Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183

kancelar (zavináč) gymnazium-milevsko.cz
382 521 242 Hospodářka
382 521 416 Ředitel

Sídlo školy

Masarykova 183
Milevsko, 39901
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Mgr. Petr Barda
Zřizovatel:
Jihočeský kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Školní bufet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Volně přístupné počítače připojené na internet

Angličtina, němčina, ruština

1. ZŠ Milevsko, cca 200 m od gymnázia, cca 500 Kč/měsíc

Neposkytujeme

Multifunkční učebna pro 30 žáků, počítačová jazyková učebna pro 16 žáků, 11 interaktivních tabulí (ve všech učebnách), cvičná horolezecká stěna, školní bufet, internet zdarma, WIFI po celé škole a zařízení umožňující vzdálenou výuku.

Proč si vybrat šestileté studium na gymnáziu v Milevsku?
• Milevské gymnázium je škola s dlouholetou tradicí.
• Otevřením šestiletého studia (místo osmiletého) se snažíme vyjít vstříc těm studentům, pro které bylo vzhledem k jejich nízkému věku dojíždění překážkou.
• Šestileté studium na naší škole umožní žákům ZŠ plynulejší přechod ke středoškolskému vzdělávání.
• Žáci mohou plně rozvinout své nadání v kolektivu podobně zaměřených spolužáků.
• Po celou dobu studia probíhá kvalifikovaná výuka 2 cizích jazyků (z nabídky anglický, německý, ruský).
• Přírodovědné předměty a informatiku se žáci učí v moderně vybavených učebnách a laboratořích.
• Celkem 11 učeben je vybaveno interaktivní tabulí.
• Prostředí a atmosféra menší školy umožňují individuální přístup k žákům a eliminují negativní společenské jevy.
• Kvalifikovanost výuky všech předmětů je základem systematické přípravy studentů k maturitní zkoušce, jejímu úspěšnému složení a studiu na vysoké škole.

Co dodat?
• Poloha v centru města je výhodná pro milevské i dojíždějící žáky.
• Žáci a studenti našeho gymnázia se pravidelně zúčastňují odborných i sportovních soutěží a sklízejí úspěchy na okresní, krajské i republikové úrovni.
• Každoročně organizujeme adaptační kurz, lyžařský kurz, sportovně-turistický kurz, exkurze, školní výlety a kulturní akce.
• V neposlední řadě využíváme možnosti kvalitního stravování ve školní jídelně.

• Ve státní maturitě ve školním roce 2010/11 jsme byli svými výsledky 2. nejlepší školou v Jihočeském kraji a 30. školou v republice.

• V roce 2012 jsme modernizovali vybavení laboratoře chemie a katedru učebny fyziky a v roce 2014 laboratoř fyziky
• V letech 2012 - 2014 jsme realizovali projekt EU peníze středním školám s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na Gym Mil. Projekt byl zaměřen především na tvorbu digitálních učebních materiálů, kterých jsme vytvořili celkem 240.
• V roce 2015 jsme realizovali projekt výuky jazyků. Škola získala pevnou a mobilní digitální jazykovou laboratoř. Naše škola patří mezi několik málo škol s možností dálkové výuky.
• V roce 2018 jsme realizovali projekt Přírodovědná laboratoř. Škola modernizovala biologickou laboratoř vybavenou interaktivní tabulí, mikroskopy, měřicí a výpočetní technikou. Současně se díky schodolezu stala bezbariérovou a upravila i své venkovní prostory.
Pozoruhodného výsledku dosáhla naše škola ve společné části maturitní zkoušky ve šk. r. 2014/15.
V českém jazyce dosáhla osmiletá gymnázia percentilu 82,6, čtyřletá 78, přičemž maturanti našeho gymnázia ve třídě oktáva mají percentil 81,1, ve třídě 4. A 75,2.
Vynikajícího výsledku dosáhli naši maturanti v matematice, jako povinnou zkoušku si ji zvolilo 12 studentů. Celorepublikový percentil osmiletých gymnázií byl 74,5, čtyřletých 64,9. Milevští gymnazisté dosáhli v osmiletém studiu na percentil 85.8 !!! a ve čtyřletém studiu 82,0 !!!, v obou případech tak vysoce předstihli celorepublikový průměr. CERMAT vyhodnotil naši školu jako třetí nejlepší v republice za Gymnáziem Oty Pavla v Praze 5 a PORG - gymnáziem a ZŠ.
Anglický jazyk si jako druhý předmět společné části maturitní zkoušky zvolilo 21 studentů, opět s výborným výsledkem. Percentil oktávy činí 86,2, 4. A 81,2, přičemž celorepublikový percentil osmiletých gymnázií je 91,5 a čtyřletých 86,8
Tyto výborné výsledky maturitních zkoušek našich studentů jasně ukazují, že naše malá (ale šikovná) škola obstojí v konkurenci i těch nejprestižnějších gymnázií v České republice.
V anketě GymplRoku.cz jsme byli v letech 2015 i 20116 vyhlášeni jako nejlepší gymnázium v Jihočeském kraji.
V září 2018 získala škola bronzový certifikát Finanční gramotná škola.

Školu navštěvuje celkem 151 studentů a z toho je 72 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Gymnázium
79-41-K/41
2024–254 roky30ČJ, MNeAno
denní35/30
Gymnázium
79-41-K/61
Vhodné pro žáky 7. tříd ZŠ
2024–256 roků30ČJ, MNeAno
denní44/30

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.