Logo Stredniskoly.cz

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141

www.sszp.kt.cz
sekretariat (zavináč) sszp.kt.cz
376 326 280
376 311 605

Sídlo školy

Národních mučedníků 141
Klatovy, 33901

Odloučená pracoviště

Šmeralova 197 - učební obory, Klatovy
Hotel Malá Paříž, Železná Ruda 17, Železná Ruda

Domov mládeže

Národních mučedníků 141, Klatovy
Hodnocení prezentace (Co je to?):
70,40 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Ing. Vladislav Smolík
Zřizovatel:Plzeňský kraj
IČ:61781797
Kapacita školy:680 žáků
Kontaktní osoby:Ing. Magda Netíková (zástupkyně ředitele pro učební obory), 376 311 605
Ing. Michaela Matějková (zástupkyně ředitele pro studijní obory), 376 326 263

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Gastronomické studio pro výuku odborných předmětů
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Nekonáme přijímací zkoušky
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Centrum odborného výcviku a celoživotního vzdělávání v potravinářských a navazujících oborech

Na zahradě Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech vyrostlo multifunkční centrum odborného výcviku a celoživotního vzdělávání v potravinářských a navazujících oborech.
Realizací záměru došlo k doplnění chybějící infrastruktury školy pro vzdělávání, vytvořila se tím dostatečná kapacita pro praktické vyučování žáků učebních i studijních oborů, oboru nástavby a došlo k vybudování zázemí pro celoživotní vzdělávání. Centrum bylo vybudováno v prostoru zahrady Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141. Výstavba byla zahájena v květnu roku 2009 a dokončena v prosinci roku 2010 s celkovými náklady přesahující 34 mil. Kč.
Hlavními cíli záměru jsou výstavba budovy Objektu praktické výuky (zázemí pro výuku především pro žáky učebního oboru pekař a cukrář, studijního oboru ekonomika a podnikání (management potravinářských výrob) a nástavbového oboru podnikání, popř. ostatních oborů školy), výstavba budovy Restaurační a ubytovací zařízení (zázemí pro žáky z oboru kuchař-číšník, ekonomika a podnikání (management gastronomie a hotelnictví), nástavbového oboru podnikání, popř. ostatních oborů školy, rozšíření stávající ubytovací a stravovací kapacity naší školy.
Mezi navazující cíle záměru patří: další zapojení sociálních partnerů školy do fungování centra, vytvoření funkčního systému celoživotního vzdělávání (rekvalifikační kurzy, semináře, vzdělávací programy, vzdělávání členů Potravinářské komory České republiky), realizace systému Národní soustavy kvalifikací v rámci celoživotního vzdělávání, následně realizace dalších projektových aktivit (zemědělství, potravinářství, gastronomie, cestovní ruch), rozšíření dosavadní spolupráce s ČZU Praha, především s Fakultou agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, pořádání nové prestižní gastronomické soutěže a vytvoření originálního regionálního produktu.
Vybudování centra je součástí Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje a je financováno z prostředků Plzeňského kraje.
Škola si přeje posílit svoji pozici jako centra vzdělávání v zemědělských, potravinářských a navazujících oborech.

Centrum odborné přípravy v zemědělských oborech

Škola byla jmenována Ministerstvem zemědělství Centrem odborné přípravy
v zemědělských oborech, aby se žáci mohli seznámit s nejnovějšími technologiemi a mechanizačními prostředky v oblasti zemědělství, zahradnictví a potravinářství. V návaznosti na to mohla škola požádat o dotaci na pořízení strojního vybavení, které bude žákům k dispozici pro výuku; jedná se o obraceč, shrnovač, diskový žací stroj, pluh, kombinátor, secí stroj, mulčovač, traktorový přívěs. V následujících letech se počítá s dalším dovybavením centra novými stroji, zařízeními a technologiemi.

Stravování

Školní jídelna

Ubytování

Domov mládeže
Penzion na Zemědělce v Centru odborného výcviku a celoživotního vzdělávání v potravinářských a navazujících oborech

Vybavení

Jídelna, domov mládeže, společenský sál, tělocvična, školní bufet, botanická zahrada, naučná stezka, školní farma, agrometeorologie, autoškola, zelená knihovna, výtah pro invalidy, ekologická "zelená" učebna, ekologické zahradní jezírko, arboretum, Centrum odborného výcviku a celoživotního vzdělávání v potravinářských a navazujících oborech (pekařství a cukrářství, restaurace a penzion), gastroučebny

Další informace

Ve škole sídlí pracoviště Českomoravské společnosti chovatelů. Funguje zde Konzultační středisko PEF ČZU Praha.

