Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183

kancelar (zavináč) gymnazium-milevsko.cz
382 521 242 Hospodářka
382 521 416 Ředitel

Sídlo školy

Masarykova 183
Milevsko, 39901
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Mgr. Petr Barda
Zřizovatel:
Jihočeský kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Školní bufet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Volně přístupné počítače připojené na internet

Vyučované jazyky

Angličtina, němčina, ruština

Stravování

1. ZŠ Milevsko, cca 200 m od gymnázia, cca 500 Kč/měsíc

Ubytování

Neposkytujeme

Vybavení

Multifunkční učebna pro 30 žáků, počítačová jazyková učebna pro 16 žáků, 11 interaktivních tabulí (ve všech učebnách), cvičná horolezecká stěna, školní bufet, internet zdarma, WIFI po celé škole a zařízení umožňující vzdálenou výuku.

Další informace

Proč si vybrat šestileté studium na gymnáziu v Milevsku?
• Milevské gymnázium je škola s dlouholetou tradicí.
• Otevřením šestiletého studia (místo osmiletého) se snažíme vyjít vstříc těm studentům, pro které bylo vzhledem k jejich nízkému věku dojíždění překážkou.
• Šestileté studium na naší škole umožní žákům ZŠ plynulejší přechod ke středoškolskému vzdělávání.
• Žáci mohou plně rozvinout své nadání v kolektivu podobně zaměřených spolužáků.
• Po celou dobu studia probíhá kvalifikovaná výuka 2 cizích jazyků (z nabídky anglický, německý, ruský).
• Přírodovědné předměty a informatiku se žáci učí v moderně vybavených učebnách a laboratořích.
• Celkem 11 učeben je vybaveno interaktivní tabulí.
• Prostředí a atmosféra menší školy umožňují individuální přístup k žákům a eliminují negativní společenské jevy.
• Kvalifikovanost výuky všech předmětů je základem systematické přípravy studentů k maturitní zkoušce, jejímu úspěšnému složení a studiu na vysoké škole.

Co dodat?
• Poloha v centru města je výhodná pro milevské i dojíždějící žáky.
• Žáci a studenti našeho gymnázia se pravidelně zúčastňují odborných i sportovních soutěží a sklízejí úspěchy na okresní, krajské i republikové úrovni.
• Každoročně organizujeme adaptační kurz, lyžařský kurz, sportovně-turistický kurz, exkurze, školní výlety a kulturní akce.
• V neposlední řadě využíváme možnosti kvalitního stravování ve školní jídelně.

• Ve státní maturitě ve školním roce 2010/11 jsme byli svými výsledky 2. nejlepší školou v Jihočeském kraji a 30. školou v republice.

• V roce 2012 jsme modernizovali vybavení laboratoře chemie a katedru učebny fyziky a v roce 2014 laboratoř fyziky
• V letech 2012 - 2014 jsme realizovali projekt EU peníze středním školám s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na Gym Mil. Projekt byl zaměřen především na tvorbu digitálních učebních materiálů, kterých jsme vytvořili celkem 240.
• V roce 2015 jsme realizovali projekt výuky jazyků. Škola získala pevnou a mobilní digitální jazykovou laboratoř. Naše škola patří mezi několik málo škol s možností dálkové výuky.
• V roce 2018 jsme realizovali projekt Přírodovědná laboratoř. Škola modernizovala biologickou laboratoř vybavenou interaktivní tabulí, mikroskopy, měřicí a výpočetní technikou. Současně se díky schodolezu stala bezbariérovou a upravila i své venkovní prostory.
Pozoruhodného výsledku dosáhla naše škola ve společné části maturitní zkoušky ve šk. r. 2014/15.
V českém jazyce dosáhla osmiletá gymnázia percentilu 82,6, čtyřletá 78, přičemž maturanti našeho gymnázia ve třídě oktáva mají percentil 81,1, ve třídě 4. A 75,2.
Vynikajícího výsledku dosáhli naši maturanti v matematice, jako povinnou zkoušku si ji zvolilo 12 studentů. Celorepublikový percentil osmiletých gymnázií byl 74,5, čtyřletých 64,9. Milevští gymnazisté dosáhli v osmiletém studiu na percentil 85.8 !!! a ve čtyřletém studiu 82,0 !!!, v obou případech tak vysoce předstihli celorepublikový průměr. CERMAT vyhodnotil naši školu jako třetí nejlepší v republice za Gymnáziem Oty Pavla v Praze 5 a PORG - gymnáziem a ZŠ.
Anglický jazyk si jako druhý předmět společné části maturitní zkoušky zvolilo 21 studentů, opět s výborným výsledkem. Percentil oktávy činí 86,2, 4. A 81,2, přičemž celorepublikový percentil osmiletých gymnázií je 91,5 a čtyřletých 86,8
Tyto výborné výsledky maturitních zkoušek našich studentů jasně ukazují, že naše malá (ale šikovná) škola obstojí v konkurenci i těch nejprestižnějších gymnázií v České republice.
V anketě GymplRoku.cz jsme byli v letech 2015 i 20116 vyhlášeni jako nejlepší gymnázium v Jihočeském kraji.
V září 2018 získala škola bronzový certifikát Finanční gramotná škola.

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 151 studentů a z toho je 72 % dívek.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s maturitou
7941K41 – Gymnázium
2020–20214 rokyDenní30-
7941K61 – Gymnázium
2020–20216 rokůDenní30-

Fotogalerie

Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.