Logo Stredniskoly.cz

Církevní základní a střední škola Plzeň (CIŠ Plzeň)

www.cisplzen.cz
http://ss.cisplzen.cz
info (zavináč) cisplzen.cz
cernikova (zavináč) cisplzen.cz
dostalova (zavináč) cisplzen.cz
774 493 295 (Sekretariát)
731 410 937 (Ředitelka)
734 320 664 (Zástupkyně ředitele)

Sídlo školy

Táborská 28
Plzeň, okres Plzeň-město, 32600
Hodnocení prezentace (Co je to?):
52,86 %
Typ školy: Církevní škola
Ředitel(ka): Mgr. Jana Černíková
Zřizovatel:Biskupství plzeňské
Kontaktní osoby:Mgr. Jana Černíková (ředitelka školy), 731 410 937
Ing. Dagmar Dostálová (zástupkyně ŘŠ, garant oboru Ekologie a životní prostředí), 734 320 664
Mgr. Jana Fenclová (výchovná poradkyně, garant oboru Sociální činnost a Pečovatelství), 739 644 776

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezené stahování dat z internetu
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní bufet
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Změna názvu a sídla školy

Církevní ZŠ a SŠ Plzeň (CIŠ Plzeň) navazuje na úspěšnou tradici Církevní střední odborné školy Spálené Poříčí. Z praktických důvodů se naše škola stěhuje do Plzně a v září 2016 zahájí svoji činnost ve výborně vybavené školní budově na Slovanech, ze které odchází Sportovní gymnázium Plzeň.
Změna sídla školy přinese našim žákům nové možnosti především v oblasti praktického vyučování, lepší vybavenost školy a lepší dopravní dostupnost. Současně dojde k založení přírodovědně orientované základní školy.

Dálkové studium oboru Ekologie a životní prostředí a oboru Sociální činnost.

CIŠ Plzeň nabízí dálkové studium pro zájemce, kteří jsou již v zaměstnání. Výuka probíhá v pátek a v sobotu.

Zaměření oboru Ekologie a životní prostředí

Obor Ekologie a životní prostředí nabízí možnost zaměření Zájmové a záchranné chovy

Uplatnění absolventa oboru Ekologie a životní prostředí

Absolvent oboru Ekologie a životní prostředí:
• je připraven pro studium na vyšších odborných a vysokých školách především pro studium na fakultách přírodovědeckých, biologických, zemědělských, lesnických, chemických, lékařských, veterinárních, pedagogických a dalších.
• uplatní se zejména jako pracovník státní správy a samosprávy v oblasti životního prostředí, lesnictví a zemědělství, na správách národních parků a chráněných krajinných oblastí, na stavebních úřadech a v oblasti ekologického poradenství a vzdělávání.
• uplatní se v laboratořích a institucích, které monitorují a provádějí kontrolu složek životního prostředí, v podnicích zabývajících se revitalizacemi a rekultivacemi, péčí o městskou i krajinnou zeleň, hydrogeologickým průzkumem, nakládáním s odpady, dále se uplatní ve vodním hospodářství a při ochraně ovzduší.
• uplatní se v povoláních ekolog - pracovník ochrany přírody a krajiny, ekolog - pracovník malého průmyslového podniku i jako referent životního prostředí státní správy, hydrolog a meteorolog. Dále se uplatní jako pracovník ekologických center a ekologických organizací v nevládním sektoru.
• uplatní jako podnikový ekolog - zodpovídá za environmentální management podniku.

Uplatnění absolventa oboru Sociální činnost

Absolvent oboru Sociální činnost:
• se uplatní jako pracovník v sociálních službách při poskytování péče přímo v přirozeném sociálním prostředí svých klientů, tj. seniorů, osob se zdravotním a mentálním postižením (dětí i dospělých) a jejich rodinám
• dále se uplatní v zařízeních sociální péče (domovech pro seniory, domovech s pečovatelskou službou, stacionářích apod.) jako pečovatel
• absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě ve věku do tří let v denním režimu.

Stravování

Stravování žáků je zajištěno v jídelně 13. ZŠ Plzeň.

