Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141

sekretariat (zavináč) sszp.kt.cz
376 326 280 Sekretariát
376 311 605 Sekretariát

Sídlo školy

Národních mučedníků 141
Klatovy, 33901

Odloučená pracoviště

Školní farma Na Zemědělce
Čínov 635, Klatovy
Školní jídelna
Národních mučedníků 141, Klatovy
Učební obory
Šmeralova 197, Klatovy
Hotel Malá Paříž
Špičák 17, Železná Ruda

Domov mládeže

Národních mučedníků 141, Klatovy
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Vladislav Smolík
Zřizovatel:
Plzeňský kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

24. listopadu 2023 08:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Gastronomické studio pro výuku odborných předmětů
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijetí bez přijímací zkoušky
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, němčina

Na zahradě Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech vyrostlo multifunkční centrum odborného výcviku a celoživotního vzdělávání v potravinářských a navazujících oborech.
Realizací záměru došlo k doplnění chybějící infrastruktury školy pro vzdělávání, vytvořila se tím dostatečná kapacita pro praktické vyučování žáků učebních i studijních oborů, oboru nástavby a došlo k vybudování zázemí pro celoživotní vzdělávání. Centrum bylo vybudováno v prostoru zahrady Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141. Výstavba byla zahájena v květnu roku 2009 a dokončena v prosinci roku 2010 s celkovými náklady přesahující 34 mil. Kč.
Hlavními cíli záměru jsou výstavba budovy Objektu praktické výuky (zázemí pro výuku především pro žáky učebního oboru pekař a cukrář, studijního oboru ekonomika a podnikání (management potravinářských výrob) a nástavbového oboru podnikání, popř. ostatních oborů školy), výstavba budovy Restaurační a ubytovací zařízení (zázemí pro žáky z oboru kuchař-číšník, ekonomika a podnikání (management gastronomie a hotelnictví), nástavbového oboru podnikání, popř. ostatních oborů školy, rozšíření stávající ubytovací a stravovací kapacity naší školy.
Mezi navazující cíle záměru patří: další zapojení sociálních partnerů školy do fungování centra, vytvoření funkčního systému celoživotního vzdělávání (rekvalifikační kurzy, semináře, vzdělávací programy, vzdělávání členů Potravinářské komory České republiky), realizace systému Národní soustavy kvalifikací v rámci celoživotního vzdělávání, následně realizace dalších projektových aktivit (zemědělství, potravinářství, gastronomie, cestovní ruch), rozšíření dosavadní spolupráce s ČZU Praha, především s Fakultou agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, pořádání nové prestižní gastronomické soutěže a vytvoření originálního regionálního produktu.
Vybudování centra je součástí Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje a je financováno z prostředků Plzeňského kraje.
Škola si přeje posílit svoji pozici jako centra vzdělávání v zemědělských, potravinářských a navazujících oborech.

Pro více informací klikněte na odkaz:
https://www.sszpkt.cz/index.php?pages=26...

Škola byla jmenována Ministerstvem zemědělství Centrem odborné přípravy
v zemědělských oborech, aby se žáci mohli seznámit s nejnovějšími technologiemi a mechanizačními prostředky v oblasti zemědělství, zahradnictví a potravinářství. V návaznosti na to mohla škola požádat o dotaci na pořízení strojního vybavení, které bude žákům k dispozici pro výuku; jedná se o obraceč, shrnovač, diskový žací stroj, pluh, kombinátor, secí stroj, mulčovač, traktorový přívěs. V následujících letech se počítá s dalším dovybavením centra novými stroji, zařízeními a technologiemi.

Školní farma Na Zemědělce je školním hospodářstvím školy, kde probíhá praktické vyučování studijního oboru agropodnikání a učebního oboru zemědělec-farmář.

Školní jídelna

Naše škola poskytuje celodenní stravování v nově zrekonstruované jídelně. Součástí nové jídelny je i nově zbudované sociální zařízení. V naší školní jídelně máme výběr ze tří obědů.

Pro více informací klikněte na odkaz:
https://www.sszpkt.cz/index.php?pages=26...

Domov mládeže
Domov mládeže poskytuje ubytování a stravování mnoha žákům. Tradičně nabízí řadu nejrůznějších aktivit pro volný čas.

Pro více informací klikněte na odkaz:
https://www.sszpkt.cz/index.php?pages=26...

Jídelna, domov mládeže, společenský sál, tělocvična, školní bufet, botanická zahrada, naučná stezka, školní farma, agrometeorologie, autoškola, zelená knihovna, výtah pro invalidy, ekologická "zelená" učebna, ekologické zahradní jezírko, arboretum, Centrum odborného výcviku a celoživotního vzdělávání v potravinářských a navazujících oborech (pekařství a cukrářství, restaurace a penzion), gastroučebny

Ve škole sídlí pracoviště Českomoravské společnosti chovatelů. Funguje zde Konzultační středisko PEF ČZU Praha.

Žáci školy mají možnost konat praktické vyučování v Hotelu Malá Paříž, který provozuje naše škola.
www.malapariz.cz

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Cukrář
29-54-H/01
2024–253 roky30AnoAno
denní48/28
Kuchař - číšník
65-51-H/01
2024–253 roky60AnoAno
denní60/26
Pekař
29-53-H/01
2024–253 roky15AnoAno
denní26/12
Řezník - uzenář
29-56-H/01
2024–253 roky15AnoNe
denní15/14
Zahradník
41-52-H/01
2024–253 roky24AnoAno
denní34/22
Zemědělec - farmář
41-51-H/01
2024–253 roky30AnoAno
denní55/25
Střední vzdělání s maturitou
Agropodnikání
41-41-M/01
2024–254 roky60ČJ, MAnoAno
denní78/45
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
2024–254 roky30ČJ, MNeAno
denní72/22
Gastronomie
65-41-L/01
2024–254 roky30ČJ, MAnoAno
denní13/0
Veřejnosprávní činnost
68-43-M/01
2024–254 roky30ČJ, MNeAno
denní51/21
Nástavbové studium
Podnikání
64-41-L/51
2024–252 roky30ČJ, MNeAno
denní44/30

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.