:
Liberecký kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní bufet
 • Školní intranet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, němčina

Škola poskytuje stravování pro své žáky i pro žáky z ostatních škol ve vlastní školní jídelně.

Škola poskytuje ubytování pro své žáky i pro žáky z ostatních škol ve vlastním domově mládeže.

Moderní vybavení učeben, nové zrekonstruované laboratoře, rekonstruovaný domov mládeže.

Školu navštěvuje celkem 360 studentů a z toho je 95 % chlapců.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Elektrotechnika (Mechatronika)
26-41-M/01
2022–234 roky30ČJ, MNeNe
denní0/0
V rámci studijního oboru se vyučuje jeden cizí jazyk.
Tento obor je v naší nabídce nově pro školní rok 2017/2018. Jedná se obor spojující elektrotechniku, strojírenství, automatizaci a robotizaci a informační technologie. Zcela jednoznačně vychází z aktuálního vývoje situace na trhu práce, zejména vývoje technologií, výrobních plánů firem a očekávaného růstu technických potřeb. V rámci studia je možné získat kvalifikaci pracovníků v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Absolvent se uplatní např. v oblasti servisní péče firem, provozní technické údržbě v oborech automatizace, automatických výrobních linkách, robotických pracovišť s hydraulickými, pneumatickými, elektrickými a strojními částmi, měřicí a regulační technice apod. Uplatnit se může např. na pozicích technický pracovník – elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, elektrodispečer, servisní technik elektrických a elektrotechnických zařízení, aj.
Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů je koncipována obdobně jako u oboru Strojírenství. Výuka odborných předmětů bude zaměřena zejména na elektrotechniku a mechatroniku.
Informační technologie (Informační technologie)
18-20-M/01
2022–234 roky60ČJ, MNeNe
denní0/0
V rámci studijního oboru se vyučuje jeden cizí jazyk (pouze anglický).
Absolvent oboru si osvojí navrhování, sestavování a udržování HW, práci s aplikačním programovým vybavením, návrh, realizaci a administraci počítačové sítě, programování a vývoj uživatelských, databázových a webových řešení, návrh a realizaci poloautomatických a automatických procesů a systémů.
Uplatnění absolventa je především na pozicích programátor, správce počítačových sítí, správce aplikací a operačních systémů, odborný technik IT, pracovník technické nebo uživatelské podpory, obchodník s IT aj.
Stěžejními předměty oboru jsou aplikační software, operační systémy, počítačové sítě, hardware, programování, elektrotechnika, automatizace a mikroprocesorová technika.
Strojírenství (Strojírenství)
23-41-M/01
2022–234 roky30ČJ, MNeNe
denní0/0
V rámci studijního oboru se vyučuje jeden cizí jazyk (anglický nebo německý).
Absolvent oboru si osvojí navrhování a konstruování strojních součástí, mechanismů a částí strojů, nástrojů, nářadí a přípravků včetně výrobních pomůcek a technologických podmínek k přeměně surovin, předvýrobků a polotovarů pro strojírenskou výrobu. Pro zajištění jejich bezproblémové funkčnosti se naučí způsoby zjišťování jejich technického stavu, postupu práce při jejich údržbě a opravě, včetně zajištění bezpečnosti práce.
Uplatnění absolventa je např. na pozicích konstruktér, technolog, mistr ve výrobě, logistik, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, technik investic a engineeringu, technický manažer provozu, programátor CNC strojů aj.
Stěžejními předměty oboru jsou technické kreslení, CAD systémy, mechanika, konstrukční cvičení, strojírenská technologie, stavba a provoz strojů, praxe, CNC stroje, kontrola a měření, elektrotechnika a automatizace.

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2022, Školy Online.