Hotel Malá Paříž

Žáci školy mají možnost konat praktické vyučování v Hotelu Malá Paříž, který provozuje naše škola.
www.malapariz.cz

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
1601M01 – Ekologie a životní prostředíStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Ekologie a životní prostředí
2953H01 – PekařStřední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Pekař
2954H01 – CukrářStřední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Cukrář
2956H01 – Řezník - uzenářStřední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Řezník - uzenář
4141M01 – AgropodnikáníStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Agropodnikání
4151H01 – Zemědělec - farmářStřední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Zemědělec - farmář
4152H01 – ZahradníkStřední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Zahradník
6341M01 – Ekonomika a podnikáníStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Ekonomika a podnikání
6441L51 – PodnikáníNástavbové studium2020–20213 rokyDálkové0
Všeobecné informace o oboru Podnikání
6441L51 – PodnikáníNástavbové studium2020–20212 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Podnikání
6541L01 – GastronomieStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Gastronomie
6551H01 – Kuchař - číšníkStřední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Kuchař - číšník
4141M01 – Agropodnikání
Agropodnikání
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
AGROPODNIKÁNÍ je 4-letý studijní obor zakončený maturitní zkouškou.

Školní vzdělávací program AGROPODNIKÁNÍ vychází ze základů zemědělského vzdělávání. Povinné předměty doplňuje široká nabídka volitelných předmětů, které umožňují reagovat na změny v hospodářské sféře a přizpůsobit přípravu absolventů požadavkům trhu práce, jak na úseku zemědělských činností, tak v jiných resortech, podnikatelských aktivitách, administrativě i službách. Základem je výuka přírodovědných a společenskovědních předmětů, dále je posílena výuka odborných zemědělských a technických předmětů, ekonomických předmětů, marketing management.
Uplatní se zejména jako zemědělský technik, agronom, zootechnik a farmář, jako samostatný podnikatel, obchodník se zemědělskými produkty, plemenář, šlechtitel, prodejce služeb pro zemědělství, pracovník provozu zpracovatelského průmyslu, prodejce zemědělské techniky, pracovník zemědělské inspekce, poradce pro zemědělství, odborný pracovník údržby krajiny a rozvoje venkova včetně agroturistiky. Může vykonávat funkce středních technickohospodářských, administrativních a správních pracovníků jak v zemědělských podnicích, tak ve státní správě.
Součástí kvalifikace je řidičské oprávnění skupin T, B a C.
Absolventi se samozřejmě mohou ucházet i o přijetí ke studiu na vysoké škole nebo v různých formách pomaturitního studia.
Všeobecné informace o oboru Agropodnikání
Školné: 0/rok
6341M01 – Ekonomika a podnikání
Informatika a ekonomika v podnikání
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ je 4-letý studijní obor zakončený maturitní zkouškou.

Školní vzdělávací program INFORMATIKA A EKONOMIKA V PODNIKÁNÍ poskytuje ucelený přehled o podnikových (výrobních) a obchodních činnostech podniku. Poskytuje rámcové poznatky o účinném využívání moderních technických zařízení včetně informační a komunikační techniky, zejména v oblasti využívání automatizovaných systémů řízení ve firmách a institucích v oblasti řízení, kde bude využito široké znalosti IT, základů ekonomiky, i nutného SW i HW vybavení. Dále poskytuje poznatky o technologiích výroby hlavních zemědělských produktů a běžných technologiích jejich zpracování na potravinářské výrobky. Velký důraz je kladen na poznání komplexu ekonomických předmětů (podniková ekonomika, účetnictví, marketing a management, obchodní korespondence) a informačních technologií jako nezbytného základu pro úspěšné řízení podniku. Dostatečný prostor je vymezen i pro praxi zaměřenou na aplikovanou informatiku, ekonomiku a potravinářský průmysl.
Absolventi uvedeného oboru budou připraveni uplatnit se v managementu ekonomicky zaměřených malých a středních podniků, podniků zpracovatelského průmyslu jako ekonomové, správci síťí, referenti marketingu, obchodní zástupci, referenti nákupu a odbytu, administrativní pracovníci, organizační pracovníci. Absolventi mohou také samostatně podnikat. Maturitní zkouška umožňuje i pokračování studia na vyšších odborných nebo vysokých školách (především ekonomicky, počítačově, potravinářsky zaměřených).
Žáci mají možnost získat řidičské oprávnění skupiny B
Všeobecné informace o oboru Ekonomika a podnikání
Školné: 0,-
1601M01 – Ekologie a životní prostředí
Ochrana přírody a prostředí
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ je 4letý studijní obor zakončený maturitní zkouškou.

