Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141

sekretariat (zavináč) sszp.kt.cz

Sídlo školy

Národních mučedníků 141
Klatovy, 33901

Odloučená pracoviště

Učební obory
Šmeralova 197, Klatovy
Hotel Malá Paříž
Špičák 17, Železná Ruda

Domov mládeže

Národních mučedníků 141, Klatovy
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Vladislav Smolík
Zřizovatel:
Plzeňský kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Gastronomické studio pro výuku odborných předmětů
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijetí bez přijímací zkoušky
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Centrum odborného výcviku a celoživotního vzdělávání v potravinářských a navazujících oborech

Na zahradě Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech vyrostlo multifunkční centrum odborného výcviku a celoživotního vzdělávání v potravinářských a navazujících oborech.
Realizací záměru došlo k doplnění chybějící infrastruktury školy pro vzdělávání, vytvořila se tím dostatečná kapacita pro praktické vyučování žáků učebních i studijních oborů, oboru nástavby a došlo k vybudování zázemí pro celoživotní vzdělávání. Centrum bylo vybudováno v prostoru zahrady Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141. Výstavba byla zahájena v květnu roku 2009 a dokončena v prosinci roku 2010 s celkovými náklady přesahující 34 mil. Kč.
Hlavními cíli záměru jsou výstavba budovy Objektu praktické výuky (zázemí pro výuku především pro žáky učebního oboru pekař a cukrář, studijního oboru ekonomika a podnikání (management potravinářských výrob) a nástavbového oboru podnikání, popř. ostatních oborů školy), výstavba budovy Restaurační a ubytovací zařízení (zázemí pro žáky z oboru kuchař-číšník, ekonomika a podnikání (management gastronomie a hotelnictví), nástavbového oboru podnikání, popř. ostatních oborů školy, rozšíření stávající ubytovací a stravovací kapacity naší školy.
Mezi navazující cíle záměru patří: další zapojení sociálních partnerů školy do fungování centra, vytvoření funkčního systému celoživotního vzdělávání (rekvalifikační kurzy, semináře, vzdělávací programy, vzdělávání členů Potravinářské komory České republiky), realizace systému Národní soustavy kvalifikací v rámci celoživotního vzdělávání, následně realizace dalších projektových aktivit (zemědělství, potravinářství, gastronomie, cestovní ruch), rozšíření dosavadní spolupráce s ČZU Praha, především s Fakultou agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, pořádání nové prestižní gastronomické soutěže a vytvoření originálního regionálního produktu.
Vybudování centra je součástí Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje a je financováno z prostředků Plzeňského kraje.
Škola si přeje posílit svoji pozici jako centra vzdělávání v zemědělských, potravinářských a navazujících oborech.

Centrum odborné přípravy v zemědělských oborech

Škola byla jmenována Ministerstvem zemědělství Centrem odborné přípravy
v zemědělských oborech, aby se žáci mohli seznámit s nejnovějšími technologiemi a mechanizačními prostředky v oblasti zemědělství, zahradnictví a potravinářství. V návaznosti na to mohla škola požádat o dotaci na pořízení strojního vybavení, které bude žákům k dispozici pro výuku; jedná se o obraceč, shrnovač, diskový žací stroj, pluh, kombinátor, secí stroj, mulčovač, traktorový přívěs. V následujících letech se počítá s dalším dovybavením centra novými stroji, zařízeními a technologiemi.

Stravování

Školní jídelna

Ubytování

Domov mládeže
Penzion na Zemědělce v Centru odborného výcviku a celoživotního vzdělávání v potravinářských a navazujících oborech

Vybavení

Jídelna, domov mládeže, společenský sál, tělocvična, školní bufet, botanická zahrada, naučná stezka, školní farma, agrometeorologie, autoškola, zelená knihovna, výtah pro invalidy, ekologická "zelená" učebna, ekologické zahradní jezírko, arboretum, Centrum odborného výcviku a celoživotního vzdělávání v potravinářských a navazujících oborech (pekařství a cukrářství, restaurace a penzion), gastroučebny

Další informace

Ve škole sídlí pracoviště Českomoravské společnosti chovatelů. Funguje zde Konzultační středisko PEF ČZU Praha.

Hotel Malá Paříž

Žáci školy mají možnost konat praktické vyučování v Hotelu Malá Paříž, který provozuje naše škola.
www.malapariz.cz

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s výučním listem
2954H01 – Cukrář
2020–20213 rokyDenní
6551H01 – Kuchař - číšník
2020–20213 rokyDenní
2953H01 – Pekař
2020–20213 rokyDenní
2956H01 – Řezník - uzenář
2020–20213 rokyDenní
4152H01 – Zahradník
2020–20213 rokyDenní
4151H01 – Zemědělec - farmář
2020–20213 rokyDenní
Střední vzdělání s maturitou
4141M01 – Agropodnikání
2020–20214 rokyDenní
1601M01 – Ekologie a životní prostředí
2020–20214 rokyDenní
6341M01 – Ekonomika a podnikání
2020–20214 rokyDenní
6541L01 – Gastronomie
2020–20214 rokyDenní
6843M01 – Veřejnosprávní činnost (Veřejnosprávní činnost)
2020–20214 rokyDenní300/rok
VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST je 4-letý studijní obor zakončený maturitní zkouškou.

Žáci během studia získají přehled o administrativní práci v úřadech nejrůznějšího typu a přehled o právním uspořádání společnosti a veřejného života. Během studia projdou řadou reálných životních situací v institucích a při praxi. Získají dobrou znalost práce v moderní kanceláři, která je vybavena všemi nutnými elektronickými přístroji. Žáci získají ucelené ekonomické a právní znalosti v oblasti činnosti státní správy a místní samosprávy. Tyto základní znalosti jsou doplněny o dovednost psaní na stroji, znalost dvou cizích jazyků, zpracování ekonomických agend na počítači a znalost obsluhy počítače.
Po ukončení čtyřletého studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky může absolvent studijního oboru VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST najít uplatnění jako referent státní správy, samosprávy v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánech státní správy a samosprávy. Může se uplatnit i na úřadech práce, v advokacii, soudnictví. Může pracovat v celní správě, ve vzdělávacích firmách, v různých nadacích. Získané ekonomické a právní vzdělání mu umožní uplatnit se i v občanském sektoru.
Absolvent může dále pokračovat ve vysokoškolském bakalářském studijním oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ, který při naší škole zajišťuje Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze.
Nástavbové studium
6441L51 – Podnikání
2020–20212 rokyDenní
6441L51 – Podnikání
2020–20213 rokyDálkové

Fotogalerie

Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.