Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141

sekretariat (zavináč) sszp.kt.cz

Sídlo školy

Národních mučedníků 141
Klatovy, 33901

Odloučená pracoviště

Školní farma Na Zemědělce
Čínov 635, Klatovy
Učební obory
Šmeralova 197, Klatovy
Hotel Malá Paříž
Špičák 17, Železná Ruda

Domov mládeže

Národních mučedníků 141, Klatovy
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Vladislav Smolík
Zřizovatel:
Plzeňský kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

26. listopadu 2021 08:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
1. ledna 2022 – 31. prosince 2022
Oslavy 150 let založení školy
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Gastronomické studio pro výuku odborných předmětů
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijetí bez přijímací zkoušky
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, němčina

Na zahradě Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech vyrostlo multifunkční centrum odborného výcviku a celoživotního vzdělávání v potravinářských a navazujících oborech.
Realizací záměru došlo k doplnění chybějící infrastruktury školy pro vzdělávání, vytvořila se tím dostatečná kapacita pro praktické vyučování žáků učebních i studijních oborů, oboru nástavby a došlo k vybudování zázemí pro celoživotní vzdělávání. Centrum bylo vybudováno v prostoru zahrady Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141. Výstavba byla zahájena v květnu roku 2009 a dokončena v prosinci roku 2010 s celkovými náklady přesahující 34 mil. Kč.
Hlavními cíli záměru jsou výstavba budovy Objektu praktické výuky (zázemí pro výuku především pro žáky učebního oboru pekař a cukrář, studijního oboru ekonomika a podnikání (management potravinářských výrob) a nástavbového oboru podnikání, popř. ostatních oborů školy), výstavba budovy Restaurační a ubytovací zařízení (zázemí pro žáky z oboru kuchař-číšník, ekonomika a podnikání (management gastronomie a hotelnictví), nástavbového oboru podnikání, popř. ostatních oborů školy, rozšíření stávající ubytovací a stravovací kapacity naší školy.
Mezi navazující cíle záměru patří: další zapojení sociálních partnerů školy do fungování centra, vytvoření funkčního systému celoživotního vzdělávání (rekvalifikační kurzy, semináře, vzdělávací programy, vzdělávání členů Potravinářské komory České republiky), realizace systému Národní soustavy kvalifikací v rámci celoživotního vzdělávání, následně realizace dalších projektových aktivit (zemědělství, potravinářství, gastronomie, cestovní ruch), rozšíření dosavadní spolupráce s ČZU Praha, především s Fakultou agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, pořádání nové prestižní gastronomické soutěže a vytvoření originálního regionálního produktu.
Vybudování centra je součástí Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje a je financováno z prostředků Plzeňského kraje.
Škola si přeje posílit svoji pozici jako centra vzdělávání v zemědělských, potravinářských a navazujících oborech.

Škola byla jmenována Ministerstvem zemědělství Centrem odborné přípravy
v zemědělských oborech, aby se žáci mohli seznámit s nejnovějšími technologiemi a mechanizačními prostředky v oblasti zemědělství, zahradnictví a potravinářství. V návaznosti na to mohla škola požádat o dotaci na pořízení strojního vybavení, které bude žákům k dispozici pro výuku; jedná se o obraceč, shrnovač, diskový žací stroj, pluh, kombinátor, secí stroj, mulčovač, traktorový přívěs. V následujících letech se počítá s dalším dovybavením centra novými stroji, zařízeními a technologiemi.

Školní farma Na Zemědělce je školním hospodářstvím školy, kde probíhá praktické vyučování studijního oboru agropodnikání a učebního oboru zemědělec-farmář.

Školní jídelna

Domov mládeže
Penzion na Zemědělce v Centru odborného výcviku a celoživotního vzdělávání v potravinářských a navazujících oborech

Jídelna, domov mládeže, společenský sál, tělocvična, školní bufet, botanická zahrada, naučná stezka, školní farma, agrometeorologie, autoškola, zelená knihovna, výtah pro invalidy, ekologická "zelená" učebna, ekologické zahradní jezírko, arboretum, Centrum odborného výcviku a celoživotního vzdělávání v potravinářských a navazujících oborech (pekařství a cukrářství, restaurace a penzion), gastroučebny

Ve škole sídlí pracoviště Českomoravské společnosti chovatelů. Funguje zde Konzultační středisko PEF ČZU Praha.

Žáci školy mají možnost konat praktické vyučování v Hotelu Malá Paříž, který provozuje naše škola.
www.malapariz.cz

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Cukrář
29-54-H/01
2022–233 roky30AnoAno
denní37/30
Kuchař - číšník
65-51-H/01
2022–233 roky60AnoAno
denní48/48
Pekař
29-53-H/01
2022–233 roky15AnoAno
denní26/15
Řezník - uzenář
29-56-H/01
2022–233 roky15AnoNe
denní9/9
Zahradník
41-52-H/01
2022–233 roky24AnoAno
denní14/14
Zemědělec - farmář
41-51-H/01
2022–233 roky30AnoAno
denní25/25
Střední vzdělání s maturitou
Agropodnikání
41-41-M/01
2022–234 roky30ČJ, MAnoAno
denní41/30
Ekologie a životní prostředí
16-01-M/01
2022–234 roky0ČJ, MNeAno
denní44/30
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
2022–234 roky30ČJ, MNeAno
denní35/30
Gastronomie
65-41-L/01
2022–234 roky30ČJ, MAnoAno
denní13/13
Veřejnosprávní činnost
68-43-M/01
2022–234 roky0ČJ, MNeAno
denní30/18
Nástavbové studium
Podnikání
64-41-L/51
2022–232 roky30ČJ, MNeAno
denní36/30
Podnikání
64-41-L/51
2022–233 roky0ČJ, MNeAno
dálkové0/0

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.