Ubytování

Ubytování žáků je zajištěno v těsné blízkosti školy na domově mládeže SPŠE Plzeň.
Cena měsíčního ubytování je 1 100 Kč.

Vybavení

Kmenové učebny, učebna IKT, chemická a fyzikální laboratoř, biologická laboratoř, školní Akvatera, učebna sociální činnosti, učebna terapií, knihovna, školní bufet, školní kuchyň.

Další informace

CIŠ Plzeň nabízí další výhody:
• individuální přístup k žákům
• rodinnou atmosféru školy na atraktivním místě
• moderní domov mládeže v podkroví zámku
• odborné exkurze a praxe
• finanční příspěvek na exkurze a praxe ve větších vzdálenostech
• odborné učebnice, atlasy a časopisy zdarma
• propracovaný systém týdenních praxí u potenciálních zaměstnavatelů
• zahraniční exkurze a praxe
• profilaci v oborech
• účast v mezinárodních projektech
• tvorbu vlastních výukových programů
• účast na přírodovědných olympiádách
• outdoorové zájezdy.

Projekty

CIŠ Plzeň se zapojila do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), který má za cíl podporu technického a přírodovědného vzdělávání na základních i středních školách.
Naše škola bude v rámci tohoto projektu realizovat obnovu laboratoří biologie a Akvatery.
Cílem projektuje je modernizace odborného vzdělávání, laboratoře budou vybaveny novým laboratorním nábytkem, mikroskopovací a projektovou technikou a dále dojde k rozšíření chovů zvířat ve školní Akvateře. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění výuky, zvýšení motivace žáků k přírodovědnému vzdělávání, získání nových teoretických dovedností a podpoře praktických dovedností žáků.

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
1601M01 – Ekologie a životní prostředí
Zájmové a záchranné chovy
Střední vzdělání s maturitou2017–20184 rokyDenní30
Všeobecné informace o oboru Ekologie a životní prostředíŠkolné: 0
1601M01 – Ekologie a životní prostředí
Zájmové a záchranné chovy
Střední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDálkové30
Všeobecné informace o oboru Ekologie a životní prostředíŠkolné: 16 000,- Kč
7541M01 – Sociální činnost
Pečovatelství a osobní asistence
Střední vzdělání s maturitou2017–20184 rokyDenní30
Všeobecné informace o oboru Sociální činnost
7541M01 – Sociální činnost
Pečovatelství a osobní asistence
Střední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDálkové25
Všeobecné informace o oboru Sociální činnostŠkolné: 16 000,- Kč

Fotogalerie

Učebna IKTLaboratoř biologieLaboratoř chemieŠkolní bufetAkvateraPečovatelský pokojTerénní učebna Spálené PoříčíFlorbalPečovatelský pokoj 2GeoparkTerénní základnaEkocetrum zázemí praxí ekologieAkvateraEkologická olympiádaZáchranná stanice poraněných živočichůZáchranná stanice poraněných živočichůZáchranná stanice poraněných živočichůVoliéra pro poraněné vodní ptactvoKroužkováníSlovenskoSlovenskoSlovenskoNatura servisSlovenskoMikroskopováníMěření pH vodyMuzikoterapieEntomologický odchytMěřením nivelačním přístrojemMěření GPSVzorkování planktonuMěření průhlednosti vodyMěření v meteorologické budceMěření tmavosti kouřeSenioři MirošovUrčování půdního typů-půdní sondaHudební výchovaMapování vegetace-fytocenologický snímekDomov seniorů MirošovMapování vodního tokůUrčování bezobratlýchUrčování dřevinUrčování asimilační plochy stromuUrčování mechůHypoterapieLesnické výsadbyCharita RokycanyPruhové značení přírodní památkyPomocné tlapkyZooterapiePosuzování vodní nádržeSociální péčeSázení prostokořenných stromůDomov Harmonie MirošovDomov Harmonie MirošovČtení v lesnických mapáchBiologická ochrana lesa-vyvěšování budekSázení balových stromůOdstraňování náletu na orchidejové louceSečení orchidejové louky

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.