Školní vzdělávací program Ochrana přírody a prostředí poskytuje náležité středoškolské odborné vědomosti a dovednosti. Základ výuky tvoří předměty přírodovědné a odborné. Všestranný přehled získají žáci v předmětech ekonomických, v ICT, právní nauce, v předmětu odpadové hospodářství
a v dalších oborech.
Absolvent uvedeného oboru se uplatní jako pracovník veřejné správy v oblasti životního prostředí, lesnictví a zemědělství, na stavebních odborech, na správách chráněných krajinných oblastí a národních parků, na inspektorátech české inspekce životního prostředí, v hygienické službě, v oblasti ekologického poradenství a vzdělávání. Uplatní se v laboratořích a institucích, které monitorují a provádějí kontrolu složek životního prostředí, v podnicích zabývajících se rekultivacemi, péčí o zeleň, hydrogeologickým průzkumem, nakládáním s odpady, uplatní se také ve vodním hospodářství a při ochraně ovzduší. Uplatní se v povoláních ekolog – pracovník ochrany přírody a krajiny, ochrany čistoty ovzduší a referent životního prostředí státní správy, hydrolog a meteorolog. Za významnou se považuje i informační, poradenská a osvětová činnost. Maturitní zkouška umožňuje i pokračování studia na vyšších odborných nebo vysokých školách (především zaměřených na ekologii, ochranu životního prostředí, zemědělství).
Žáci mají možnost získat řidičské oprávnění skupiny B, T, C.
Všeobecné informace o oboru Ekologie a životní prostředí
Školné: 0
6541L01 – Gastronomie
Gastronomie
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Studium je určeno pro absolventy základních škol. Studium je čtyřleté a je ukončeno maturitní zkouškou z všeobecných a odborných předmětů.


Absolventi oboru Gastronomie najdou uplatnění ve středních technicko-hospodářských funkcích ve stravovacích a ubytovacích zařízeních různého typu, jako jsou restaurace, školní jídelny, provozovny společného stravování, hotely a penziony. Jsou připraveni vykonávat odborné gastronomické činnosti, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící činnosti v různých pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání v pozici zaměstnance.


Vzdělávání ve všeobecně vzdělávacích předmětech je zaměřeno na rozvíjení komunikačních dovedností v mateřském jazyce i v cizích jazycích, rozšíření ekonomických znalostí a praktické využití poznatků a dovedností z matematiky a v oblasti informační a komunikační techniky. Odborné předměty jsou zaměřeny na získání přehledu o potravinách a nápojích, osvojení si technologických postupů při přípravě pokrmů a základů stolničení. Žáci se seznámí se strukturou hotelového a restauračního provozu. Důležitou součástí vzdělávání je odborný výcvik, který probíhá na odborných pracovištích školy i u smluvních partnerů a tvoří základ pro rozvinutí odborných dovedností a využití znalostí v praxi.
Všeobecné informace o oboru Gastronomie
Školné: 0,-
6843M01 – Veřejnosprávní činnost
Veřejnosprávní činnost
Střední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní30
VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST je 4-letý studijní obor zakončený maturitní zkouškou.

Žáci během studia získají přehled o administrativní práci v úřadech nejrůznějšího typu a přehled o právním uspořádání společnosti a veřejného života. Během studia projdou řadou reálných životních situací v institucích a při praxi. Získají dobrou znalost práce v moderní kanceláři, která je vybavena všemi nutnými elektronickými přístroji. Žáci získají ucelené ekonomické a právní znalosti v oblasti činnosti státní správy a místní samosprávy. Tyto základní znalosti jsou doplněny o dovednost psaní na stroji, znalost dvou cizích jazyků, zpracování ekonomických agend na počítači a znalost obsluhy počítače.
Po ukončení čtyřletého studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky může absolvent studijního oboru VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST najít uplatnění jako referent státní správy, samosprávy v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánech státní správy a samosprávy. Může se uplatnit i na úřadech práce, v advokacii, soudnictví. Může pracovat v celní správě, ve vzdělávacích firmách, v různých nadacích. Získané ekonomické a právní vzdělání mu umožní uplatnit se i v občanském sektoru.
Absolvent může dále pokračovat ve vysokoškolském bakalářském studijním oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ, který při naší škole zajišťuje Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze.
Všeobecné informace o oboru Veřejnosprávní činnost
Školné: 0/rok
2953H01 – Pekař
Pekař
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní15
PEKÁŘ je 3-letý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou vhodný pro chlapce i dívky.

