Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o.

reditelka (zavináč) stredniskola.com
info (zavináč) stredniskola.com
grafik (zavináč) stredniskola.com
735 163 160 Ředitelka
565 532 160 Kancelář školy
739 103 649 Zástupkyně ředitelky

Sídlo školy

Hradská 276
Humpolec, 39601
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Olga Krankusová
Zřizovatel:
SČMSD Praha

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

8. prosince 2020
Třebíč (BurzaŠkol.Online), Google Meet
9. prosince 2020
Pelhřimov (BurzaŠkol.Online), Google Meet
23. ledna 2021 09:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
Přijďte se podívat na náš Projektový den otevřených dveří, všichni jste srdečně zváni!
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Gastronomické studio pro výuku odborných předmětů
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Splátkový kalendář školného
 • Školní bufet
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze

Angličtina, němčina, ruština

Stravování pro naše žáky, kteří nejsou ubytováni na domově mládeže, zajišťuje Jídelna Rodinka. Nachází se v ulici Husova číslo popisné 391, ve vzdálenosti 300 m od školy. Telefonické spojení 565 536 522.

Na základě požadavků žáků zajistíme ubytování v domově mládeže, který patří ČZA Humpolec. Nachází se v Nádražní ulici č. p. 486, ve vzdálenosti 400 m od školy. Telefonické spojení 565 532 068. Žáci ubytovaní na domově mládeže mají možnost stravování v jídelně, která je součástí domova mládeže.

Historie naší školy začíná již v roce 1861. Za tu dobu prošla několika změnami, především v nabídce studijních oborů. Nejvýraznější změna nastala v roce 2005, kdy se družstevní forma transformovala na společnost s ručením omezeným.
Zabezpečujeme výuku ve studijních oborech s maturitou a současně v učebních oborech ukončených výučním listem. Mezi jednotlivými obory existuje vzájemná prostupnost a vzdělávací cestu si student může volit podle svého zájmu a dosahovaných studijních výsledků. Naší devizou je individuální přístup k žákům a zaměření na efektivní styl učení, inovativní a pravidelné zavádění nových technologií do výuky. Využíváme i e-learningového prostředí, v němž mají žáci k dispozici odborné výukové materiály pro studium v elektronické či multimediální podobě dostupné odkudkoliv, kde se právě vyskytují.
Skladbou studijních oborů škola reaguje na trendy trhu a poptávky zaměstnavatelů. Z hlediska dlouhodobé perspektivy je volba maturitních oborů zaměřených na informatiku a ekonomiku tím správným krokem.
Pro žáky, kteří volí učební obor, máme na výběr studium věnované gastronomii
(Kuchař - ¬číšník, Prodavač a výrobce lahůdek) nebo polygrafii (Reprodukční grafik).
Právě Reprodukční grafik je jeden z mála učebních oborů zaměřený na velmi
dobrou znalost výpočetní techniky a počítačové grafiky.
Od tohoto školního roku otevíráme další technicky zaměřený učební obor Mechanik digitálních sítí. Absolvent bude připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat telekomunikační přenosové trasy a spojovací zařízení. Měřit a testovat různé typy analogových i digitálních sítí, které jsou určeny pro elektromagnetické signály zabezpečující hlasové, obrazové a datové přenosy.
Velký počet studentů školy využívá distanční nebo kombinovanou formu studia. Tato forma výuky vhodně doplňovala kapacitu školy v období, kdy do denního studia přicházely populačně slabé ročníky. Nabízíme studium maturitních i učebních oborů. Oproti nabídce denního studia máme navíc studium v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31- M/01).

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Kuchař - číšník
65-51-H/01
2021–223 roky15
denní
Předpokladem pro přijetí ke studiu je splnění povinné školní docházky. Daný obor umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí i manuálních dovedností k profesionálnímu výkonu povolání kuchař – kuchařka, číšník, servírka.
Během studia budou mít studenti možnost rozšířit své znalosti a dovednosti absolvováním certifikovaných kurzů.
Úspěšným ukončením dosáhne absolvent středního odborného vzdělání a získá výuční list.
Absolvent ovládá přípravu běžných a technologicky náročných jídel teplé i studené kuchyně. Umí esteticky upravovat jídla a nápoje k podávání, ovládá různé způsoby uchování hotových jídel a nápojů. Má osvojeny základy správné výživy všech věkových skupin a dietního stravování.
Prodavač
66-51-H/01
2021–223 roky15
denní
Absolvent školního vzdělávacího programu prodavač se uplatní při výkonu povolání prodavač nebo pokladní v obchodě v pozici zaměstnance velkých, středně velkých a malých provozoven. Absolvent umí připravit zboží k prodeji, vystaví zboží, ovládá techniku prodeje zboží různého sortimentu. Předvádí zboží zákazníkovi i s náležitým odborným výkladem, vystaví potřebné doklady spojené s prodejem, vyřídí reklamaci zákazníka. Absolvent umí obsluhovat různé pokladní systémy, provádí hotovostní i bezhotovostní platby v české i jiné měně. Po získání nezbytné praxe je připraven uplatnit se i jako podnikatel v malých obchodních firmách a živnostech. Studium je ukončeno závěrečnými učňovskými zkouškami a vydáním výučního listu.
Reprodukční grafik
34-53-H/01
2021–223 roky15
denní
Daný obor umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí i manuálních dovedností k profesionálnímu výkonu povolání v reklamních agenturách a tiskařských službách.

Úspěšným ukončením dosáhne absolvent středního odborného vzdělání a získá výuční list.

Absolvent oboru získá znalosti k tomu, aby po příslušné praxi prokázal schopnost rychle se přizpůsobit pracovním činnostem v reklamních agenturách, v grafických studiích, v DTP studiích při tiskárnách, ve výrobních úsecích nakladatelství a vydavatelství.
Spojový mechanik (Mechanik digitálních sítí)
26-59-H/01
2021–223 roky15
denní
Daný obor umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí i manuálních dovedností k profesionálnímu výkonu povolání spojový mechanik na mnoha pracovních pozicích, jako např. mechanik přenosových tras, montér telekomunikačních sítí, montér pro mobilní sítě, mechanik zabezpečovacích zařízení.
Úspěšným ukončením dosáhne absolvent středního odborného vzdělání a získá výuční list.

Absolvent bude připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat telekomunikační přenosové trasy a spojovací zařízení. Měřit a testovat různé typy analogových i digitálních sítí, které jsou určeny pro elektromagnetické signály zabezpečující hlasové, obrazové a datové přenosy.

Uplatnění absolventa

u montážních firem pro telekomunikační nebo počítačové sítě
u firem poskytujících elektronickým zabezpečením objektů
u prodejců elektroniky a telekomunikační techniky
Střední vzdělání s maturitou
Informační technologie
18-20-M/01
2021–224 roky28ČJ, MAnoAno
denní35/34
Obchodník
66-41-L/01
2021–224 roky25ČJ, MAnoAno
denní25/20
Předškolní a mimoškolní pedagogika
75-31-M/01
2021–222 roky120AnoAno
kombinované146/137
Nástavbové studium
Podnikání
64-41-L/51
2021–222 roky15ČJ, MAnoAno
distanční4/4

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.