Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední uměleckoprůmyslová škola a Základní umělecká škola Zámeček s.r.o.

zamecek (zavináč) zamecek.cz
ateliery (zavináč) zamecek.cz
377 532 853 Kancelář školy
774 077 700 Mobil kancelář školy
724 848 505 Mobil Ateliery Křimice

Sídlo školy

Pod Vinicemi 82
Plzeň, 30100

Odloučené pracoviště

Zámecké náměstí 80/9, Plzeň-Křimice

Domov mládeže

Průkopníků 290/9, Pzeň - Křimice
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Mgr. Renata Šindelářová

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

13.–14. listopadu 2020
Posviť si na budoucnost – Festival vzdělávání a práce, Výstava se uskuteční pouze v on-line podobě
1. září 2021 – 1. ledna 1970
Posviť si na budoucnost 2021, Plzeň - předběžně DEPO2015
Termín bude upřesněn.
1. září 2021 07:00–23:00 hod.
Den otevřených dveří
Virtuální Den otevřených dveří, prohlídka školy - na http://www.zamecek.cz/aktuality/virtualn...
1. října 2021 – 22. prosince 2021
PŘÍPRAVNÝ KURZ k talentovým zkouškám na umělecké SŠ
Přihlaste se na ateliery@zamecek.cz. Více info 724 848 505. Přihlásit se je možné také kdykoli v průběhu kurzu, i na jednotlivé lekce.
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Školní bufet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze

Angličtina

Přijímací zkoušky: 7. ledna 2021
Talentová zkouška – 1. kolo: 7. ledna 2021 (2. termín 1. kola 8. 1. 2021)
Přihlášky zasílejte do 30. 11. 2020

Nabízíme uchazečům PŘÍPRAVNÝ KURZ k talentovým zkouškám na umělecké SŠ.
Přihlásit se je možné také kdykoli v průběhu kurzu, i na jednotlivé lekce.

Stravování v místě školy formou teplého a studeného bufetu

Ve spolupráci s internáty a kolejemi v Plzni

Multimediální učebny, sochařské a malířské ateliéry, fotografický ateliér,grafické ateliéry: sw balík garfických programů ADOBE - Creativ Suite Prem CS5(Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat, Flash); sw pro výrobu a střih videa Avid Liguid 7, 3D modelovací a animační program 3DS Max

* slevy na školném pro 5 nejlepších žáků v ročníku 17.000, - až 20.000,- Kč
* 100% zastoupení profesionálních výtvarníků v odborné části profesorského sboru
* Mimořádná atmosféra školy na atraktivním místě
* Bezproblémové dopravní spojení MHD
* Bezkonkurenční nabídka mimoškolních aktivit: zájezdy, výstavy, exkurze, sympozia
* První místa v soutěžích a mezinárodní spolupráce
* Skvělé reference absolventů
* Nejúspěšnější odborná škola v Čechách v počtu studentů přijatých na VŠ
* Cíl vzdělávání: profesionalita v oboru, samostatnost, odpovědnost, schopnost uplatnit se

Školu navštěvuje celkem 167 studentů a z toho je 76 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Grafický design
82-41-M/05
2021–224 roky18
denní
Studijní obor Grafický design a média nachází v dnešní době široké uplatnění. Nezabývá se pouze klasickou propagační grafikou (loga, plakáty, katalogy, billboardy apod.) a grafickým designem různých tiskovin (knižní design, ilustrace, písmo atd.), ale také nejmodernějšími technologiemi a prostředky grafického designu a reklamy – tvorbě webových stránek, 3D grafikou, animací a filmem.

Přestože je ve výuce tohoto oboru důraz kladen na kompetence využívat a ovládat moderní technologie (digitální fotografie a video, grafické programy), platí zde pravidlo, že tyto technologie jsou pouze prostředkem, nikoliv cílem tvorby. Nezbytnou součástí výuky je proto průprava v klasických řemeslných dovednostech – kresbě a malbě, typografii a klasických grafických technikách (linoryt, suchá jehla, monotyp apod.). V prvních ročnících je tedy výuka zaměřena více na řemeslné dovednosti a klasické výtvarné techniky. Kresbou a malbou podle modelu se žáci naučí základům výtvarného vyjadřování – kompozici, konstrukci a modelaci objektů v prostoru. Získávají znalosti z oboru typografie a písma, které následně zúročí při realizaci praktických úloh z grafického designu v grafickém softwaru. Protože schopnost pracovat s moderními technologiemi a softwarem je dnes pro profesionální uplatnění nutností, učí se žáci práci s fotografií, audiovizuální technikou, softwarem pro tvorbu 2D grafiky, modelování ve 3D, animaci, zpracování videa i postupům při tvorbě webových stránek. Vyšší ročníky jsou pak zaměřeny na využití získaných znalostí a dovedností při řešení komplexních úkolů z profesionální praxe: Tvorbu propagační grafiky (loga, značky, vizitky, letáky, brožury, katalogy, plakáty, billboardy apod.) i vytváření komplexních reklamních kampaní, předtiskovou přípravu, knižní design (ilustrace, sazba, celkový design knihy), tvorbu webových stránek atd.

Teoretickou základnou studia je výuka technologie a dějin výtvarné kultury. Studium je nad rámec učebních plánů doplněno dvěma týdenními malířskými kurzy v přírodě a dále výlety a exkurzemi, obohacujícími studium dějin výtvarné kultury o osobní prožitek. Součástí studia je týdenní souvislá praxe v oboru.

Absolvování oboru otevírá studentům možnost uplatnit se v reklamních agenturách a na DTP pracovištích, ve funkcích pracovníků reklamních a PR oddělení firem nebo v kulturních institucích. Svoji kvalifikaci si studenti mohou zvýšit studiem na vysokých, umělecky zaměřených školách.

Co se učíme:

Kreslit různými prostředky a materiály
Malovat temperou, pastelem, akvarelem...
Tisknout různé grafické techniky
Konstruovat písmo
Navrhnout logo, značku, letáky, plakáty, billboardy, kalendáře, karty
Pracovat v grafickém softwaru
Ilustrovat texty
Nakreslit figuru
Fotografovat
Vytvořit www stránky
Zajistit kompletní propagaci firmy
Vytvořit vlastní animovaný film
Graficky upravit knihu
Pracovat ve 3D programu

A co dál:

Studovat na AVU nebo na jiné umělecké škole
Studovat na pedagogické nebo jiné vysoké škole
Stát se odborníkem v Public relation
Pracovat v reklamní agentuře
Pracovat ve studiu DTP
Být pracovníkem v některé z kulturních institucí
Založit si vlastní reklamní firmu
Grafický design
82-41-M/05
2021–222 roky5TZAnoAno
denní0/0
Kamenosochařství
82-41-M/16
2021–224 roky12
denní
Kamenosochařství
82-41-M/16
2021–222 roky5TZAnoAno
denní2/0
Konzervátorství a restaurátorství
82-42-M/01
2021–224 roky8
denní
Užitá fotografie a média
82-41-M/02
2021–224 roky18
denní
Užitá malba
82-41-M/01
2021–224 roky18
denní

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, TZ = talentová zkouška

Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.