Žáci se naučí základy ruční výroby, ale i ovládání strojního zařízení na výrobu pekárenských výrobků, seznámí se s technologickými procesy při výrobě chleba, běžného a jemného pečiva, včetně jejich přípravy. Výuka je doplňována aktuálními novinkami z oboru.
Žáci SŠZP se účastní odborných soutěží, výstav a exkurzí, kde se seznamují s novými surovinami a technologiemi. Žáci se v tomto učebním oboru připravují na zaměstnání v pekárnách. Učební obor je vhodný rovněž pro založení živnosti.
Škola zajišťuje praktickou výuku přímo ve škole v Centru odborného výcviku a celoživotního vzdělávání v potravinářských a navazujících oborech a také ve firmách PEKÁRNY A CUKRÁRNY, a.s. Klatovy a MASO WEST s.r.o. v Klatovech.
Všeobecné informace o oboru Pekař
Školné: 0/rok
2954H01 – Cukrář
Cukrář-výroba
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
CUKRÁŘ je 3-letý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou vhodný pro chlapce i dívky.

Žáci se naučí zpracovávat základní suroviny a přísady na cukrářská těsta, hmoty, náplně, krémy, pasty a polevy mělněním, mixováním, třením, vařením a šleháním. Zhotovují cukrářské polotovary, korpusy, hotové výrobky, moučníky a zmrzliny různými technologiemi (tvarování, pečení, smažení, vaření, plnění, polévání, krájení, zdobení, vše se zaměřením i na estetické zpracování). V rámci výuky se seznámí i s obsluhou strojních zařízení.
Žáci se připravují na povolání v cukrářských výrobnách všech typů a po absolvování mají také možnost založení soukromé firmy. Žáci SŠZP se účastní odborných soutěží, výstav, exkurzí a odborných seminářů, kde se seznamují s novými surovinami
a technologiemi. Škola zajišťuje praktickou výuku přímo ve škole v Centru odborného výcviku a celoživotního vzdělávání v potravinářských a navazujících oborech a také ve firmách PEKÁRNY A CUKRÁRNY, a.s. Klatovy a MASO WEST s.r.o. v Klatovech.
Všeobecné informace o oboru Cukrář
Školné: 0/rok
2956H01 – Řezník - uzenář
Řezník - uzenář
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní15
ŘEZNÍK-UZENÁŘ je 3-letý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou vhodný pro chlapce i dívky.

Žáci získají kvalifikaci vhodnou pro práci v zařízeních zabývajících se výrobou, zpracováním a prodejem masa a masných výrobků. Uplatnění nacházejí v masné výrobě a v obchodních zařízeních.

Žáci SŠZP se účastní odborných soutěží, výstav, veletrhů a exkurzí. Během studia absolvují odborný výcvik ve firmě MASO WEST s.r.o. v Klatovech. Absolventi mohou pracovat ve velkých výrobních celcích (masokombináty) nebo v soukromých firmách.
Všeobecné informace o oboru Řezník - uzenář
Školné: 0/rok
6551H01 – Kuchař - číšník
Kuchař - číšník, kuchař
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní60
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK je 3-letý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou vhodný pro chlapce i dívky.

Žáci získají základní poznatky z celé oblasti společného stravování s převažující orientací na pohostinství. Cílem je osvojit si odpovídající profesní dovednosti a návyky, získat základní znalosti z přípravy pokrmů. V rámci výuky jsou žáci vedeni ke správnému jednání s hosty a slušnému vystupování.
Žáci SŠZP se účastní odborných soutěží, výstav, veletrhů, exkurzí a odborných seminářů. Odborné dovednosti a znalosti si prověřují na různých společenských a gastronomických akcích pořádaných v našem regionu. Žáci mohou po ukončení studia pracovat v jídelnách, restauracích, či vlastním rodinném podniku.
Škola zajišťuje praktickou výuku také přímo ve škole v Centru odborného výcviku a celoživotního vzdělávání v potravinářských a navazujících oborech.
Všeobecné informace o oboru Kuchař - číšník
Školné: 0/rok
4152H01 – Zahradník
Zahradník
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
ZAHRADNÍK je tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou, absolvent obdrží výuční list.
Absolvent se uplatní zejména v oblasti zahradnické, resp. rostlinné výroby v povolání zahradník. Je připravován pro výkon činností především v následujících oblastech: množení ovocného a okrasného materiálu, pěstování květin, ovoce a zeleniny, zakládání a údržba sadovnických a krajinářských úprav, floristika (tj. vazačství a aranžování květin). Při studiu se také seznámí se základy vinohradnictví, technologiemi zpracování ovoce a zeleniny, s postupy ekonomického řízení zahradnických provozů, naučí se pracovat se zahradnickou technikou. Studium je vhodné pro zručné žáky s kladným vztahem k přírodě a jejím potřebám.
Školní vzdělávací program Zahradník směřuje k přípravě žáka pro praktický život, aby se co nejlépe uplatnil na trhu práce. Zahrnuje všeobecně vzdělávací a odborné teoretické učivo i odborný výcvik. Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj osobnosti žáka a utváření jeho kompetencí tak, aby si osvojil potřebné strategie a připravil se na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Rozpracovává výsledky vzdělávání v jednotlivých oblastech, klíčové a odborné kompetence a průřezová témata. Propojuje vztahy mezi nimi a hledá jejich vzájemné spojitosti a návaznosti v mezipředmětových vazbách.
Všeobecné informace o oboru Zahradník
Školné: 0
6441L51 – Podnikání
Podnikání
Nástavbové studium2019–20202 rokyDenní30
PODNIKÁNÍ je 2-leté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou s vysvědčením o maturitní zkoušce. Studium je určeno pro absolventy 3-letých učebních oborů zakončených výučním listem a vysvědčením o závěrečné zkoušce. Studiem tohoto oboru si žáci rozšíří a doplní všeobecné a odborné vědomosti a intelektuální dovednosti pro výkon středoškolských činností ekonomického zaměření a pro samostatné podnikání. Důraz je kladen na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické). Absolventi tohoto studijního oboru se mohou ucházet o studium na VOŠ a VŠ.
Všeobecné informace o oboru Podnikání
Školné: 0/rok
6441L51 – Podnikání
Podnikání
Nástavbové studium2019–20203 rokyDálkové30
PODNIKÁNÍ je 3-leté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou s vysvědčením o maturitní zkoušce. Jedná se o dálkovou formu vzdělávání. Studium je určeno pro absolventy 3-letých učebních oborů zakončených výučním listem a vysvědčením o závěrečné zkoušce. Studiem tohoto oboru si žáci rozšíří a doplní všeobecné a odborné vědomosti a intelektuální dovednosti pro výkon středoškolských činností ekonomického zaměření a pro samostatné podnikání. Důraz je kladen na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické). Absolventi tohoto studijního oboru se mohou ucházet o studium na VOŠ a VŠ.
Všeobecné informace o oboru Podnikání
Školné: 0/rok
4151H01 – Zemědělec - farmář
Zemědělec - farmář
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ je tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou, absolvent obdrží výuční list.

Absolvent se uplatní v zemědělské prvovýrobě a službách pro zemědělství, zejména v povoláních zemědělec-farmář a chovatel zvířat. Vykonává činnosti související s pěstováním rostlin a chovem zvířat, uplatňuje se při obsluze a údržbě zemědělské techniky. V závislosti na zaměření školního vzdělávacího programu se absolvent může dále uplatnit v oblasti agroturistiky a péče o krajinu, při pěstování ovoce a zeleniny, zpracování rostlinných a živočišných produktů v rámci zemědělského podniku, při opravárenských činnostech a při vedení domácnosti. Absolvent je tedy připraven pro život na venkově a také pro soukromé podnikání v zemědělství. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B, T, C.
Všeobecné informace o oboru Zemědělec - farmář
Školné: 0

Fotogalerie

SŠZP KlatovySál školyVýtah pro tělesně postižené občanyZookoutekEkologická učebnaAutoškolaBufet školySlavnostní tabuleCentrum odborného výcviku a celoživotního vzdělávání v potravinářských a navazujících oborechEkologické zahradní jezírkoArboretumStudovna_E-learningRestaurace a penzion Na ZemědělcePekařství a cukrářství s prodejnou Na zemědělce Srub pro hospodářská zvířata a handicapovanou zvěřBotanická zahradaMeteorologická staniceOdborná učebnaVýuková vinice a chmelniceArboretumCentrum odborné přípravy v zemědělských oborechUžitkové vozidlo s chladící vestavbouZrekonstruovaný domov mládeže a školní jídelna

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.